AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä → 1704

Savon alinen kihlakunta (Kymenkartanon lääni)

Puumala henkikirja 1704

Otsikkotiedot

Pumala Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
6512 Penttilä, Kontila, Himahuuha, Huhtimaa, Niinimäki, Huuhkaala, Hamula
6513 Hamula, Harmaala, Hurissalo, Hylkylä, Hauhala, Junninmäki, Ihalainen
6514 Ihalainen, Ikola, Kirkonkylä, Kietävälä, Kokkola, Kiljula
6515 Kitula, Kauppila, Kaipaala, Kyllölä
6516 Kyllölä, Keriniemi, Lampila, Luukkola
6517 Luukkola, Liimattala, Lintusalo, Muuramäki, Maunola
6518 Maunola, Miettula, Maljala, Niinisaari, Ollila
6519 Ollila, Petäjäniemi, Pirttimäki, Pellilä, Pitkälahti, Piskola, Ruokotaipale
6520 Ruokotaipale, Rokansalo, Repola, Ryhälä, Seppälä, Sorjola
6521 Sorjola, Sipilänsaari, Sopala, Vesiniemi, Valtola
6522 Valtola, Kirkonkylä

Allekirjoitukset

Att wij så mycket oss witterligit
warit ingen af denne Mantahls Lengdh undan
döldt e:r uthslutha låtit, som Mantahls Pen
nig:r betahla böhra, betyga wij widh
wåhr Siähls Sahligheet medh wåhre
Nampns och Singneters undersättiande.
Datum Pumala d: 20 Februarij
A:o 1704
Laurentius Rosenius Capellan skreew sitt nampn uthj H:r Pastoris frånwaro
Uppå H:r Befallningens wägnar underskrifas af undertecknadt Harald Haraldson Opbördzsk:
Elias Haraldson Cronones Länsm:
Nembden
Erich Luckoin Erich Summa
Matz Hämäl:n Johan Kinckoin
Olof Hakolinen Hend: Ketwain
Staffan Afwoin
Att migh så mycket witterligit warit ingen af föregående Mant__
Längd undandöldt e:r uthslutit, uthan noga antecknat och __
fördt effter wederbörandes angifwande och intygande betyger
iagh wedh Siähls Saligheet med mitt nampns och Signetes
undersettiande Wijborgh d: 7 Martj 1704
M: Hedenius

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 318.
Veroa maksaneita 551 henkilöä.
Veroluokittain 30 / 466 / 56 ; yhteensä 552 henkilöä.

Sotilaita tässä kirjassa

Puumalan komppaniassa: 1 sotilasta

Tilastotietoa puolisoista

Tilasto on tuotettu ohjelmallisesti: numerot eivät ole tarkkoja, mutta ovat oikeaa suuruusluokkaa.

Puolisotieto Lukumäärä Prosenttiosuus
Ei mainittu 81 25.3 %
Mies ja vaimo 203 63.4 %
Vaimo 32 10.0 %
Leski 3 0.9 %
Muu merkintä 1 0.3 %
Kaikki yhteensä 320 100.0 %

"Ei mainittu" sisältää pääasiassa miehiä, mutta myös joitakin naimattomia tyttäriä ja piikoja.
"Muu merkintä" sisältää sekalaisia tietoja, esimerkiksi puustelleja ja rustholleja.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M Veroa maksaneiden henkilöiden lukumäärä tällä rivillä
Sukunimi Normalisoitu sukunimi on puhtaaksikirjoittajan tulkintaa eikä sisälly alkuperäiseen lähteeseen. Tarkista tieto

Lähdetiedot

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8739 Tositekirja 1704-1704, sivut 6512-
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8739

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17031705

© Maija-Liisa Laakso 2023