AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä → 1705

Savon alinen kihlakunta (Kymenkartanon lääni)

Puumala henkikirja 1705

Otsikkotiedot

Pumala Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
5911 Penttilä, Kontila, Himahuuha, Huhtimaa, Niinimäki, Huuhkaala, Hamula
5912 Hamula, Harmaala, Hurissalo, Hylkylä, Hauhala, Junninmäki, Ihalainen
5913 Ihalainen, Ikola, Kirkonkylä, Kietävälä, Kokkola
5914 Kiljula, Kitula, Kauppila, Kaipaala, Kyllölä
5915 Kyllölä, Keriniemi, Lampila, Luukkola
5916 Luukkola, Liimattala, Lintusalo, Muuramäki
5917 Maunola, Miettula, Maljala, Niinisaari
5918 Niinisaari, Ollila, Petäjäniemi, Pirttimäki, Pellilä, Pitkälahti
5919 Piskola, Ruokotaipale, Rokansalo, Repola, Ryhälä
5920 Ryhälä, Seppälä, Sorjola, Sipilänsaari, Sopala, Vesiniemi
5921 Vesiniemi, Valtola, Kirkonkylä
5922 Kirkonkylä

Allekirjoitukset

Att wij så mycket oss witterligit warit ingen af
denne Mantahls Lengdh undandöldt e:r uthslutha
låtit som Mantahls pennigar betala böhra, det
betyga wij wedh wår Siehls Sahligheeth medh wåre
Nampns och Singneters undersettiande. Datum
Pumala S:n d. 21 Februarij Anno 1705.
Henrich Romanus Pastor Pumalensiuz
Uppå H:r Befallningens wägnar skrif: Harald Haralds: Opbördszsk:
Elias Haraldson Cronons Länsm:
Nämbden
Mattz Hemelein Staffan Aufwoin
Måns Sorigoin Påhl Walldoin
Eskell Heckelin
Att migh så mycket witterligit warit ingen af denne
föregående Mantahls Lengd undandöldt e:r uthslut__
uthan noga antecknat och infördt, Effter wederbörandes
angifwande och intygande, betyger iagh wedh Siähls
Sahligheeth medh mitt Nampn och Signetens
undersettiande Datum Wijborgh d: Februarij A:o 1705
M: Hedenius

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 310.
Veroa maksaneita 546 henkilöä.
Veroluokittain 30 / 460 / 56 ; yhteensä 546 henkilöä.

Tilastotietoa puolisoista

Tilasto on tuotettu ohjelmallisesti: numerot eivät ole tarkkoja, mutta ovat oikeaa suuruusluokkaa.

Puolisotieto Lukumäärä Prosenttiosuus
Ei mainittu 90 28.2 %
Mies ja vaimo 201 63.0 %
Vaimo 25 7.8 %
Leski 2 0.6 %
Muu merkintä 1 0.3 %
Kaikki yhteensä 319 100.0 %

"Ei mainittu" sisältää pääasiassa miehiä, mutta myös joitakin naimattomia tyttäriä ja piikoja.
"Muu merkintä" sisältää sekalaisia tietoja, esimerkiksi puustelleja ja rustholleja.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M Veroa maksaneiden henkilöiden lukumäärä tällä rivillä
Sukunimi Normalisoitu sukunimi on puhtaaksikirjoittajan tulkintaa eikä sisälly alkuperäiseen lähteeseen. Tarkista tieto

Lähdetiedot

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8743 Tositekirja 1705-1705, sivut 5911-
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8743

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17041706

© Maija-Liisa Laakso 2023