AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1711 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1711

Sivu 2605AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Bengdtilä/Penttilä - 4 - Mattz Eskelson 1 - Hämäläinen
Son Joren mh 1 1 Hämäläinen
D:r Johan Kåndin 1 - Kontinen
Condiala/Kontila - 8 - Thomas Abrahamson mh 1 1 Kontinen
B:r Hendrich mh 1 1 Kontinen
B:r Jören Michels: mh 1 1 Kontinen
B:r Anders mh 1 1 Kontinen
Himahuha/Himahuuha - 5 - And Person Aufwin mh 1 1 Auvinen
BM Grels Summa mh 1 1 Summa
B:r Thomas 1 - Auvinen
5 - Mattz Häimåin mh 1 1 Himanen
B:r Anders mh 1 1 Himanen
Son Olof 1 - Himanen
Huchtima/Huhtimaa - - 2 Mattz Ichalain mh 1 1 Ihalainen
2 - Johan Jöranson mh 1 1 Miettunen
Huchkala/Huuhkaala - - 4 Bertill Waldoin mh 1 1 Valtonen
B:r Lars mh 1 1 Valtonen
2 - Mattz Ichalain mh 1 1 Ihalainen
Hamula - 4 1 And: Gabrielson mh 1 1 Tuhkanen
B:r Jöran mh 1 1 Tuhkanen
Sold: Puntois E:a Ellin - 1 Puntanen
2 - Johan Kylloin mh 1 1 Kyllönen
3 - Matz Assilain 1 - Asilainen
B:r Hans 1 - Asilainen
B:r Matzes hustru - 1 Asilainen
4 - Peer Rapoinen mh 1 1 Reponen
B:r Jörans hustru - 1 Reponen
B:r Anderses Enckia - 1 Reponen
Hurisalo/Hurissalo - 2 - Anders Larson 1 - Jukarainen
Bror Erich 1 - Jukarainen
2 1 Påhl Juckarin mh 1 1 Jukarainen
Ord: Sålt: Hustrun - 1
3 Matz Pardain mh 1 1 Partanen
S:n Jöran 1 - Partanen

Sivu 2606AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Hyllickälä/Hylkylä 1 - And: Simons. Pardins h - 1 Partanen
3 - Peer Staffanson Pardin mh 1 1 Parkkinen
S:n Thomas 1 - Parkkinen
Hanhala/Hauhala - 4 - Mattz Kåndain mh 1 1 Kontiainen
S Peer mh 1 1 Kontiainen
2 - Måns Pedickain mh 1 1 Pietikäinen
Junnimakj/Junninmäki - 6 - And Luckoin 1 - Luukkonen
S: Johan mh 1 1 Luukkonen
S: Mattz mh 1 1 Luukkonen
S: Mattz 1 - Luukkonen
Ihola/Ihalainen 3 - Marckus Sållas E:a - 1 Solla
B:r Peersons Hustru - 1 Solla
B:r Anders 1 - Solla
Ickola/Ikola - 2 Johan Juckarain mh 1 1 Jukarainen
Ketäwällä/Kietävälä 2 - Matz Luckoin mh 1 1 Luukkonen
3 Johan Peerson 1 - Kietäväinen
M Thomas Såickain mh 1 1 Saikkonen
5 Mattz Ketäwäin mh 1 1 Kietäväinen
B S: Johan mh 1 1 Kietäväinen
B:r Virgillius 1 - Kietäväinen
4 Olof Kettawäin mh 1 1 Kietäväinen
B:r Peer mh 1 1 Kietäväinen
4 - Peer Lamain mh 1 1 Laamanen
And: Waldoin mh 1 1 Valtonen
Kåckola/Kokkola Capt: Stures Bostelle Sture
2 Michel Liuckoin mh 1 1 Luukkonen
Killjula/Kiljula - 2 Mattz Killjun 1 - Kiljunen
S Abraham 1 - Kiljunen
5 And: Killjun mh 1 1 Kiljunen
B:r S Bengdt 1 - Kiljunen
B:r Johan mh 1 1 Kiljunen
Kittula/Kitula 2 Hend Kittuin 1 - Kitunen
B:r S:n Hendrich 1 - Kitunen
2 Matz Bengtin mh 1 1 Penttinen
4 - Lars Liuckan mh 1 1 Luukkonen
S: Thomas 1 - Luukkonen
S: Mans 1 - Luukkonen

Sivu 2607AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kittula/Kitula 6 - Hendrich Mårtenson 1 - Luukkonen
S Olof mh 1 1 Luukkonen
B:r Johan mh 1 1 Luukkonen
B:r Mårten 1 - Luukkonen
Kaupila/Kauppila - 6 - Lars Sorjoins h:u - 1 Sorjonen
B:r Joran mh 1 1 Sorjonen
Son Lars 1 - Sorjonen
B:r Hend: And:son mh 1 1 Sorjonen
6 - Mattz Karfwin 1 - Karvinen
B:r Ohl mh 1 1 Karvinen
B:r Thomas mh 1 1 Karvinen
S Claus 1 - Karvinen
Kaipola/Kaipaala 2 Berent Henderson mh 1 1 Kaipainen
1 1 Mårten Måndoins h - 1 Montonen
B:r Johans hustru - 1 Montonen
3 - Påhl Larson Saickoin mh 1 1 Saikkonen
B:r Lars 1 - Saikkonen
Kyllölä 4 Johan Kylläin 1 - Kyllönen
B:r Matz mh 1 1 Kyllönen
B:r Påhl 1 - Kyllönen
3 - Thomas Huttuin mh 1 1 Huttunen
B M Påhl Läinoin 1 - Leinonen
3 - Matz Kyllöin mh 1 1 Kyllönen
S: Matzes Enckia - 1 Kyllönen
Kerinamj/Keriniemi 2 Matz Hackulin mh 1 1 Hakulinen
2 Grels Hakul:n mh 1 1 Hakulinen
Lambila/Lampila 2 Erich Kåttrå mh 1 1 Kotro
2 Johan Sorjoin mh 1 1 Sorjonen
Luuckola/Luukkola 11 And Liuckoin mh 1 1 Luukkonen
B:r Carl mh 1 1 Luukkonen
B:r Hendrich mh 1 1 Luukkonen
S Anders 1 - Luukkonen
B:r Matz mh 1 1 Luukkonen
B:r S Eskel Mårtenson mh 1 1 Luukkonen
1 Johan Luckoins Enckia - 1 Luukkonen
6 Eskell Rönna 1 - Ryynänen
B:r Sylwester mh 1 1 Ryynänen
B:r Olofs Enckia - 1 Ryynänen

Sivu 2608AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Luuckola/Luukkola S Olof Sylwesterss:n mh 1 1 Ryynänen
Limattala/Liimattala 2 Lars Luckoin mh 1 1 Luukkonen
4 Thomas Abrahams: mh 1 1 Matinen
B:r Larses E:a - 1 Matinen
S Abraham 1 - Matinen
7 Lars Limatain mh 1 1 Liimatainen
B:r Olofs h:o - 1 Liimatainen
B:r Berent mh 1 1 Liimatainen
B:r Peer mh 1 1 Liimatainen
Lindusalo/Lintusalo 3 Christer Killjuin mh 1 1 Kiljunen
S:n Lars 1 - Kiljunen
2 Simon Härcköin mh 1 1 Härkönen
- 3 1 Mattz Repoin mh 1 1 Reponen
B S Thomas 1 - Reponen
Soldatz hust:u - 1
Muramäkj/Muuramäki 1 Mattz Waldoins h:o - 1 Valtonen
S Christer mh 1 1 Valtonen
S: Joran mh 1 1 Valtonen
B:r S Christ: Sigfson 1 - Valtonen
B:r S Christ: And:son 1 - Valtonen
Magnola/Maunola 3 Mattz Killjuin mh 1 1 Kiljunen
B:r Pers h:o - 1 Kiljunen
2 Anders Johans: mh 1 1 Kiljunen
2 Lars Killjuins h:o - 1 Kiljunen
B:r Eskell 1 - Kiljunen
- 5 Thomas Karfwon mh 1 1 Karvinen
B:r Hanses h:o - 1 Karvinen
S Christer 1 - Karvinen
P: Carin - 1
- 5 Simon Luckoin mh 1 1 Luukkonen
B:r Hendrichs h:o - 1 Luukkonen
B:r Olof mh 1 1 Luukkonen
Metula/Miettula 2 Påhl Kähärä mh 1 1 Kähärä
2 Jonas Tjonoin mh 1 1 Timonen
3 Mattz Kilpoin 1 . Kilponen
S: Simon mh 1 1 Leskinen

Sivu 2609AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Metula/Miettula - 2 Jöran Mettuin mh 1 1 Miettunen
4 Peer Henderson mh 1 1 Miettunen
B:r Simon mh 1 1 Miettunen
Maljala 1 Hans Mandoins E:a - 1 Montonen
3 Thomas Juckarin mh 1 1 Jukarainen
B.r Carl 1 - Jukarainen
Nijnsarj/Niinisaari 1 Erich Peerson 1 - Turkiainen
6 - Påhl Luckoin mh 1 1 Luukkonen
B:r Peer mh 1 1 Luukkonen
B:r Hend 1 - Luukkonen
B:r Lars 1 - Luukkonen
5 Christer Hulckoin mh 1 1 Hulkkonen
S: Larses E:a - 1 Hulkkonen
B:r Larses E:a - 1 Hulkkonen
D:r Ellin - 1 Hulkkonen
Ollila 4 Marckus Hämäl:n 1 - Hämäläinen
B:r S Boriel mh 1 1 Hämäläinen
S Mattz 1 - Hämäläinen
5 Johan Luckoin mh 1 1 Luukkonen
B:r Mattz mh 1 1 Luukkonen
B:r Thomaises E:a - 1 Luukkonen
Pätäjänemj/Petäjäniemi 5 And: Aufwin mh 1 1 Auvinen
B:r Samuel mh 1 1 Auvinen
D:r Brijta - 1 Auvinen
Pirtimakj/Pirttimäki 4 Hend: Läskin mh 1 1 Leskinen
B:r Grels mh 1 1 Leskinen
Pitkalax/Pitkälahti 2 Thomas Pedickain mh 1 1 Pietikäinen
Piskola 3 Hend: Piskoin mh 1 1 Piskonen
B:r Anders 1 - Piskonen
- 2 - B:r Johan 1 - Piskonen
B:r Mattz E:a - 1 Piskonen
1 Johan Piskoins h:o - 1 Piskonen
2 Påhl Ickoin mh 1 1 Ikonen
2 Thomas Christers mh 1 1 Pietikäinen
2 And: Lappal: mh 1 1 Lappalainen
Rockotaipal/Ruokotaipale 4 Måns Sonnain mh 1 1 Summanen

Sivu 2610AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Rockotaipal/Ruokotaipale B M: Johan Summain mh 1 1 Summanen
2 Matz Hujain mh 1 1 Hujanen
Råckansalo/Rokansalo 1 Johan Råckains h:o - 1 Rokkanen
2 Påhl Råckain mh 1 1 Rokkanen
Repola 5 Erich Repoin mh 1 1 Reponen
B:r S Erich h:o - 1 Reponen
Ryhälä 6 Staffan Aufwin mh 1 1 Auvinen
B:r Matz mh 1 1 Auvinen
B:r Anderses h:o - 1 Auvinen
Dubl: Rytt h:o 1
2 Israijel Bengdtin mh 1 1 Penttinen
3 Johan Limatain mh 1 1 Liimatainen
M: Larses E:a - 1 Kontinen
2 Thomas Repoin mh 1 1 Reponen
Säppälä/Seppälä 3 Lars Päyckäin 1 - Päykkönen
B:r Larses E:a - 1 Päykkönen
S Eskel 1 - Päykkönen
Ryhälä 3 Erich Chrichson mh 1 1 Ikäheimonen
S: Niels 1 - Ikäheimonen
Sårjola/Sorjola 3 Lars Sorjoin 1 - Sorjonen
B:r Per Månson 1 - Sorjonen
S:n Peer 1 - Sorjonen
1 Petter Nurhoins E:a 1 - Nurhonen
Sipilänsaari 2 Bertill Christers. mh 1 1
Sijppilänsarj/Sipilänsaari 1 1 B:r Larses hustru - 1 Hulkkonen
B:r Hend: 1 - Hulkkonen
Såpalannemj/Sopala 6 Matz Ketäwäin mh 1 1 Kietäväinen
B: Brussius mh 1 1 Kietäväinen
B: S: Syring mh 1 1 Kietäväinen
Wesinemj/Vesiniemi 5 Påhl Luckoin mh 1 1 Luukkonen
B:r Hend 1 - Luukkonen
B:r Eskel mh 1 1 Luukkonen
2 Erich Jöranson 1 - Luukkonen
Mohr - 1
4 Mårten Kainul:n mh 1 1 Kainulainen
B:r Hend mh 1 1 Kainulainen
1 Johan Kåttrå 1 - Kotro

Sivu 2611AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Wesinemj/Vesiniemi 1 Brofogden Christ: Kåttrå 1 - Kotro
6 Matz Kåndin 1 - Kontinen
B:r Grels mh 1 1 Kontinen
B:r Pers h:o - 1 Kontinen
B:r Christer 1 - Kontinen
S: Lars Larson 1 - Kontinen
Walldola/Valtola 3 - Påhl Waldoin mh 1 1 Valtonen
B:r Matz Anders:s h:o - 1 Valtonen
- 4 Påhl Larson Waldoin mh 1 1 Valtonen
B:r Lars mh 1 1 Valtonen
3 Hans Påhlson Waldoin 1 - Valtonen
B:r Thomases h:u - 1 Valtonen
Dub Rytt: h:u - 1
Kyrckioby/Kirkonkylä 1 F K. Lars Kittuin 1 - Kettunen
1 Peer Peerson Råckain 1 - Rokkanen
1 Opbördz Skrif:n Haraldson 1 -
1 F K: Johan Härcköin 1 - Härkönen
2 Uthridaren Erich Ruut mh 1 1 Ruuth
3 Kyrckioherd H:r H: Romanus mh 1 1 Romanus
Pijgan Magdalena - 1
1 Klåckaren Hend Israiels: 1
3 K: H:r Gustaf Orreus mh 1 1 Orraeus
D And: Ketäwäin 1 - Kietäväinen
2 H:r Hend Hårdiander mh 1 1 Hordiander
Ryhälä - 2 - Petter Ryhäin medh hust: 1 1 Ryhänen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17101712

© Väinö Holopainen 2023