AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1712 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1712

Sivu 2287AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Bengdtilä/Penttilä 3 Mattz Eskellssonn 1 Hämäläinen
Sonn Jöran mh 1 1 Hämäläinen
Condiala/Kontila 8 Thomas Abrahamss:n mh 1 1 Kontinen
Bror Hindrich mh 1 1 Kontinen
B: Jöran Mich:ss:n mh 1 1 Kontinen
Bror Anders mh 1 1 Kontinen
Himahuha/Himahuuha 4 Anders Peerss:n Auf:n mh 1 1 Auvinen
Bror Thomas mh 1 1 Auvinen
2 Grells Summain mh 1 1 Summanen
Huchtima/Huhtimaa 4 Mattz Ihalain mh 1 1 Ihalainen
B:m: Mattz Ki__in mh 1 1
2 Johan Jöransson mh 1 1 Miettunen
Huchkala/Huuhkaala 4 Bengdt Waldoin mh 1 1 Valtonen
Bror Lahrs mh 1 1 Valtonen
Hamula 4 Anders Gabr:son Leskin mh 1 1 Tuhkanen
Bror Jöran mh 1 1 Tuhkanen
2 Johan Kylläin mh 1 1 Kyllönen
2 Mattz Assilain 1 Asilainen
Bror Mattzes hustru 1 Asilainen
4 Petter Räppoin mh 1 1 Reponen
Bror Jörans hustru 1 Reponen
Bror Anders Enkia 1 Reponen

Sivu 2288AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Hurrisahlo/Hurissalo 2 Johan Jukarain mh 1 1 Jukarainen
3 1 Mattz Pardain mh 1 1 Partanen
Sonn Jöran 1 Partanen
Solld: Piskoins hustru 1 Piskonen
Hylckälä/Hylkylä 1 Anders Bertellssonn 1
Hauhola/Hauhala 4 Mattz Kåndiain mh 1 1 Kontiainen
Sonn Peer mh 1 1 Kontiainen
2 Måns Piedickein mh 1 1 Pietikäinen
Junnimäckj/Junninmäki 6 Anders Luukoin 1 Luukkonen
Sonn Johan mh 1 1 Luukkonen
Sonn Mattz mh 1 1 Luukkonen
dito Sonn Mattz 1 Luukkonen
Ihala/Ihalainen 3 Marckus Sållas Enk 1 Solla
Bror Peers hustru 1 Solla
Bror Anders 1 Solla
Ickola/Ikola 2 Johan Måndoin mh 1 1 Montonen
Kietäwälä/Kietävälä 2 Mattz Luukoin mh 1 1 Luukkonen
3 Johan Peersson 1 Kietäväinen
M: Thomas Saikoin mh 1 1 Saikkonen
5 Mattz Kietewein mh 1 1 Kietäväinen
Bror S: Johan mh 1 1 Kietäväinen
Bror Virgellius 1 Kietäväinen
2 Peer Lamain mh 1 1 Laamanen

Sivu 2289AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kietäwälä/Kietävälä 4 Olof Kietewein mh 1 1 Kietäväinen
Bror Peer mh 1 1 Kietäväinen
2 Anders Walldoin mh 1 1 Valtonen
Killiula/Kiljula 3 Mattz Killiuin mh 1 1 Kiljunen
Sonn Abraham 1 Kiljunen
5 Anders Killiuin mh 1 1 Kiljunen
B:r Son Bengdt 1 Kiljunen
Bror Johan mh 1 1 Kiljunen
Kittula/Kitula 3 Hindrich Kittuin mh 1 1 Kitunen
Bror Hindrich 1 Kitunen
2 Mattz Bengdtin mh 1 1 Penttinen
4 Lars Luukoin mh 1 1 Luukkonen
S: S: Thomas 1 Luukkonen
Sonn Måns 1 Luukkonen
5 Hindrich Mårtenssonn 1 Luukkonen
Sonn Olof 1 Luukkonen
Bror Johan mh 1 1 Luukkonen
Bror Morten 1 Luukkonen
Kaupila/Kauppila 6 Lars Sorrioins hustru 1 Sorjonen
Bror Jöran mh 1 1 Sorjonen
Sonn Lahrs 1 Sorjonen
Bror Hindrich And:ss:n mh 1 1 Sorjonen

Sivu 2290AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kaipoila/Kaipaala 3 Berendt Hindrichss:s hustru 1 Kaipainen
Bror Johan mh 1 1 Kaipainen
4 Påhl Lahrssonn Saikoin mh 1 1 Saikkonen
Bror Lahrs mh 1 1 Saikkonen
Kyllälä/Kyllölä 2 Johan Kyllein 1 Kyllönen
Bror Påhl 1 Kyllönen
2 Thomas Huttuin mh 1 1 Huttunen
3 Mattz Kyllein mh 1 1 Kyllönen
Sonn Mattzes Enkia 1 Kyllönen
Kärreniemj/Keriniemi 2 Mattz Hackulin mh 1 1 Hakulinen
2 Grells Hackulin mh 1 1 Hakulinen
Lambila/Lampila 2 Erich Kåttro mh 1 1 Kotro
2 Johan Sårioin mh 1 1 Sorjonen
Luukoila/Luukkola 11 Anders Luukoin mh 1 1 Luukkonen
Bror Carll mh 1 1 Luukkonen
Bror Mattz mh 1 1 Luukkonen
Sonn Anders 1 Luukkonen
B:r S: Eskell Mort:nss:n mh 1 1 Luukkonen
B:r Hindrich mh 1 1 Luukkonen
3 Eskell Luukoin mh 1 1 Luukkonen
Johan Luukoins Enkia 1 Luukkonen
5 Syllfwester Rönnös Enk 1 Ryynänen
Olof Syllfwesterss mh 1 1 Ryynänen
B:m: Anders Luukass:n 1
d:r Lahrs Ihalain 1 Ihalainen

Sivu 2291AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Lijmatala/Liimattala 4 Lars Luukoin mh 1 1 Luukkonen
B:m: Hans Walldoin mh 1 1 Valtonen
4 Thomas Mattin mh 1 1 Matinen
Bror Larsses Enkia 1 Matinen
Sonn Abraham 1 Matinen
8 Lars Lijmatain mh 1 1 Liimatainen
Bror Olof mh 1 1 Liimatainen
Bror Berendt mh 1 1 Liimatainen
Bror Peer mh 1 1 Liimatainen
4 Johan Lahrss: Kåndia mh 1 1 Kontio
M: Lahrsses Enkia 1
d:r Johan Kåndia 1 Kontio
Lindusahlo/Lintusalo 3 Christer Killiuin mh 1 1 Kiljunen
Sonn Lahrs 1 Kiljunen
1 Simon Härckeins hust 1 Härkönen
3 1 Mattz Reppoins hust 1 Reponen
Bror Thomas mh 1 1 Reponen
Solldat hustru 1
Muramekj/Muuramäki 8 Mattz Walldoins hust 1 Valtonen
Sonn Christer mh 1 1 Valtonen
Sonn Jöran mh 1 1 Valtonen
B:r S: Sigfred Christ:rss:n mh 1 1 Valtonen
B:r S: Christer Anderss:n 1 Valtonen

Sivu 2292AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Magnola/Maunola 3 Mattz Killiuin mh 1 1 Kiljunen
Broor Peers hustru 1 Kiljunen
3 Anders Johansson mh 1 1 Kiljunen
Syster Catharina 1 Kiljunen
2 Lars Killiuins hust 1 Kiljunen
Bror Eskell 1 Kiljunen
5 Thomas Karfwin mh 1 1 Karvinen
Sonn Christer 1 Karvinen
Piga Karin 1
d:r Johan Summain 1 Summanen
5 Simon Luukoin mh 1 1 Luukkonen
Bror Hindrichz hustru 1 Luukkonen
Bror Olof mh 1 1 Luukkonen
Mietula/Miettula 2 Anders Tuchkoin mh 1 1 Tuhkanen
2 Jonas Tijmoin mh 1 1 Timonen
2 Simon Läskin mh 1 1 Leskinen
2 Jöran Mietuin mh 1 1 Miettunen
4 Peers Hinderss:n mh 1 1 Miettunen
Bror Simon mh 1 1 Miettunen
Malliala/Maljala 4 Johan Måndoin mh 1 1 Montonen
Hans Måndoins Enk 1 Montonen
Mårten Måndoins hust 1 Montonen
1 Thomas Juckarains hust 1 Jukarainen

Sivu 2293AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Malliala/Maljala 1 Johan Anderssonn 1
Ninisarj/Niinisaari 2 Erich Peerssonn mh 1 1 Turkiainen
5 Påhl Luukoin mh 1 1 Luukkonen
Bror Hindrich mh 1 1 Luukkonen
Bror Lahrs 1 Luukkonen
2 Petter Luukoin mh 1 1 Luukkonen
3 Christer Hullkoin mh 1 1 Hulkkonen
Bror Larsses Enkia 1 Hulkkonen
Ållila/Ollila 4 Marckus Hämälein 1 Hämäläinen
Bror Son Börgell mh 1 1 Hämäläinen
Sonn Mattz 1 Hämäläinen
4 Johan Luukoin mh 1 1 Luukkonen
Bror Mattz mh 1 1 Luukkonen
Pätäiänemj/Petäjäniemi 3 Anders Aufwin mh 1 1 Auvinen
dåtter Brijta 1 Auvinen
Pellilä 1 Hindrich Luukoin 1 Luukkonen
Pirtimeckj/Pirttimäki 3 Hindrich Läskin mh 1 1 Leskinen
d:r Thomas Mattssonn 1
Pittkälax/Pitkälahti 2 Thomas Piedickein mh 1 1 Pietikäinen
Piskola 2 Johan Piskoin 1 Piskonen
Bror Mattzes hustru 1 1 Piskonen
3 Hindrich Piskoin mh 1 1 Piskonen
Bror Anders 1 Piskonen

Sivu 2294AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Piskola 2 Thomas Piedickein mh 1 1 Pietikäinen
2 Påhl Ickoin mh 1 1 Ikonen
2 Anders Lappal:n mh 1 1 Lappalainen
Roukotaipal/Ruokotaipale 3 1 Måns Summain 1 Summanen
B:m: Johan mh 1 1
Solld: Nyrhins hust Nyrhinen
1 Mattz Huijain 1 Hujanen
Räppola/Repola 2 Erich Reppoin mh 1 1 Reponen
1 Erich Erichss:n Repoins h 1 Reponen
Ryhälä 3 Staffan Aufwin mh 1 1 Auvinen
Ryttare hustrun 1
2 Issraell Bengdtin mh 1 1 Penttinen
3 Mattz Aufwin mh 1 1 Auvinen
Bror Anders hust 1 Auvinen
3 Erich Ickäheimoin mh 1 1 Ikäheimonen
Sonn Niells 1 Ikäheimonen
2 Thomas Reppoin mh 1 1 Reponen
Såppala/Seppälä 3 Lahrs Peuköin 1 Päykkönen
Bror Larsses Enk 1 Päykkönen
Sonn Eskell 1 Päykkönen
Sorriola/Sorjola 3 Lahrs Sorrioin 1 Sorjonen
Bror Peer Månsson 1 Sorjonen
Sonn Peer 1 Sorjonen

Sivu 2295AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Sipilänsaari 2 Bertell Christerss:n mh 1 1
Sipilänsarj/Sipilänsaari 3 Lars Hullkoin mh 1 1 Hulkkonen
Bror Hindrich 1 Hulkkonen
Såpalanemj/Sopala 4 Brussius Kietewein mh 1 1 Kietäväinen
B:r Son Söfringh mh 1 1 Kietäväinen
Wässnemj/Vesiniemi 2 Påhl Luukoin mh 1 1 Luukkonen
2 Erich Jöransson Luukoin 1 Luukkonen
Moohr 1
4 Morten Kainulain mh 1 1 Kainulainen
Bror Hindrich mh 1 1 Kainulainen
1 Johan Kåttro 1 Kotro
1 Broofougden Christer Kåttro 1 Kotro
7 Petter Kåndiain mh 1 1 Kontiainen
Mattz Kåndiain 1 Kontiainen
Bror Grells mh 1 1 Kontiainen
Bror Christer 1 Kontiainen
Bror Sonn Lars Larsson 1 Kontiainen
Walldola/Valtola 4 Påhl Walldoin mh 1 1 Valtonen
Bror Mattzes hustru 1 Valtonen
Ryttare hustrun 1 Valtonen
1 Thomas Walldoins hust 1 Valtonen

Sivu 2296AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Walldola/Valtola 3 Påhl Lahrsson Walldoin medh hustrun 1 1 Valtonen
Pumala Sundh/Kirkonkylä 1 Färge Karl: Lars Kittuin 1 Kettunen
1 Petter Råcka 1 Rokka
1 Upbördzskrif:n Haraldh Haraldhssonn 1
1 Färge Karl:n Johan Härckein 1 Härkönen
1 Piga Wallborgh 1
2 Uthrijdaren Erich Ruuth medh hustrun 1 1 Ruuth
1 Paxu Petters Enkia 1
1 Dödgräf:n Joseph Tijmoins hustru 1 Timonen
1 Klåckaren Hindrich Issraellssonn 1
2 H:r Hindrich Hordiander medh hustrun 1 1 Hordiander

Sivu 2297AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Pumala Sundh/Kirkonkylä 3 Kyrckioheerden H:r Hind: Romanus mh 1 1 Romanus
Piga Magdalena 1
5 Kyrckioh: H:r Gustaf Orra'us medh hustrun 1 1 Orraeus
d:r Anders Kietewein 1 Kietäväinen
d:r Michell Mich:ss:n Luukoin 1 Luukkonen
Piga Ellin Mattsd:r 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17111722

© Maija-Liisa Laakso 2023