AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1724 → Nimihakemisto

Puumala henkikirja 1724

Nimihakemisto


-  A  B  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Hindersson (Luukkola) 3331

Anders Johansson (Maunola) 3332

Anders Mattss:n (Luukkola) 3331

Annicka (Kirkonkylä) 3337

Bertell Ohlsson (Ollila) 3334

Brijta (Kirkonkylä) 3336

Carll Andersson (Hylkylä) 3327

Ellin (Kyllölä) 3330

Ellin (Miettula) 3333

Ellin (Seppälä) 3335

Erich Peerssonn (Niinisaari) 3333

Eskell Mortenss (Luukkola) 3331

Haraldh Haraldson (Kirkonkylä) 3336

Haralld (Kirkonkylä) 3336

Hindrich Andersson (Pitkälahti) 3334

Jacob Ohlssonn (Luukkola) 3331

Johan (Kyllölä) 3330

Johan (Maunola) 3332

Johan Grellsson (Kirkonkylä) 3337

Johan Issraellss:n (Maljala) 3333

Johan Mårtenss:n (Kitula) 3329

Jöran Mattsson (Penttilä) 3326

Jöran Michellsson (Kontila) 3331

Lars Andersson (Hauhala) 3327

Lars Mattsson (Luukkola) 3331

Margetta (Kaipaala) 3330

Maria (Hamula) 3326

Maria (Ryhälä) 3335

Maria Grellsd:r (Kirkonkylä) 3337

Mattz (Junninmäki) 3328

Mattz Anderssonn (Junninmäki) 3328

Mattz Hindersson (Luukkola) 3331

Mattz Mattsson (Kyllölä) 3330

Mårten (Luukkola) 3331

Mårten Anderss:n (Kitula) 3329

Mårten Erssonn (Repola) 3335

Olof Anderssonn (Luukkola) 3331

Olof Peersson (Kietävälä) 3328

Olof Syllfwestersson (Luukkola) 3332

Peer Hindersson (Miettula) 3333

Peer Peersson (Kietävälä) 3328

Påhl (Kontila) 3331

Påhl Johansson (Maunola) 3332

AAlkuun

Arpoin

Hindrich (Kitula) 3329

Johan (Kitula) 3329

Aufwin

Anders Peerss:n (Himahuuha) 3326

Johan (Petäjäniemi) 3334

Johan (Ryhälä) 3335

Staffan (Ryhälä) 3335

Thomas (Himahuuha) 3326

BAlkuun

Bengdtin

Mattz Issraellssonn (Ryhälä) 3335

FAlkuun

Fiskare

Petter (Rokansalo) 3334

HAlkuun

Hackulin

Mattz (Himahuuha) 3326

Mattz (Pirttimäki) 3334

Olof (Kietävälä) 3328

Petter (Keriniemi) 3331

Påhl (Keriniemi) 3331

Haloin

Mattz (Seppälä) 3335

Hatain

Mattz (Himahuuha) 3326

Hordiander

Hind: (Hylkylä) 3327

Huijain

Mattz (Maljala) 3333

Påhl (Ruokotaipale) 3334

Hullkoin

Christer (Niinisaari) 3333

Hindrich (Sipilänsaari) 3335

Mattz (Niinisaari) 3333

Simon (Sipilänsaari) 3335

Huttuin

Thomas (Kyllölä) 3330

Håttj

Christer (Lintusalo) 3332

Hämäl:

Mattz (Ollila) 3334

Härckein

Anders (Niinisaari) 3333

Johan (Seppälä) 3335

Jöran (Niinisaari) 3333

Mattz Johanssonn (Kirkonkylä) 3336

Petter (Hamula) 3326

Thomas (Seppälä) 3335

IAlkuun

Ickoin

Michell (Kietävälä) 3328

Ihalain

Lars (Huuhkaala) 3326

Ingin

Lahrs (Hylkylä) 3327

Mattz (Hylkylä) 3327

Itima'us

Hind: (Kirkonkylä) 3337

JAlkuun

Jaatin

Påhl (Kirkonkylä) 3336

Juckarain

Anders (Rokansalo) 3334

Lars (Hurissalo) 3327

Petter (Hurissalo) 3327

KAlkuun

Kainul:

Eskell (Vesiniemi) 3336

Kaipain

Erich (Huhtimaa) 3326

Kangain

Anders (Kauppila) 3329

Mattz (Kitula) 3329

Karf:n

Thomas (Pitkälahti) 3334

Karfwin

Christer (Maunola) 3333

Hans (Maunola) 3333

Kaupin

Erich (Niinisaari) 3333

Kettuin

Lars Larss (Kirkonkylä) 3336

Simon (Kokkola) 3329

Kietew:

Mattz And:ss:n (Sopala) 3336

Kietewäin

Abraham (Sopala) 3336

Söfring (Sopala) 3336

Kietäwein

Daniell (Keriniemi) 3330

Hindrich (Keriniemi) 3330

Johan (Kietävälä) 3328

Mattz (Keriniemi) 3330

Virgelius (Kietävälä) 3328

Killiuin

Abraham (Kiljula) 3329

Bengdt (Kiljula) 3329

Bengdt (Ruokotaipale) 3334

Christer (Lintusalo) 3332

Erich (Kiljula) 3329

Eskell (Maunola) 3333

Johan (Kiljula) 3329

Johan (Maunola) 3332

Lars (Lintusalo) 3332

Mattz (Liimattala) 3332

Michell (Kiljula) 3329

Petter (Maunola) 3332

Petter (Rokansalo) 3334

Killiun

Johan (Kauppila) 3330

Mattz (Kauppila) 3330

Kittuinen

Påhl (Kitula) 3329

Kyllein

Johan (Hamula) 3327

Johan (Kyllölä) 3330

Mårten (Hamula) 3327

Olof (Kirkonkylä) 3337

Kåndia

Jacob Lahrsson (Piskola) 3334

Mårten (Vesiniemi) 3336

Kåndiain

Petter (Hamula) 3327

Kåttro

Anders (Lampila) 3331

Christer (Ryhälä) 3335

Christer (Vesiniemi) 3336

Erich (Lampila) 3331

Hindrich (Kirkonkylä) 3337

Johan (Vesiniemi) 3336

Jöran (Kirkonkylä) 3337

Mattz (Hamula) 3326

LAlkuun

Leinoin

Johan (Hurissalo) 3327

Johan (Sorjola) 3335

Michell (Harmaala) 3327

Petter (Harmaala) 3327

Påhl (Hylkylä) 3327

Lijmatain

Berendt (Liimattala) 3332

Olof (Liimattala) 3332

Petter (Liimattala) 3332

Påhl (Kyllölä) 3330

Liutu

Anders (Luukkola) 3331

Erich (Luukkola) 3332

Olof (Luukkola) 3331

Olof Johansson (Luukkola) 3332

Petter (Luukkola) 3331

Luuk:n

Hindrich Eskellss: (Vesiniemi) 3336

Johan (Vesiniemi) 3336

Luukoin

Anders (Vesiniemi) 3336

Brussius (Niinisaari) 3333

Erich Jöranss:n (Vesiniemi) 3336

Hindrich (Kietävälä) 3328

Hindrich (Kitula) 3329

Hindrich (Niinisaari) 3333

Johan (Luukkola) 3331

Johan (Ollila) 3334

Lahrs (Niinisaari) 3333

Lars (Kitula) 3329

Lars (Liimattala) 3332

Lars (Rokansalo) 3334

Mattz (Kietävälä) 3328

Mattz (Kiljula) 3329

Mattz (Maunola) 3333

Måns (Kitula) 3329

Petter (Niinisaari) 3333

Påhl (Niinisaari) 3333

Påhl (Vesiniemi) 3336

Thomas (Kitula) 3329

Lämbiäin

Anna (Kirkonkylä) 3336

Läskin

Grells (Pirttimäki) 3334

Hindrich (Ryhälä) 3335

Mattz (Huhtimaa) 3326

Morten (Pirttimäki) 3334

Simon (Huhtimaa) 3326

MAlkuun

Mannin

Grells (Ryhälä) 3335

Marander

Hindrich (Kirkonkylä) 3337

Mattin

Abraham (Liimattala) 3332

Meetin

Johan (Huhtimaa) 3326

Simon (Huhtimaa) 3326

Meetuin

Jöran (Miettula) 3333

Molander

Mattz (Sipilänsaari) 3335

Måndoin

Johan (Ikola) 3328

Johan (Maljala) 3333

Johan Mortenss:n (Maljala) 3333

Josseph (Maljala) 3333

NAlkuun

Nääss

Christer (Muuramäki) 3332

OAlkuun

Orra'us

Gust: (Kirkonkylä) 3337

PAlkuun

Pardain

Bertell (Hurissalo) 3327

Mattz (Hurissalo) 3327

Peucköin

Olof (Seppälä) 3335

Petter (Seppälä) 3335

Peuköin

Hindrich (Kietävälä) 3328

Olof (Kietävälä) 3328

Piedick:

Petter (Keriniemi) 3331

Piedickein

Måns (Hauhala) 3327

Pijra

Lars (Hamula) 3326

Piskoin

Hindrich (Piskola) 3334

Johan (Piskola) 3334

Petter (Piskola) 3334

Pittkein

Urbanus (Kaipaala) 3330

Pycke

Anders (Keriniemi) 3330

Pyllssä

Erich (Liimattala) 3332

RAlkuun

Rapoin

Hans (Ryhälä) 3335

Reppoin

Olof (Ihalainen) 3328

Rimpil:

Johan (Miettula) 3333

Ruuth

Erich (Lampila) 3331

Råcka

Petter (Liimattala) 3332

Räpoin

Erich (Rokansalo) 3334

Mattz (Lintusalo) 3332

Mattz (Repola) 3335

Michell (Repola) 3335

Rässiä

Petter (Liimattala) 3332

SAlkuun

Saikoin

Thomas (Kokkola) 3329

Saukoin

Lahrs (Kaipaala) 3330

Påhl Larss:n (Kaipaala) 3330

Sillfwenoin

Hindrich (Kietävälä) 3328

Sorrioin

Christer (Huhtimaa) 3326

Christer (Lampila) 3331

Jacob (Kauppila) 3329

Lars Larsson (Miettula) 3333

Mattz (Lampila) 3331

Måns (Kauppila) 3329

Olof (Lampila) 3331

Summa

Jonas (Ruokotaipale) 3334

Måns (Lintusalo) 3332

Summain

Erich (Rokansalo) 3334

Thomas (Rokansalo) 3334

Sålla

Anders (Ihalainen) 3328

Hindrich (Ihalainen) 3328

Jöran (Huuhkaala) 3326

Jöran Peersson (Ihalainen) 3328

Petter (Ihalainen) 3328

Simon (Maunola) 3333

Såppain

Johan (Kaipaala) 3330

Michell (Kaipaala) 3330

Sårrioin

Lars (Sorjola) 3335

Mattz (Sorjola) 3335

Peer Månsson (Sorjola) 3335

TAlkuun

Tackin

Anders (Kirkonkylä) 3337

Teitin

Johan (Kaipaala) 3330

Tuchkoin

Jöran (Hamula) 3327

VWAlkuun

Walld:n

Anders Påhlss:n (Valtola) 3336

Mattz (Valtola) 3336

Walldoin

Christer (Hurissalo) 3327

Jöran (Muuramäki) 3332

Sigfred (Kietävälä) 3328

Thomas (Muuramäki) 3332

Werman

Bart: (Kirkonkylä) 3336

Willdus

Lars (Hamula) 3326

Wirolain

Jacob (Kaipaala) 3330

Wätämä

Johan (Hurissalo) 3327

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 252 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023