AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1725 → Nimihakemisto

Puumala henkikirja 1725

Nimihakemisto


-  A  B  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

And:s Mattsson (Luukkola) 3102

Anders Hindersson (Luukkola) 3102

Anders Johanss: (Maunola) 3103

Bertell Ohlss:n (Ollila) 3104

Brita (Kirkonkylä) 3108

Carll Andersson (Hylkylä) 3098

Ellin (Kyllölä) 3101

Ellin (Seppälä) 3106

Eskell Mårtensson (Luukkola) 3102

Harald Haraldssonn (Kirkonkylä) 3107

Hindrich Andersson (Pitkälahti) 3105

Jacob Ohlssonn (Luukkola) 3102

Johan (Kyllölä) 3101

Johan (Maunola) 3103

Johan Grellsson (Kirkonkylä) 3099

Johan Mårtensson (Kitula) 3100

Jöns Christerss: (Maljala) 3104

Jöran Mattss:n (Penttilä) 3097

Jöran Michellsson (Kontila) 3101

Lahrs Andersson (Hauhala) 3098

Lahrs Mattsson (Luukkola) 3102

Lahrs Månsson (Lintusalo) 3103

Margareta (Kirkonkylä) 3108

Margetta (Kaipaala) 3101

Maria (Hamula) 3097

Maria (Ryhälä) 3106

Mattz (Junninmäki) 3099

Mattz (Maljala) 3104

Mattz Andersson (Junninmäki) 3099

Mattz Hindersson (Luukkola) 3102

Mattz Mattsson (Kyllölä) 3101

Mårt:n Andersson (Kitula) 3100

Mårten (Luukkola) 3102

Mårten Erichssonn (Repola) 3105

Olof Andersson (Luukkola) 3102

Olof Syllfwestersson (Luukkola) 3102

Peer Hindersson (Miettula) 3103

Peer Peersson (Kirkonkylä) 3099

Påhl (Kontila) 3101

Påhl Johansson (Maunola) 3103

AAlkuun

Antoin

Mattz (Hamula) 3098

Arpoin

Christer (Kitula) 3100

Hindrich (Kitula) 3100

Johan (Kitula) 3100

Aufwin

Anders Peerss:n (Himahuuha) 3097

Johan (Petäjäniemi) 3104

Johan (Ryhälä) 3106

Staffan (Ryhälä) 3106

Thomas (Himahuuha) 3097

BAlkuun

Bengdtin

Mattz Issraellss:n (Ryhälä) 3106

FAlkuun

Fiskare

Petter (Rokansalo) 3105

HAlkuun

Hackul:

Olof (Kietävälä) 3100

Hackulin

Mattz (Himahuuha) 3097

Mattz (Pirttimäki) 3105

Petter (Keriniemi) 3101

Påhl (Keriniemi) 3101

Haloin

Mattz (Seppälä) 3106

Harmain

Mattz (Harmaala) 3098

Petter (Harmaala) 3098

Hatain

Petter (Pellilä) 3105

Hatoin

Mattz (Himahuuha) 3097

Hordiander

Hind: (Hylkylä) 3098

Huijain

Mattz (Maljala) 3104

Påhl (Ruokotaipale) 3105

Hullckoin

Christer (Niinisaari) 3104

Mattz (Niinisaari) 3104

Hullkoin

Hindrich (Sipilänsaari) 3106

Simon (Sipilänsaari) 3106

Håttj

Christer (Lintusalo) 3103

Hämälein

Mattz (Ollila) 3104

Härckein

Anders (Niinisaari) 3104

Johan (Seppälä) 3106

Mattz Johansson (Kirkonkylä) 3107

Petter (Hamula) 3097

Thomas (Seppälä) 3106

IAlkuun

Ickoin

Johan (Kirkonkylä) 3108

Michell (Kietävälä) 3099

Ickähäimoin

Erich (Ryhälä) 3106

Hans (Ryhälä) 3106

Ihalain

Lahrs (Huuhkaala) 3097

Ingin

Johan Simonss:n (Hylkylä) 3098

Lahrs (Hylkylä) 3098

Mattz (Hylkylä) 3098

Itima'us

Hind: (Kirkonkylä) 3107

JAlkuun

Jaatin

Petter (Kirkonkylä) 3099

Juckarain

And:s (Rokansalo) 3105

Lahrs (Hurissalo) 3098

Petter (Hurissalo) 3098

KAlkuun

Kainul:n

Bertell Bertellss (Vesiniemi) 3107

Eskell (Vesiniemi) 3107

Kaipiain

Erich (Huhtimaa) 3097

Kangain

Anders (Kontila) 3101

Johan (Kirkonkylä) 3108

Karf:n

Thomas (Pitkälahti) 3105

Karfwin

Christer (Maunola) 3103

Hans (Maunola) 3103

Kaupin

Erich (Niinisaari) 3104

Kettuin

Simon (Kokkola) 3100

Kietew

Mårten Lahrss: (Pirttimäki) 3105

Kietewein

Mattz (Kietävälä) 3100

Olof (Kietävälä) 3100

Kietäwein

Abraham (Sopala) 3107

Daniell (Keriniemi) 3101

Hindrich (Keriniemi) 3101

Johan (Kietävälä) 3099

Mattz (Keriniemi) 3101

Mattz Andersson (Sopala) 3107

Virgelius (Kietävälä) 3099

Killiuin

Abraham (Kiljula) 3100

Bengdt (Kiljula) 3100

Bengdt (Ruokotaipale) 3105

Christer (Lintusalo) 3103

Erich (Kiljula) 3100

Eskell (Maunola) 3103

Johan (Maunola) 3103

Lahrs (Lintusalo) 3103

Mattz (Liimattala) 3103

Michell (Kiljula) 3100

Petter (Maunola) 3103

Petter (Rokansalo) 3105

Samuell (Ryhälä) 3106

Killiun

Johan (Kauppila) 3100

Mattz (Kauppila) 3100

Kittuinen

Påhl (Kitula) 3100

Kyllein

Johan (Kyllölä) 3101

Mårten (Hamula) 3098

Olof (Kirkonkylä) 3108

Kåndia

Jacob Lahrsson (Piskola) 3105

Mårten (Vesiniemi) 3107

Kåndiain

Petter (Hamula) 3098

Kåttro

Anders (Lampila) 3102

Anna (Vesiniemi) 3107

Christer (Ryhälä) 3106

Christer (Vesiniemi) 3107

Erich (Lampila) 3102

Johan (Vesiniemi) 3107

Mattz (Hamula) 3097

LAlkuun

Leinoin

Anders (Ihalainen) 3099

Hindrich (Ihalainen) 3099

Johan (Hurissalo) 3098

Michell (Harmaala) 3098

Petter (Harmaala) 3098

Påhl (Hylkylä) 3098

Lemoin

Johan (Sorjola) 3106

Lijmatain

Anders (Piskola) 3105

Berendt (Liimattala) 3102

Olof (Liimattala) 3102

Petter (Liimattala) 3102

Påhl (Kyllölä) 3101

Liutu

Anders (Luukkola) 3102

Erich (Luukkola) 3102

Olof (Luukkola) 3102

Olof Johansson (Luukkola) 3102

Petter (Luukkola) 3102

Luuk:

Brussius (Niinisaari) 3104

Luukoin

Anders (Vesiniemi) 3107

Erich Jöranss:n (Vesiniemi) 3107

Hindrich (Kietävälä) 3099

Hindrich (Niinisaari) 3104

Hindrich (Vesiniemi) 3107

Johan (Luukkola) 3102

Johan (Ollila) 3104

Johan (Vesiniemi) 3107

Lahrs (Kitula) 3100

Lahrs (Liimattala) 3103

Lahrs (Niinisaari) 3104

Mattz (Kietävälä) 3099

Mattz (Maunola) 3103

Måns (Kitula) 3100

Mårten (Ryhälä) 3106

Petter (Niinisaari) 3104

Påhl (Niinisaari) 3104

Påhl (Vesiniemi) 3107

Thomas (Kitula) 3100

Lämbin

Johan (Kaipaala) 3101

Lämbiäin

Anna (Kirkonkylä) 3108

Läskin

Grells (Pirttimäki) 3105

Hindrich (Ryhälä) 3106

Mattz (Huhtimaa) 3097

Mårten (Pirttimäki) 3105

Simon (Huhtimaa) 3097

MAlkuun

Mannin

Grells (Kirkonkylä) 3099

Marander

Hind: (Sorjola) 3106

Hindrich (Kirkonkylä) 3108

Mattin

Abraham (Liimattala) 3102

Meetin

Johan (Huhtimaa) 3097

Simon (Huhtimaa) 3097

Meetuin

Hindrich (Miettula) 3103

Jöran (Miettula) 3104

Månd:n

Johan Mårtenss:n (Maljala) 3104

Måndoin

Johan (Ikola) 3099

Johan (Maljala) 3104

Josseph (Maljala) 3104

Mätel:

Lahrs Jacobss:n (Piskola) 3105

NAlkuun

Naukarin

(Pellilä) 3105

OAlkuun

Orra'us

Gustaff (Kirkonkylä) 3108

PAlkuun

Pardain

Bertell (Hurissalo) 3098

Bertell (Hylkylä) 3098

Mattz (Hurissalo) 3098

Petter (Keriniemi) 3101

Peukoin

Hindrich (Kietävälä) 3099

Olof (Kietävälä) 3099

Olof (Seppälä) 3106

Petter (Seppälä) 3106

Piedickein

Måns (Hauhala) 3099

Pijra

Lahrs (Hamula) 3097

Piskoin

Hindrich (Piskola) 3105

Johan (Piskola) 3105

Petter (Piskola) 3105

Pycke

Anders (Keriniemi) 3101

Pyllssä

Erich (Liimattala) 3102

Pättin

Morten (Piskola) 3105

Pöllein

Peer Ohlss:n (Pellilä) 3105

RAlkuun

Randal:

Erich (Hylkylä) 3098

Rimp:

Johan (Miettula) 3103

Ruuth

Erich (Lampila) 3102

Råcka

Petter (Liimattala) 3103

Räpoin

Erich (Rokansalo) 3105

Hans (Ryhälä) 3106

Hindrich Ohlsson (Miettula) 3104

Mattz (Lintusalo) 3103

Mattz (Repola) 3106

Michell (Repola) 3106

Mårten Erichsson (Rokansalo) 3105

Olof (Ihalainen) 3099

Rässiä

Petter (Liimattala) 3103

SAlkuun

Saikoin

Lahrs (Kaipaala) 3101

Påhl Lahrss:n (Kaipaala) 3101

Thomas (Kietävälä) 3099

Saukoin

Lahrs (Niinimäki) 3104

Sillfwoin

Hindrich (Kirkonkylä) 3099

Sinckoin

Karin (Pellilä) 3105

Petter (Pellilä) 3105

Sorrioin

Christer (Huhtimaa) 3097

Christer (Lampila) 3102

Jacob (Kauppila) 3100

Lahrs (Sorjola) 3106

Lahrs Lahrsson (Miettula) 3103

Mattz (Lampila) 3102

Mattz (Sorjola) 3106

Måns (Kauppila) 3100

Olof (Lampila) 3102

Soumal:n

Jöran (Kokkola) 3100

Summa

Jöns (Ruokotaipale) 3105

Måns (Lintusalo) 3103

Summain

Erich (Rokansalo) 3105

Thomas (Rokansalo) 3105

Sålla

Jöran (Huuhkaala) 3097

Jöran Peerss:n (Ihalainen) 3099

Petter (Ihalainen) 3099

Simon (Maunola) 3103

Såppain

Johan (Kaipaala) 3101

Michell (Kaipaala) 3101

Säppel:

Peer (Maljala) 3104

TAlkuun

Teitin

Johan (Kaipaala) 3101

Tuchkoin

Jöran (Hamula) 3098

Turckiain

Erich Peerss:n (Niinisaari) 3104

VWAlkuun

Walldoin

Anders Påhlss:n (Valtola) 3107

Christer (Hurissalo) 3098

Jöran (Muuramäki) 3103

Mattz (Valtola) 3107

Sigfredh (Kietävälä) 3099

Thomas (Muuramäki) 3103

Watain

Anders (Hurissalo) 3098

Johan (Hurissalo) 3098

Werman

Barthold (Kirkonkylä) 3107

Willdus

Lahrs (Hamula) 3097

Wirolain

Jacob (Kaipaala) 3101

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 268 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023