AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1749 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1749

Sivu 3010AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä 3 Erich Hämäläin 1 Cr: Hämäläinen Swåg: Anders mh:o 3
1 Himahuha/Himahuuha 5 Thomas Aufwin mh: 1 1 Cr: Auvinen b:r Johan mh:, b:r Anderses h:o 5
2 2 Pähr Lukoin mh 1 1 Cav Luukkonen 2
1 Huchtima/Huhtimaa 5 And: Simonsson Läskin 1 Cav: Leskinen B:r Wincentiuses h:o, B:S: Anders, d:r Christer, pig Anna Kåttro 5
3 H:r Maior Kilströms folck Kihlström dr Pähr, dr:p: Erich, pig Elin 3
2 Brukas af H:r Pastor Limatius Cav Limatius
3 3 Mårt Sorioin 1 Inf: Sorjonen d:r Erich Pyllckein mh 3
1 Huchkala/Huuhkaala 1 Måns Månsson 1 Cav 1
2 1 Mattz Ihalain 1 Inf: Ihalainen 1
1 Hamula 1 Hind: Sorioins h:o 1 Cr: Sorjonen 1
2 3 Hind: Härkäin 1 Cav Härkönen bror Christer mh 3
3 2 Hind: Mietins h:o 1 Inf Miettunen Son Hindrich 2
4 3 Mattz Kåttro mh 1 1 Cav Kotro Son Johan 16 år 3
5 3 Mattz Kåndiain mh 1 1 Cav Kontiainen Res: K: Johans h:o 3
1 Harmala/Harmaala 2 Pähr Kaupin mh 1 1 Cr: Kauppinen 2
2 1 Res: K: Israel Rimbil: 1 Cav Rimpiläinen v31 1
3 Mårt: Läskins öde Cav Leskinen
1 Hurisalo/Hurissalo 3 Israell Pardain 1 Inf Partanen bror Thomases h:o, Res: K: Lars Jukaraines h:o 4
1 Torp: Staffan Aholains h:o 1 Aholainen 1
1 Stod, 1 Ko, 4 cap: uts:
2 2 And: Leinoins h:o 1 Cav Leinonen Son Anders 2
3 4 Lars Jukarain 1 Cav Jukarainen Son Anders mh, br: S: Anders 16 år 4
4 2 Johan Kåndiain 1 Cav Kontiainen b:r Lars 2
1 Hyllckälä/Hylkylä 1 Mattz Ingins h:o 1 Cr: Inkinen 1
2 2 Mattz Peukoin mh 1 1 Cr: Päykkönen 2
3 1 Res: K: Michell Jukarain 1 Cr: Jukarainen v2 1
4 1 Johan Hämäläin 1 Cr: Hämäläinen 1
5 1 Lars Jukarain 1 Cr: Jukarainen 1
6 1 Johan Ingin 1 Cr: Inkinen 1

Sivu 3012AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Hauhola/Hauhala 1 Johan Andersson 1 Cav 1
2 3 Mattz Kåndiain mh 1 1 Cav Kontiainen bror Johan 3
1 Junnimäkj/Junninmäki 5 Johan Mattzsons h:o 1 Cav Luukkonen bror Mattz mh:, br: Hindr:, br: Abraham 5
1 Torp: Staffan Lukoins h:o 1 Luukkonen 1
1 Ko, ingen åker
1 Ihala/Ihalainen 5 Hind: Leinoin mh: 1 1 Cav Leinonen Son Hindr, b:r Anderses h:o, b:r S: Johan 5
2 4 And: Måndoin mh 1 1 Cav Montonen b:r Johan mh 4
3 4 Pähr Sålla mh 1 1 Inf: Solla Måg Claes mh 4
1 Ikoila/Ikola 2 Hans Måndoin 1 Cav Montonen Res K: br: Anderses h:o 2
1 Kyrckioby/Kirkonkylä 1 L:B: Hind: Kätäwäin 1 Inf:Bost: Kietäväinen 1
2 2 L:B: Gustaf Mannin 1 Cav Manninen br Olof 16 år 2
3 Präst bohl Underl:
4 Capl: bohl Underl:
1 Kätäwälä/Kietävälä 2 Hind: Puttoin mh: 1 1 Cav Puttonen 2
2 3 Res: K: Johan Kiätäwäläins h:o 1 1 Cav: Kietäväinen v24 B:r Pährs h:o 3
3 2 Michel Kiätäwäl: mh 1 1 Cr: Kietäväinen 2
4 1 Mattz Lukoins h:o 1 Cr: Luukkonen 1
5 Brukas af H:r Capit: Ernrot Cav Ehrnrooth
6 2 Mattz Ikoin mh 1 1 Cav Ikonen 2
7 2 Brusius Hällpi mh 1 1 Cav Helpi 2
1 Kåckåla/Kokkola H:r Capitain Ernroths folck Inf:bost: Ehrnrooth dr: Lars mh:, pig: Kirstin, pig: Elin, Pig: Maria, pig: Anna i adelsmans Kost
1 Killiula/Kiljula 3 Pähr Killiuin mh 1 1 Cav Kiljunen Syst: Walborg 3
2 Brukas af näst före och eftergående
3 3 Erich Bertillssons h:o 1 Cav Kiljunen b:r Olof mh: 3
1 Kittula/Kitula under ett bruk i Lukola Cav
2 1 L:B: Johan Låikain 1 Cro: Loikkanen 1
3 3 Lars Larsson Lukoin 1 Cav Luukkonen b:r Hesekiel mh: 3
4 6 Mattz Arpoin 1 Cav Arponen b:r Hindr mh:, Swåg: Abraham, Res: K: Jörans h:o, Matts Johanssons h:o 6
5 2 And: Andersson 1 Cav Luukkonen b:r Mattses Encka 2
1 Kaupila/Kauppila 3 Jacob Sorioins h:o 1 Cav Sorjonen bror Olofs h:o, Son Markus 3
2 3 Matts Killiuin 1 Cav Kiljunen bror Anderses h:o, br Grells 3

Sivu 3014AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
3 ibm/Kauppila Underl: N:o 1 Ibm Cav
1 Kaipoila/Kaipaala 2 Res: K: Hind: Såpains h:o 1 Cr: Sopanen v27 bror Pähr 2
2 Underl: hemman Cav
3 1 Christ: Sorioin 1 Cav Sorjonen 1
4 2 Hind: Saikoin 1 Inf: Saikkonen d:r Bertill 2
5 3 Christ: Wirolain 1 Cr: Virolainen d:r Johan, pig: Helena 3
1 Kyllälä/Kyllölä 4 Mattz Mattsson 1 Cr: Kyllönen d:r Jacob mh, dr: Lars
2 2 Smed: Carl Auvelin 1 Inf Auvelin pig: Carin 2
3 2 Mattz Huttuin mh 1 1 Cav Huttunen 2
1.2 Kiärinemj/Keriniemi 2 Jacob Summain mh 1 1 Cav Summanen 2
3 Thomas Limatain 1 Cav Liimatainen bror Lars mh 3
1 Inhys: Hendr: Peukoins h:o 1 Päykkönen 1
1 Ko
3.4 2 Påhl Hakulin mh 1 1 Cav Hakulinen 2
1 Kåndiala/Kontila 5 Michell Kåndiain mh 1 1 Cav Kontiainen br: Michell mh, d:r Abraham 5
1 Lambila/Lampila 1 Johan Killiuin 1 Cav Kiljunen Syst: Elin 1
2 2 Bengt Hämäläin mh 1 1 Inf: Hämäläinen 2
3 1 L:B: Lars Sårioin mh 1 1 Inf bost Sorjonen 1
1 Lukoila/Luukkola 5 Sylwester Lukoin 1 Cav Luukkonen F:br: Johan mh:, F:br: Hindr mh: 5
2.3 3 Olof Kuicka mh 1 1 Cav Kuikka d:r Hindrich 16 år 3
4 4 Johan Johanss: Lukoin mh 1 1 Cav Luukkonen Son Johan, Son Pähr 4
5.6 4 Matts Liutu mh 1 1 Cav Liutu br: Johan, dr: Anders 4
1 Limattala/Liimattala 3 Adam Abrahamsson mh 1 1 Cav Matinen d:r p: Michell 16 år 3
2 4 Matts Johanssons h:o 1 Cro: Luukkonen br: Johan mh, br: Anders 4
3 5 Matts Lukoins h:o 1 Cav Luukkonen br: Thomas mh, br: Erich mh 5
4 2 Pähr Wiskari 1 Cro Viskari Matts Bengtins h:o 2
1 Lindusalo/Lintusalo 1 Lars Håttin 1 Cav Hottinen 1
2 3 Thomas Killiuin mh 1 1 Cav Kiljunen Son Johan 16 år 3
3 2 Erich Summain 1 Cr: Summanen pig: Sisillia 2
4 3 Mårt: Repoin mh 1 1 Cav Reponen br: Son Matts 16 år 2
5 3 Johan Kyllöin 1 Inf Kyllönen Enka Ewa, d:r Johan 3

Sivu 3016AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Muramäkj/Muuramäki 4 Matts Jöransson 1 Cav Valtonen F:br:S: Mats, d:r Johan Waldoin, b:r Johans h:o 6
1 Mangula/Maunola 2 Pähr Killiuin mh 1 Cav Kiljunen 2
2 2 Thomas Kiätäwäin mh 1 1 Cav Kietäväinen 2
3 2 Lars Killiuin mh 1 1 Cav Kiljunen 2
4 3 Hans Karfwins h:o 1 Inf Karvinen Son Hans mh 3
5 2 Pähr Pursiain 1 Inf: Pursiainen dr: Michell 2
1 Mietulä/Miettula 2 And: Sorioins h:o 1 Cav Sorjonen bror Lars 2
2 3 Mattz Lukoins h:o 1 Cav Luukkonen bror Jöran mh 3
3.5 3 Pähr Mietin mh: 1 1 Cav Miettunen pig Maria 3
2 Matts Jöransson mh 1 1 Cav Miettunen 2
4 3 Christ: Suna mh 1 1 Cav Suna Swåg: Anderses h:o 3
1 Maliala/Maljala 1 Hans Måndoin 1 Cav Montonen 1
2 4 Mattz Leinoin mh 1 1 Crono Leinonen bror Son Johan mh 4
3 2 Jacob Uikain 1 Cav Uikkanen br: Påhl 2
4 2 Michell Ikoin 1 Crono Ikonen dot: Johanna 2
5 2 Johan Mårtensson mh 1 1 Crono Montonen 2
1 Ninimäkj/Niinimäki 2 Matts Repoin mh 1 1 Crono Reponen 2
1 Ninisari/Niinisaari 2 Jöran Härkäin mh 1 1 Crono Härkönen 2
2 3 Lars Lukoin mh 1 1 Cav Luukkonen Son Mats 3
3 4 Påhl Lukoin mh 1 1 Cav Luukkonen bror Thomas mh 4
4 5 Elias Kåndiain mh 1 1 Cav Kontiainen d:r Hindr mh, br: Pähr 5
5 2 Matts Hulkoin mh 1 1 Cav Hulkkonen 4
1 Ollila 3 Hans Killiuin mh 1 1 Cav Kiljunen bror Bengt 3
2 2 Lars Hämäläin 1 Cav Hämäläinen Swåg: Grels 2
1 Pätäiänemj/Petäjäniemi 3 And: Johansson 1 Cav Auvinen bror Pähr mh 3
1 Pirtimäki/Pirttimäki 5 Grels Leskin 1 Cav Leskinen B:r S: Johan mh, Drag: h:o Karin, dr:p: Bertil 5
2 1 Johan Råckain 1 Cav Rokkanen 1
3 2 Pähr Hamuin 1 Inf: Hamunen bror Hindrs h:o 2
1 Pällilä/Pellilä 1 Erich Lukasson 1 Crono Sinkkonen 1

Sivu 3018AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 ibm/Pellilä 1 Pähr Pöllein 1 Cav Pellinen 1
3 2 Johan Hakulin mh 1 1 Cro Hakulinen 2
1 Pitkälax/Pitkälahti 3 Christ: Ikoin mh 1 1 Inf Ikonen bror Erichs h:o 3
1 Piskoila/Piskola And: Piskoins öde Cr: Piskonen
2 2 Påhl Måndoin mh 1 1 Cr: Montonen 2
3 3 Mattz Piskoin mh 1 1 Cr: Piskonen F:br:S: Johan 3
4 3 Pähr Piskoins Encka 1 Cav Piskonen Son Pähr mh 3
5 2 And: Lappalain mh 1 1 Inf Lappalainen 2
6 1 Lars Sålla 1 Inf Solla 1
1 Ruokotaipall/Ruokotaipale 4 Jöran Summain 1 Cav Summanen bror Michells h:o, bror Jonas, br: Johan 4
2 2 Påhl Piskoin 1 Cav Piskonen bror Johan 2
1 Råkansalo/Rokansalo 2 And: Killiuin mh 1 1 Cav Kiljunen 2
2 4 Hindr: Repoin 1 Cav Reponen Br: Mårtens h:o, br. S: Erich, br Johans h:o 4
3 1 Erich Sumain 1 Inf: Summanen 1
1 Repola 2 Erich Repoin mh 1 1 Cr: Reponen 2
2 5 Matts Repoin mh 1 1 Cr: Reponen bror Jörans h:o, br: S: Mårtens h:o, br: S: Mårten 5
1 Ryhälä 4 Pähr Wirolain 1 Cav Virolainen br Mattz mh:, br Anders 4
2 3 Matts Bengtin 1 Cav Penttinen bror Påhl mh 3
3 4 Mattz Ingin 1 Cav Inkinen d:r Lars mh, d:r Jacob 4
4 3 And: Jufwoin mh 1 1 Cr: Juvonen Bol:m: Hind 3
5 3 Matts Repoin mh 1 1 Cr: Reponen br: Thomas 3
6 2 Erich Ikeheimoin 1 Cr: Ikäheimonen br: Gustaf 2
1 Säppälä/Seppälä 1 Sold. Matts Hallin 1 Cr: Halonen 21 1
2 3 Pähr Liutu mh 1 1 Cr: Liutu br: Johans Encka 3
3 4 Thomas Waldoin 1 Cr: Valtonen Son Pähr mh, br Larses h:o 4
1 Såriola/Sorjola 2 Mårt: Ryhäin mh 1 1 Cr: Ryhänen 2
2 2 Michell Ikoin mh 1 1 Cav Ikonen 2
1 Påhl Saikoin 1 Cav Saikkonen 1
1 Sipilänsari/Sipilänsaari 2 Johan Hullkoin mh 1 1 Cr: Hulkkonen 2

Sivu 3020AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Såpalanemj/Sopala 2 L:B: And: Kiätäwäin mh 1 1 Capp: bohl Kietäväinen 2
3 And: Killiuinen mh 1 1 Crono Kiljunen d:r Brusius 3
1 Wäsinemi/Vesiniemi 5 Länsman Hinric Romanus mh 1 1 Cav Romanus d:r Hindr, d:r Pähr mh 5
2 1 Johan Kainulain 1 Cav Kainulainen 1
3 2 Esaias Kåttro mh 1 1 Cav Kotro 2
4 5 Johan Lukoin 1 Cr: Luukkonen B:r S: Johan, b:r Påhl mh, b:r Eskells h:o 5
5 5 Mårt: Kåndiain mh 1 1 Cav Kontiainen b:r Lars, b:r Grells, b:r S: Lars 5
1 Torp: Bert: Kainulain 1 Kainulainen 1
1 Ko, 4 Cap: uts:
6 Thomas Limatains öde Cr: Liimatainen
1.2 Waldola/Valtola 3 And: Waldoin mh 1 1 Cav: Valtonen Drag: h:o Regina 3
Pastoratet/Kirkonkylä 2 Kyrckioh: Arvid Thoranii Enckas folck 1 Thoranius Nådårs Predikant Hinric Almenius, d:r Lars 2
2 L:B: Matts Hullkoin mh 1 1 Hulkkonen 2
6 Vice Kyrckioh: H:r Joh: Limatius mh 1 1 Limatius d:r Johan, d:r Thomas, d:r Olof, pig: Anna 6
2 Klåck: Zackeus Walberg mh 1 1 Vallberg 2
2 Kyrck: wächt: Marckus Pelkoin 1 Pelkonen dot: Brita 2
1 Brofogd: Johan Ruut 1 Ruuth 1
2 Färgekarl: Matts Kangain mh 1 1 Kankainen 2
2 Färgekarl: Matts Joh:ss: 1 Härkönen 1
1 Trumsl: Staff: Frimodig 1 Frimodig 1. rumpali 1
1 Trumsl: Lars Lustig 1 Lustig 2. rumpali 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17481750

© Maija-Liisa Laakso 2023