AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1762 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1762

Sivu 660AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä 2 Anders Tuchkuin 1 Kro Tuhkunen Sold: h:o Maria 2
2 Matts Hämäläin mh:o 2 Kro Hämäläinen 2
1 Torp. Anders Tuchkuin 1 Tuhkunen 1
8 Cap: utsäde
3 Markus Pälkoin mh:o 1 1 Kro Pelkonen Swägerskan Marg 3
1 Himahula/Himahuuha 2 Johan Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen 2
1 Thomas Aufwins folk Kro Auvinen Son Mattz 1
4 Thomas Thomass: Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen Bror Anders mh:o 4
2 1 Pähr Lukoins folk Cav Luukkonen Son Michell 1
1 Påhl Lukoin 1 Cav Luukkonen 1
1 Huchtima/Huhtimaa 2 Hindrich Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen 2
2 2 Johan Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
2 1 Anders Läskins Enka 1 Cav Leskinen Son Pähr, Res: K: h:o Kirstin 3
3 2 Johan Såriåin mh:o 1 1 Inf Sorjonen 2
1 Torp Bertill Tietin 1 Teittinen 1
1 häst, 2 kiör, int: uts:
1 Huchkala/Huuhkaala 3 Erich Johanss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Bror Matts mh:o 3
2 2 Matts Ihalains folk Inf Ihalainen Swåger Jöran mh:o 2
1 Hamula 6 Hindrich Såriåins folk Kro Sorjonen Son Hindrich mh:o, Son Jonas, B:r S: Hindrich mh:o, Inh: Mattz Boskas h:o 6
2 2 Hindrich Härkäins folk Cav Härkönen Son Hindrich mh:o 2
3 2 Hindrich Mietin 1 Inf Miettunen Bror Pähr 2
4 3 Matts Kåtrå 1 Cav Kotro Bror Johan mh:o 3
5 1 Matts Kåndiain 1 Cav Kontiainen 1
Bruckas af Rusth: Waldåin i Waldåla Cav Valtonen
1 Harmala/Harmaala 2 Anders Kaupin mh:o Kro Kauppinen 2
2 2 1 Israel Rimbelin 1 Cav Rimpiläinen B:r Larses h:o, Sold: h:o Maria 3
3 2 Rustmäst: Anders Törneqvists h:o 1 Cav Törnqvist Pig: Maria 4
1 Hurrisalo/Hurissalo 3 Israel Pardain mh:o 1 1 Inf Partanen Son Larses h:o 3
2 Johan Anderss: Måndåin 1 Inf Montonen Bror Michell 2
2 4 Anders Leinoins folk Cav Leinonen Son Anders mh:o, Son Matts mh:o 4
2 Anders Johanss: Leinoin mh:o 1 1 Leinonen 2
3 2 N.M. Lars Jukarain 1 Cav Jukarainen Son Lars 2

Sivu 662AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
ibm/Hurissalo 1 Pähr Jukarains h:o 1 Jukarainen 1
4 2 Lars Kåndiains folk Cav Kontiainen Bror S: Pähr mh:o 2
1 Hylkälä/Hylkylä 3 Matts Ingins folk Kro Inkinen Son Mattz mh:o, Afskied: Sold h:o Margareta, 3
2 Bruckas af Kåndiser i Hauhala Kro Kontiainen
3 1 Michel Jukarain 1 Kro Jukarainen 1
4 1 Johan Hämäläin 1 Kro Hämäläinen 1
5 2 Michel Larss: Jukarain mh:o 1 1 Kro Jukarainen 2
6 5 Johan Ingins folk Kro Inkinen Son Simon mh:o, Son Johan mh:o, Sold. h:o Elin 5
1 Hauhala 5 Johan Anderssons folk Cav Son Anders mh:o, Son Krister mh:o, dot: Karin 5
4 Anders Michelss: Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen Bror Michell mh:o 4
2 2 1 Johan Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen Sold: h:o Kirstin 3
1 Junnimäkj/Junninmäki 1 Res: K: Abram Luckåins h:o 1 Cav Luukkonen 1
2 Johan Matssons Enkas f: Cav Luukkonen Son Anders, dot: Sisilia 2
2 Matts Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
1 Hindrich Luckoin 1 Cav Luukkonen 1
1 Torp Gustaf Mannin 1 Manninen 1
1 häst, 1 koo, intet uts:
1 Ihala/Ihalainen 3 Påhl Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen Bror Pähr 3
4 Johan Widikå 1 Cav Vitikka Bror Thomas, Bror Anders mh:o 4
2 4 Anders Måndåins folk Cav Montonen Bror Johan mh:o, Fr:Br:S: Michell mh:o 4
1 Torp: Påhl Hujains h:o 1 Hujanen 1
1 häst, 1 koo, 4 Cap: uts:
3 3 Pähr Sålla mh:o 1 1 Inf Solla Swåger Claes 3
1 Ikåila/Ikola 3 Hans Måndåins folk Cav Montonen Son Johan mh:o, Son Hans 3
1 Kyrckioby/Kirkonkylä 2 Furier Hindrich Simeljuses f: Inf:Bost: Simelius Pig: Anna Rautiain 2
2 Bruckas af Vice Pastoren Limatius Cav Limatius
3 Underlagt Präste Bohl
4 Underlagt Kapelans Bohl
1 Kietäwälä/Kietävälä 3 Matts Lukåin 1 Cav Luukkonen dräng Thomas, Syst: Magdalena 3
4 Hindrich Puttoin 1 Cav Puttonen Syster S: Hindrich mh:o, B:r Matts 4
2 1 Johan Kietäwäins folk Cav Kietäväinen Son Pähr 1
2 1 Anders Läinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen Sold h:o Ewa 3
3 2 Michel Kietäwäin mh:o 1 1 Kro Kietäväinen 2

Sivu 664AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
ibm/Kietävälä Torp Matts Kihl Kihl 31 gammal Soldat
1 koo, 4 Cap: utsäde
4 2 Olof Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen 2
4 Måns Månsson Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen Bror Anders mh:o 4
5 2 Hindrich Kituin 1 Cav Kitunen Bror Påhls h:o 2
6 4 Matts Mattss: Ikoin mh:o 1 1 Cav Ikonen Bror Påhl mh:o 4
7 2 Res: K: (yliviivattu) Mårten Hielp 1 Cav Helpi v24 Pig: Anna Pöyhötär 2
2 Jacob Puttoin mh:o 1 1 Puttonen 2
1 Kåckåla/Kokkola H:r Capit: von Giöbens Bstl: Inf:Bost: Göben
2 L:B: Mårten Måndåins h:o 1 Montonen Son Mårten 2
3 Torp Anders Widika mh:o 1 1 Viitikko Bror Adam 3
1 häst, 1 koo, 4 Cap: uts:
1 Kiljula 4 Pähr Kiljuin 1 Cav Kiljunen Bror Simon mh:o, Bror Matts 4
1 Torp Michell Kiljuins h:o 1 Kiljunen 1
1 häst, 1 koo, 4 Cap: uts:
2 Bruckas af före och eftergående Cav
3 1 Erich Bertellssons folk Cav Kiljunen dotter Maria 1
2 Johan Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
2 Michell Michellss Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
1 Kitula Under Bruck i Lukåla Cav
2 2 Hindrich Lukåin mh:o 1 1 Kro Luukkonen 2
3 Anders Lukåin mh:o 1 1 Kro Luukkonen Bror Johan 3
3 3 Christer Lukåin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Bror Erich 3
1 Torp Johan Hakulin 1 Hakulinen 1
2 kiör, intet utsäde
1 Torp Abraham Kyllöin 1 Kyllönen 1
4 H:r Vice Past: Limat: ½ Rusth: Cav Limatius
1 Res. K: Jöran Arpåins h:o 1 Arponen 1
1 Hindrich Arpåin 1 Arponen 1
2 Matts Arpoin 1 Cav Arponen Son Johan 2
5 2 Olof Olofsson mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
1 Kaupila/Kauppila 4 Jacob Såriåins folk Cav Sorjonen Son Markus, B:r Son Markus mh:o, Son Anders 4
1 Torp Anders Kangains h:o 1 Kankainen 1
1 häst, 2 kiör, 4 Cap: uts:
2 2 Matts Kiljuins folk Cav Kiljunen Son Pähr, B:r Anderses h:o 2
3 N:o 1 ibidem underlagt Cav
1 Kaipåila/Kaipaala 4 Hindrich Såpain 1 Kro Sopanen Bror Pähr mh:o, Res: K: h:o Karin 4
2 Underlagt hemman Cav

Sivu 666AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
3 ibm/Kaipaala 4 Johan Såriåin mh:o 1 1 Cav Sorjonen Son Hindrich mh:o 4
1 Torp: Anders Heinoin 1 Heinonen 1
2 kiör, 4 Cap: uts:
4 2 Hindrich Saikoins folk Cav Saikkonen Måg Erich mh:o 2
Torp: Carl Wjman Viman 110 gammal Corporal
1 koo, 16 Cap: utsäde
5 2 Krister Wirolain 1 Kro Virolainen Res: K: Måns Sårjåins h:o 2
2 Johan Härkäins folk Härkönen Son Johan mh:o 2
1 Kyllölä 3 Matts Mattssons folk Kro Kyllönen Måg Michels h:o, B:r Lars, BL:m Jacob 3
2 3 Matts Måndåin mh:o 1 1 Inf Montonen Son Erich 3
3 2 Matts Huttuins folk Cav Huttunen Son Thomas mh:o 2
1.2 Kärinemj/Keriniemi 1 1 Eskell Luckåin 1 Cav Luukkonen Res: K: h:o Anna Tåifwain, B:r och casserade Res: K: Johan mh:o 2
1 Torp Hindrich Summain 1 Summanen 1
1 häst, 2 kiör, 8 Cap: uts:
3 Bruckas af Lars Kåndin Cav Kontiainen i Wäsinemi by
4 3 Påhl Hakulins folk Cav Hakulinen Son Påhl mh:o, Son Johan 3
1 Torp: Pähr Aufwin 1 Auvinen 1
1 stod, 2 kiör, 6 Cap: uts:
1 Kåndila/Kontila 4 Michell Kåndins f: Cav Kontiainen B:r Matts mh:o, B:r Jörans h:o 4
2 Torp: Erich Räpoin mh:o 1 1 Reponen 2
1 häst, 2 kiör, 4 Cap: uts:
2 Michel Randalain 1 Cav Rantalainen Syster Elin 2
1 Lambila/Lampila 6 Johan Killjuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Anders mh:o, B:r Påhl mh:o 6
2 Föraren Kreitlens folk Inf Creutlein Swägerska Ewa Lechelin, Pig. Marg., Pig. Ewa, d:r Ohlof 4
1 L:B: Bengt Hämäläin 1 Inf Hämäläinen 1
3 2 L:B: Lars Saikoin 1 Inf: Bost Saikkonen Bror Adam 2
1 L:B: Lars Såriåin 1 Sorjonen 1
1 Lukåla/Luukkola 7 Sylfwäster Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Fr: Br: Son Johan, B:r Lars, B:r Johan mh:o, Drag: h:o Ewa 7
2 Fältwäb: Carl Brusins f: Cav Brusin Sergeant Abram Håbin, Pig: Margareta 2
1 Torp Hindrich Lukoin 1 Luukkonen 1
1 häst, 1 koo, 16 Cap: uts:
1 Torp och Res: K: Hindrich Lukoins h:o 1 Luukkonen 1
1 koo, 1 får, 16 Cap:: uts:
2.3 4 Olof Kuckåses Enkas f: Cav Kuikka B:r Matts mh:o, B:r Hendrich, B:r Thomas 4
Torp Anders Kåndiains h:o 1 Kontiainen Bräckelig
1 st:, 1 k:, 4 C: uts:

Sivu 668AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
4 ibm/Luukkola 8 Adam Johanss: Lukoin mh 1 1 Cav Luukkonen B:r Pähr, B:r Jöran, Son Krister, B:r Anders mh:o, Slächt Maria 8
5.6 3 Matts Liutus folk Cav Liutu Son Pähr mh:o, Son Matts 3
1 Torp: Anders Liutus h:o 1 Liutu 1
1 koo, intet utsäde
1 Limatala/Liimattala 3 Adam Abrahamsson 1 Cav Matinen Bror Anders mh:o 3
2 3 Matts Johanssons folk Kro Luukkonen B:r Johan, Son Lars mh:o 3
3 4 Matts Lukoins folk Cav Luukkonen B:r och N:M: Thomas, B:r Hendrich mh:o, B:r Adam 4
4 3 Johan Wiskari mh:o 1 1 Kro Viskari Bror Matts 3
1 Torp och S:n Smed Carl Auwin 1 Auvinen 1
1 häst, 1 koo, intet uts:
1 Lindusalo/Lintusalo 1 Lars Håttins folk Cav Hottinen Son Matts 1
2 1 1 Thomas Kiljuins folk Cav Kiljunen B:r Johan, Res: K: h:o Maria 2
3 3 Magnus Summain 1 Kro Summanen B:r Christer, Pig. Carin Lukoin 3
4 2 Matts Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen 2
5 1 Mårten Räpoins folk Inf Reponen Son Matts 1
3 Johan Summain mh:o 1 1 Inf Summanen Sold: h:o Brita 3
1 Muranmäki/Muuramäki 3 Matts Thomass: Waldoin 1 Cav Valtonen Fr: Br: S: Anders mh:o 3
1 Magnula/Maunola 4 Pähr Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Mårten mh:o 4
1 Torp Pähr Pursiain 1 Pursiainen 1
1 häst, 2 kiör, 4 Cap: uts:
2 3 Thomas Kietäwäins folk Cav Kietäväinen Måg: Anders, Måg: Matts mh:o 3
3 3 1 Lars Kiljuins folk Cav Kiljunen Son Lars, B:r S: Pähr mh:o, Sold: h:o Susanna 4
4 4 Hans Karfwoins Encka 1 Inf Karvinen B:r Simons h:o, Son Olof mh:o 4
1 Torp: Ewa Kiljuin 1 1
1 häst, 1 koo, 8 Kap: uts:
5 3 Simon Lukoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen Res: K: Wihoins h:o 3
1 Torp Måns Kiljuin 1 Kiljunen 1
1 stod, 1 koo, intet uts:
2 Michel Matilain mh:o 1 1 Inf Matilainen 2
1 Mietulä/Miettula 3 Anders Såriåins folk Cav Sorjonen B:r Mårten, Son Jacob mh:o 3
2 2 1 Matts Lukåins folk Cav Luukkonen B:r Son Hindrich, B:r Jörans h:o, Res: K: Abrams h:o 3
1 Linwäf: Michel Tackgren 1 Tarkgren 1
3.5 3 Pähr Mietins h:o 1 Cav Miettunen Son Jöran mh:o 3
3 Matts Jöransson 1 Cav Miettunen dräng Pähr Rasain mh:o 3
4 2 Anders Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen 2
1 Maljala 1 Hans Måndåin 1 Cav Montonen 1
2 3 Matts Läinoins Enkas f: Kro Leinonen B:r S: Johan mh:o, B:r S: Anders 3

Sivu 670AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
3 ibm/Maljala 2 Eskell Uikain 1 Cav Uikkanen dotter Brita 2
4 1 Påhl Ikoin 1 Kro Ikonen 1
1 Påhl Uikain 1 Kro Uikkanen 1
5 2 Mårten Johansson mh:o 1 1 Kro Montonen 2
1 Ninimäki/Niinimäki 1 Hindrich Rautiain 1 Kro Rautiainen 1
3 Carl Piskoin 1 Kro Piskonen Swåger Påhl mh:o 3
1 Ninisari/Niinisaari 3 Lars Härkäin mh:o 1 1 Kro Härkönen B:r Pär 3
Torp: Johan Hulkåin Hulkkonen Bräck:
2 kiör, 4 Cap: uts:
4 Lars Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen Bror Matts mh:o 4
2 2 Påhl Lukåin 1 Cav Luukkonen B:r Mattses Enka 2
3 4 Påhl Lukåins h:o 1 Cav Luukkonen B:r Matts mh:o, B:r Abram 4
3 Lars Påhlss: Liukoins f: Cav Luukkonen Son Pähr mh:o, Son Anders 3
4 2 Elias Kåndiains Enkas folk Cav Kontiainen B:r Pähr mh:o 2
Torp: Erich Turkiain Turkiainen Bräck:
1 koo, 4 Cap: utsäde
2 Hindrich Lukoins folk Cav Luukkonen Bror Påhl mh:o 2
5 3 1 Matts Hulkoin 1 Cav Hulkkonen B:r Johans h:o, B:r Christer, Sold: h:o Brita 4
1 Torp: Thomas Suika 1 Suikka 1
1 häst, 2 kiör, 4 Cap: uts:
1 Ollila 3 Hans Kiljuin 1 Cav Kiljunen Bror Matts mh:o 3
2 2 Lars Hämäläins folk Cav Hämäläinen Måg Johan mh:o 2
3 Byrier Hämäläin 1 Cav Hämäläinen Swåger Son Matts, Swåger Son Grels 3
1 Pätäjänemj/Petäjäniemi 5 1 Anders Johanss: Aufwin 1 Cav Auvinen B:r Thomas mh:o, B:r Påhl mh:o, Sold h:o Margareta 6
1 Pirtimäki/Pirttimäki 4 Johan Läskin 1 Cav Leskinen B:r S: Johan mh:o, B:r S: Christer 4
Torp: och Res: K: Anders Råckains h:o Rokkanen v33 fånig
1 koo, 4 Cap: utsäde
Torp: Erich Erss: Ikahäimoin Ikäheimonen Bräckelig
4 Cap: utsäde
2 1 Johan Råckain 1 Cav Rokkanen 1
1 Anders Karhuins h:o 1 Karhu 1
3 1 Hindrich Hamuins h:o 1 Inf Hamunen 1
1 Pitkälax/Pitkälahti 4 Christer Ikoin 1 Inf Ikonen B:L:m: Johan mh:o, d:r Pähr 4
1 Piskåila/Piskola 6 Matts Aholain mh:o 1 1 Kro Aholainen B:r Christer, B:r Pähr, B:r Staffan, Res: K: B:r Johans h:o 6
2 4 Anders Måndåin mh:o 1 1 Kro Montonen B:r Johan, B:r dot: Brita 4
3 3 Matts Piskåins folk Kro Piskonen Fr: Br: S: Johan mh:o, Fr: Br: S: Pähr 3
4 4 Johan Piskoin 1 Cav Piskonen B:r Hindrich mh:o, B:r Pähr 4

Sivu 672AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
5 ibm/Piskola 4 Anders Lappalains f: Inf Lappalainen B:r Johan mh:o, B:r Jöran mh:o 4
6 4 Johan Kåndiain mh:o 1 1 Inf Kontiainen Son Michell mh:o 4
1 Ruokåtaipal/Ruokotaipale 6 Jöran Summains folk Cav Summanen B:r Jonas, B:r Johan mh:o, Fr: Br: S: Pähr mh:o, Fr: Br: S: Thomas 6
1 Torp: och Res: K: Grels Hujains h:o 1 v10 1
1 häst, 2 kiör, 8 Cap: uts:
2 2 Påhl Piskoins folk Cav Piskonen Stiuf S: Michell mh:o 2
1 Råkansalo/Rokansalo 3 Anders Kiljuin 1 Cav Kiljunen Bror Pähr mh:o 3
1 Torp Gustaf Råckain 1 Rokkanen 1
1 stod, 1 koo, 4 Cap: uts:
2 3 Erich Räpoins hustru 1 Cav Reponen Bror Mårtens h:o, Bror Eskell 3
3 5 Johan Summain mh:o 1 1 Inf Summanen B:r Erich mh:o, B:r Pähr 5
1 Räpåla/Repola 4 Erich Räpoins h:o 1 Kro Reponen B:r Pähr, B:r Mattses h:o, B:r Michell 4
2 4 Matts Mattsson Räpoins f: Kro Reponen Son Matts, Son Erich mh:o, B:r Son Pährs h:o 4
1 Ryhäla/Ryhälä 2 N:M: Pähr Wirolain 1 Cav Virolainen Drag: h:o Kirstin 2
2 Matts Läinoin 1 Cav Leinonen dräng Carl Kuosmain 2
2 2 Påhl Matsson Bengtins f: 1 Cav Penttinen B:r S: Israel mh:o, Res: K: Dafwids h:o 2
3 2 Matts Ingins folck Cav Inkinen Bror Johan mh:o 2
2 Lars Himain 1 Cav: Himanen dotter Anna 2
4 1 Anders Jufwoin 1 Kro Juvonen 1
2 Torp: Lars Limatain mh:o 1 1 Liimatainen 2
1 koo, intet utsäde
3 Anders Kangain mh:o 1 1 Kro Kankainen Bror Matts 3
5 1 Matts Räpoins h:o 1 Kro Reponen 1
1 Thomas Räpoin 1 Reponen 1
6 2 Erich Ikähäimoins E:as folk Kro Ikäheimonen Bror Gustaf mh:o 2
1 Säppälä/Seppälä 2 Bengt Haloin mh:o 1 1 Kro Halonen 2
1 Pähr Aufwin 1 Auvinen 1
2 4 Olof Liutus folk Kro Liutu Son Olof, Son Johan, B:r S: Johan mh:o, B:r S: Pähr 4
3 7 Pähr Thomass: Waldoin mh:o 1 1 Kro Valtonen B:r Jöran mh, Swåger Pähr mh:o, Fr: B:r S: Pähr 7
2 Torp Olof Päckoin 1 Päykkönen dotter Elin 2
1 häst, 8 Cap: utsäde
1 Sårjåla/Sorjola 2 Mårten Ryhäin 1 Kro Ryhänen Bror dot: Maria 2
1 Torp Olof Hakulin 1 Hakulinen 1
1 häst, 2 kiör, 6 Cap: uts:
2 3 Michell Ikoins Enkas folk Cav Ikonen B:r Johan mh:o, B:r Påhls h:o 3
2 Påhl Saikoin mh:o 1 1 Cav Saikkonen 2

Sivu 674AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Sårjåla/Sorjola Torp och Res: K: Erich Lautiain Lautiainen v4
1 koo, 4 Cap: utsäde
1 Såpalanemj/Sopala 3 L:B: Anders Kietäwäin 1 Kapl Bohl Kietäväinen Bror Johan, Bror Mattses h:o 3
1 Torp: Niels Rautiain 1 Rautiainen 1
1 Torp: Johan Uikoin 1 Uikkanen 1
3 2 Anders Kiljuin 1 Kro Kiljunen Son Anders 2
1 Brusius Kietäwäins h:o 1 Kro Kietäväinen 1
1 Wäsnemj/Vesiniemi 3 Länsman Hind: Romanus 1 Cav Romanus dräng Lars Lund, Flickan Kirstin 3
1 Torp: Matts Aufwin 1 Auvinen 1
1 stod, 4 Cap: utsäde
1 Torp: Påhl Lukoin 1 Luukkonen 1
1 koo, 4 Cap: utsäde
1 1 Torp: Jöran Pitkäins h:o 1 Pitkänen B:r och Utridaren Hinrich 2
1 häst, 2 kiör, 4 Cap: uts:
3 Torp: Matts Kietäwäin mh:o 1 1 Kietäväinen Bror Pähr 3
2 kiör, 4 Cap: uts:
2 4 Johan Kainulains folk 1 Cav Kainulainen Son Michell mh:o, Son Israel mh:o 4
Torp: Pähr Kainulain Kainulainen Bräckelig
1 stod, 4 Cap: uts:
3 3 Elias Kåtrås h:o 1 Cav Kotro Bror Anders, Bror Hindrich 3
4 2 Gustaf Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen 2
3 Eskell Lukoins folk Kro Luukkonen Son Eskells h:o, Son Anders mh:o 3
5 4 Lars Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen B:r Bertill, B:r Johans h:o 4
5 Mårten Kåndiains folk Cav Kontiainen Son Christer mh:o, Son Adam, B:r Larses h:o, B:r Son Christer 5
2 Matts Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen 2
2 Torp Johan Kainulain 1 Kainulainen Bror Mattses h:o 2
1 häst, 2 kiör, 8 Cap: uts:
6 4 Länsm: S: G: Jack mh:o 1 1 Kro Jack dräng Friedrich, Pig: Kirstin 4
2 Torp Jöran Sålla 1 Solla Syster Maria 2
1 häst, 1 koo, 8 Cap: uts:
1.2 Waldåila/Valtola 3 Anders Waldåins E:as f: Cav Valtonen Son Påhl, B:r S: Påhl mh:o 3
4 Matts Waldåin mh:o 1 1 Cav Valtonen B:r Anders, Drag: h:o Malin 4
Torp Lars Päykäin Päykkönen Bräck:
1 koo, 8 Cap: utsäde
Pastoratet/Kirkonkylä 7 Kyrckioherden Herr Hindric Salmenius mh:o 1 1 Salmenius Adjunct Hindric Romanus, Pigan Maria, Pig: Elin, d:r Thomas, Pig: Caisa 7
1 Torp och Kyrckiowächt: Markus Pälkoin 1 Pelkonen 1

Sivu 676AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Pastoratet/Kirkonkylä 2 Torp: Hindrich Härkäin mh:o 1 1 Härkönen 2
3 Torp: Matts Wintet mh:o 1 1 Vinter Bror Johan 3
2 Klåck: Hindric Hierp 1 Hjerpe dräng P: Anders 2
1 Torp Pähr Hulkoin 1 Hulkkonen 1
6 Vice Pastoren Herr Johan Limatius mh:o 1 1 Limatius dot: Elisabet, Pig: Anna, Pig: Brita, d:r Pähr 6
1 S:n Stug Eld: Thomas Lima: 1 Liimatainen 1
1 Brofog: Johan Ruth 1 Ruuth 1
2 Ferge K: Matts Kangain mh:o 1 1 Kankainen 2
2 Ferge K: Johan Härkä 1 Härkönen Syster Margareta 2
2 Trumbsl: Lars Lustig mh:o 1 1 Lustig 2. rumpali 2
2 Sockn Hofslag: Påhl Poska mh 1 1 Poska 2
2 Gränse upsynings man Johan Artell mh:o 1 1 Artell 2
2 Besocka: Johan Flinkman 1 Flinkman Pig: Anna Kåndiain 2

VENÄJÄN PUOLI

Sivu 1039AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 __llälä/Pellilä 2 Johan Sinckoin 1 Crono Sinkkonen dott: Valborg 2
2 Blm: Lars Kardin mh 1 1 Kaartinen 2
2 1 Petter Sinckoin 1 Crono Sinkkonen 1
3 Blm: Erich Pettersson mh 1 1 Sinkkonen B: Johan 3
3 Blm: Thomas Pettersson mh 1 1 Sinkkonen B: Eskell 3
3 1 Påhl Hakulin 1 Crono Hakulinen 1
1 Sipilänsari/Sipilänsaari 2 Johan Hulckoin 1 Crono Hulkkonen B: Nils 2

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17611763

© Maija-Liisa Laakso 2023