AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1766 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1766

Sivu 704AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bentilä/Penttilä 1 Anders Tuchkuin 1 Kro Tuhkunen 1
3 Matts Hämäläin mh 1 1 Kro Hämäläinen B:r Eskell 15 år 3
2 T: Anders Tuchkuin mh 1 1 Tuhkunen 2
2 kiör, 8 C: uts:
T: Petter Kietäwäin Kietäväinen Siukl:
1 koo, int: uts:
3 Markus Pälkoin mh:o 1 1 Kro Pelkonen Swägersk. Brita, Sold. Petter Karp 3
1 Himahuha/Himahuuha 1 Johan Aufwins Encka 1 Kro Auvinen 1
3 Thomas Aufwins folck Kro Auvinen Son Matts, dot. Karin, dot. Anna 3
3 Thomas Thomass: Aufwins h:o 1 Kro Auvinen B:r Anders mh:o 3
2 1 Påhl Luckoin 1 Cav Luukkonen 1
1 Huchtima/Huhtimaa 3 Hindrich Räpoins h:o 1 Cav Reponen B:r Abram, B:r Son Matts 16 år 3
2 4 Johan Killjuin mh:o 1 Cav Kiljunen B:r Thome h:o, B:r Pär 15 år 2
3 Lars Läskin mh:o 1 1 Cav Leskinen Bror Simon 3
3 Pähr Läskin mh:o 1 1 Cav Leskinen d:r Matts Mietuin 3
3 3 Johan Sårjåin mh:o 1 1 Inf Sorjonen B:r Lars 16 år 3
1 Huchkala/Huuhkaala 5 Erich Johansson Luckoin 1 Cav Luukkonen Syster Marg, B:r Matts mh:o, B:r Pär 17 år 5
2 3 Matts Ihalains folck Inf Ihalainen Swåger Jöran mh:o, Pig Ewa Ihalain 3
1 Hamula 4 Hindrich Sårjåins f: Kro Sorjonen Son Jonas, dot. Maria, Son Hindrich mh:o, B:r Hindrichs h:o 4
2 3 Hindrich Härkäins f: Cav Härkönen Son Hindrich mh:o, Son Johan 16 år 3
3 4 Hindrich Mietin mh:o 1 1 Inf Miettunen B:r Pähr, B:r Adam 4
4 1 Matts Kåtrå 1 Cav Kotro 1
2 Johan Kåttrå mh:o 1 1 Kotro Sold. Klemet Snelman 2
5 1 Matts Kåndiain 1 Cav Kontiainen 1
3 Sigfred Hielp mh:o 1 1 Cav Helpi 2
1 Harmala/Harmaala 2 Anders Kaupin mh:o 1 1 Kro Kauppinen 2
2 1 Israel Rimbiläin 1 Cav Rimpiläinen 1
3 2 Fourieren A: Törnquists h:o 1 Cav Törnqvist Pig: Karin 2
1 Hurrisalo/Hurissalo 3 Israel Pardain mh:o 1 1 Inf Partanen B:r Bertill 3
5 Anders Johanss: Måndoin 1 Inf Montonen B:r Michel mh, B:r Matts 16 år, B:r Anders, Sold. Lars Frodig 5
2 5 Anders Leinoins folk Cav Leinonen Son Anders mh:o, Son Matts mh:o, dot: Karin 5
1 Anders Johansson Leinoin 1 Cav Leinonen 1
3 2 Lars Jukarain 1 Cav Jukarainen Syster Brita 2
2 Pär Jukarains h:o 1 Cav Jukarainen Son Pål 16 år 2
4 5 Pär Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen FrBr S: Lars 16 år, Syster Brita, Pig. Brita 5

Sivu 706AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Hylkälä/Hylkylä 4 Matts Ingins folck Kro Inkinen Son Matts mh, Måg afsk. Sold. Johan Meetas h:o, Son Johan 4
2 Bruckas af Kåndiser i Hauhala Kro Kontiainen Inh. Matts Päkoin Bräckl: och gl:, Inh: Randal utgl:
3 3 Michell Jukarain mh 1 1 Kro Jukarainen B:r Anders, Sold. Lars Hyfwersten, Inh: Hindr Lund utgl: 3
4 3 Johan Hämäläin mh 1 1 Kro Hämäläinen Syster Ewa, Inh: Kirstin utgl: 3
5 2 Michell Larss: Jukarain mh 1 1 Kro Jukarainen 2
6 7 Johan Ingins folk Kro Inkinen Son Simon mh, Son Pär, Son Johan mh, Son Mårten, Sold. h:o Elin 7
1 Hauhala 5 Anders Johanssons Enkas f: Cav Son Michel, Son Anders mh:o, Son Krister mh:o 5
6 Anders Michelss: Kåndiain mh 1 1 Cav Kontiainen B:r Michel mh:o, B:r Pär, Syster Karin, Inh: Elin Heilain Bräckl: 6
2 6 Johan Kåndiains h:o 1 Cav Kontiainen B:r son Matts, B:r son Johan 16 år, dot. Caisa, B:r dot. Kirstin, Inh. Johan Måndoin utgl:, Pig. Ewa Måndoin 6
1 Junnimäkj/Junninmäki 1 Res: K: Abram Luckoins h:o 1 Cav Luukkonen 1
2 Johan Mattssons Enckas f: Cav Luukkonen Son Anders mh:o 2
3 Matts Luckoins h:o 1 Cav Luukkonen Son Matts, dot: Anna 3
3 Hindrich Luckoin 1 Cav Luukkonen Son Johan, dot. Maria, Sold. Petter Tornström 3
1 T: Gustaf Mannin 1 Manninen 1
1 häst, 1 koo, int: uts:
1 Ihalais/Ihalainen 3 Påhl Leinoins h:o 1 Cav Leinonen B:r Pär, B:r Michell, Inh: Pär Kaupin Bräckl: 3
2 5 Anders Måndoins f: Cav Montonen F:r B:r Son Michel mh, F:r B:r Son Johan, B:r Son Matts, dot Anna 5
1 T: Påhl Hujains h:o 1 Hujanen 1
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
3 3 Pähr Sålla 1 Inf Solla Swåg: Son Hindrich, dot: Marg, Inh: Lars Jukarain Bräckl:, d:r Marg Jukarain rörd 3
1 Ikoila/Ikola 6 Hans Måndåins f: Cav Montonen Son Johan mh, Son Hans, Son Påhl, dot: Karin, Son Anders 16 år 6
1 Kyrckioby/Kirkonkylä Fourier Anders Törnequists Bostelle Inf:Bost: Törnqvist
2 Brukas af V: Pastoren Limatii Erfw:r Cav Limatius
3 Underlagt Prästebohl
4 Kapel: Bohl underlagt i Backst. Erich Liutu utg., Inh: Enkan Karin Kåtrå Bräckl:, Inh: Anders Teitå utg:, Inh: Fältwäb: Jacks Encka
1 Kietavälä/Kietävälä 3 Matts Luckoin 1 Cav Luukkonen d:r Thomas Luckoin, Inh: Res: Karlen Anders Kituins h:o 3
5 Hindrich Luckoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Matts, B:r Thomas, Far Hindrich Bräckl:, Stiuf Syster Anna, drag Johan Berg 5
T: och Res: K: Adam Kjhl Kihl Inh: Olof Päykeins Encka, BräckL:, Inh: Abram Lukoin blind
1 koo, 4 Cp:r uts.
2 3 Johan Kietäwäins folck Cav Kietäväinen Son Pär mh, Sold. Fagerlund, dot Elin, Inh: Pär Kietäwäin utgl:, Inh: Karin Kietäwäin Brl: 3
3 Anders Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen Inh: Påhl Hakulin 3
3 2 Michel Kietäwäin mh:o 1 1 Kro Kietäväinen Sold Torsten Berg 2
4 1 Olof Luckoin 1 Kro Luukkonen 1
3 Måns Månsson Lukoin 1 Kro Luukkonen Inh: Anders mh, Inh: Thomas Limatain utgl: 3
5 3 Hindrich Kituin 1 Cav Kitunen B:r Påhls h:o, Syster Son Johan, Inh: Haloin utgl: 3
6 6 Matts Matsson Ikoin mh 1 1 Cav Ikonen B:r Påhl mh:o, B:r Johan, B:r Michell 6
7 Halfwa bruckas af N:o 2 Johan Kietäwäin Kietäväinen

Sivu 708AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kietavälä/Kietävälä 1 Jacob Puttoin 1 Puttonen 1
1 Kåckåla/Kokkola 3 L:B: Mårten Måndoin mh 1 1 Inf:Bost: Montonen Bror Pär 3
3 T: Anders Widikå mh:o 1 1 Viitikko Bror Adam 3
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
3 L:B: Bengt Hämäläin 1 Hämäläinen Son Johan 17 år, dot: Karin 3
i Backst: Bertil Kainulain Kainulainen han siuckl:
1 Killjula/Kiljula 4 Pär Killjuins folck Cav Kiljunen B:r Simon mh, B:r Matts mh, Inh: Michell Killjuin han lam på hand 4
2 Bruckas af före och eftergående Cav
3 3 Erich Bertillssons folk Cav Kiljunen Son Johan mh:o, dot. Anna 3
2 Johan Killjuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
3 Michel Michelss: Killjuin mh 1 1 Cav Kiljunen Son Bengt 16 år, Inh: Matts Hujain Bräckl: 3
1 Kitula under Bruck i Luckåla Cav
2 2 Hindrich Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen Inh: Helena Himain utgl: 2
5 Anders Luckoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen B:r Matts, B:r Johan, Syster Ewa, Inh: Matts Abbor utgl: 5
3 5 Krister Luckoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Erich mh, B:r Johan, Sold. Daniel Mager Bräckl: 5
1 Torp. Johan Hakulin 1 Hakulinen 1
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts:
4 5 H:r Vice Pastor: Limatii Erf:r Cav Limatius d:r Anders Killjuin, d:r Staffan Lukoin, Pig Elin Arpoin, Pig Anna Lukoin, Son Vol: Johan, dot Brita, Inh. Marg Summain gl: 5
1 Res. K: Jöran Arpoins h:o 1 Arponen Inh: Karin Hakulin utgl: 1
1 Hindrich Arpoins folck Arponen Son Matts 1
2 Matts Arpoin 1 Cav Arponen B:r Johan 2
5 4 Olof Olofsson mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Mårten, Inh: Res: K: Hindr Lukoins h:o, Inh Kirstin Sålla Bräckl:, Inh Karin Lukoin utgl:, Sold. Matts Frimodig 4
1 Kaupila/Kauppila 2 Jacob Sårjåins folk Cav Sorjonen Son Markus, Son Anders, Inh Måns Sorjoin utgl:, Sold. {Erich ___ 2
1 T: Anders Kangains h:o 1 Kankainen 1
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
2 5 Matts Killjuins folk Cav Kiljunen B:r Son Johan 15 år, B:r dot Magdalena, Son Pär mh:o, Måg Anders, B:r Anders Bräck: 5
3 N:o 1 ibm underlagt Cav
1 Kaipoila/Kaipaala 4 L:B: Hindrich Såpain 1 Kro Sopanen B:r Pähr mh, Syster Karin, Inhysningen Elin Såpain utgl: 4
2 underlagt hemman
3 5 Hindrich Sårjåin mh:o 1 1 Cav Sorjonen Syster Kirstin, Syster Maria, B:r Matts 5
1 Jöhan Sårjåin 1 Cav Sorjonen 1
4 2 Erich Saickoins folck Cav Saikkonen Måg Erich mh:o, Inh. Sisillja Läskin Blind 2
Torp: Carl Weman Viman 110 gl Corporal
Et får, 16 C: uts:
5 4 Krister Wirolains f: Kro Virolainen Son Johan mh:o, Son Krister, dot Caisa, Sold. Mårten Kluftig, Inh. Ewa Sålla Bräckl: 4
2 Johan Härkäin mh:o 1 1 Härkönen 2
1 Kyllölä 6 Matts Mattssons folck Kro Kyllönen B:L:m: Mårten, B:L:m: dot Brita, måg Michell, dot: Anna, B:L:m Jacob, mågs Son Påhl, Sold. Johan Willing 6

Sivu 710AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Kyllölä 4 Matts Måndåin mh:o 1 1 Inf Montonen Son Erich, dot. Anna 4
3 3 Matts Huttuins folck Cav Huttunen B:r Thomas mh, B:r Hans, Sold. Pähr Ahlm, Inh. Res. Karl: Matts Berg 3
1.2 Kärinemj/Keriniemi 2 Eskell Luckoin 1 Cav Luukkonen Swåg: Brusie h:o, B:r Res: K: Johan, Inh: Berendt Kietäwäin Bräckl: 2
3 T: Hindrich Summain 1 Summanen dot. Karin, dot Elin 3
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts:
3 Bruckas af Lars Kåndin Cav Kontiainen i Wesinemi by. Inh: Påhl Hakulins Enka, Bräckl:
4 3 Påhl Hakulins Enkas folck Cav Hakulinen Son Påhls h:o, Son Johan mh:o 3
1 Torp. Pähr Aufwin 1 Auvinen 1
1 koo, 16 C: uts:
2 Torp. Matts Kietäwäin mh 1 1 Kietäväinen 2
1 Kåndiala/Kontila 7 Michell Kåndiains h:o 1 Cav Kontiainen B:r Matts mh, B:r Jörans h:o, Son Pähr, Son Jöran, dot Ewa, Inh: Anna Wunuka utgl: 7
2 Erich Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen 2
5 Michell Randalain 1 Cav Rantalainen B:r Petter, B:r Matts, d:r P: Simon 16 år, Pig. Maria, Inh. Brita Heinikain utgl: 5
1 Lambila/Lampila 5 Johan Killjuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r Anders mh:o, B:r Påhl 5
2 3 Capell: H:r Hinr: Romanus 1 Inf Romanus d:r Johan Kåndin, Pig. Caisa Rapotar 3
3 1 L:B: Adam Saikoin 1 Inf Saikkonen Inh. Benjam Hagström Bräckl: 1
Auditouren Grises Bostalle Gris
2 L:B: Lars Sårjåin 1 Sorjonen dot. Elisabet 14 år, dot: Agneta, Inh. Olof Hakulin Bräckl: 2
1 Lukola/Luukkola 7 Sylfwester Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Fr B:r Son Johan, Fr B:r Son Michel, B:r Lars, B:r Johan mh:o, Inh. Anna Liutu utgl: 7
2 1 Sergeant Abram Hobin Pig. Anna Kaisa, i Backst: Bertil Teitin 3
2 T: Hindrich Lukoin 1 Luukkonen Son Anders 15 år 2
1 koo, 16 C: uts:
2.3 6 Olof Lukoses Enkas folk Cav Luukkonen B:r Matts mh, B:r Hindrich mh, B:r Thomas, Syster Maria 6
1 T: Adam Kåndiain Kontiainen Bräckl:, dot. Anna 1
1 koo, 4 C: uts:
4 3 Krister Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Anders 3
2 Adam Johanss: Lukoin mh 1 1 Cav Luukkonen 2
3 Jöran Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen dot. Lisa 3
2 Pähr Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
5.6 4 Matts Liutus folk Cav Liutu Son Pär mh:o, Son Matts, dot. Lisa, drag: Johan Pihl, Inh. Erich Lång 4
1 Johan Liutu 1 Cav Liutu 1
1 Torp. Anders Liutus h:o 1 Liutu Siuckl: 1
1 koo, int: uts:
2 Jacob Liutus Enkas folk Cav Liutu Måg Pähr mh:o 2
1 Limattala/Liimattala 4 Adam Abramsson 1 Cav Matinen B:r Anders h:o, Son Adam, dot. Anna, Inh. Anna Kyllöin utgl: 4
2 4 Matts Johanssons folk Kro Luukkonen Son Lars mh, B:r Son Johan, B:r Johan siukl:, B:r dott. Anna, Inh. Pål Bengtin utgl: 4
3 4 Matts Luckoins folk Cav Luukkonen B:r N:M: Thomas, B:r Hindrich mh:o, B:r Adams h:o 4
4 5 Johan Wiskarin mh:o 1 1 Kro Viskari B:r Matts, B:r Salomon, B:r dot. Brita, Sold. Jacob Snickare, Inh. Res. K: Jacob Kärpäin 5
1 Lindusalo/Lintusalo 5 Lars Håttins folck Cav Hottinen Son Matts mh:o, Son Adam, Son Johan, Sold. Hinrichs h:o, Inh. Måns Sårjåin utgl: 5
2 3 Thomas Killjuins folk Cav Kiljunen B:r Johan, B:r Olofs h:o, dot, Kirstin, Inh: Marg utgl: 3

Sivu 712AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
3 Lindusalo/Lintusalo 3 Magnus Summain 1 Kro Summanen B:r Krister, Syster Susanna, Inh. Ingeborg Lukoin utgl:, Sold. Lars Kulberg 3
4 3 Matts Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen B:r Anders, Inh. Matts Kyllöin utgl: 3
5 5 Mårten Räpoins folck Inf Reponen Son Matts mh:o, Son Mårten 5
1 Muramäki/Muuramäki 5 Matts Thomass: Waldoins f: Cav Valtonen F:r B:r Anders mh:o, Son Thomas, Son Matts, B:r dot Anna, Inh. Krister Waldoin utgl: 5
1 Magnula/Maunola 4 Pähr Killjuin 1 Cav Kiljunen B:r Mårten mh, d:r Matts Lukoin 4
1 Torp. Pär Pursiain Pursiainen Inh: Maria Härkäin blind 1
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:, 3 får
2 1 Thomas Kietäwäins folck Cav Kietäväinen Måg: Anders 1
2 Matts Killjuin 1 Kiljunen Pig: Karin Lukoin, Inh. Elin Waldoin laam, Sold. Lars Wallgonen, Inh. Michel Rotsiö utgl: 2
2 Jacob Killjuins folck Kiljunen Son Pärs h:o, Son Adam, Inh. Thomas Haucka Bräckl: 2
3 4 Lars Killjuins folck Cav Kiljunen Son Lars mh, Son Johan, dot: Maria 4
4 7 Hans Karfwoins Enka 1 Inf Karvinen B:r Simon mh:o, Son Olof mh, Son Anders 16 år, dot. Elin 7
1 T: Erich Killjuin 1 Kiljunen 1
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts:
5 3 Simon Lukoins h:o 1 Inf Luukkonen Inh: Res: K: Michell Wihoins h:o, d:r Jöran Härkäin 3
1 Torp: Måns Killjuin 1 Kiljunen 1
1 koo, int: uts.
1 T: Matts Randalains h:o 1 Rantalainen 1
4 Michell Matilain mh:o 1 1 Inf Matilainen Stiuf Son Adam mh, Inh. Maria utgl: 4
1 Mietula/Miettula 6 Anders Sårjåins folk Cav Sorjonen dot Anna, Son Jacob mh, Son Lars, Bror Mårten, B:r dot. Karin, Inh. Marg Bräckl: 6
2 4 Matts Lukoins folk Cav Luukkonen B:r Son Hindrich mh, B:r dot. Maria, B:r dot. Elin, Inh. Lars Rimbiläin Brsäckl: 4
1 Linwäf: Bertill Tarckgren 1 Tarkgren 1
3.5 6 1 Johan Widikäin 1 Cav Vitikka B:r Thomas, Br Anders mh, i Backst: Jöran Mietin mh, Inh. Karin utgl:, Sold. Anders Hölts h:o, Inh. Matts Jöransson Mietin Bräckl: 7
4 3 Anders Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen Broor Niels 3
1 Maliala/Maljala 1 Hans Måndoin 1 Cav Montonen 1
2 5 Johan Måndoin 1 Kro Montonen B:r Son Anders mh, dot Anna, Slächt Ewa Leinoin, Inh. Karin Leinoin utgl:, Sold. Matts Dusteen 5
3 2 Eskell Uckoin 1 Cav Uikkanen Syster Karin 2
4 2 Påhl Uckoin 1 Kro Uikkanen Son Eskell, Inh. Olof Heinoin Bräckl: 2
5 2 Mårten Johansson mh:o 1 1 Kro Montonen Inh. Brita Kyllöin utgl: 2
1 Ninimäkj/Niinimäki 4 Carl Piskoin 1 Kro Piskonen Swåg: Pål mh, Inh: Thomas Sorjoin, Inh. Anna utgl 4
2 T: Johan Summain mh:o 1 1 Summanen 2
1 stod, 1 koo, 4 C: uts:
1 Ninisarj/Niinisaari 3 Lars Härkäin mh:o 1 1 Kro Härkönen Son Adam 16 år 3
3 Lars Räpoin 1 Kro Reponen B:r Matts mh:o 3
2 2 Pål Påhlsson Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Inh. Anders Sparre Bräckl: 2
3 3 Påhl Lukoins h:o 1 Cav Luukkonen B:r Abram, dot. Kirstin 3
4 Lars Pärsson Lukoins folk Cav Luukkonen Son Pär mh, Son Anders, Son Larses h:o, Inh. Thomas utgl: 4
4 3 Elias Kåndiains Enkas f: Cav Kontiainen B:r Pär, Son Hindrich, dot. Elin 3
T: Erich Turkiain Turkiainen Bräckel:
1 koo, 4 C: uts:

Sivu 714AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Ninisarj/Niinisaari 3 Hindrich Lukoins folk Cav Luukkonen B:r Påhl mh, Son Hindrich, Sold. Petter Eckebom 3
5 3 Matts Hulkoins folck Cav Hulkkonen B:r Johans h:o, B:r Krister, Son Krister 3
1 T: Thomas Suickoin 1 Suikka 1
1 häst, 1 koo, 4 C: uts:
1 Ollila 5 Hans Killjuins folk Cav Kiljunen B:r Son Bengt mh:o, B:r Son Greels, Son Johan, B:r dot. Wallborg 5
2 2 Lars Hämäläins E:as f: Cav Hämäläinen Måg Johan mh:o 2
7 Byrier Hämäläin mh:o 1 1 Cav Hämäläinen Swåg: Son Matts mh:o, B:r Mårten mh:o, Son Johan 16 år 7
1 Pätäjänemj/Petäjäniemi 1 1 Anders Johanss: Aufwins f: Cav Auvinen Sold h:o Marg, Son Johan, Inh. B:r Pähr Bräckl: 2
4 Påhl Aufwin mh:o 1 1 Cav Auvinen B:r Thomas mh:o 4
1 Pirtimäki/Pirttimäki 6 Mårten Läskins Enkas f: Cav Leskinen B:r Son Johans Enka, måg Lars mh:o, B:L:m: Jöran Help, Inh. Mårt Help mh, Inh. Erich Ikaheimoin utgam:, drag: Anders Bomgreen 6
T: Krister Härkäin Härkönen Bräckel:
1 stod, 1 koo
2 1 Johan Råckain 1 Cav Rokkanen Far Johan gammal 1
1 Anders Karhus h:o 1 Karhu 1
3 3 Hindrich Hamuins h:o 1 Inf Hamunen Inh: Påhl Ikoins h:o, B:r dot: Wallborg 3
1 Pittkälax/Pitkälahti 4 Krister Ikoin mh:o 1 1 Inf Ikonen Måg Hindrich mh:o, Inh. Wallborg Bräckel:, Inh. Michell Juckarain utgl: 4
1 Piskåila/Piskola 6 Staffan Ahålain mh:o 1 1 Kro Aholainen B:r Pähr, B:r Krister, B:r Michell, Res: Karl: B:r Johans h:o 6
2 5 Anders Måndoin mh:o 1 1 Kro Montonen B:r Johan mh:o, B:r dot: Brita 5
3 5 Matts Piskoins folk Kro Piskonen Fr B:r S: Johan, Fr B:r S: Pär mh, slägt Hindr mh:o 5
4 6 Johan Piskoin 1 Cav Piskonen B:r Hindrich mh, B:r Pär mh, B:r Anders 6
5 4 Anders Lappalains folk Inf Lappalainen B:r Jöran mh:o, B:r Johan mh:o 4
6 4 Johan Kåndiain 1 Inf Kontiainen Stiuf B:r Michel mh:o, Son Lars, Enkan Karin Sålla Blind 4
1 Ruokåtaipal/Ruokotaipale 9 Jöran Summains folk Cav Summanen FrBr Son Thomas mh, B:r Jone h:o, B:r Johans h:o, F:r B:r Son Pär, Son Jonas mh, Son Jorans h:o, B.rS: Johan 9
T: och Res: K: Greels Hujain Hujanen v10
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts:
2 4 Påhl Piskoins folk Cav Piskonen Stiuf Son Michell mh:o, Son Johan mh:o, Inh. Jacob Hämäl Bräckl: 4
1 Torp. Matts Mietin 1 Miettunen 1
1 stod, 1 koo, 4 C: uts:
1 Råkansalo/Rokansalo 4 Anders Killjuin 1 Cav Kiljunen B:r Pähr mh:o, B:r Johan 4
2 T: Gustaf Råckain mh:o 1 1 Rokkanen 2
1 stod, 1 koo, 4 C: uts:
2 4 Erich Räpoins h:o 1 Cav Reponen B:r Eskell mh, B:r Matts, B:r Mårten Bräckl: 4
3 4 Johan Summain mh:o 1 1 Inf Summanen B:r Erichs h:o, B:r Pär 4
1 Repoila/Repola 6 Erich Räpoins h:o 1 Kro Reponen B:r Pähr mh, B:r Michel, dot Susanna, Son Matts h:o 6
2 5 Matts Mattsson Räpåin 1 Kro Reponen B:r Erich mh, B:r Pärs h:o, B:r Son Michell, Inh: Matts Räpoin utgl:, Sold: Olof Lustig 5
1 Ryhäla/Ryhälä 4 N:M: Pär Wirolain 1 Cav Virolainen Måg Erich mh:o, Son Adam 17 år, Inh: Karin Heinoin Bräckl: 4

Sivu 716AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Ryhäla/Ryhälä 3 Matts Leinoin 1 Cav Leinonen Son Michel, dot. Elin 3
2 Anders Läinoin 1 Cav Leinonen Drag: Henrich Båcks h:o 2
2 2 1 Påhl Mattss: Bengtins f: Cav Penttinen B:r Son Israel mh, i Backst: Res: K: Dafwid Rautiains h:o, Sold. Daniel Lind 3
3 2 Matts Ingins folk Cav Inkinen B:r Joh. mh:o 2
2 Lars Himains folck Cav: Himanen Måg Lars mh, Sold. Krister Glodstaf 2
4 3 Anders Jufwoin 1 Kro Juvonen Son Matts, måg Pär Mietuis h:o 3
4 Anders Kangain mh:o 1 1 Kro Kankainen B:r Matts mh:o, Sold. Philip Håtman 4
5 3 Matts Räpoins h:o 1 Kro Reponen Son Hans, dot. Sisillja, Inh. Elin Limatain Bräckl: 3
1 Hans Räpoin 1 Kro Reponen 1
6 2 Erich Ikäheimoins Enkas f: Kro Ikäheimonen B:r Gustafs h:o, Son Hans 2
1 Säppälä/Seppälä 2 Res: K: Lars Aufwins h:o 1 Kro Auvinen v20 B:r Anders 2
2 4 Olof Liutus folck Kro Liutu Son Olof mh, B:r Son Johans Enka, B:r Son Pär, Inh. Thomas Härkäin utgl: 4
3 8 Pähr Thomass: Waldoin mh:o 1 1 Kro Valtonen F:r B:r Son Pär, B:r Jöran mh, Swåg: Pär mh, dot. Elin 8
1 Torp. Olof Päkoin 1 Päykkönen 1
1 koo, 8 C: uts:
1 Brita Andersdot: Waldoin 1 Kro Valtonen 1
1 Sårjåla/Sorjola Mårten Ryhäin rymt, hemmanet öde Kro Ryhänen Inh. Pähr Ryhäin utgl:
T: Olof Hakulin Hakulinen 24 gl Sold, går och tigger, Inh Kirstin utgl:
2 4 Michel Ikoins Enkas folk Cav Ikonen B:r Johan mh, Son Johan, dot. Elin, Inh. Anders Lautiain utgl: 4
4 Påhl Saikoin mh:o 1 1 Cav Saikkonen B:r Anders, d:r P. Hindrich Kainulain 4
1 Såpalanniemj/Sopala 2 L:B: Anders Kietawäin 1 Kapl Bohl Kietäväinen B:r Johans h:o 2
2 Torp. Niels Rautiain 1 Rautiainen Syster Ingeborg 2
1 T. Johan Uitoins Enka 1 Uikkanen hon Brackl:, dot. Brita 1
3 1 Anders Killjuin 1 Kro Kiljunen Son Johan siuckl:, Inh Johan Kietäwäin utgl: 1
1 Brusius Kietäwäins h:o 1 Kro Kietäväinen 1
1 Wäsiniemj/Vesiniemi 2 1 Länsman Hinr. Romanus 1 Cav Romanus d:r Res: K: Pål Widikå, Pig: Marg Härkäin, i Backest. Matts Aufwin, Inh. Maria Walldoin utgl: 3
1 Torp. Pål Lukoin 1 Luukkonen Res: K: B:r Hindrich 1
1 koo, 4 C: uts:
1 Torp. och utrid: Hindrich Pitkein 1 Pitkänen Inh. B:r Jöran Blind 1
1 häst, 2 kiör, 4 C: uts:
2 7 Johan Kainulains folck Cav Kainulainen Corp: Mickel Stiernfelt, dot Magdal, dot Maria, Son Michell mh, Son Israel mh, Flick. Kirstin Kainul., Inh. Michel Kainulain 7
T: Pähr Kainulain Kainulainen Bräckl:, Afsk. Sold.
1 stod, 1 koo, 4 C: uts:
3 3 Elias Kåtrås h:o 1 Cav Kotro B:r Hindrich, Son Johan 3
4 3 Gustaf Luckoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen Syster Helena 3
4 Eskell Luckoins folck Kro Luukkonen Son Eskells h:o, Son Anders mh, dot: Kirstin 4
5 5 Bertill Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen B:r Johan mh:o, B:r Adam 5
4 Mårten Kåndiains folck Cav Kontiainen Son Krister mh, Son Anders mh:o 4
2 Matts Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen Inh. Elin Bräckl: 2
2 T: Johan Kainulain 1 Kainulainen B:r Mattses h:o 2
1 häst, 2 kiör, 8 C: uts:
2 Lars Kåndiains Enkas f: Cav Kontiainen Son Krister mh, Drag: Mickel Id 2
6 4 Länsm: S: G: Jack mh:o 1 1 Kro Jack d:r Matts Hakulin 16 år, Pig. Karin Hakulin 4

Sivu 718AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Wäsiniemj/Vesiniemi 2 Torp. Jöran Såla mh:o 1 1 Solla Inh. Matts Ihalain utgl: 2
1 häst, 1 koo, 8 C: uts:
1.2 Waldoila/Valtola 3 N:M: Pål Waldoin mh:o 1 1 Cav Valtonen Syster Margareta 3
3 Inh. Matts Waldoin mh 1 1 Cav Valtonen Bror Anders 3
5 Hindrich Waldoins folk Cav Valtonen Son Anders mh, Son Olof, dot Elin, Drag: h:o Malin 5
T: Lars Päycköin Päykkönen 2 gl: Sold.
1 koo, 8 C: uts:
4 Påhl Påhlsson Waldoin mh 1 Cav Valtonen B:r Anders, Syster Elin, i Backst. Pär Sinckoin Bräckl:, Inh. Ewa Waldoin Bräckl: 4
Pastoratet/Kirkonkylä 5 Kyrckioh: H:r Hinrich Salmenius 1 Salmenius d:r Lars Ihalain, Pig: Kirstin Päyköin, Pig: Caisa Summain, d:r Hindr Ihalain Bräckl:, Slächt Anna Norring 5
2 T: och Kyrckiowächt: Markus Pelkoin 1 Pelkonen dot Karin, Inh. Olof Mannin Bräckl:, Inh: Jonas Berg Bräckl:, Inh: Adam Kyllöin Bräckl: 2
2 T: Hindrich Härkäin 1 Härkönen Pig. Marg Limatain, Inh. Elin Karfwoin Blind 2
3 Torp. Matts Winter mh:o 1 1 Vinter B:r Johan 3
2 Klåck: Hindrich Hierp 1 Hjerpe Pig Beata Tarkiain, Inh. Slächt Maria Bräckl: 2
2 Torp. Pähr Hulkoin 1 Hulkkonen Syster Kirstin 2
T: Erich Purhoin Purhonen utgammal
1 Sokn Stugu Eld: Thomas Limatain 1 Liimatainen Swägersk: Marg Bräckl:, Inh. Karin Kähärä Blind 1
1 1 Brofogd. Johan Ruth 1 Ruuth Inh. Lisa Frjmodig 2
1 Ferge Karl: Matts Kangain 1 Kankainen 1
2 Ferge Karl: Johan Harkäin mh:o 1 1 Härkönen Inh. Sergeant Hans Encka utgl:, Inh. Maria Bräckl: 2
2 Trumbsl: Lars Lustig mh:o 1 1 Lustig 2. rumpali 2
1 Grense Upsyningsm: Joh: Artel 1 Artell 1
1 Besök. Johan Flinckman 1 Flinkman 1
1 Sockne Skolemäst: Israel Itimeus 1 Ithimaeus 1

VENÄJÄN PUOLI

Sivu 317AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Pöllälä/Pellilä 3 Johan Sujkain mh 1 1 Crono Sinkkonen d: Walborg 3
2 1 Erich Sujkain 1 Crono Sinkkonen 1
2 Blm: Thomas Pettersson 1 Sinkkonen B: Eskell 2
1 Inh: Petter Sujkain 1 Sinkkonen 1
3 1 Påhl Hakulin 1 Crono Hakulinen 1
1 Sipilänsari/Sipilänsaari 2 Johan Hulckoin 1 Crono Hulkkonen B: Nils 2
2 Torp: Hindr: Hörmöin mh 1 1 2

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17651767

© Maija-Liisa Laakso 2023