AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1780 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1780

Sivu 1422AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä 2 Herr Lieutenant: Kruses h:o 1 Kro Kruse Pig Kirstin 2
4 L:B: Eskel Hämäläins h:o 1 Hämäläinen B:r Påhl mh:o, Pig: Lisa 4
2 Torp: Lars Päyköins folk Päykkönen 2 Son Olof, dot: Elin 2
1 stod, 2 kiör, 8 Kaps uts:
1 2 B:st: Pär Siönstedt mh:o 1 1 Skönstedt __Trumbslag: __kel (tahroja) 3
1 L:B: Mats Hämäläin 1 Hämäläinen 1
1 Himahuha/Himahuuha 4 Pål Andersson Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen Syst: Marg, Syst: Anna 4
4 Mats Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen _wåg: Johan mh:o (tahroja) 4
5 Thomas Thomess. Aufwins E:a 1 Kro Auvinen Måg Lars mh:o, Son Thomas, dot: Maria 5
3 Johan Kuosmain mh:o 1 1 Kuosmanen dot: Elin 3
2 5 Pål Kituins folk Cav Kitunen Son Pål mh:o, Son Mats, Son Adam, Inh: Susanna Glödstadf (tahroja) 5
1 Huhtima/Huhtimaa 1 Hindrik Räpoins folk Cav Reponen Son Johan 1
3 Mats Mårtenss: mh:o 1 1 Cav b:r Pär 3
1 Adam Räpoin 1 Cav Reponen 1
2 6 Mårten Hälps hustru 1 Rust Helpi Drag: Mats Hakulins h:o, Swåger ja muita henkilöitä (tahroja) 6
8 Pär Läskin mh:o 1 1 Rust Leskinen Hans Ikäheimoin mh:o, ja muita henkilöitä (tahroja) 8
3 1 Johan Sorjoins hustru 1 Inf Sorjonen 1
1 Huckala/Huuhkaala 5 Erik Johanss: Lukoins h:o 1 Kro Luukkonen b:r Lars h:o, b:r Pär mh:o, Son Johan 5
2 3 Mats Ihalains folk Inf Ihalainen Son Lars, måg Mats mh:o 3
3 Jöran Lukoin 1 Inf Luukkonen Son Jöran mh:o 3
1 Hamula 1 Feltwebelen Gust: Schatolovits f: Kro Schatelowitz dot: Ebba 1
Inh: Hindrik Sårjoin Sorjonen fri för barn
2 B:st: d:r Markus Kåndin mh:o 1 1 Kontiainen 2
2 6 Hindrik Härkäins f: Cav Härkönen Son Hindrik mh:o, Son Johan mh:o, Son Hajekel mh:o 6
2 Inh: Pär Mietin mh:o 1 1 Miettinen 2
3 4 Hindrik Sårjoins E:as f: Inf Sorjonen Son Lars mh:o, Son Pål, dot: Brita 4
4 5 Hans Kåtrås E:as f: Cav Kotro Son Johan mh:o, Son Mats, dot: Anna, dot: Cisilia 5
Bake stu Jägaren Johan Hämäläin Hämäläinen fri
4 Hindrik Kåtrås folk Cav Kotro Sold: Wargs h:o, Son Elias mh:o, d:r Mats 4
5 2 2 Bygmäst: Adam Lindström 1 Cav Lindström Pig: Elin, Inh: Simon Såikain mh:o 4

Sivu 1424AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Hamula 2 B:st: Pär Ryhäin mh:o 1 1 Ryhänen 2
4 Sigfred Hälp mh:o 1 1 Cav Helpi Son Anders, Sold: E: Marg Limain 4
2 B:st: d:r Mårten Kätäwäin mh:o 1 1 Kietäväinen 2
1 Harmala/Harmaala 5 Anders Kaupin 1 Kro Kauppinen Son Anders, b:r Månses h:o, S: Mats mh:o 5
2 1 Corporalen Berent Essners h:o 1 Cav Eschner 1
3 Tul upsyningsm: Jon: Bergman mh:o 1 1 Bergman Pig: Anna 3
3 Fuorier Törneqvists Erf:rs hemman Cav Törnqvist
4 Rustmäst: Eric Joh: Norrings h:o 1 Norring Far Cornet: Christoffer, b:r Webelen Jacob, Pig: Kirstin, Pig: Karin, Pig Karin Kåpoin 4
1 Hurisalo/Hurissalo 5 Israel Pardain 1 Inf Partanen Son Bertil mh:o, b:r Son Thomas, Sold Färdigs h:o 5
6 Anders Anderss: Mondoin mh:o 1 1 Inf Montonen b:r och N:M: Mickel mh:o, b:r Mats mh:o 6
2 8 Anders Leinoins f: Cav Leinonen Son And:s h:o, Son Mats mh:o, Sona S: Anders mh:o, Sona S: Bengt, Sona S: Pål, Sona Son Anders 8
i B:st: Johan Jukarain Jukarainen Bräck:
i B:st: Johan Långström Långström 5 Bräck:
4 Anders Johanss: Leinoin 1 Cav Leinonen Son Mickel, Son Anders mh:o 4
3 6 Lars Jukarain 1 Cav Jukarainen Syst: Ewa, dot: Elin, Syst: Anna, B:r Anders 6
B:st: Lars Jukarain Jukarainen Bräck:
Halfwa hemmanet öde Cav
4 3 Pär Kåndia mh:o 1 1 Cav Kontiainen b:r Son Larses Enka 3
1 Hylkylä 4 Mats Ingin mh:o 1 1 Kro Inkinen b:r Johan mh:o 4
2 1 Brukas af Kåndiaiser Hauhåla Kro Kontiainen Inh: dot Maria 1
3 2 Thomas Summain 1 Kro Summanen b:r Lars 2
4 Johan Hämäläins öde Kro Hämäläinen
5 2 Mickel Larss: Jukarains öde Kro Jukarainen Inh: Pär Jukarain mh:o 2
6 3 Pär Såpain 1 Kro Sopanen dot Elin, dot Anna 3
1 Hauhala 7 Krister Kåndiain 1 Kro Kontiainen b:r Mickel mh:o, b:r Hindrich mh:o, B:L:m: Anders, dot Karin 7
4 Anders Mickelss: Kåndiain 1 Kro Kontiainen b:r Mickel mh:o, b:r Pär mh:o 4
1 B:st: Krister Hyfwärin 1 Hyvärinen 1
2 5 1 Johan Kåndiains folk Cav Kontiainen b:r Son Mats mh:o, Son Mats mh:o, b:r Son Lars, Sold: Ingeborgs h:o 6
1 Junnimäki/Junninmäki 3 Abram Lukoins folk Cav Luukkonen Son Thomas mh:o, dot Elin 3
5 Johan Matssons E:as folk Cav Luukkonen Son Anders mh:o, S: And mh:o, Syst: Lisa 5
3 Mats Lukoins folk Cav Luukkonen Son Mats mh:o, dot. Maria 3
3 Hindrik Lukoins f: Cav Luukkonen Son Johan mh:o, dot. Marg 3
1 Torp: och Skräd: Gust: Manins f: Manninen fri för barn, Son Esaias 1
1 häst, 2 kiör
2 Staffan Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2

Sivu 1426AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Ihalais/Ihalainen 6 Pål Leinoins Enka 1 Cav Leinonen B:r Son Johan mh:o, b:r Mickel mh:o, Inh: Kirstin Kaupin 6
2 11 Anders Mondoins Enkas f: Cav Montonen b:r Son Johan mh:o, b:r Son Mickel mh:o, b:r Son Mats mh:o, b:r Son Hindrik mh:o, b:r Son Esaias, Son Anders mh:o 11
1 B:st: Pål Hujains h:o 1 Hujanen 1
3 6 Pär Sållas hustru 1 Inf Solla Swågers Son Hindrik, Swågers Son Anders, Son Pär mh:o, dot Brita 6
1 Ikoila/Ikola 6 1 Hans Mondoins folk Cav Montonen Son Hans mh:o, Son Johan, Son Mats, Son And mh:o, Sold: h:o Maria 7
1 Kyrkioby/Kirkonkylä 2 Sergeanten Petter Wilh: Kruses f: Inf Bost: Kruse Inh: Johan Hakulin mh:o 2
1 B:st: Olof Haukulins h:o 1 Hakulinen 1
1 B:st: Pär Kårp 1 Karp 20 1
2 vice Pastoren H.r Hind: Romanij hemman Cav Romanus
3 underlagt hemman
4 9 vice Pastororen Hind: Romanus 1 Kap:Bohl Romanus Pig: Anna, Pig: Ewa, Pig: Karin, Pig: Kirstin, d:r Anders, d:r Pål, d:r Mats 9
2 B:st: Johan Liutu mh:o 1 1 Liutu 2
2 B:st: Anders Jukarains E:as f: Jukarainen Son Lars, dot Kaisa 2
1 Torp: Nils Rautiains folk Rautiainen fri för barn, B:r Anders 1
1 Kietäwälä/Kietävälä 7 Mats Lukoins hustru 1 Rust Luukkonen Swågs måg Pär mh:o, Son Pär, Son Thomas mh:o, dot: Maria 7
7 Hindrik Lukoin 1 Rust Luukkonen b:r Mats mh:o, b:r Thomas mh:o, Drag: Ströms h:o, Son Thomas 7
2 B:st: Hans Ikäheimoin mh:o 1 1 Ikäheimonen 2
B:st: Anders Pöyköin Päykkönen Bräck:
2 6 Johan Kietäwäins folk Cav Kietäväinen Son Johan mh:o, Son Daniel mh:o, Son Thomas, d:r Johan Karpin 6
4 1 Anders Leinoins h:o 1 Cav Leinonen Son Mats mh:o, Sold: Hasts h:o, Son Bertil 4
3 6 Mickel Kietäwäins folk Kro Kietäväinen Son Olof mh:o, Son Mats mh:o, Son Joh, Sold: Bergs h:o 6
4 Thomas Limatain mh:o 1 1 Kro Liimatainen B:r Lars mh:o 4
5 2 Hindrik Kituin 1 Cav Kitunen Son Hindrik 2
2 Anders Lukoins folk Cav Luukkonen Son Johan, Son Pär 2
4 4 Olof Hakulins folk Kro Hakulinen Son Mats mh:o, Son Simon mh:o 4
2 Måns Månsson Lukoins f: Kro Luukkonen Måg Johan mh:o 2
6 8 Mats Matss: Ikoin mh:o 1 1 Cav Ikonen dot: Marg, b:r dot: Marg, b:r Pål, b:r Johans Enka, b:r Mickel mh:o 8
1 B:st: Krister Kackoins f: Kokkonen dot Anna 1
7 Halfwa brukas af N:o 2 Johan Kietäwäin Cav Kietäväinen
5 Jacob Puttoins folk Cav Puttonen Son Jacob mh:o, Son Anders mh:o, Inh: Beata Waldoin Son 5
1 Kåckåla/Kokkola Herr Capitain och Rid: Magnus Ehrnrots Bost: Inf:Bost: Ehrnrooth
2 B:st: afsk. Sold Danjel Linds f: Lind 35 dot Elin, Inh: dot Maria 2
3 L:B: Johan Hämäläins h:o 1 Hämäläinen Syst: Anna, b:r Mickel 3
Afsked: Sold. Johan Fagerlund mh:o Fagerlund 24 fri för barn
1 Kiljula 4 Pär Kiljuins E:as folk Cav Kiljunen Inh: Son Abram, måg Danjel mh:o, dot. Malin 4

Sivu 1428AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kiljula 1 Mats Kiljuins hustru 1 Cav Kiljunen 1
2 Simon Kiljuins hustru 1 Cav Kiljunen Son Erik 2
2 Brukas i före och eftergående Cav
3 3 Krister Sumains hustru 1 Cav Summanen b:r Son Erik, Pig Walborg 3
2 B:st: d:r Johan Erikss: Kiljuin mh:o 1 1 Kiljunen 2
1 Torp: Pär Hujain 1 Hujanen 1
2 kiör
Inh: Johan Kiljuins h:o Kiljunen utfattig
2 Lars Himain mh:o 1 1 Cav Himanen 2
1 Kitula i Bruck af Lukola N:o 2 Cav Mats Lukoin
2 4 Hindrik Lukoin 1 Cav Luukkonen Stiuf b:r Erik, Stiuf b:r Thomas mh:o 4
6 Anders Lukoin 1 Cav Luukkonen b:r Mats mh:o, Son Johan mh:o, B:st: Markus Pälkoins h:o 6
3 4 Krister Lukoin 1 Cav Luukkonen Son Lars mh:o, dot Kaisa 4
5 Erik Lukoin 1 Cav Luukkonen b:r Johans h:o, b:r Mats mh:o, b:r Thomas 5
B:st: Lars Lukoins hustru Luukkonen Bräck:
1 Torp: Abram Kyllöins f: Kyllönen Bräck:, dot: Brita 1
2 kiör, 1 får, 4 K: uts:
4 Lantmätaren Anders Hirns halfwa Rusth: Rust Hirn
3 L:B: Adam Widickå 1 Viitikko d:r Krister mh:o 3
4 Torp: Erik Arpoin mh:o 1 1 Arponen b:r Mats, Syst:Brita 4
1 häst, 2 kiör, 6 K: uts:
2 B:st: Jöran Mietuin mh:o 1 1 Miettunen 2
4 Hindrik Arpoins folk Rust Arponen Son Johan, Son Hind mh:o, dot: Maria 4
3 Torp: Jöran Arpoin 1 Arponen Son Mats mh:o 3
1 stod, 2 kiöör
5 Mats Arpoin 1 Rust Arponen Son Johan mh:o, B:r Michel, Son Pär 5
5 8 Olof Olofsson Lukoin 1 Cav Luukkonen Pig Anna, Son Johan, b:r Mårten mh:o, b:r Thomas mh:o, b:r dot: Karin 8
2 B:st: Thomas Sårjoin mh:o 1 1 Sorjonen 2
1 B:st: res K: Anders Lukoins f: Luukkonen v41 v42 Syst: Kirstin 1
1 Kaupila/Kauppila 4 Markus Jacobss: Sårjoins f: Cav Sorjonen b:r Anders mh:o, Son Johan mh:o 4
5 Markus Olofsson 1 Cav b:r Anders mh:o, Pig Ingeb., d:r Anders 5
1 Torp. Anders Kangains f: Kankainen Son Adam 1
1 häst, 2 kiör, 4 K: uts:
2 4 Johan Pärsson Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen d:r Pål Lukoin, Pig Anna 4
4 Johan Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen F:r b:r Son Grels mh:o 4
4 Pär Matss: Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen Swåg:s dot Maria, d:r Israel 4
3 N:o 1 underlagt hemman Cav

Sivu 1430AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Kaipala/Kaipaala Lieutenanten Lindkrants f: Cav bost Lindekrans B: st: d:r res: K: Jacob
3 L:B: Hindrik Såpain mh:o 1 1 Sopanen b:r Johan 3
2 underlagt hemman
3 5 Hindrik Sårjoin 1 Cav Sorjonen b:r dot: Maria, b:r Mats mh:o, b:r Kristers h:o 5
4 6 Sexman Eric Widman 1 Cav Vidman d:r Pål Räpoin mh:o, dot Son Erik mh:o, dot Karin 6
5 6 Johan Kristerss: Wirol: mh:o 1 1 Kro Virolainen b:r Krister mh:o, b:r Hindrich mh:o 6
5 Johan Härkäins Enka 1 Kro Härkönen Syst: Anna, Swåg: Johan mh:o, dot Maria 5
2 B:st: d:r Lars Sorjoin mh:o 1 1 Sorjonen 2
1 Kyllölä 4 Jacob Lukoins folk Kro Son Mårten mh:o, måg Erik mh:o 4
7 Mats Matssons Enkas f: Kro Kyllönen dot Susanna, Son Pål mh:o, måg Mickel mh:o, mågens dot Brita, Sold: Son Erik 7
2 4 Mats Mondoin 1 Inf Montonen Son Jöran, dot Susanna, Son Erik 4
3 Erik Räpoin mh:o 1 1 Inf Reponen b:r Mats 3
3 7 Mats Huttuins folk Cav Huttunen b:r Thomas mh:o, b:r Hans mh:o, b:r S: Mats, b:r Son Hans, b:r Son Thomas 7
1.2 Kärinniemi/Keriniemi 6 Hindrik Puttoins folk Cav Puttonen Son Hindriks h:o, Son Johan mh:o, Son Jacob mh:o, Son Mickel 6
7 Eskel Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen b:r Son Eskels h:o, måg Mårten mh:o, b:r dot Anna, b:r Son Mårten 7
2 B:st: d:r Dafwid Rautiain mh:o 1 1 Rautiainen 2
1 Torp Hindrik Summains h:o 1 Summanen 1
2 kiör, 8 Cap: utsäde
B:st: Jacob Summains Enka Summanen Siuck:
3 3 Lars Kåndiains Erfw:r Cav Kontiainen B:L:man Johan Kiskin mh:o, Son Johan 3
Inh: Mats Kietäwäin mh:o Kietäväinen fri för barn
2 Torp: Simon Hakulin mh:o 1 1 Hakulinen 2
4 5 Johan Kainulains folk Cav Kainulainen Son Mickel, Son Israel mh:o, Sona dot Walborg, dot: Karin 5
1 Kåndiala/Kontila 7 Mickel Kåndiains Enka 1 Rust: Kontiainen b:r dot Anna, b:r Jöran mh:o, b:r Jörans h:o, Drag: Matses h:o, b:r dot Ewa 7
4 Erik Räpoin mh:o 1 1 Rust: Reponen dot Agneta, d:r Pål Uckoin 4
3 Olof Räpoin mh:o 1 1 Rust: Reponen Pig Karin Jukarain 3
3 Torp: Eskel Uckoin mh:o 1 1 Ukkonen Syst: Kirstin 3
1 häst, 2 kiör, intett utsäde
7 Mickel Randalain mh:o 1 1 Rust: Rantalainen B:r Mats mh:o, B:r Johan mh:o, B:r Bertil 7
2 Pär Randalain mh:o 1 1 Rust: Rantalainen 2
1 Lambila/Lampila 6 1 Johan Kiljuin 1 Cav Kiljunen Son Hans, Sold Kunts h:o, Son Anders, b:r Pål, Son Pål, b:r Anderses h:o, S: Anders 7
2 2 Förra Länsman Gab: Jack 1 Inf Jack Son Gabriel, d:o volenteren 2
1 B:st: Adam Rautiains h:o 1 Rautiainen 1
3 Auditeiren Georg Zygneij Bost: Inf Bost Cygnaeus
3 L:B: Adam Såikains h:o 1 Saikkonen b:r Son Anders, b:r dot Lisa 3
5 L:B: Mats Sårioin mh:o 1 1 Sorjonen b:r Lars mh:o, b:r Jöran 5

Sivu 1432AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Lukola/Luukkola 7 Sylwester Lukoins folk Rust: Luukkonen dot: Maria, b:r Son Anders, b:r Lars, b:r Johan, b:r dot: Maria, S: Anders mh:o 7
6 Johan Lukoin mh:o 1 1 Rust: Luukkonen b:r Mickel mh:o, Inh: Lars Härkäin mh:o 6
7 1 Sergeanten Abram Hobin 1 Rust: Hobin Pig Uldrika Krok, dot Wendela, Pig Lena, d:r Hindrik, d:r Olof, Pig Agneta, Drag: Syst: Ewa 8
2 Torp Anders Lukoin 1 Luukkonen Syst: Anna 2
1 häst, 2 kiör, 16 K: utsäde
2.3 7 Mats Lukoin 1 Cav Luukkonen b:r Hindrik, b:r Thomas mh:o, b:r S: Jacob mh:o, b:r dot Anna 7
4 4 Krister Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen b:r Anders, b:r Son Johan 4
3 Adam Johanss: Lukoin 1 Cav Luukkonen Son Johan mh:o 3
4 Jöran Lukoins folk Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Mats, Son Pär 4
4 Thomas Lukoins folk Cav Luukkonen d:r Pär, Son Johan mh:o, dot. Anna 4
2 Pär Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
5.6 4 Pär Liutus E:a 1 Rust Liutu b:r Mats, b:r Pål, Drag: Linds h:o 4
3 Johan Liutus folk Rust Liutu Son Abram mh:o, Son Johan 3
2 Torp: Anders Liutus f: Liutu dot Maria, dot Elin 2
2 kiör, 8 Kap: utsäde
5 Lantmät: Anders Hirn 1 Rust Hirn Hushållersk: Lena Salberg, d:r Johan, Pig Kirstin, Pig:Marg 5
2 B:st: Johan Tilman? mh:o 1 1 2
2 Inh: Anders Liutu mh:o 1 1 Liutu 2
5 Mats Liutu mh:o 1 1 Rust Liutu b:r Pärs Enka, Swåg: Pär mh:o 5
1 Limatala/Liimattala 7 Adam Abramss: Matinens f: Cav Matinen b:r dot Maria, dot: Anna, b:r dot Anna, Son Adam mh:o, Son Mats, b:r Son Abram 7
1 B:st: d:r Jacob Karpin 1 Kärpänen 14 1
2 7 Johan Johansson mh:o 1 1 Kro Luukkonen b:r Mats mh:o, b:r Hindrik, Cousin Lars mh:o 7
3 4 Mats Lukoins folk Cav Luukkonen b:r och N:M: Thomas, b:r Hinds h:o, b:r Adam mh:o 4
7 Lars Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen dot Maria, b:r Adam mh:o, b:r Erik, b:r Mats 7
4 2 Johan Wiskarin 1 Kro Viskari B:r Mats 2
4 Salamon Wiskarij mh:o 1 1 Kro Viskari b:r Pär mh:o 4
1 Lindusalo/Lintusalo 7 1 Mats Håttin mh:o 1 1 Cav Hottinen b:r Adam mh:o, b:r Johan mh:o, Sold: Heinoins h:o, Pig Ingeborg 8
1 B:st: Mats Läskin 1 Leskinen 1
2 5 Johan Kiljuins folk Cav Kiljunen måg Mats mh:o, Son Lars, dot Marg, Pig: Elin 5
3 Furir Johan Lemkes Bost: Inf bost Lemke
2 L:B: Johan Hämäläins h:o 1 Hämäläinen b:r Mats 2
4 5 1 Mats Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen Sold: h:o Lena, Son Monses h:o, b:r Joh mh:o 6
5 6 Mårten Räpoins folk Inf Reponen Son Mats h:o, Son Mårten mh:o, Son Eskel, dot Maria, Son Johan 6
1 Muramäki/Muuramäki 11 Mats Thomess: Waldoins f: Cav Valtonen Son Thomas mh:o, Son Johan mh:o, F:r b:r Son Lars Enka, F:r b:r Son Mats mh:o, b:r S: Anders mh:o, dot Karin, F:r b:r S: Joh 11
1 Magnula/Maunola 5 Pär Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen b:r dot Helena, b:r Mårten, d:r Krister 5

Sivu 1434AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Magnula/Maunola 2 Torp. Pär Pursiain mh:o 1 1 Pursiainen 2
1 häst, 2 kiör, 3 får, 4 K: uts:
Sold Mats Sunds h:o Sund 12 fri för barn
2 3 Anders Kiljuins E:as folk Cav Kiljunen Son Anders mh:o, Son Pärs h:o 3
Inh: Pål Jukarain mh:o Jukarainen fri för barn
3 Mats Kiljuin 1 Cav Kiljunen Son Mårten mh:o 3
2 B:st: Jöran Härkä mh:o 1 1 Härkönen 2
3 4 Pär Kiljuins hustru 1 Cav Kiljunen b:r Anders, b:r Adam mh:o 4
4 Lars Kiljuins folk Cav Kiljunen Son Lars mh:o, Son Johan mh:o 4
4 6 Hans Karfwins E:as folk Inf Karvinen B:r Olof mh:o, Son Mickels h:o, Son Anders h:o, Stiuf b:r Israel, b:r Simon 6
1 Torp: Simon Huikarins E:as folk Huikarinen hon fri för barn, dot: Kaisa 1
1 häst, 1 koo, 4 Kap:s uts:
5 3 Simon Lukoins Enkas f: Inf Luukkonen Son Mats mh:o, dot Maria 3
1 Torp: Måns Kiljuin 1 Kiljunen 1
2 kiör, 4 Kap: uts:
1 Torp: Mats Randalains f: Rantalainen fri för barn, Son Erik 1
1 häst, 1 koo, 2 får
2 Adam Lukoin 1 Inf Luukkonen b:r Simons hustru 2
1 Mietula/Miettula 8 Anders Sårjoins f: Cav Sorjonen b:r Son Lars mh:o, Son Lars mh:o, b:r Jacob mh:o, Son Hindrik, Son Mats 8
2 B:st: Hans Suna 1 Suna Syst: Brita 2
2 3 Mats Lukoins Enkas f: Cav Luukkonen Son Thomas mh:o, Son Hindrik 3
5 Hindrik Mårtensson Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen d:r Olof, Pig Karin, Syst: Beata 5
1 B:st: Jöran Sållas h:o 1 Solla 1
3 Hindrik Jöranss: Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Nils mh:o 3
2 T: och Skrädd: Joh: Syren mh:o 1 1 Siren 2
1 koo
3 Linwäfwaren Bertil Tarckgren 1 Tarkgren Son Mats, Son Elias 3
3 6 1 Johan Widikås E:as f: Cav Vitikka B:r Thomas mh:o, måg Anders mh:o, Sold: Jöran Mords h:o, dot Kirstin, dot Ewa 7
4 7 Anders Räpoins h:o 1 Cav Reponen b:r Adam mh:o, b:r Thomas mh:o, S: Pär, S: Anders 7
Sold Huks hustru 1 Hök 21 fri för barn
1 Maljala 5 Hans Mondoins f: Cav Montonen Son Pär, Son Johan mh:o, Son Hans mh:o 5
2 2 Johan Mondoins E:as f: Kro Montonen Son Mons mh:o 2
2 Anders Mondoin mh:o 1 1 Montonen 2
4 3 Pär Taifwalanti 1 Kro Taivalantti Stiuf Far Mickel mh:o 3
3 2 Mats Dyster 1 Cav Dyster 3 Inh: Marg Jukarain 2
5 5 Mårten Joh:ss: Måndoins h:o 1 Kro Montonen B:l:m: Mickel mh:o, B:r Johan 5
1 Ninimäki/Niinimäki 3 Karl Piskoins folk Kro Piskonen Son Hindrik, Swåg: Pål mh:o 3
2 Torp Abram Matinen mh:o 1 1 Matinen 2
1 koo, 8 Kap:s utsäde

Sivu 1436AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Ninimäki/Niinimäki 4 Pär Johanss: Piskoin mh:o 1 1 Kro Piskonen b:r Karl, Syst: Anna 4
1 Ninisari/Niinisaari Jöran Summains öde Kro Summanen
8 Lars Räpoin 1 Kro Reponen b:r Mårten, b:r Mats h:o, Syst: Karin, Son Hindrik, b:r Johans h:o, Son Pär mh:o 8
2 5 Pål Pålss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen b:r Anderses h:o, d:r Anders, Pig Giertrud 5
3 5 1 Lars Pärss: Lukoins E:as f: Cav Luukkonen Son Pär mh:o, Son Anders mh:o, S: Joh, Sold: Viks h:o 6
4 4 Elias Kåndiains E:as f: Cav Kontiainen Son Hindrik mh:o, b:r Son Hindr, b:r Son Pär 4
1 Inh: Erik Turkiains f: Turkiainen dot Maria 1
2 B:st: Hindrik Hakulin mh:o 1 1 Hakulinen 2
6 Hindrik Lukoins f: Cav Luukkonen Son Hindrik mh:o, Son Adam mh:o, Son Hindriks h:o, Son Mats 6
5 6 Mats Hulkoins E:as f: Cav Hulkkonen Inh: Kristers h:o, Son Krister mh:o, b:r Son Krister mh:o, b:r dot. Kirstin 6
1 Ållila/Ollila 10 Hans Kiljuins folk Cav Kiljunen Son Johan, Son Pål, b:r S: Berent mh:o, b:rs S: Grels mh:o, b:r S: Hans mh:o, b:r S: Pär mh:o 10
2 4 Lars Hämäläins E:as f: Cav Hämäläinen Son Birgel mh:o, b:r Johan mh:o 4
3 Bringel Hämäläins h:o 1 Cav Hämäläinen b:r Mårten mh:o 3
3 Mats Uckoin 1 Cav Uikkanen b:r Grels Enka, Syst: Maria 3
4 Mickel Hämäläin 1 Cav Hämäläinen måg Hindriks h:o, dot Brita, dot Marg 4
1 Pätäjänniemi/Petäjäniemi 6 1 Anders Johanss: Aufwins f: Cav Auvinen Son Pär?, Sold: h:o Maria, Son Johan mh:o, Son Anders mh:o, dot Brita 7
3 Pål Aufwins h:o 1 Cav Auvinen b:r Thome Enka, des Son Johan 3
1 Pirtimäki/Pirttimäki 4 Johan Läskins Enkas f: Rust Leskinen Son Grels mh:o, Son Mats, d:r Jöran, 4
6 Lars Kåndiain mh:o 1 1 Rust Kontiainen Son Lars mh:o, Drag: Zakarias Kangains h:o, Swågers Son Pär 6
2 4 Krister Härkäins f: Cav Härkönen Son Johan mh:o, Son Mats mh:o 4
3 3 Pär Hamuin mh:o 1 1 Inf Hamunen Swåg: Johan 3
4 Pär Hinderss: Hamuins h:o 1 Inf Hamunen b:r Mickel mh:o, Syst: Marg 4
1 Pitkälax/Pitkälahti 3 Mats Nyman mh:o 1 1 Inf Nyman Stiuf dot Brita 3
1 Piskoila/Piskola 1 Mickel Aholains öde Kro Aholainen Majoren Stigt bergar ängarne, Afsk: Sold: Jacob Låikain 1
2 4 Anders Mondoin mh:o 1 1 Kro Montonen b:r Johan mh:o 4
3 5 Johan Piskoins folk Kro Piskonen Slägt Hindrik mh:o, Son Johan mh:o, b:r dot Ewa 5
4 11 Hindrik Piskoin 1 Cav Piskonen b:r Pål mh:o, b:r Anders mh:o, b:r Pär mh:o, Son Pär mh:o, Inh. Jöhan Hämä mh:o 11
5 6 Sexman Anders Lappalains Enkas f: Inf Lappalainen b:r Jörans h:o, Son Johan, b:r S: Adam mh:o, Son Mats mh:o 6
6 3 Johan Kåndiains Enkas f: Inf Kontiainen Son Lars, Son Johan, dot Beata 3
1 Mickel Sållas h:o 1 Inf Solla 1

Sivu 1438AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Ruokotaipal/Ruokotaipale 3 Pär Summain 1 Cav Summanen dot Anna, Son Thomas 3
1 B:st: Grels Hujains folk Hujanen Inh: Jöran Summains h:o 1
2 Thomas Summains ho 1 Cav Summanen Pig Brita 2
2 Torp: Jonas Joh.ss: Hujain 1 Hujanen Syst: Anna 2
1 stod, 1 koo
4 Jonas Summain mh:o 1 1 Cav Summanen b:r Pär mh:o 4
2 5 Pål Piskuins folk Cav Piskonen Son Johan mh:o, Son Pål mh:o, d:r Anders 5
2 B:st: Johan Hujain mh:o 1 1 Hujanen 2
2 B:st: Mats Mietin mh:o 1 1 Miettinen 2
4 Mickel Kåndins folk Cav Kontiainen Son Thomas mh:o, Son Mats, Son Mickel 4
1 Råkansalå/Rokansalo 8 Anders Kiljuins E:as f: Cav Kiljunen b:r Johan mh:o, b:r Thomas mh:o, b:r Pärs Enka, Son Adam mh:o, Pig: Brita 8
1 Torp Gustaf Råckain mh:o Rokkanen frie för barn, dot Kirstin 1
1 häst, 2 kiör, 4 Kap:s uts:
2 9 1 Erik Räpoins folk Cav Reponen b:r Son Mårten, b:r dot Sophia, b:r Mårten, Son Mårten mh:o, Son Eskel mh:o, Son Johan mh:o, Sold Laxs h:o 10
3 3 Johan Hapiain mh:o 1 1 Inf Haapiainen Swäg:kan Karin 3
2 Pär Summain mh:o 1 1 Inf Summanen 2
1 Räpoila/Repola 7 Erik Räpoins folk Kro Reponen b:r Pär mh:o, b:r Mickel, b:r Matses E:a, Son Mats, dot Walborg, b:r S: Mickel 7
2 5 Mats Matss: Räpoins h:o 1 Kro Reponen b:r Erik, b:r Pär mh:o, b:r dot: Karin 5
5 Mickel Mårtenss: Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen b:r Pär, Syst: Lena, Inh: Mickel Matins h:o 5
1 Ryhälä 3 Pär Wirolains E:as f: Rust Virolainen Måg Jacob mh:o, dot. Maria 3
5 Mats Leinoins folk Rust Leinonen dot Anna, Pig: Karin, Son N:M: Mickel mh:o, d:r Mickel 5
5 Anders Leinoins f: Rust Leinonen Son Mickel mh:o, Drag: Leinoins h:o, d:r Olof, Pig Karin 5
2 8 1 Pål Matsson Bengtins folk Cav Penttinen Sold: Leinoins h:o, b:r Son Simon mh:o, Son Mats, dot Elin, b:r Son Pål, b:r Son Anders, Son Pål mh:o 9
3 4 Johan Ingins Enkas f: Cav Inkinen Son Mats mh:o, Måg Hindrik mh:o 4
7 Pär Himain mh:o 1 1 Cav: Himanen Swåg: Lars mh:o, Swåg: Pål mh:o, Pig Kirstin 7
4 5 Anders Mannin mh:o 1 1 Cav Manninen Swåger Lars mh:o, Swåger Brusius 5
1 B:st: Mats Pärnäin 1 Pärnänen 1
Inh. Anders Kangain Cav Kankainen utfattig
5 3 Anders Tuckuins folk Kro Tuhkunen Son Pål, Son Anders, dot: Brita 3
2 Backestu drengen Mats Kangain mh:o 1 1 Kankainen 2
6 5 Erik Kaipain mh:o 1 1 Kro Kaipainen dot: Kirstin, Inh: Mats Und mh:o 5
5 Anders Waldoin 1 Kro Valtonen b:r Olof mh:o, b:r Hindrik mh:o 5
1 Säppälä/Seppälä 3 Lars Aufwin 1 Kro Auvinen v20 b:r Anders mh:o 3

Sivu 1440AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Säppälä/Seppälä 5 Pär Liutu mh:o 1 1 Kro Liutu B:r Hans, B:r Olof mh:o 5
4 Johan Liutu 1 Kro Liutu b:r Olof mh:o, Son Olof 4
3 7 Pär Thomass: Waldoin 1 Kro Valtonen F:r b:r Son Thomas, F:r b:r Son Pär mh:o, b:r Jöran mh:o, b:r Son Johan 7
1 Torp. Olof Pöykoins f: Päykkönen Inh: Anna Waldoin 1
1 häst, 1 koo, 2 får, 8 K: uts:
1 Sårjola/Sorjola 3 Mats Hakulin mh:o 1 1 Kro Hakulinen b:r Johan 3
1 B:st: Anders Lautiains h:o 1 Lautiainen 1
4 Eskel Mickoin mh:o 1 1 Kro Ukkonen b:r Jacob mh:o 4
Afsk: Drag: Pär Rom mh:o Rom fri för barn
2 7 Mickel Ikoins E:as f: Cav Ikonen b:r Son Pär, b:r Son Johan, Son Hindrik mh:o, Son Johans h:o, Son Pär mh:o 7
4 Pål Saikoins folk Cav Saikkonen b:rs måg Anders mh:o, B:rs dot: Cisilia, d:r Johan 4
1 Såpålanniemi/Sopala 3 L:B: Anders Anderss: Aufwin mh:o 1 1 Kap bohl Auvinen b:r Pär 3
4 Torp. Johan Uckoin mh:o 1 1 Ukkonen b:r Pål mh:o 4
4 L:B: Johan Aufwins f: Auvinen Son Johan mh:o, Son Anders mh:o 4
1 L:B: Mats Aufwins h:o 1 Auvinen 1
2 4 Anders Kiljuins folk Kro Kiljunen b:r Johan mh:o, b:r Pär, b:r Adam 4
2 Brusius Kietäwäins h:o 1 Kro Kietäväinen dot Karin 2
1 Wäsinniemi/Vesiniemi 5 Befallnings man Johan Romanus 1 Rust Romanus d:r Lars Kamilain, Pig: Ingeborg, Pig: Maria, Pig: Anna 5
3 B:st: d:r Jacob Limatain mh:o 1 1 Liimatainen b:r Thome h:o 3
2 B:st: d:r Hindrik Lukoin 1 Luukkonen dot Beata 2
2 B:st: d:r utridaren Hindrik Pitkäin mh:o 1 1 Pitkänen 2
2 Brukas af N:o 1 Cav
1 B:st: d:r Mats Kietäwäin 1 Kietäväinen 1
2 B:st: d:r Pär Kainulain mh:o 1 1 Kainulainen 2
3 6 Elias Kåtrås folk Cav Kotro Son Anders mh:o, dot Brita, Son Johan, Son Erik mh:o 6
4 5 Gustaf Lukoin 1 Cav Luukkonen b:r Hindriks h:o, b:r Son Johan mh:o, Syst: Brita 5
4 Eskel Lukoins folk Cav Luukkonen Son N:M: Anders mh:o, S: Joh, Pig: Anna 4
2 B:st: Anders Sparf mh:o 1 1 Parri 2
5 5 Regements Skrifware Petter Hultin mh:o 1 1 Rust Hultin d:r res: K: Mats, Pig Lisa, d:r Bengt, d:r res: K: Johan Lamain, Pig Anna 5
Drag: Mickels Ids hustru Id fri för barn
1 Inh: Adam Kåndiains f: Kontiainen fri för barn, Inh: Ewa Kainul 1
2 B:st: d:r Anders Råckain mh:o 1 1 Rokkanen 2
1 Torp Johan Kainul: 1 Kainulainen 1
1 häst, 2 kiör, 16 Kap:s uts:
3 L:B: Grels Kåndiains h:o 1 Kontiainen Son Johan, Son Bertils h:o 3

Sivu 1442AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Wäsinniemi/Vesiniemi 2 Torp Bertil Mietin 1 Miettinen Stiuf Son Jacob 2
1 koo
6 4 Thomas Kiljuins hustru 1 Cav Kiljunen b:r Pär mh:o, B:st: Johan Hakulin 4
1.2 Waldola/Valtola 3 N:M: Pål Waldoin mh:o 1 1 Rust Valtonen b:r Anders 3
4 Mats Waldoin 1 Rust Valtonen Son Anders, b:r Anders, dot Lisa 4
1 B:st: Winsentius Kåndiains h:o 1 Kontiainen 1
3 Pål Pålss: Waldain mh:o 1 1 Rust Valtonen b:r Anders 3
Drag: Mickel Walsteds h:o Wahlstedt fri för barn
2 Torp Anders Waldoins f: Valtonen Son muel, Son Johan 2
1 häst, 1 koo, intet uts:
2 Torp Erik Kiljuin mh:o 1 1 Kiljunen 2
1 stod, 1 koo, 6 Kap: uts:
Pastoratet/Kirkonkylä 7 Herr Kyrckioherden Hindric Salmenie Enkefrs f: Salmenius Nådårs Predik: Hindric G Lind mh:o, d:r Erik, d:r Anders, Pig Elin, Pig Elin Paukoin, Pig Elin Lukoin 8
3 Klåck: Abram Frimodig 1 Frimodig d:r Hindrik, Pig: Anna 3
3 Torp Dafwid Pälkoin 1 Pelkonen Inh: Anders Aufwin mh:o 3
Torp Olof Mannin Manninen Bräck:
2 Torp Mats Winters f: Vinter frie för barn, b:r Johan, dot Anna 2
3 Torp Pär Hulkoin mh:o 1 1 Hulkkonen b:r Mats 3
2 Torp Hindrik Härköin 1 Härkönen Son Hindriks h:o 2
2 Torp Erik Purhoin mh:o 1 1 Purhonen 2
4 Torp Johan Kyllöin mh:o 1 1 Kyllönen B:r Adam, Syst: Lisa 4
2 B:st: d:r Johan Berg mh:o 1 1 Berg 2
3 Torp: och Sokn Stug Eldaren Pål Limatain mh:o 1 1 Liimatainen Bror Johan 3
3 Färge K: och Torpare Grels Ihalain mh:o 1 1 Ihalainen b:r Hindriks h:o 3
1 Färge K: Johan Härkäin 1 Härkönen 1
Feltwebelen wid Jägare Johan Limatius Limatius
3 Cammereraren P:G: Dunker 1 Duncker Pig: Kirstin, Pig Karin Hämäläin 3
2 Gränse upsyningsman Johan Artell 1 Artell Son Johan 2
1 Besökaren Johan Flinckman 1 Flinkman 1
1 Sokn Skolmästaren Israel Itimeus 1 Ithimaeus 1
2 Brofogd: Johan Ruht 1 Ruuth dot: Marg 2
Mietula Såg qwarn med 2:ne Ramar och 9 Blader i hwardera Ramen
-- 1 Förra Sågskrif: Hind: Läns 1 Lens 1

Sivu 1444AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
-- Sågskrifware och Fendricken Gustaf Petter Kreutlens f: , gift Creutlein Pig Anna, i adelsmans kost
-- 1 Såg Karn Erik Ikäheimoin 1 Ikäheimonen 1
-- 2 Såg ställ: Karl Räpoin mh:o 1 1 Reponen 2
-- 1 Såg K: Karl Linström 1 Lindström 1
-- 2 Såg K: Bertil Teitin mh:o 1 1 Teittinen 2
-- 4 Controleuren Eric Pomoel mh:o 1 1 Pomoell d:r Mickel, Pig Gunila 4
-- 5 Länsman Joh: F: Hammarin 1 Hammarin Pig Lena, d:r Anders, d:r Mickel, d:r Pål 5

VENÄJÄN PUOLI

Sivu 344AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Pöllölä/Pellilä 2 Johan Sinckoin 1 Cro Sinkkonen d:r Elin 2
2 2 Eskel Pettersson mh 1 1 Cro Sinkkonen 2
3 Blm Anna Sinckoin 1 Sinkkonen Swåg: Erich mh 3
3 Blm Påhl Hakulin 1 Hakulinen Br Lars mh 3
1 Torp: Mårten Kåstiain 1 Kostiainen 1

Sivu 345AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Sipilänsari/Sipilänsaari 3 Johan Hulkoins h:o 1 Cro Hulkkonen Br Nils, Syster Kirstin 3
1 Torp: Lars Larsson 1 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17791781

© Maija-Liisa Laakso 2023