AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1782 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1782

Sivu 400AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä 2 Herr Lieutenanten Kruses h:o 1 Kro Kruse Pig Agneta 2
3 L:B: Eskel Hämäläins h:o 1 Hämäläinen B:r Pål mh:o 3
2 Torp: Lars Päyköins f: Päykkönen 2 gl:, Son Olof, dot Beata 2
1 stod, 2 kiör, 8 K: utsäde
1 2 B:st: Pär Siönstedt mh:o 1 1 Skönstedt B:r Trumbslagaren Mickel 3
2 L:B: Mats Hämäläin mh:o 1 1 Hämäläinen 2
B:st: d:r Marg:a Hämäl: Hämäläinen utfattig
1 Himahuha/Himahuuha 3 Pål Andersson Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen Syst: Elin 3
5 Mats Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen Swåg:r Johan mh:o, d:r Johan Aufwin 5
3 Thomas Thomess. Aufwins E:as f: Kro Auvinen Måg Lars mh:o, dot Anna 3
5 Johan Kuosmain mh:o 1 1 Kuosmanen dot Anna, Stiufson Thomas, Stiufson Johan 5
2 4 Pål Kituins folk Cav Kitunen Son Pål, Son Mats, Son Adam mh:o 4
Inh: Pål Halins h:o Halinen utfattig
1 Huchtima/Huhtimaa 4 Hindrik Räpoins h:o 1 Cav Reponen Son Johan mh:o, Son Olof 4
5 Mats Mårtensson mh:o 1 1 Cav B:r Pär, B:r Jörans h:o, B:r Johan 5
2 Inh: Johan Borgmans h:o 1 Borgman dot Greta 2
1 Adam Räpoin 1 Cav Reponen 1
2 6 Mårten Helps folk Rust Helpi Swåg:r Winsentius mh:o, d:r Simon, Stiufdot Maria, Son Simon mh:o 6
6 Pär Läskin mh:o 1 1 Rust Leskinen B:r Simon mh:o, B:r Mårten mh:o 6
3 2 Hindrik Kurki mh:o 1 1 Inf Kurki 2
Inh: Johan Sårjoins h:o Sorjonen fri för barn
1 Huchkala/Huuhkaala 6 Erik Johansson Lukoins h:o 1 Kro Luukkonen B:r Pär mh:o, Son Johan mh:o, dot Maria 6
2 4 Mats Ihalains folk Inf Ihalainen Måg Mats mh:o, Son Lars mh:o 4
3 Jöran Lukoin 1 Inf Luukkonen B:r Jöran mh:o 3
1 Hamula 3 Feltw: Gustaf Schatolevits f: Kro Schatelowitz dot: Ebba, Pig Maria, d:r Thomas 3
1 B:st: d:r Mickel Ikoin 1 Ikonen 1
Inh: Hindrik Sårjåin Sorjonen fri för barn
2 B:st: d:r Markus Kandiain mh:o 1 1 Kontiainen 2
2 6 Hindrik Härkäins folk Cav Härkönen Son Hindrik mh:o, Son Jacob mh:o, Son Hasekel mh:o 6
Inh: Pär Mietins h:o Miettinen utfattig
3 3 Lars Sårjoin mh:o 1 1 Inf Sorjonen dot: Brita 3
4 4 Hans Kåtrås Enkas f: Cav Kotro Son Johan, Son Mats mh:o, dot: Sisilia 4
B:st: Jäg: Johan Hämäl: Hämäläinen fri enl: förordningar
3 1 Hindrik Kåtrås folk Cav Kotro Sold: Wargs h:o, Son Elias mh:o, Son Anders 4
5 3 Bygmäst: Adam Linström 1 Cav Lindström Son Karl, Pig Maria Syren 3

Sivu 402AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Hamula 1 B:st: d:r Pär Ryhäin 1 Ryhänen 1
2 B:st: d:r Simon Haikoin mh:o 1 1 Haikonen 2
4 Sigfred Hälp mh:o 1 1 Cav Helpi Son Anders, Pig Maria 4
2 B:st: d:r Mårten Kietäwäin mh:o 1 1 Kietäväinen 2
1 Harmala/Harmaala 5 Anders Kaupins h:o 1 Kro Kauppinen B:r Månses h:o, Son Mats mh:o, Son Anders 5
2 2 L:B: och Tul upsynings man Jonas Bergman mh:o 1 1 Cav Bergman Corp: Berent Esners hemman 2
3 Fuorieren Törnqvists Erf:rs hemman Cav Törnqvist
3 Lambonden och Rustmästaren Eric Johan Norrings h:o 1 Norring Far Cornetten Christian, Pig Karin Lukoin, Pig Uldrika Snelman 3
1 Hurisalo/Hurissalo 5 Israel Pardain 1 Inf Partanen Son Bertil mh:o, B:r Son Thomas, Sold Färdigs h:o 5
5 Anders Andersson Måndåin mh:o 1 1 Inf Montonen B:r och N:M: Mickel mh:o, B:r Mats Enka 5
2 9 Anders Leinåins h:o 1 Cav Leinonen B:r Mats mh:o, Son Anders mh:o, Son Bengt mh:o, Son Pål, Bror Son Pär 9
B:st: d:r Johan Jukarain Jukarainen Bräck:
B:st: d:r Johan Långström Långström 5 Bräck:
3 Anders Johansson Leinoin 1 Cav Leinonen Son Mickel, Son Anders h:o 3
3 4 Lars Jukarain mh:o 1 1 Cav Jukarainen B:r Anders, Syst: Elin 4
B:st: Lars Jukarain Jukarainen Bräck:
Halfwa hemmanet öde Cav
4 3 Pär Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen B:r Mickel 3
1 Hylkylä 4 Mats Ingin mh:o 1 1 Kro Inkinen B:r Johan mh:o 4
1 Johan Mietins h:o 1 Kro Miettinen 1
2 1 Brukas af Kåndiaiser i Hauhåla Kro Kontiainen Inhysningens dot Elin 1
3 3 Thomas Summain mh:o 1 1 Kro Summanen B:r Lars 3
4 3 Johan Hämäläin mh:o 1 1 Kro Hämäläinen B:r Matses h:o 3
5 2 Pär Pärsson Jukarain mh:o 1 1 Kro Jukarainen 2
6 1 Pär Såpain 1 Kro Sopanen 1
1 Hauhala 7 Krister Kåndiain 1 Kro Kontiainen dot Karin, B:r Mickel mh:o, B:L:m: Anders, B:r Hindrik mh:o 7
4 Anders Mickelss: Kåndiains f: Kro Kontiainen Son Mats, Son Mickel, B:r Mickels Enka, B:r Pär 4
1 B:st: d:r Krister Hyfwärins E:as f: Hyvärinen 1
2 4 1 Johan Kåndiains folk Cav Kontiainen Sold: Ingebergs h:o, Son Johan, Son Mats mh:o, dot Maria 5
5 Mats Larsson Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen B:r Johan mh:o, B:r Lars 5
1 Junnimäki/Junninmäki 4 Abram Lukoins folk Cav Luukkonen Son Thomas mh:o, dot Elin, Son Hindrik 4
6 Johan Matsson Lukoins E:as f: Cav Luukkonen Sona Son Thomas, Sona dot Maria, Son Anders mh:o, Son Abrams h:o, Sona dot Anna 6
3 Mats Lukoins Enkas f: Cav Luukkonen Son Mats mh:o, dot. Anna 3
2 Johan Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2
1 Torp Gustaf Mannins f: Manninen fri för barn, Son Elias 1
1 häst, 2 kiör, int: uts:
2 Staffan Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen 2

Sivu 404AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Ihalais/Ihalainen 6 Pål Leinoins Enka 1 Cav Leinonen B:r Son Hindrik, B:r Son Pär, B:r Son Johan, B:r Son Adam, Inh: Kirstin Kaupin 6
3 Johan Hindriksson Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen B:r Pål 3
2 Mickel Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen 2
2 11 Anders Måndåins E:as f: Cav Montonen B:r Son Johan mh:o, B:r Son Mickel mh:o, B:r Son Mats mh:o, B:r Son Hindrik mh:o, B:r Son Anders mh:o, B:r Son Esaias 11
2 B:st: Pål Hujains h:o 1 Hujanen dot Beata 2
3 3 Pär Sållas hustru 1 Inf Solla Son Pär mh:o 3
3 Hindrik Talikain mh:o 1 1 Inf Talikainen B:r Anders 3
1 Ikåila/Ikola 4 1 Hans Måndoins folk Cav Montonen Son Anders Enka, Son Mats, Son Hans mh:o, Sold: h:o Maria 5
1 Kyrckioby/Kirkonkylä 2 Sergeanten Petter Wilh: Kruses f: Inf Bost: Kruse d:r Thomas, Pig Anna 2
Inh: Hans Kåndin mh:o frie för barn
1 B:st: d:r Olof Haukulins f: Hakulinen Inh: Maria Aufwin 1
2 B:st: d:r Johan Kietäwäin 1 Kietäväinen Syst: Maria 2
B:st: d:r Pär Korp Karp 20 utfattig
2 vice Pastoren Hindric Romani hemman Cav Romanus
3 underlagt hemman Cav
4 7 vice Past: Hindric Romanus 1 Kap:Bohl Romanus d:r Erik Hujain, d:r Pål, d:r Thomas, d:r Israel, Pig Kirstin, Pig Karin 7
2 B:st: d:r Anders Jukarains E:as f: Jukarainen Bräck:, Son Lars, dot Kaisa 2
1 Torp: Nils Rautiain mh:o Rautiainen fri för B:, B:r Anders 1
1 Kietäwälä/Kietävälä 7 Mats Lukoins h:o 1 Rust Luukkonen Swågers måg Pär mh:o, Son Pär, Son Thomas mh:o, dot: Maria 7
Drag: Ströms h:o Ström fri för barn
7 Hindrik Lukoin 1 Rust Luukkonen B:r Mats mh:o, B:r Thomas mh:o, B:r Danjel, Son Mats 7
1 B:st:d:r Hans Ikäheimoin 1 Ikäheimonen 1
B:st:d:r Anders Päyköin Päykkönen Bräck:
2 7 Johan Kietäwäins folk Cav Kietäväinen Pig Maria, Son Johan mh:o, Son Thomas, Son Danjel mh:o, d:r Johan 7
5 1 Anders Leinoins h:o 1 Cav Leinonen Sold: Hasts h:o, Son Mats, Son Johan mh:o, dot Elin 6
3 6 Mickel Kietäwäins folk Kro Kietäväinen Son Olof mh:o, Son Mats mh:o, Sold: Bergs h:o, Son Johan 6
2 Thomas Limatain mh:o 1 1 Kro Liimatainen 2
4 4 Olof Hakulins folk Kro Hakulinen Son Mats h:o, Son Simon mh:o, Son Adam 4
3 Måns Månss: Lukoins E:as f: Kro Luukkonen Son Johan mh:o, B:L:m: Anders 3
5 2 Anders Lukoins folk Cav Luukkonen Son Johan, Son Pär 2
2 Hindrik Kituins folk Cav Kitunen Son Hindrik, dot Maria 2
6 8 Mats Matss: Ikoin mh:o 1 1 Cav Ikonen B:r Pär mh:o, des son Mats, B:r Mickel mh:o, Bror Johans Enka 8
1 B:st: Krister Kåckoins f: Kokkonen dot Anna 1
7 Halfwa brukas af N:o 2 Johan Kietäwäin Cav Kietäväinen under ett
4 Jacob Puttåins folk Cav Puttonen Son Jacob mh:o, Son Anders mh:o 4
1 Kåckåla/Kokkola 1 Herr Capit: och Ridd: Magnus Ehrenroths Bost: Inf:Bost: Ehrnrooth Inh: Adam Widikäin 1
1 Afsk: Sold: och B:st d:r Daniel Linds f: Lind 35 dot Kirstin 1

Sivu 406AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kåckåla/Kokkola 4 L:B: Johan Hämäläins h:o 1 Hämäläinen B:r Mårten, B:r Mickel mh:o 4
Afsk: Sold Johan Fagerlund mh:o Fagerlund 24 frie för Barn
1 Kiljula 5 Pär Kiljuins E:as f: Cav Kiljunen dot Maria, dot Malin, Måg Danjel mh:o, d:r Adam 5
2 Mats Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen dot Elin 2
3 Simon Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen Son Erik, dot Marg 3
2 Brukas i före och eftergående under ett Cav
3 4 Krister Summains h:o 1 Cav Summanen B:r Son Erik mh:o, Bror dot Elin 4
2 B:st: d:r Johan Erikss: Kiljuin mh:o 1 1 Kiljunen 2
2 B:st: d:r Bengt Olofsson Kiljuin mh:o 1 1 Kiljunen 2
3 Torp Pär Hujain 1 Hujanen B:r Mårten mh:o 3
2 kiör
2 Inh: Johan Kiljuins f: Kiljunen utfattig, Son Inh: Bengt mh:o 2
2 Lars Himain mh:o 1 1 Cav Himanen 2
1 Kitula i Bruk i Lukola N:o 2 Cav Mats Lukoin
2 6 Hindrik Lukoin 1 Cav Luukkonen Pig Karin, d:r Adam, Stiuf B:r Erik, Stiuf B:r Thom mh:o 6
6 Anders Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Mats mh:o, Son Johan mh:o, d:r Markus 6
2 B:st: d:r Thomas Sårjoin mh:o 1 1 Sorjonen 2
3 4 Krister Lukoin 1 Cav Luukkonen Son Lars mh:o, dot Lisa 4
6 Erik Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Johans h:o, B:r Mats mh:o, B:r Thomas, B:r Jacob 6
B:st: Lars Lukoins h:o Luukkonen Bräck:
B:st: Abram Kyllöin Kyllönen Bräck:
4 Lantmät: Anders Hirns Rusth: Rust Hirn
3 Torp Erik Arpoin mh:o 1 1 Arponen Syst: Brita 3
1 häst, 3 kiör, 6 Kap:s uts:
2 B:st: d:r Jöran Mietin mh:o 1 1 Miettunen 2
4 Hindrik Arpoins f: Rust Arponen Son Johan, Son Hindrik mh:o, dot: Maria 4
3 L:B: Jöran Arpoin 1 Arponen Son Mats mh:o 3
5 Mats Arpoin 1 Rust Arponen B:r Michel, B:r Pär, Son Johan mh:o 5
5 8 Olof Olofsson Lukåin 1 Cav Luukkonen B:r Mårten mh:o, B:r Thomas mh:o, Pig Anna, Son Johan mh:o 8
B:st: res K: Anders Lukoin Luukkonen v41 v42 fri
1 Kaupila/Kauppila 3 Markus Jacobss: Sårjoins f: Cav Sorjonen B:r Anders Enka, Son Johan mh:o 3
4 Markus Olofsson mh:o 1 1 Cav B:r Anders mh:o 4
2 Torp. Anders Kangains f: Kankainen Son Adam mh:o 2
1 häst, 2 kiör, 4 K: utsäde
Sold Hindrik Lukoins h:o Luukkonen 13 fri för Barn
2 3 Johan Pärsson Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen d:r Pål 3
4 Johan Kiljuin 1 Cav Kiljunen Son Johan, F:r b:r Son Grels mh:o 4
4 Pär Matsson Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen Swåger Anders, des dot Maria 4
3 N:o 1 underlagt hemman Cav
1 Kaipala/Kaipaala Lieutenant: Lindekrantz Bost: Cav bost Lindekrans d:r N:N: i adelsmans Kost

Sivu 408AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kaipala/Kaipaala 4 L:B: Hindrik Såpain mh:o 1 1 Sopanen Syst: Maria, B:r Johan 4
1 Inh: Pål Räpoin 1 Reponen 1
2 underlagt hemman
3 5 Hindrik Sårjoin 1 Cav Sorjonen Inh. Kirstin Såriain, B:r Mats mh:o, B:r Kristers h:o 5
4 4 Sexman Erik Widman 1 Cav Vidman Son Erik mh:o, dot Karin 4
1 B:st: d:r Mats Kåtrås h:o 1 Kotro 1
5 5 Johan Kristersson Wirolain mh:o 1 1 Kro Virolainen B:r Krister, B:r Hindrik mh:o 5
5 Johan Härkäins Enka 1 Kro Härkönen Swåger Johan mh:o, dot Maria, Syst: Anna 5
2 B:st: d:r Lars Sårjoin mh:o 1 1 Sorjonen 2
1 Kyllölä 4 Jacob Lukoins folk Kro Luukkonen Son Mårten mh:o, måg Erik mh:o 4
6 Mats Matssons E:as f: Kro Kyllönen Son Bengt, Son Pål mh:o, Son Erik, dot Susanna, dot Ewa 6
2 3 Mats Måndoins folk Inf Montonen Son Jöran, Son Erik, dot Susanna 3
4 Erik Räpoin mh:o 1 1 Inf Reponen B:r Mats mh:o 4
3 6 Mats Huttuins folk Cav Huttunen B:r Hans mh:o, B:r Mats, B:r Hans, dot Anna, Son Thomas 6
1.2 Kärinniemi/Keriniemi 7 Hindrik Puttåins folk Cav Puttonen Son Johan, Son Dafwid mh:o, Son Mickel mh:o, Son Jacob mh:o 7
5 Eskel Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen måg Mårten mh:o, B:r Son Mårten 5
1 B:st: d:r Dafwid Rautiain 1 Rautiainen 1
1 Torp Hindrik Summains h:o 1 Summanen 1
2 kiör, 8 K: utsäde
3 5 Lars Kåndiains Erfw:r Cav Kontiainen Son Johan, B:L:m: Keskin mh:o, Sona S: Lars mh:o 5
1 B:st: d:r Jöran Kietäwäin 1 Kietäväinen 1
2 Torp: Simon Hakulin mh:o 1 1 Hakulinen 2
4 4 Johan Kainulains folk Cav Kainulainen Son Mickel, Son Isak mh:o, Sona dot Maria 4
1 Kåndiala/Kontila 7 Mickel Kåndiains Enka 1 Rust: Kontiainen B:r dot Anna, Son Jörans h:o, B:r Jörans h:o, Stiuf Son Pär mh:o, B:r dot Anna Pärsdot 7
4 Erik Räpoin mh:o 1 1 Rust: Reponen Son Johan, dot Agneta 4
2 Olof Räpoin mh:o 1 1 Rust: Reponen 2
3 Torp: Eskel Uikoin mh:o 1 1 Uikkanen Syst: Kirstin 3
1 häst, 2 kiör, 8 K:s utsäde
Drag: Mats Hermans h:o Huren fri för barn
7 Mickel Randalain mh:o 1 1 Rust: Rantalainen B:r Mats mh:o, B:r Bertil mh:o, B:r Johan 7
2 Pär Randalain mh:o 1 1 Rust: Rantalainen 2
1 Lambila/Lampila 2 Pål Kiljuins folk Cav Kiljunen Son Johan mh:o 2
3 Johan Kiljuins folk Cav Kiljunen Son Johan, Son Pär mh:o 3
3 Anders Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen Son Hans, dot Maria 3
2 2 Förra Länsm: Gabriel Jacki hustru 1 Inf Jack Pig Stina Kituin 2
1 B:st: d:r Adam Rautiains h:o 1 Rautiainen 1
Lambonde och Sergeanten Alexander Magnus Ståhlhanas Stålhana Pig Stina Karhuin, i adelsmans kost

Sivu 410AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
3 Lambila/Lampila Justitiarien Georg Zygneii Bost: Inf Bost Cygnaeus
3 L:B: Adam Saikoins h:o 1 Saikkonen B:r Son Anders mh:o 3
4 L:B: Mats Såriåin mh:o 1 1 Sorjonen B:r Lars h:o, B:r Jöran 4
1 Lukola/Luukkola 5 Sylwester Lukoins f: Rust: Luukkonen B:r Lars, B:r Johan, Son Anders mh:o, dot Maria 5
Inh: Johan Flikman Flinkman utgl:
4 Johan Lukoin mh:o 1 1 Rust: Luukkonen B:r Mickel mh:o 4
5 Sergeanten Abram Håbin 1 Rust: Hobin dot Wendla, Pig Anna, Pig Anna, d:r Thomas 5
1 B:st: d:r Lars Jukarain 1 Jukarainen 1
2.3 7 Mats Lukoin 1 Cav Luukkonen Son Jacob, dot Anna, B:r Hindrik mh:o, B:r Thomas mh:o 7
4 5 Krister Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Son Anders, B:r Son Johan, dot Kirstin 5
5 Adam Johanss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Adam 5
5 Jöran Lukoins folk Cav Luukkonen Son Johan mh:o, Son Mats mh:o, Son Pär 5
4 Thomas Lukoins E:as f: Cav Luukkonen måg Pär Hulkoin mh:o, Son Johan mh:o 4
3 Pär Lukoins h:o 1 Cav Luukkonen Son Adam mh:o 3
5.6 4 Pär Liutus Enka 1 Rust Liutu B:r Mats, B:r Pål, Drag: Linds h:o 4
4 Johan Liutus folk Rust Liutu Son Abram mh:o, Son Johan mh:o 4
1 i B:st: Anders Liutus f: Liutu dot Maria 1
4 Lantmätaren Anders Hirn 1 Rust Hirn Pig Marg, Flickan Maria, Syst: Ewa 4
2 Inh: Anders Liutu mh:o 1 1 Liutu 2
4 Mats Liutu mh:o 1 1 Rust Liutu Swåg:r Pär mh:o 4
1 Limatala/Liimattala 6 Abram Abramss: Matinens f: Cav Matinen Son Johan, Son Adam mh:o, Son Mats, B:r Son Abram, B:r dot Maria 6
1 B:st: d:r Jacob Kärpäin 1 Kärpänen 14 1
2 6 Johan Johansson mh:o 1 1 Kro Luukkonen B:r Mats mh:o, B:r Hindrik, Cuosin Lars Enka 6
3 4 Mats Lukoins folk Cav Luukkonen B:r Son Mats, B:r N:M: Thomas, B:r Adam mh:o 4
6 Lars Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Adam mh:o, B:r Erik, B:r Mats, Syst Maria 6
4 3 Johan Wiskaris E:as f: Kro Viskari Son Johan, Inh: i Sold: T: Johan Hakulin mh:o 3
3 Salmon Wiskaris Enka 1 Kro Viskari B:r Pär mh:o 3
1 Mats Wiskari 1 Kro Viskari 1
1 Lindusalo/Lintusalo 6 Mats Håttin 1 Cav Hottinen Pig Ingeborg, B:r Adam mh:o, B:r Johan mh:o 6
Sold Flinks h:o 27 fri för Barn
3 B:st: d:r Mats Läskin mh:o 1 1 Leskinen Stiu Syst Anna 3
3 Fuorieren Johan Lemkes Bost: Inf bost Lemke d:r res: K: Pål Stål
2 3 Johan Kiljuins folk Cav Kiljunen måg Mats mh:o, Son Lars 3
4 6 Mats Månsson Räpoins f: Cav Reponen B:r Anders h:o, Son Månses h:o, Son Lars, Son Mats, Son Johan mh:o 6
5 7 Mårten Räpoins f: Inf Reponen Son Mats h:o, Son Mårten mh:o, Son Eskels h:o, dot Maria, Son Johan, Sold: h:o Lena 7
2 B:st: d:r Abram Matin mh:o 1 1 Matinen 2
1 B:st: d:r Olof Sårjoin 1 Sorjonen 1
1 Muramäki/Muuramäki 12 Johan Jöranss: Waldains f: Cav Valtonen B:r Son Thomas mh:o, B:r Son Johan mh:o, F:r B:r Son Lars Enka, Son Mats mh:o, B:r Son Anders mh:o, B:r Son Johan mh:o, dot Elin 12

Sivu 412AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Magnula/Maunola 4 Pär Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen B:r dot Maria, B:r dot Helena 5
2 Torp. Pär Pursiain mh:o 1 1 Pursiainen 2
1 häst, 2 kiör, 3 får, 4 K: uts:
Sold Mats Sunds h:o Sund 12 fri för Barn
2 3 1 Anders Kiljuins E:as f: Cav Kiljunen Sold Sunds h:o, Son Anders, Son Pärs h:o, Son Salamon 3
Inh: Pål Jukarain mh:o Jukarainen frie för barn
2 Mats Kiljuins folk Cav Kiljunen Son Mårten mh:o 2
2 B:st: Jöran Härkä mh:o 1 1 Härkönen 2
3 4 Pär Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen B:r Anders, B:r Adam mh:o 4
1 B:st: Krister Kiljuin 1 Kiljunen 1
4 Lars Kiljuins folk Cav Kiljunen Son Lars, Son Johan mh:o, Sona Son Erik 4
4 3 Hans Karfwins E:as f: Inf Karvinen B:r Olof mh:o, Son Anders h:o 3
2 Torp: Hindrik Huikarin mh:o 1 1 Huikarinen 2
1 häst, 1 koo, 4 K:s utsäde
2 Mickel Karfwins folk Inf Karvinen B:r Israel mh:o 2
5 4 Mats Lukoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen Syst Maria, d:r Johan 4
1 Torp: Måns Kiljuins f: Kiljunen dot Marg 1
1 koo, 4 K:s utsäde
2 Torp: Mats Randalains f: Rantalainen fri för B:, Son Erik mh:o 2
1 häst, 1 koo, 2 får, int: uts:
3 Adam Lukoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen B:r Simons h:o 3
1 Mietula/Miettula 8 Anders Sårjoins folk Cav Sorjonen B:r Jacobs h:o, B:r Son Lars mh:o, Son Hindrik, Son Mats, B:r Son Mårten Mårtensson Sårjoin, Son Lars mh:o 8
2 B:st: Hans Suna 1 Suna Syst: Brita 2
2 4 Mats Lukoins E:as f: Cav Luukkonen B:r Thomas mh:o, B:r Hindrik mh:o 4
2 Hindrik Mårtenss: Lukoins h:o 1 Cav Luukkonen d:r Olof 2
2 B:st: Jöran Sållas h:o 1 Solla Inh: Lena Hakulin 2
5 Hindrik Jöranss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Nils mh:o, B:r Adam 5
2 Torp: Skrädare Johan Syren mh:o 1 1 Siren 2
2 Torp: Linwäfwäre Mats Targren 1 Tarkgren B:r Elias 2
3 6 Johan Widikås Enkas f: Cav Vitikka B:r Thomas mh:o, måg Anders mh:o, dot Elin, dot Kirstin 6
4 7 Anders Räpoins folk Cav Reponen B:r Adam mh:o, B:r Thomas mh:o, B:r Pär mh:o, B:r Anders 7
Sold Höks h:o Hök 21 fri för barn
1 Maljala 6 Hans Måndoins folk Cav Montonen Son Johan mh:o, dot Karin, Son Hans mh:o, Son Pär 6
2 3 Johan Måndoins E:as f: Kro Montonen Son Måns mh:o, B:st: Johan Ingins h:o 3
2 Anders Måndoin mh:o 1 1 Montonen 2
3 1 Mats Dyster 1 Cav Dyster 3 1
4 2 Pär Taifwalanti Brukar hemmanet 1 Kro Taivalantti Stiuf B:r Anders, Stiuf Far Mickels h:o 2
5 5 Mårten Johanss: Måndåins f: Kro Montonen B:L:m: Mickel mh:o, B:r Johan mh:o, Son Johan 5

Sivu 414AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Ninimäki/Niinimäki 3 Karl Piskoins folk Kro Piskonen Son Hindr, Swåg: Pål mh:o 3
3 Pär Johansson Piskoin mh:o 1 1 Kro Piskonen Syst: Anna 3
1 Ninisari/Niinisaari Ingineuren Anders Hirn Kro Hirn anmält sig till uptagande af denne del
3 Lars Räpoins folk Kro Reponen Son Hindr, Son Pär mh:o 3
3 Mats Räpoin mh:o 1 1 Reponen B:r Johans h:o 3
2 4 Pål Pålss: Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen B:r Anders h:o, Pig Hjertrud Parre 4
Inh: Lisa Spare Sparre utfattig
3 5 Lars Pärsson Lukoins E:as f: Cav Luukkonen Son Johan, Son Pär mh:o, Son Anders mh:o 5
Sold: Wiks h:o Vik 18 fri för barn
4 4 Elias Kåndiains E:as f: Cav Kontiainen Son Hind mh:o, B:r Hind, B:r Pär 4
Inh: Erich Turkiain Turkiainen Bräck:
2 B:st: Hindrik Hakulin mh:o 1 1 Hakulinen 2
6 Hindr: Lukoins folk Cav Luukkonen B:rs Son Hindrs h:o, B:rs Son Pål, Son Adams h:o, Son Hindrs h:o, Son Mats, Son Pär 6
5 6 Mats Hulkoins E:as f: Cav Hulkkonen Son Krister mh:o, B:rs Son Krister mh:o, d:r Anders Haikoin, B:rs dot Kirstin 6
2 B:st: Matts Räpoin 1 Reponen dot: Anna
1 Ållila/Ollila 10 Hans Kiljuins folk Cav Kiljunen B:r Son Pär mh:o, Son Johan, Son Pål mh:o, B:r Son Bengt, B:r Son Grels mh:o, B:r Son Hans mh:o 10
2 4 Birger Larss: Hämäläin mh:o 1 1 Cav Hämäläinen Swåg:r Johan, Swåg:r Son Mickel 4
3 Birger Hämäläins h:o 1 Cav Hämäläinen B:r Mårten mh:o 3
1 Mats Uckoin 1 Cav Ukkonen 1
2 Mickel Hämäläins E:as f: Cav Hämäläinen måg Hindriks Enka, dot Marg 2
1 Pätäiänniemi/Petäjäniemi 4 1 Anders Johanss: Aufwins f: Cav Auvinen Sold: h:o Maria, Son Johan mh:o, Son Anders mh:o 5
4 Pål Aufwins h:o 1 Cav Auvinen b:r Thome Enka, des Son Johan mh:o 4
1 Pirtimäki/Pirttimäki 5 Johan Läskins Enkas f: Rust Leskinen Son Grels mh:o, Son Mats mh:o, d:r Jöran 5
2 Torp: Grels Kåndiains h:o 1 Kontiainen nybygge, Son Johan 2
5 Lars Kåndiain 1 Rust Kontiainen Son Lars mh:o, Son Pär, Drag: Kaipains h:o 5
2 5 Krister Härkäins folk Cav Härkönen måg Mats mh:o, Son Johan mh:o, dot Anna 5
3 2 Pär Hamuin 1 Inf Hamunen Swåg:r Johan 2
4 Pär Hindersson Hamuins h:o 1 Inf Hamunen B:r Mickel mh:o, Syst: Marg 4
1 Pitkälax/Pitkälahti 2 Mats Nyman 1 Inf Nyman Stiuf dot Brita 3
1 Piskåila/Piskola Mickel Ahålains öde Kro Aholainen Majoren Stight Bergar ängarne
2 B:st: d:r Pär Weijalain mh:o 1 1 Veijalainen 2
2 4 Anders Måndoin mh:o 1 1 Kro Montonen Bror Johan mh:o 4
3 5 Johan Piskoins folk Kro Piskonen Slägt Hindrik mh:o, Son Johan mh:o, dot Ewa 5
4 11 Hindrich Piskoins f: Cav Piskonen B:r Pål mh:o, B:r Anders mh:o, B:r Pär mh:o, Son Anders, dot Anna, Son Pär mh:o, Inh: Johan Aholains hustru 11

Sivu 416AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
5 Piskåila/Piskola 3 Lars Lappalains folk Inf Lappalainen Son Anders mh:o, dot Maria 3
2 Sexm: Anders Lappalains E:as f: Inf Lappalainen Son Mats mh:o 2
4 Jöran Lappalain mh:o 1 1 Inf Lappalainen Son Johan, Son Anders 4
6 3 Johan Kåndiains Enkas f: Inf Kontiainen Son Lars, Son Johan, dot Karin 3
1 Mickel Sållas h:o 1 Inf Solla 1
1 Ruokotaipal/Ruokotaipale 3 Pär Summain 1 Cav Summanen Son Thomas, dot Anna 3
1 B:st: d:r Jöran Summains h:o 1 Summanen 1
1 Thomas Summains ho 1 Cav Summanen 1
1 Torp: Jonas Johanss: Hujain 1 Hujanen 1
1 stod, 1 koo
5 Jonas Summain mh:o 1 1 Cav Summanen B:r Pär mh:o, B:r Esaias 5
2 3 Pål Piskoin mh:o 1 1 Cav Piskonen d:r Anders Hämäläin 3
2 Johan Piskoin mh:o 1 1 Cav Piskonen 2
2 B:st: d:r Johan Hujain mh:o 1 1 Hujanen 2
2 B:st: d:r Mats Mietin mh:o 1 1 Miettinen 2
7 Mickel Kåndiains f: Cav Kontiainen Son Thomas mh:o, Son Mickel, dot Karin, dot Rigina, Son Mats mh:o 7
1 Rokansalo 6 1 Anders Kiljuins Enkas f: Cav Kiljunen Sold: Lars h:o, Son Adam mh:o, B:r Johan mh:o, B:r Thomas mh:o 7
1 Torp Gustaf Råckains f: Rokkanen fri för Barn, dot Kirstin 1
1 häst, 2 kiör, 4 K:s uts:
2 9 1 Erik Räpoins folk Cav Reponen B:r dot Maria, B:r dot Sophia, B:r Son Mårten, B:r Eskel mh:o, B:r Johan mh:o, Son Mårten mh:o, Sold Lax h:o 10
3 3 Johan Hapiain mh:o 1 1 Inf Haapiainen Swägersk: Karin 3
2 Pär Summain mh:o 1 1 Inf Summanen 2
1 Räpoila/Repola 9 Erik Räpoins folk Kro Reponen B:r dot Karin Pärsdot Räpoin, B:r Olofs h:o, Son Mats, B:r dot Walborg, B:r Son Mickel, B:r Pär mh:o, B:r Mickel, B:r Matses Enka 9
2 1 Mats Matsson Räpoins h:o 1 Kro Reponen 1
4 Mickel Mårtenss: Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen B:r Pär, Inh: Mickel Matilains h:o 4
3 Pär Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen Son Mårten 3
2 Erik Räpoin 1 Kro Reponen dot Karin 2
1 Ryhälä 3 Pär Wirolains Enkas f: Rust Virolainen måg Jacobs h:o, Son Mårten mh:o 3
4 Mats Leinoins folk Rust Leinonen Son N:M: Mickel mh:o, Pig: Karin, d:r Olof 4
4 Anders Leinoins folk Rust Leinonen Son Mickel mh:o, Son Erik, Drag: Leinoins h:o 4
1 Torp: Mickel Kietäwäin 1 Kietäväinen 1
2 8 1 Pål Matsson Bengtins E:as f: Cav Penttinen Pig Ingeborg, B:r Son Israels Enka, Sold: Leinoins h:o, B:r Son Simon mh:o, B:r Son Pål, B:r Son Mats, Son Pål mh:o 9
3 4 Johan Ingins Enkas folk Cav Inkinen Swåg:r Mats mh:o, Swåg:r Hindrik mh:o 4
5 Pär Himain mh:o 1 1 Cav: Himanen måg Pål mh:o, måg Lars h:o 5
4 3 Anders Mannin mh:o 1 1 Cav Manninen B:r Brusius 3
2 B:st: d:r Jöran Mannin mh:o 1 1 Manninen 2
Inh. Anders Kangain Cav Kankainen utfattig
5 3 Anders Tuckuins folk Kro Tuhkunen Son Pål, Son Anders mh:o 3
1 Bakstu drengen Mats Kangain 1 Kankainen 1

Sivu 418AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
6 Ryhälä Befalninsm: Paul Meinanders ½ hemman Kro Meinander och Brukas af B:L:man
Inh: Erik Kaipain mh:o Kaipainen frie för Barn
5 Anders Waldoin mh:o 1 1 Kro Valtonen B:r Olof mh:o, B:r Hindriks h:o 5
1 Seppälä 5 Lars Aufwin 1 Kro Auvinen v20 måg Thomas mh:o, B:r Anders mh:o 5
2 5 Pär Liutu mh:o 1 1 Kro Liutu B:r Hans, B:r Olof mh:o 5
4 Johan Lutin 1 Kro Liutu B:r Olof mh:o, Son Olof 4
3 9 Pär Thomasson Waldoin 1 Kro Valtonen F:r b:r Son Thomas, F:r b:r Son Pär mh:o, B:r Jöran mh:o, B:r Son Johan mh:o, Sold Rotins h:o 9
Torp Olof Pöyköin Päykkönen utgl:
1 häst, 1 koo, 2 får, 16 K:s uts:
1 Sårjåla/Sorjola 3 Mats Hakulin mh:o 1 1 Kro Hakulinen B:r Johan 3
B:st: d:r Anders Lautiains h:o Lautiainen utfattig
4 Eskel Uckoin mh:o 1 1 Kro Ukkonen B:r Jacob mh:o 4
Afsk: Drag: Pär Roms h:o fri för Barn
2 6 Mickel Ikoins E:as f: Cav Ikonen B:r Son Mats, Son Hindrik mh:o, B:r S: Pär, B:r Son Pål mh:o 6
4 Pål Saikoins folk Cav Saikkonen B:rs måg And mh:o, B:r dot Anna, B:r dot Sisilia 4
1 Såpålanniemi/Sopala 3 Torp. Johan Uckoin mh:o 1 1 Kap bohl Ukkonen B:r Stanislaus 3
5 L:B: Anders Andss: Aufwin mh:o 1 1 Auvinen B:r Pär mh:o, Syst: Beata 5
5 L:B: Johan Aufwins folk Auvinen Son Johan mh:o, Son Anders mh:o, Pig Marg 5
3 L:B: Johan Mattss: Aufwin mh:o 1 1 Auvinen d:r Johan 3
2 3 Johan Kiljuins h:o 1 Kro Kiljunen B:r Pär, B:r Adam 3
1 Anders Kiljuin 1 Kiljunen 1
2 Brusius Kietäwäins h:o 1 Kro Kietäväinen Son Brusius 2
1 Wesiniemi/Vesiniemi 3 Befalningsm: Johan Romanus 1 Rust Romanus Pig Kirstin, d:r Hindrik, 3
3 B:st: d:r Jacob Limatain mh:o 1 1 Liimatainen b:r Thome h:o 3
2 B:st: d:r Hindrik Lukoin 1 Luukkonen dot Beata 2
2 Torp utrid Hindrik Pitkäin 1 Pitkänen Syst: Maria 2
2 Brukas af N:o 1 under ett Cav
3 Torp Adam Sipins folk Sipinen nybygge i skogen, Son Olof mh:o, Son Adam 3
2 B:st: d:r Mats Kietäwäin mh:o 1 1 Kietäväinen 2
2 B:st: d:r Pär Kainulain mh:o 1 1 Kainulainen 2
B:st: d:r Olof Lukoin Luukkonen utfattig
3 5 Elias Kåtrås folk Cav Kotro Son Erik mh:o, Son Anders mh:o, Son Johan 5
4 5 Gustaf Lukoin 1 Cav Luukkonen B:r Hindriks h:o, B:r Son Johan mh:o, d:r Johan 5
5 Eskel Lukoins folk Cav Luukkonen Son N:M: Anders mh:o, Son Johan mh:o, d:r Hind 5
2 B:st: d:r Anders Sparf mh:o 1 1 Parri 2
5 6 Regemens Skrif: Petter Hultin mh:o 1 1 Rust Hultin Pig Anna, Pig Marg, d:r Johan, d:r Jacob, d:r res K: Johan 5
Drag: Mickel Ids h:o Id fri för Barn

Sivu 420AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Wesiniemi/Vesiniemi 1 Inh: Adam Kåndiains f: Kontiainen han fri för Barn, Inh: Ewa Kainulain 1
2 B:st: d:r Anders Råckain mh:o 1 1 Rokkanen 2
2 Torp Johan Kainulain 1 Kainulainen Bror dot Brita 2
1 häst, 2 kiör, 16 K:s uts:
Inh: Karin Sårjoin Sorjonen utfattig
1 Inh: Bertil Mietin 1 Miettinen 1
6 4 Thomas Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen B:st: Johan Hakulin, B:r Pär mh:o 4
1.2 Waldåla/Valtola 4 N:M: Pål Waldoin mh:o 1 1 Rust Valtonen B:r Anders mh:o 4
6 Mats Waldoin mh:o 1 1 Rust Valtonen Son Anders, B:r dot Lisa, B:rs måg Anders mh:o 6
2 B:st: Winsentius Kandain mh:o 1 1 Kontiainen 1
4 Pål Pålss: Waldoin mh:o 1 1 Rust Valtonen B:r Anders mh:o 4
Drag: Mickel Walsteds h:o Wahlstedt fri för barn
2 Torp Anders Waldoins f: Valtonen Son Samuel mh:o 2
1 häst, 1 koo, int: uts:
Torp Erik Kiljuin mh:o Kiljunen frie för Barn
1 stod, 1 koo, 6 K:s uts:
Pastoratet/Kirkonkylä 8 Kyrckioh: Lars Poppius mh:o 1 1 Poppius d:r Johan, d:r Mats, Pig Elin, Pig Kirstin, dot Anna, Pig Marg 8
4 Klåck: Abram Frimodig mh:o 1 1 Frimodig d:r Anders, Pig Karin 4
2 Torp Dafwid Pälkoin 1 Pelkonen Inh: Anders Aufwin 2
1 Torp Olof Mannins folk Manninen dot Beata 1
2 Torp Mats Winters folk Vinter frie för Barn, B:r Johan, dot Anna 2
2 Torp Pär Hulkoins folk Hulkkonen fri för Barn, Bror Johan, Bror Mats 2
3 Torp Hindrik Härköins f: Härkönen Son Pål, Son Hindriks h:o, dot Anna 3
2 Torp Erik Purhoin mh:o 1 1 Purhonen 2
3 Torp Johan Kyllöin mh:o 1 1 Kyllönen B:r Anders 3
1 B:st: d:r Johan Bergs h:o 1 Berg 1
3 Torparen och Sokn Stug Eldaren Pål Limatain mh:o 1 1 Liimatainen B:r Adam 3
3 Färge Karl och Torparen Grels Ihalain mh:o 1 1 Ihalainen B:r Hindriks h:o 3
1 Färge Karl, Torp. Johan Härkäin 1 Härkönen 1
Feltweb: wid Jäg: Johan Limatius Limatius
2 Cammereraren P:G: Dunker 1 Duncker Pig Elin 2
3 Gränse upsyningsm: Johan Artell 1 Artell Son Johan, dot Kaisa 3
1 Vice Besök: Friedrik Artell 1 Artell 1
2 Besökaren Jacob Flinkman mh:o 1 1 Flinkman 2
1 Besökaren Mats Nyström 1 Nyström 1
1 2 Sokn Skolmäst: Israel Itimeus 1 Ithimaeus Inh: Adam Liutu mh:o 3
2 Brofogd: Johan Rut 1 Ruuth dot: Marg 2

Sivu 422AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Mietula Såg Qwarn
-- Fendriken och Sågskrifwaren Gustaf Kreutlens folk, gift Creutlein dot Wilhelmina, dot Magdalena, i adelsmans kost
-- 2 Sågställ Karl Räpoin mh:o 1 1 Reponen 2
-- 2 Smed Mats Palain mh:o 1 1 Paalanen 2
-- 2 Såg K: Hans Ikäheimoin mh:o 1 1 Ikäheimonen 2
-- 1 Såg K: Simon Saikoin 1 Saikkonen 1
-- 2 Såg K: Anders Teitin 1 Teittinen far Bertils h:o 2
-- Corp: Berent Essner Eschner wid Jäg:
-- 5 Länsman Johan Fried: Hamarin mh:o 1 1 Hammarin d:r Esaias, Pig Marg, Pig Helena 5

VENÄJÄN PUOLI

Sivu 357AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Pöllölä/Pellilä 3 Johan Sinckoin 1 Cro Sinkkonen Måg Erich mh 3
2 1 Eskel Pettersson 1 Cro Sinkkonen 1
3 Blm Erich 1 Måg Erich mh 3
3 Blm Påhl Hakulin 1 Hakulinen Br Lars mh 3
1 Torp: Mårten Kåstiain 1 Kostiainen 1
1 Sipilänsari/Sipilänsaari 3 Johan Hulkoins h:o 1 Cro Hulkkonen B:r Nils, Syster Kirstin 3
1 Torp: Lars Larsson 1 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17811783

© Maija-Liisa Laakso 2023