AloitussivuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1794 → Henkikirja ☰ 

Puumala henkikirja 1794

Sivu 712AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Bengtilä/Penttilä Lieutenanten Ulric Sjöborgs Boställe Kro Bost Sjöborg
1 Bst d:r Sold: Påhl Ståhls h:o 1 Stål 27 1
2 Bst d:r Johan Liutu mh:o 1 1 Liutu 2
2 L:B: Johan Kiskin mh:o 1 1 Kiiskinen förstörd af Fienden 2
3 L:B: Hans Ikäheimoin 1 Ikäheimonen Son Olof, dotter Elin, förstörd af Fienden 3
2 Bst d:r Dawid Rautiain mh:o 1 1 Rautiainen 2
1 Hamula 5 1 Fältwäbelen Pehr Johan Schatelovitz h:o Kro Schatelowitz Far Fendrik Gustaf och h:o, hushållerskan Ewa Gadding, Inh: Ulrica Snellman, dreng Jöran, dreng Simon, Pig: Marg 6
2 Bst d:r Henrik Heikin 1 Heikkinen Mor Brita 2
4 Torp: Henrik Piskoin mh:o 1 1 Piskonen Syster Eva, Swagerskan Lena 4
2 9 Nemndeman Henrik Härkäin 1 Cav Härkönen Son Michel mh:o, Brs måg Gustaf mh:o, Bror Johan, Son Henrik mh:o, dotter Ingeborg, reserve karlen Johan och h:o 9
2 Inh: Marckus Kåndiain mh:o 1 1 Kontiainen 2
3 Hesekel Härköin mh:o 1 1 Cav Härkönen Pigan Maria Kangain 3
3 3 Lars Ikäheimoin mh:o 1 1 Inf Ikäheimonen Pig: Karin 3
1 Bst d:r Henrik Sårjåins E:as f: Sorjonen utfattig, Son Lars 1
4 4 Johan Kåtrå mh:o 1 1 Kro Kotro dreng Mårten, dotter Hedvig 4
2 Inh: Johan Kietäwäin mh:o 1 1 Kietäväinen 2
5 Henrik Kåtras folck Kro Kotro Son Elias mh:o, Son Anders mh:o, dotter Maria 5
1 Torp: res: K: Johan Kietäwäins folck Kietäväinen v33 v34 Syster Karin 1
Soldaten Wargs h:o Varg 33 fri för Barn
5 3 1 Adam Lindströms folck Cav Lindström Son Karl mh:o, Swåg: Pehr, Sold Ryds h:o, Jägaren Henrik 4
2 Bst d:r Simon Haikoin mh:o 1 1 Haikonen 2
3 Sigfred Hielps h:o 1 Cav Helpi Son Anders mh:o, Jäg: Bertil och h:o 3
1 Torp: Thomas Ahwenoins h:o 1 Ahvenainen utfattig, 2 kor, 16 Kappars utsäde 1
1 Harmala/Harmaala Fendricken Gustaf Pontus von Creutlens Enckas folck Kro Creutlein dotter Maria, Pig: Maria, Pig: Marg, Jäg: Johan, i adels fruns kost 1
2 L:B: Thomas Räpoin mh:o 1 1 Reponen 2
2 Bst d:r Michel Summain mh:o 1 1 Summanen 2
2 Bst d:r Måns Kaupins h:o 1 Kauppinen dotter Brita 2
2 2 L:B: Karl Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen 2
3 2 Sergeanten Anders Lindebergs h:o 1 Cav Lindeberg Pigan Lena, Jäg: Johan och h:o, Jäg: Mats 2
1 Soldaten Hans Kårps h:o 1 Korp 31 1
Jägaren Abram Bjorckegren och h:o Björkegren d:r Johan Turuin
1 Hauhala 7 Krister Kåndiains Enckas folck Kro Kontiainen Son Mats, B:L:M: Lars mh:o, Bror Henriks h:o, Bror Michel mh:o, des Son Isack 7
11 Anders Michelss: Kåndiains Enckas f: Kro Kontiainen Bror Son Mats, Son Johan mh:o, Son Matts, Bror Pehr mh:o, Bror Michels E:a, Sold Johan Arpoins h:o, Bror Son Michel för 3:ne år 11
2 5 Pehr Piskoin mh:o 1 1 Piskonen Bror Anders mh:o, Bror Michel, Immission af den _ Maji 1792 5
2 Inh: Johan Kåndiains Enckas folck Kontiainen Inh: Son Matts, dotter Anna 2
1 Himahuha/Himahuuha 2 Pål Andersson Aufwins Encka 1 Kro Auvinen Stiufsson Anders 2
5 Matts Aufwin mh:o 1 1 Kro Auvinen Son Pehr mh:o, Son Matts 5
3 Thomas Thomeson Aufwins Enckas f: Kro Auvinen måg Lars, dotter Maria, Son Thome h:o 3
3 Johan Kuosmains h:o 1 Kro Kuosmanen Stiufsson Thomas mh:o 3
2 5 Påhl Kituin mh:o 1 1 Cav Kitunen Bror Matts mh:o, Bror Simons h:o 5
4 LB: Olof Höroins Enckas f: Hörönen Son Anders mh:o, B:L:M: Johan mh:o 6

Sivu 713AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Huckala/Huuhkaala 3 Pehr Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen Son Johan 3
4 Johan Ersson Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen Stiufmor Maria, des Son Lars 4
1 Lars Lukoins h:o 1 Kro Luukkonen 1
2 3 Henrik Såpain mh:o 1 1 Inf Sopanen dotter Anna 3
3 Jöran Lukoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen Bror Johan 3
2 Matts Hämäläin mh:o 1 1 Inf Hämäläinen 2
1 Huchtima/Huhtimaa Fendricken Gustaf von Creutlens Arfwing:s hemman Cav Creutlein Brukas under ett med Harmala N:o 1
Inh: Jacob Limatain mh:o Liimatainen frie för barn
4 Johan Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen Bror Pehr mh:o 4
2 Matts Mårtensson Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen 2
2 5 Lars Leskins Arfwingar Rust Leskinen Bror Simons h:o, måg Leonard mh:o, dreng Pehr mh:o 5
6 Pehr Leskins Enckas folck Rust Leskinen Bror Simon mh:o, B:r Mårten mh:o, måg Anders mh:o, Drag: Larss h:o 6
1 Bst d:r Johan Kockoin 1 Kokkonen 1
3 4 Lars Mårtensson Sårjåin mh:o 1 1 Inf Sorjonen Bror Johan mh:o 4
2 Bst d:r Johan Sårjåins Encka 1 Sorjonen Son Anders 2
2 Mårten Sorjåin mh:o 1 1 Sorjonen 2
1 Hurisalo/Hurissalo 4 Bertil Pardain mh:o 1 1 Inf Partanen Farbrors Son Thomas, Soldaten Thome h:o 4
7 Michel Anderss: Mondåins Encka 1 Inf Montonen Son Anders mh:o, Son Thomas, Son Michel, Bror Anders, Bror Mårtens Encka 7
2 12 Anders Leinoins Enckas folck Cav Leinonen B:r Påhl mh:o, Brors Son Pehr mh:o, Brors Son Anders mh:o, Son Mårten, Son Bertil, Son Anders mh:o, dotter Kirstin för 2 år 12
1 Bst d:r Johan Jukarins h:o 1 Jukarainen 1
6 Anders Andersson Leinoins h:o 1 Cav Leinonen Immission af den 2. October 1793, Bror Adam, Bror Thomas mh:o, Bror Michel mh:o 6
3 5 Lars Jukarins folck Cav Jukarainen Syster Son Thomas, Bror Anders mh:o, Syst: Kirstin, dot: Kirstin 5
2 Bst d:r Lars Jukarins folck Jukarainen Bräck:, Son Lars, Son Anders 2
Halfwa hemmanet öde Cav Brukas af Fendrick Wäberg
4 4 Pehr Kåndiains folck Cav Kontiainen Son Lars, Son Johan, dotter Anna, dotter Regina 4
1 Hylkylä 3 Mats Ingin 1 Kro Inkinen Måg Thomas mh:o 3
2 Johan Ingin mh:o 1 1 Kro Inkinen 2
2 Johan Mietins Enckas folck Kro Miettinen Son Henrik mh:o, Son Jäg: Johan och h:o, Jäg: Winter och h:o 2
2 1 Brukas af Kåndiaiser i Hauhala under Ett Kro Kontiainen utan Immission, Inh: Simon Ingins h:o, Jäg: Matts och h:o 1
3 6 Thomas Summains Encka 1 Kro Summanen Bror Johan mh:o, Bror Lars mh:o, Sold Adams h:o 6
1 Bst d:r Matts Randalains h:o 1 Rantalainen 1
4 2 Johan Hämäläins folck Kro Hämäläinen Sold: Jungs h:o, Son Johan 2
5 2 Jöran Mjetin mh:o 1 1 Kro Miettinen 2
6 3 Michel Karfwin mh:o 1 1 Kro Karvinen Son Hans 2
1 Ihalais/Ihalainen 5 Johan Påhlsson Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen Farbrors Son Henrik mh:o, Brors Son Adams Encka 5
5 Johan Henriksson Leinoin mh:o 1 1 Cav Leinonen Bror Påhl mh:o, dotter Maria 5
2 Bst d:r Matts Kaipain mh:o 1 1 Kaipainen 2
1 Inh: Michel Leinoins folck Leinonen dotter Kirstin 1
2 Anders Mondåins Arfingars hemman Cav Montonen Brukas af Förmynd: Johan Måndåin, under ett på detta hemman

Sivu 714AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Ihalais/Ihalainen 7 Michel Mårtensson Mondåins folck Montonen Son Påhl, Son Mårten mh:o, Son Michel mh:o, Son Matts, Pigan Lena 7
8 Matts Johansson Mondåins Arfvingar Montonen Bror Johan mh:o, Bror Anders mh:o, dreng Johan, dreng Pehr, dot: Maria för 2:ne år 8
5 Bst d:r Påhl Hujains Encka 1 Hujanen Son Påhl, dotter Anna för 3:ne år 5
3 4 1 Pehr Sållas Encka 1 Cav Solla Son Pehr mh:o, dotter Maria, Soldaten Topps h:o 5
6 Henrik Talikain mh:o 1 1 Cav Talikainen Bror Anders mh:o, Son Lars, Son Johan 6
1 Ikåila/Ikola 3 Hans Mondåins Arfwingar Cav Montonen Son Hans mh:o, Sona Son Michel 3
1 Junnimäki/Junninmäki 5 Thomas Abramsson Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Bror Henrik mh:o, Pigan Kirstin 5
3 Abram Kyllöin mh:o 1 1 Cav Kyllönen Syster Ewa 3
4 Matts Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Bror Johan, dotter Anna 4
5 Anders Johansson Lukoins Enckas folck Cav Luukkonen Son Anders, Son Thomas, dotter Maria, dotter Anna, dotter Eva 5
2 Torp: Esaias Mannins folck Manninen frie för barn, Bror Zachris, dreng Johan, 1 häst, 2 kor, 16 Kapp: uts: 2
2 Henrik Staffansson Lukoin 1 Cav Luukkonen Syster Anna 2
5 Johan Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Son Henrik, Son Johan, Stiuf dotter Ewa 5
1 Kaipala/Kaipaala Lieutenanten Georg Amnorins Boställe Cav bost Amnorin
4 L:B: Henrik Johansson Såpain mh:o 1 1 Sopanen Inh: Anna Hulkain, dreng Lars 4
2 underlagt hemman
3 2 Henrik Sorjåins Enckas folck Cav Sorjonen Son Henrik, dotter Ewa 2
2 L:B: Påhl Såpain mh:o 1 1 Sopanen 2
4 2 Sexman Eric Widmans folck Cav Vidman Son Eric mh:o, res: k: Henrik Ikoin 2
Inh: Maria Bruhn Brun utfattig
i Bst res: k: Henrik Lukoin mh:o Luukkonen
5 3 Johan Johansson Wirolain mh:o 1 1 Kro Virolainen Syster Maria 3
5 Johan Härkäin mh:o 1 1 Kro Härkönen Bror Karl, Bror Eric, Syster Ewa 5
2 L:B: Johan Hämäläin 1 Hämäläinen Bror Michel 2
4 Krister Wirolain mh:o 1 1 Kro Virolainen Soldaten Matts Konstigs h:o, des Son Simon Konstig 3
1 Johan Kåtras Encka 1 Kro Kotro 1
1 Kaupila/Kauppila 4 Marckus Jacobsson Sorjåins folck Cav Sorjonen Son Marckus mh:o, Son N:M: Johan mh:o 4
6 Marckus Olofssons h:o 1 Cav Bror Anders mh:o, måg Esaias mh:o, dotter Magdalena 6
5 Jacob Andersson Sorjåin mh:o 1 1 Cav Sorjonen Stiuf Far Påhl mh:o, Bror Anders 5
Torp: Adam Kangain mh:o Kankainen frie för Barn, 1 häst, 2 kor, 16 Kappars utsäde
Soldaten Henrik Lukoins h:o Luukkonen 13 fri för barn
2 3 Johan Pärss: Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen d:r Påhl 3
4 Johan Matsson Kiljuins f: Cav Kiljunen Farbrors Son Grels mh:o, Son Johans h:o, Son Bengt 4
3 Pär Matss: Kiljuins f: Cav Kiljunen Son Mats mh:o, Son Pehr 3
3 N:o 1 underlagt hemman Cav
1 Kiljula 3 Daniel Kietawain mh:o 1 1 Cav Kietäväinen Lösa karlen Simon Kiljuin 3
2 Mårten Ikäheimoin mh:o 1 1 Cav Ikäheimonen 2
3 Matts Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen B:L:M: Mats mh:o 3
5 LB: Påhl Jukarin 1 Jukarainen utflyttadt 1780, Stiufsson Anders mh:o, d:o 5
2 Brukas af före- och eftergående under Ett Cav
3 2 Krister Summains folck Cav Summanen har Immission, Son Eric mh:o 2
2 Torp: Pehr Hujain mh:o 1 1 Hujanen 1 stod, 2 kor, 16 Kappars utsäde 2
4 Eric Summain mh:o 1 1 Cav Summanen Bror Pehr mh:o 4
2 Bst d:r Bengt Kiljuin mh:o 1 1 Kiljunen 2
2 Johan Kåndiain mh:o 1 1 Kontiainen 2

Sivu 715AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Kitula Brukas i Lukola N:o 2 af Matts Lukoins Encka Cav Luukkonen
2 7 Henrik Lukoins Enckas folck Cav Luukkonen Son Matts, Son Henrik, Stiufbrors Son Henrik, Stiufbror Enckas man Jacob mh:o, Stiufbror Thome Encka, dotter Anna 7
3 Anders Lukoins Enckas folck Cav Luukkonen Son Anders mh:o, Son Johans h:o 3
2 Bst d:r Henrik Lukoins Encka 1 Luukkonen Son Anders 2
2 Bst d:r Marckus Pelkoin mh:o 1 1 Pelkonen 2
2 Matts Lukoins Encka 1 Cav Luukkonen ruinerad af Ryssen, Son Matts 2
3 2 Krister Lukoins Enckas folck Cav Luukkonen upbränd, Son Lars mh:o 2
3 Lars Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen upbränd, Bror Olof 3
3 Johan Lukoins Encka 1 Cav Luukkonen upbränd, Son Anders, Son Hans 3
2 Thomas Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen upbränd, utan Immission 2
1 Matts Lukoins Encka 1 Cav Luukkonen upbränd 1
4 Landtmätaren Anders Hirns Rusthåll Rust Hirn
5 LB: Eric Arpain mh:o 1 1 Arponen Bror Matts mh:o, Syster Brita 5
5 Befallningsmannen och Tygskrifwaren Adolf Fredrik Lindgren mh:o 1 1 Rust Lindgren dreng Matts, dreng Thomas, Pig: Helena 5
3 Bst d:r Henrik Arpoin mh:o 1 1 Arponen Bror Thomas 3
3 Bst d:r Matts Arpoin 1 Arponen Bror Johan mh:o 3
5 5 Sexman Mårten Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Bror Thomas mh:o, Son Olof, förstörd af Fienden 5
3 Johan Olofsson Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Bror Eric, förstörd af Fienden 3
1 Kjetäwälä/Kietävälä 5 Thomas Mattsson Lukoins h:o 1 Rust Luukkonen Dragon Johan Kåtros h:o, Sona E:as man Pehr, Stiuf bror Johan mh:o 5
5 Thomas Lukoin mh:o 1 1 Rust Luukkonen Bror Johan, Bror Matts mh:o 5
5 Matts Lukoins Arfwingar Rust Luukkonen Son Matts mh:o, Son Pehr, Bror Son Matts mh:o 5
2 Torp: Anders Witikå mh:o 1 1 Viitikko 1 häst, 2 kor, 16 Kappars utsäde 2
reserve Karlen Påhl Hollander och h:o Hollander
2 8 Pehr Kjetäwäins Enckas folck Cav Kietäväinen Son Daniel, Bror Johan mh:o, Bror Daniel mh:o, Bror Thomas mh:o, dotter Karin 8
6 Anders Lejnoins Enckas folck Cav Leinonen Son Matts mh:o, Son Adam mh:o, Inh: Mårten Kjetawain mh:o 6
3 6 Matts Kjetäwäin mh:o 1 1 Kro Kietäväinen Bror Henrik mh:o, dotter Karin, Bror Olof 6
5 Thomas Limatain mh:o 1 1 Kro Liimatainen Brors måg Thomas mh:o, Bror dot: Karin 5
4 4 Olof Hakulins folck Kro Hakulinen Son Simons Encka, Son Adams h:o, Stiufsson Pehr, dreng Johan 4
2 Matts Olofsson Hakulins Encka 1 Kro Hakulinen Son Olof 2
4 Måns Månsson Lukoins Enckas folck Kro Luukkonen Son Anders mh:o, dreng Henrik, Pig Walborg 4
2 Anders Henriksson Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen 2
5 4 Michel Immoin 1 Cav Immonen Son Samuel mh:o, Son Michel, Immission af den 30 Januarii 1792 4
6 6 Matts Mattsson Ikoins Enckas folck Cav Ikonen Son Matts mh:o, Son Johan, Son Michel, Bror dot: Maria, Bror dot: Anna 6
4 Påhl Matsson Ikoins Encka 1 Cav Ikonen Måg Johan mh:o, dotter Maria 4
2 Michel Ikoin mh:o 1 1 Cav Ikonen 2
7 Halfwa brukas af N:o 2 under Ett Pehr Kjetäwäin Cav Kietäväinen
6 Jacob Putoins folck Cav Puttonen Inh: Johan Luckoin, Son Jacob mh:o, Son Anders mh:o, Pigan Anna 6
1 Kyllölä 6 Mårten Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen Son Adam mh:o, Son Esaias, Syster Brita 6
5 Matts Mattssons Enckas folck Kro Kyllönen Son Bengt mh:o, Son Påhl mh:o, dotters Son Mathie Encka 5
2 3 Matts Måndoins Enckas folck Cav Montonen Son Eric mh:o, Son Matts, utflyttadt 1784 3
4 Eric Räpoins folck Cav Reponen Son Hans, Bror Matts mh:o, Son Pehr 4
Inh: Grels Hujain mh:o Hujanen Bräcklige
3 6 Thomas Huttuins folck Cav Huttunen Son Matts mh:o, Son Hans, Son Johan, dotter Kirstin, Pigan Anna 6
1 Bst d:r Matts Huttuins folck Huttunen dotter Maria 1
Bst d:r Hans Huttuin Huttunen utfattig
1 Kyrkoby/Kirkonkylä 1 Fourieren Wilhelm Jacks h:o 1 Inf Bost: Jack 1

Sivu 716AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Kyrkoby/Kirkonkylä 2 Bst d:r Jöran Sålla mh:o 1 1 Solla 2
2 Fältwäbelen Pehr Reinholt Jacks folck Jack Far Gabriels h:o, Pigan Anna 2
3 Upsyningsmannen Jonas Bergman mh:o 1 1 Bergman Pigan Brita 3
2 vice Pastoren Melartins Arfwingars hemman Cav Melartin brukas under ett med N:o 4
2 Bst d:r Anders Råckain mh:o 1 1 Rokkanen 2
2 Bst d:r Jacob Kåndiain mh:o 1 1 Kontiainen 2
3 underlagt hemman Cav
4 4 Kapellan Jonathan Melartin 1 Kap:Bohl Melartin dräng Henrik, Pig: Kirstin, Bror dotter Anna 4
1 Bst d:r Johan Liutu 1 Liutu 1
1 Bst d:r Lars Jukarin 1 Jukarainen 1
1 Kåckola/Kokkola Majoren Brenströms Boställe Inf:Bost: Brännström
1 Bst d:r Michel Lind 1 Lind Jäg: Karl Rask och h:o 1
2 L:B: Michel Hämäläin mh:o 1 1 Hämäläinen 2
1 Kåndiala/Kontila 3 Michel Kåndiains Enckas folck Rust Kontiainen Son Jöran mh:o, Sona Son Anders 3
4 Eric Räpoin mh:o 1 1 Rust Reponen Son Johan mh:o 4
3 Matts Kåndiain mh:o 1 1 Rust Kontiainen d:r Alexander 3
1 Torparen Eskel Uckoins folck Uikkanen frie för barn, Lösa Karlen Pehr Randalain 1
1 häst, 3 kor, 16 Kappars utsäde
7 Jöran Kåndiains Encka 1 Rust Kontiainen Lösa K: Henrik Jukarin, dräng Samuel, dräng Pehr, Son Påhl, dotter Maria, dotter Karin 7
Dragon Matts Hurins h:o Hurin fri för Barn
2 Bst d:r Jöran Hämäläins Encka 1 Hämäläinen Bor i Hurisalo, Son Michel 2
2 Torparen Pehr Uckoin mh:o 1 1 Ukkonen Nybygge, bor på Ruokonjemi 2
9 Michel Randalain mh:o 1 1 Rust Rantalainen Bror Matts mh:o, Bror Johan mh:o, dräng Anders, dotter Elin, Pigan Margareta, reserve Karlen Henrik och h:o 9
1.2 Kärinjemi/Keriniemi 8 Johan Puttåin mh:o 1 1 Cav Puttonen Son Henrik, Bror Henrik, Bror Dawid mh:o, Bror Michels h:o, dotter Brita 8
2 Inh: Bertil Mietin 1 Miettinen dotter Maria 2
8 Eskel Lukoin 1 Cav Luukkonen måg Mårten mh:o, måg Adam mh:o, Son Eskel mh:o, Brors Son Eskels h:o 8
1 Inh: Lösa Pig: Elin Kåndiain 1 Kontiainen 1
3 3 Johan Kåndiains Enckas folck Cav Kontiainen Son Lars mh:o, dräng Michel 3
Inh: Lars Soriains Encka Sorjonen utfattig
3 Torparen Thomas Kietawain mh:o 1 1 Kietäväinen Bror Pehr 3
1 häst, 1 Ko, ½ Tunnas utsäde
2 Torparen Simon Hakulin mh:o 1 1 Hakulinen 1 stod, 1 ko, 8 Kappars utsäde 2
4 Michel Kainulain mh:o 1 1 Cav Kainulainen Bror Påhl mh:o 4
4 3 Israel Kainulains folck Cav Kainulainen Son Johan mh:o, Son Anders 3
1 Lösa K: Skräddaren Johan Kainulain 1 Kainulainen 1
1 Lambila/Lampila 3 Johan Påhlsson Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen upbränd, d:r Anders 3
2 Pehr Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen upbränd, Nybygge, Bror Matts 2
3 Hans Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen Pigan Anna, upbränd 3
2 4 Länsman Paul Andersin mh:o 1 1 Inf Andersin upbränd, d:r Matts, Pig: Kirstin 4
2 Bst d:r Nils Lukoin mh:o 1 1 Luukkonen 2
3 Justitiarien Georg Zygnaeii Boställe Inf Bost Cygnaeus
2 L:B: Johan Såpain mh:o 1 1 Sopanen 2
3 L:B: Lars Sårjains h:o 1 Sorjonen Bror Jöran mh:o 3
i Bst: Anders Ingins h:o Inkinen utfattig
L:B: Jägaren Johan Glödstadt och h:o Glödstaf frie
i Bst: Adam Räpoin och h:o Reponen Bräckliga

Sivu 717AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Limatala/Liimattala 10 Anders Abramsson Matinens folck Cav Matinen Bror Son Johan mh:o, Bror Son Matts mh:o, Sona Son Adam mh:o, dotter Maria, dotter Lena, dotter Sisilia, Bror Son Adams Encka 10
Bst d:r Jacob Kärpäin Kärpänen utfattig
2 8 Matts Johansson Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen Soldat Johan Segermans h:o, Inh: i Sold. Torp. Kirstin och Anna Rumbulain, Bror Henrik mh:o, dotter Lisa, Cousins Sona Son Lars 8
3 6 Thomas Lukoins Enckas folck Kro Luukkonen Brors Son Matts mh:o, Brors Son Henrik mh:o, Bror Adams h:o, dräng Matts 6
2 Lars Lukoin mh:o 1 1 Kro Luukkonen 2
4 Adam Lukoin 1 Kro Luukkonen Bror Eric mh:o, Bror Matts 4
4 5 Johan Wiskarin mh:o 1 1 Kro Viskari Bror Salomon mh:o, Bror Henrik 5
1 Matts Wiskarin 1 Kro Viskari 1
2 Salomon Wiskarins Encka 1 Kro Viskari Son Pehr 2
2 Pehr Wiskarin mh:o 1 1 Kro Viskari 2
1 Lindusalo/Lintusalo 1 Adam Håttins h:o 1 Cav Hottinen 1
6 Matts Håttin mh:o 1 1 Cav Hottinen Bror Son Lars, Bror Johan mh:o, dess dotter Karin 6
Inh: Abram Matilain mh:o Matinen frie för barn
2 3 Johan Kiljuins Enckas folck Cav Kiljunen Son Lars mh:o, dotter Margareta 3
2 Bst d:r Matts Leskin mh:o 1 1 Leskinen 2
2 Matts Kåtrå mh:o 1 1 Cav Kotro 2
3 3 Fendricken Johan Lemkes folck Inf bost Lemke d:r Zacharias, Pig: Ewa, Pig: Ewa 3
2 Bst d:r Anders Kaupin mh:o 1 1 Kauppinen 2
4 6 Matts Magnison Räpoins folck Cav Reponen Son Lars mh:o, Son Matts, Son Måns h:o, Bror Johans Encka, dotter Maria 6
5 11 Matts Mårtensson Räpoins folck Inf Reponen Son Mårten, Bror Mårten mh:o, Bror Eskels h:o, Bror Johan mh:o, Bror Son Abrams h:o, Bror Son Mårtens h:o, Bror Son Jacob, dot: Karin 11
1 Bst d:r Olof Sårjåin 1 Sorjonen 1
1 Lukola/Luukkola 2 Michel Lukoins Encka 1 Rust: Luukkonen Son Johan 2
5 Anders Lukoin 1 Rust: Luukkonen Brors måg Anders mh:o, Brors Son Anders Encka, Pig: Ewa 5
2 Torparen Anders Artel 1 Artell Bror Fredriks h:o 2
1 ko, 4 Kappars utsäde
3 Johan Lukoins h:o 1 Rust: Luukkonen Son Anders, Son Lars 3
5 Sergeanten Jacob Wilhelm Norrings h:o 1 Rust: Norring d:r Matts, d:r Henrik, Pig. Karin, Pig. Anna 5
i Bst: Jäg: Lars Jukarin och h:o Jukarainen frie
3 i Bst: Adam Kåtrå 1 Kotro Syst. Hedwig, Syst. Maria 3
2.3 10 Matts Lukoins Enckas folck Cav Luukkonen Bror Son Johan, Bror Son Jacob mh:o, Bror Son Lars mh:o, Son Johans Encka, Son Pehr, Son Matts mh:o, Bror Thomas 10
4 4 Krister Lukoins Encka 1 Cav Luukkonen Bror Son Johan mh:o, dotter Lisa 3
2 Johan Räsiä mh:o 1 1 Cav Räsiä 2
5 Johan Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Bror Matts mh:o, Bror Henrik 5
3 Johan Thomeson Lukoins Enckas folck Cav Luukkonen Swåger Pehr mh:o, dotter Elin 3
3 Adam Lukoins Encka 1 Cav Luukkonen Bror Michel mh:o 3
5.6 5 Dragon Matts Lukmans h:o 1 Rust Lukman Stiufsson Matts, Bror Matts 5
1 i Bst. Påhl Liutus h:o 1 Liutu 1
Dragon Ljuds h:o Liud frie för Barn
2 Thomas Mietin mh:o 1 1 Rust Miettinen 2
2 L:B: Matts Luitu 1 Rust Liutu Befallningsman Adolf Lindgrens Rusthåll, dotter Giertrud 2
2 Bst d:r Pehr Aufwin mh:o 1 1 Auvinen 2
1 Bst d:r Anders Andersson Liutu 1 Liutu 1
1 Bst d:r Anders Mattsson Liutu 1 Liutu 1
1 Maljala 9 Hans Måndoins folck Cav Montonen Son Anders mh:o, Son Hans mh:o, Son Johan mh:o, Son Pehr mh:o, Sona Son Anders 9

Sivu 718AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Maljala 7 Måns Måndoin mh:o 1 1 Cav Montonen Inh: Pehr Arpoin mh:o, Son Johan för 3 år 7
1 i Bst. Johan Ingins folck Inkinen Son Henrik 1
5 Mårten Käriäin mh:o 1 1 Cav Kääriäinen Bror Johan mh:o, Bror Josef, Immission af den 4 Sept. 1792 5
3 4 Hans Himains folck Cav Himanen Son Adam, Son Hans, Son Johan, dotter Anna 4
3 Torp: och Sold: Johan Dysters folck Dyster 4 frie för barn, Son Matts mh:o, Son Jacob 3
4 2 Anders Lappalain mh:o 1 1 Kro Lappalainen 2
5 8 Mårten Johansson Mondåins Enckas folck Kro Montonen Bror Johan mh:o, Son Johan mh:o, B:L:M: Son Michel mh:o, B:L:M: Son Johan, dotter Karin 8
1 Magnula/Maunola 8 1 Pehr Kiljuins Enckas folck Cav Kiljunen Soldat: Smeds h:o, Bror Son Matts mho, Son Johan mh:o, Son Matts mh:o, dreng Pehr, dotter Karin 9
Torp: Pehr Pursiain mh:o Pursiainen frie för Barn, 1 stod, 2 kor, 3 fåhr, 8 Kappars utsäde
2 3 2 Anders Kiljuins Enckas folck Cav Kiljunen Sold: Hörns h:o, Sold: Nätts h:o, Son Anders mh:o, Son Pehrs h:o 5
5 Matts Kiljuins folck Cav Kiljunen Son Mårten mh:o, Son Matts mh:o, dotter Anna 5
2 Bst d:r Jöran Härkäins h:o 1 Härkönen Son Lars 2
3 7 Pehr Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen Bror Anders mh:o, Bror Adam mh:o, Bror Son Jacob, Bror Son Pehr 7
3 Lars Larsson Kiljuins h:o 1 Cav Kiljunen Son Eric mh:o 3
1 i Bst: Res: K: Johan Kiljuin och h:o folck Kiljunen Inh: Elin Lukoin 1
2 Johan Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
4 5 Hans Karfwåins Enckas folck Cav Karvinen Brors måg Michel mh:o, Son Hans, Bror Anders h:o, Bror dot: Marg 5
4 Torparen Henrik Huckarin mh:o 1 1 Huikarinen Bror Simon, Inh: Anna Aufwin 4
1 häst, 2 kor, 16 Kappars utsäde
4 Israel Karfwoin mh:o 1 1 Cav Karvinen Bror Simons h:o, dreng Bengt 4
2 Torp: Mårten Räpoin mh:o 1 1 Reponen 1 ko, 8 Kappars utsäde 2
5 4 Matts Lukoin mh:o 1 1 Inf Luukkonen Bror Simon mh:o 4
5 Adam Lukoins Encka 1 Inf Luukkonen Son Matts mh:o, Son Simons h:o, dotter Ewa 5
1 Mjetula/Miettula 7 1 Lars Sorjåin mh:o 1 1 Cav Sorjonen Sold: Weks h:o, Bror N:M: Henrik mh:o, Bror Matts mh:o, Son Johan 8
6 Jacob Sorjåins h:o 1 Cav Sorjonen Son Jacob, Son Lars mh:o, dräng Olof, dotter Brita 6
2 4 Thomas Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen Bror Henrik mh:o, Immission af den 12 Febr. 1777 4
Lands Secreteraren Meinanders Encka Cav Meinander Brukar denne dehl
3 Henrik Lukoin 1 Cav Luukkonen Bror Adam mh:o, utan Immission 3
2 Sokn Skrädd: Johan Syren mh:o 1 1 Siren 2
2 Torp. och Linwäfwaren Matts Tarkgren mh:o 1 1 Tarkgren 1
3 6 1 Johan Randalain mh:o 1 1 Cav Rantalainen Bror Gustaf mh:o, Bror Eric mh:o, Sold h:o Karin 7
4 4 Anders Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen Bror Johan, Farbror Adams h:o 4
2 Bst d:r Pehr Räpoin mh:o 1 1 Cav Reponen 2
5 6 Johan Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen Inh: Kirstin Sårjoin, dreng Johan, Bror Jörans Encka, Pig: Elin 6
2 Inh. Anders Lukoin mh:o 1 1 Luukkonen 2
1 Muramäki/Muuramäki 3 Mårten Smålander mh:o 1 1 Cav Smolander Swägerskan Maria 3
2 Lars Råckain mh:o 1 1 Cav Rokkanen 2
3 Johan Mattsson Waldoin mh:o 1 1 Cav Valtonen dotter Karin 3
2 Johan Andersson Waldoins Encka 1 Cav Valtonen Bror Adam 2
1 Anders Mondåins Encka 1 Cav Montonen 1
1 Ninimäki/Niinimäki 3 Gustaf Lukoin 1 Kro Luukkonen dotter Elin, dotter Lena 3
3 Pehr Johansson Piskoin mh:o 1 1 Kro Piskonen Bror Anders 3

Sivu 719AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Ninisari/Niinisaari 4 Lars Räpoins folck Kro Reponen Son Henrik mh:o, Son Pehrs Encka, dreng Matts 4
1 i Bst: Mårten Räpoins folck Reponen utfattig, Son Adam 1
2 i Bst: Johan Suika mh:o 1 1 Suikka 2
4 Matts Räpoins h:o 1 Kro Reponen Son Pehr mh:o, Bror Johans h:o 4
2 5 Påhl Påhlsson Lukoins Enckas folck Cav Luukkonen Son Påhl, Son Anders, Brors Son Eric mh:o, Bror Anders h:o 5
3 7 Lars Larsson Lukoins folck Cav Luukkonen Bror Johan mh:o, Bror Anders Encka, Son Lars mh:o, Son Matts, Bror Son Lars 7
1 Soldaten Wiks folck Vik 18 frie för barn, Son Påhl 1
4 9 1 Henrik Kåndiain mh:o 1 1 Cav Kontiainen Sold: Turks h:o, Brors Son Henrik mh:o, farbrors Son Pehr mh:o, dotter Anna, Bror Kristers h:o, dreng Johan 10
Inh: Anders Sparre Parri Bräck:
9 Henrik Lukoins Enckas folck Cav Luukkonen Bror Son Påhl mh:o, Bror Son Henrik mh:o, Son Adams h:o, Son Henriks h:o, Son Matts, Son Pehr mh:o 9
1 Bst d:r Anders Hurtigs h:o 1 Hurtig 1
5 4 Krister Hulkoin mh:o 1 1 Cav Hulkkonen Bror Anders, Syster Anna 4
4 Matts Hulkoins folck Cav Hulkkonen Son Krister mh:o, måg Anderss Encka, Bror dotter Kirstin 4
1 Piskåla/Piskola Majoren Georg Stichts hemman Kro Sticht enligt Immission
1 L:B: Adam Mutlains Encka 1 Mutanen har qwarn i Säynetlåhen Kåski med Ett par stenar 1
3 i Bst. Johan Smålanders h:o 1 Smolander Son Anders, Son Johan 3
2 Torp: Pehr Weijalain mh:o 1 1 Veijalainen 1 häst, 3 kor, 16 Kappars utsäde 2
2 7 Anders Måndåins h:o 1 Kro Montonen Bror Son Anders mh:o, Bror Son Påhl mh:o, Bror Son Johans h:o, dotter Margareta 7
i Bst. Bengt Kiljuin Kiljunen Sjuklig
3 2 Johan Piskoins Enckas folck Kro Piskonen Son Johan mh:o 2
6 Nemndeman Henrik Piskoin mh:o 1 1 Kro Piskonen Son Påhl mh:o, Son Johan mh:o 6
4 6 Henrik Pehrsson Piskoin 1 Kro Piskonen Swåg: Matts 4
5 Henrik Piskoins folck Kro Piskonen Sold: h:o Karin, Son Pehrs Encka, Son Anders mh:o, Son Johan 5
2 Inh: Smeden Eric Purhoin mh:o 1 1 Purhonen 2
5 3 Anders Lappalains Encka 1 Inf Lappalainen dotter Maria, Inh: Jöran Lappalains h:o 3
3 Matts Lappalain mh:o 1 1 Inf Lappalainen Son Anders 3
Inh: Johan Lappalains h:o 1 Lappalainen utfattig och fri för barn
6 5 Lars Kåndiain mh:o 1 1 Inf Kontiainen Bror Johan mh:o, Syster Karin 5
1 Inh: Michel Sållas folck Solla dotter Brita 1
1 Pirtimäki/Pirttimäki 2 Grels Leskin mh:o 1 1 Rust Leskinen upbränd 2
4 Matts Leskin mh:o 1 1 Rust Leskinen upbränd, måg Karl mh:o 4
2 Bst d:r Johan Mondåin mh:o 1 1 Montonen 2
4 Anders Johansson Leskin mh:o 1 1 Rust Leskinen upbränd, Swåger Johan, Swägerskan Maria 4
1 Bst d:r Pehr Ryhäin 1 Ryhänen 1
Jägaren Michel Swärd och h:o Svärd frie
1 Dragon Zacharias Pirtmans h:o 1 Pirtman upbränd 1
4 Mårten Kåndiå mh:o 1 1 Rust Kontiainen Swåger Pehr mh:o, upbränd 4
1 Lars Kåndiain Encka 1 Rust Kontiainen upbränd 1
2 5 Matts Wästerin mh:o 1 1 Cav Vesterinen Immission af den 30 Januarii 1792, dräng Henrik, Son Pehrs h:o, dotter Margareta 5
3 2 Pehr Hamuins Enckas folck Inf Hamunen måg Anders mh:o 2
3 Michel Hamuin 1 Inf Hamunen Cousine Maria, Inhysingens dot: Brita Tuchkain, har gl: mor 3

Sivu 720AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
1 Pitkälax/Pitkälahti 3 Matts Nymans Enckas folck Inf Nyman måg Matts mh:o, d:r Johan Leinoin 3
1 Pätäjännjemi/Petäjäniemi 4 Johan Andersson Aufwins Encka 1 Cav Auvinen Bror Pehr, Bror Anders mh:o, res: K: Jöran och h:o 4
5 Johan Thomeson Aufwins Encka 1 Cav Auvinen Bror Thomas mh:o, Bror Pehr mh:o 5
1 Ruokataipal/Ruokotaipale 6 Pehr Summains Enckas folck Cav Summanen Hela byn ruinerad af Ryssen, d:r Johan, dess mor Sesilia, Son Thomas mh:o, dotter Ewa, dotter Maria 6
6 Thomas Summains folck Cav Summanen Son Thomas mh:o, måg Lars mho, dotter Magdalena, Pigan Ewa 6
1 Torp: Jonas Johansson Hujains folck Hujanen frie för barn, Bror res: K: Johan, Soldaten Kops Encka 1
3 Jonas Summain 1 Cav Summanen Bror Påhls h:o, Bror Esaie Encka 3
i Bst. Jöran Summains h:o Summanen Swagsynt
2 3 Påhl Piskoin 1 Cav Piskonen Son Påhl mh:o 3
1 Bst d:r Anders Hämäläins h:o 1 Hämäläinen 1
2 Johan Piskoin mh:o 1 1 Cav Piskonen 2
Bst d:r Johan Hujains Encka Hujanen utfattig
1 Bst d:r Matts Mietins Enckas folck Miettinen utfattig, Son Michel 1
7 Michel Kåndiains folck Cav Kontiainen Son Esaias mh:o, Son Johan, Son Matts mh:o, Son Thome Encka, dot: Regina 7
1 Ryhälä 3 Anders Pasain mh:o 1 1 Rust Pasanen Stiufsson Johan 3
5 N:M: Michel Leinoins Enckas folck Rust Leinonen Måg Aron mh:o, Swåger Anders mh:o, dreng Johan 5
1 Dragon Leimans folck Leiman frie för barn, dotter Anna 1
Fendricken Carl Wilhelm Wäbergs Rusthåll Rust Weber
5 Michel Leinoin mh:o 1 1 Rust Leinonen Son Anders, måg Matts mh:o 5
1 Torp: Johan Lukoins h:o 1 Luukkonen Nybygge 1786 1
2 4 Påhl Matsson Bengtins Enckas folck Cav Penttinen Son Matts mh:o, d:r Johan, Pig: Anna 4
4 Simon Bengtin mh:o 1 1 Cav Penttinen Bror Påhl mh:o 4
3 6 Johan Ingins Enckas folck Cav Inkinen dot: Son Johan, dot: Son Pehr mh:o, måg Matts mh:o, Swågers dot: Anna 6
5 1 Pehr Himains Enckas folck Cav Himanen Sold: Gröns h:o, Swåger Påhl mh:o, Swåg: måg Johans h:o, Son Pehr 6
4 4 1 Anders Mannin mh:o 1 1 Cav Manninen Sold: Pehr Tims h:o, Bror Brusius mh:o 5
i Bst. res: K: Jöran Mannin och h:o Manninen
5 3 Matts Kangains folck Kro Kankainen Son Johan, måg Esaias mh:o, Immission af den 11 Januarii 1792 3
Torp: Trossdräng Simon Kangain mh:o Kankainen frie
1 ko, 16 Kappars utsäde
6 6 Anders Waldoins folck Kro Valtonen Bror Olofs Encka, måg Johan mh:o, Bror Son Lars, Bror dot: Karin, Börde Bror Henriks h:o 6
1 Råkansalo/Rokansalo 5 Anders Kiljuins Enckas folck Cav Kiljunen Brors måg Johan mh:o, Bror Thome Encka, Son Adam mh:o 5
1 1 Soldaten Lars Kocks h:o 1 Kock 41 Syster Elin 2
2 Torp: Gustaf Råckains Enckas folck Rokkanen fri för barn, Son Johan, dotter Sesilia 2
1 häst, 1 ko, 16 Kappars utsäde
2 9 1 Eric Räpoins folck Cav Reponen Bror Son Mårten mh:o, Bror Eskels Encka, Bror Johan, Son Mårten mh:o, Bror Son Zacharias, Bror Son Thomas, Bror dotter Maria, Soldaten Lax h:o 10
3 3 Johan Reinikain mh:o 1 1 Cav Reinikainen Swåger Johan 3
3 Pehr Summains folck Cav Summanen Son Adam mh:o, Son Abel 3
1 Räpåila/Repola 2 Eric Räpåins Arfwingar Kro Reponen Måg Krister mh:o 2
4 Olof Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen Bror Johan, Bror Lars, Immission af den 10:de Junii 1793 4
3 Michel Räpoins folck Kro Reponen B:L:M: Michel mh:o, Son Mårten 3

Sivu 721AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
2 Räpåila/Repola 4 Matts Mattsson Räpoins Encka 1 Kro Reponen Son Henrik, Son Matts, dotter Maria 4
2 Michel Mårtensson Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen 2
4 Mårten Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen Bror Henrik mh:o 4
2 Michel Ericsson Räpoin mh:o 1 1 Kro Reponen 2
1 Sorjåla/Sorjola 3 Matts Hakulins Encka 1 Kro Hakulinen hela Byen upbränd, Bror Johan mh:o 3
4 Eskel Uckoins Encka 1 Kro Uikkanen Bror Jacob mh:o, Son Påhl 4
2 5 Henrik Ikoin mh:o 1 1 Cav Ikonen Bror Son Matts, Bror Son Johans h:o, Bror Johan 5
1 Bst d:r Anders Lautiains folck Lautiainen utfattig, Son Anders 1
5 Anders Kangains h:o 1 Cav Kankainen Bror Filip mh:o, Bror Johan, måg Johans Encka 5
1 Bst d:r Pehr Rom 1 Rom 1
2 Bst d:r Jöran Jöransson Björn mh:o 1 1 Björn 2
1 Såpalannjemi/Sopala 3 Torp: och Smeden Johan Uckoin mh:o 1 1 Kap bohl Ukkonen Bror Påhls Encka 3
4 L:B: Anders Andersson Aufwin mh:o 1 1 Auvinen Bror Pehr mh:o 4
2 L:B: Johan Johansson Aufwin mh:o 1 1 Auvinen 2
4 L:B: Anders Johansson Aufwin mh:o 1 1 Auvinen Son Pehr mh:o 4
3 L:B: Johan Matsson Aufwins h:o 1 Auvinen Swåger Staffan mh:o 3
2 5 Pehr Kiljuin mh:o 1 1 Kro Kiljunen Bror Adam mh:o, Syster Karin 5
3 Torparen Anders Kiljuin 1 Kro Kiljunen Nybygge 1789, Son Anders, dotter Maria 3
4 Brusius Kietäwäin mh:o 1 1 Kro Kietäväinen Bror Matts mh:o 4
1 Säppälä/Seppälä 3 Adam Pelkoin mh:o 1 1 Kro Pelkonen Hela Byen upbränd, Swägerskan Regina 3
3 Lars Aufwins Arfwingar Auvinen måg Thomas mh:o, Bror dot: Lisa 3
2 4 Pehr Liutus h:o 1 Kro Liutu Brors Son Pehr mh:o, Son Pehr 4
8 Olof Johansson Liutu mh:o 1 1 Kro Liutu Pigan Lisa, Bror Pehr mh:o, Bror Eric, farbrors Son Henrik, farbror Olofs Encka 8
3 Anders Liutus Enckas folck Kro Liutu Bror Olof mh:o, dreng Johan 3
3 6 Pehr Thomasson Waldoins Enckas f: Kro Valtonen Son Johan mh:o, Son Anders mh:o, Brors Son Johan mh:o 6
4 Johan Waldoin mh:o 1 1 Valtonen Cousin Thomas mh:o 4
1.2 Waldåla/Valtola 7 N:M: Påhl Waldoin 1 Rust Valtonen Bror Anders mh:o, Son Anders mh:o, Son Lars, dotter Anna 7
4 Matts Waldoins folck Rust Valtonen Son Anders mh:o, dess Son Matts, Bror Anders h:o 4
3 Påhl Påhlsson Waldoins h:o 1 Rust Valtonen Son Henrik mh:o 3
2 Anders Waldoins Enckas folck Rust Valtonen Son Påhl, dotter Karin 2
3 Torp: Eric Kiljuin mh:o 1 1 Kiljunen Son Matts 3
1 stod, 1 ko, 8 Kappars utsäde
1 Wäsinjemi/Vesiniemi vice Pastoren Henrik Romanii Arfwing:s Rusthåll Rust Romanus upbränd af Ryssen
2 Bst d:r Anders Parre mh:o 1 1 Parri upbränd 2
1 Torparen Henrik Pitkäins folck Pitkänen frie för barn, Nybygge 1793, dotter Margareta 1
2 Hör til N:o 1 Cav öde, upbränd

Sivu 722AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Wäsinjemi/Vesiniemi 1 Bst d:r Thomas Limatains h:o 1 Liimatainen 1
4 Torparen Adam Sipin mh:o 1 1 Sipinen Swåger Pehr mh:o 4
1 stod, 2:ne kor, 4 Kappars utsäde
3 7 Johan Kåtrå 1 Cav Kotro upbränd, Son Anders, Son Elias mh:o, Bror Anders mh:o, Bror Erics h:o 7
4 6 Anders Lukoin mh:o 1 1 Cav Luukkonen utflyttadt 1785, Stiufsson Johan, Stiufdot: Anna, Bror Johan mh:o 6
5 4 2 Regements Skrifwaren Petter Hultin mh:o 1 1 Rust Hultin Inh: Bertil Kainulain mh:o, dreng Johan, Pigan Margareta 6
Torp: Matts Ahoin mh:o Ahonen Nybygge 1792, frie för barn
3 Bst d:r Olof Päykåin mh:o 1 1 Päykkönen B:L:M: Mårten Kåndiain 3
1 Torp: Pehr Frodigs Enckas folck Frödig Nybygge 1794, frie för barn, Son Lars 1
4 Torp: Henrik Summains folck Summanen Nybygge 1792, Son Jacob mh:o, Swåger Brusius mh:o 4
4 Torp: Johan Kyllöin mh:o 1 1 Kyllönen Nybygge 1790, Bror Adam, Bror Anders 4
1 Torp: Matts Winters folck Vinter Nybygge 1792, frie för Barn, Son Eric 1
6 3 Thomas Kiljuins Enckas folck Cav Kiljunen Brors måg Johan mh:o, Son Anders 3
1 i Bst. Mårten Lukoins h:o 1 Luukkonen 1
1 Ållila/Ollila 4 Johan Kiljuin 1 Cav Kiljunen Son Hans, dotter Ewa, dotter Maria 4
2 Bengt Bengtssons Encka 1 Cav Kiljunen Son Bengts Encka 2
3 Grels Kiljuins Encka 1 Cav Kiljunen Son Anders, Son Michel 3
2 Hans Bengtssons Kiljuin mh:o 1 1 Cav Kiljunen 2
2 6 Birger Larsson Hämäläin mh:o 1 1 Cav Hämäläinen Syster Son Anders, Syster Son Michel mh:o, Syster Maria 6
6 Birger Hämäläins folck Cav Hämäläinen Bror Mårten, Bror Pehr mh:o, Bror Son Pehr, Bror dot: Elin, dot: Anna 6
2 Matts Lukoins Enckas folck Cav Ukkonen Son Matts, dotter Anna 2
2 Eric Ikäheimoin mh:o 1 1 Cav Hämäläinen 2
1 Rustmäst: och Besökaren Gabriel Jack 1 Jack 1
Pastoratet/Kirkonkylä 7 Kyrckoherden Lars Poppius mh:o 1 1 Poppius Måg Fendrick Carl Wäbergs h:o, dreng Johan, res: K: Johan Tant, Pigan Magdalena, Pigan Mertta, Pigan Karin 7
2 Klockaren Abram Frimodig mh:o 1 1 Frimodig 2
Torp: Dawid Peckoin mh:o Pelkonen Bräck:a
4 Torp: Michel Kietäwäin mh:o 1 1 Kietäväinen Bror Olof mh:o 4
2 Torp: Pehr Hulkoins h:o 1 Hulkkonen dotter Kirstin 2
2 Torp: Matts Hulkoin mh:o 1 1 Hulkkonen 2
3 Torp: Henrik Härkäin mh:o 1 1 Härkönen Inh: Anna Kårpin 3
1 i Bst. Johan Bergs folck Berg Son Jonas 1
Torp: Bertil Teitås Encka Teittinen utfattig
3 Torp: Johan Pelkoin mh:o 1 1 Pelkonen Bror Salomon 2
3 Torp: och Soknstugu Eldaren Påhl Limatain 1 Liimatainen Bror Adam mh:o 3
2 Torp: och Färje Karlen Grels Ihalain mh:o 1 1 Ihalainen 2
2 Färje Karlen Eric Hujain mh:o 1 1 Hujanen 2
1 Lådje Karlen Anders Aufwin 1 Auvinen 1
1 Fältwäbelen och Tull Upsyningsmannen Carl Bergenfelt 1 Bergenfelt 1

Sivu 723AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi Muut Yht
Pastoratet/Kirkonkylä 2 Besökaren Jacob Flinckman mh:o 1 1 Flinkman 2
Mjetula Såg Qvarn med 2:ne Ramar
-- 3 vice Länsman och Såg Skrifwaren Henrik Lindström 1 Lindström dreng Johan, Pigan Brita 3
-- 2 Såg Karlen Hans Ikäheimoin mh:o 1 1 Ikäheimonen 2
-- 2 Såg Smeden Matts Haloin mh:o 1 1 Halonen 2
-- 2 Såg Karlen Henrik Kaipain mh:o 1 1 Kaipainen 2
-- 1 Såg Karlen Bertil Kåndiain 1 Kontiainen 1
-- 2 Såg Karlen Michel Ikåin mh:o 1 1 Ikonen 2
-- 2 Såg Karlen Matts Kangain mh:o 1 1 Kankainen 2
-- 1 Såg Karlen Matts Kaupin 1 Kauppinen 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin1793

© Maija-Liisa Laakso 2023