HomeSavon henkikirjat → Yleisimpiä merkintöjä

Yleisimpiä merkintöjä henkikirjoissa

Tällä sivulla on joitakin esimerkkejä henkikirjoissa esiintyvistä merkinnöistä. Käytännössä oikeinkirjoitus ja lyhenteet vaihtelevat suuresti riippuen alkuperäisen kirjan tehneen kirjurin tavasta merkitä asioita.

Sukulaisuus ja perhesuhteet

MerkitysMerkintäPå svenska
poikaSon, Sonn, S:son
tytärdåtter, d:rdotter
veliBror, B:, B:rbror
sisarSystersyster
isäFar, Faarfar
äitiModer, Modernmor
isän veliFar Bror, F:B:farbror
isän veljen poikaFar Bror Son, F:B: Son, F:B:S:farbrors son/kusin
poikapuoliStyf Son, St: Son, St:S:styvson
tytärpuoliStyf dåtter, St:drstyvdotter
vävyMåg, Mågen, M:rmåg
lankoSwåger, Swåg:, Swåg:rswåger
sukulainenfrendefrände/släkting
vaimohustru, hust, hust:uhustru
vaimo keramed hustru, med hust:u, mh:u, mho, mhmed hustru
leskiEnckia, Enkenka

Ammatti, virka tai asema

MerkitysMerkintäPå svenska
yhtiömiesBM, B:M:bolagsman
renkidreng, d:rdräng
piikaPiga, Piganpiga
torppariTårp:ntorpare
itsellinenInhyses, Löössinhysing
vanha, vanhusglgammal/gamling
elätti, syytinkiläinenSyting(undantag)
asunto, virkataloBost:boställe
nimismiesLänssm:nlänsman/landsfiskal
siltavoutiBroof:brofogde
pitäjänkirjuriSokneskrif:sockenskrivare
herraHe:rherr
kappalainenCapel:nkaplan
kirkkoherraKyrckioherdenkyrkoherde
lukkariKlåck:nklåckare
unilukkariSpög:spögubbe
haudankaivajadödg:dödgrävare

Sotilaita

MerkitysMerkintäPå svenska
majuriMaijormajor
kapteeniCapiteinkapten
luutnanttiLieut:n, Lieutnantlöjtnant
vänrikkiFendrichfänrik
vääpeliFältwebel:nfältväbel/fanjunkare
kersanttiSergiant:sergeant
lippumiesFörareförare
majoittajaFurerenfurir
katselmuskirjuriMunsterskrif:nmunsterskrivare
rumpaliTrumsl:ntrummslagare
sotilasSolld, Solldatsoldat

Torppareille ilmoitettiin myös karjan määrä

MerkitysMerkintäPå svenska
kappalettast:, stLstycke/stycken
hevonenhästhäst/hästar
lehmäKoo, monikko Koor, Köör tai Kiörko/kor
lammasFåhrfår

Tiedot -sarake henkikirjoissa 1633 - 57