AloitussivuSavon henkikirjatRantasalmen pitäjä1722 → Kylät

Rantasalmi henkikirja 1722

Kylähakemisto

Kylä Henkikirja
Ahvensalmi (Achwensalmj) 1787, 1788
Ahvensalo (Achwensahlo, Achwensalo) 1787, 1818
Asikkala (Asickala) 1786, 1787
Haapataipale (Hapataipal) 1790
Harjuranta (Harjuranda) 1789
Hevonlahti (Häfwolax) 1791, 1792
Hiismäki (Hissmäkij) 1789, 1790
Hiltula (Hildula) 1790, 1791
Joutsenlahti (Jåutzenlax) 1792, 1793
Joutsenmäki (Joutzenmäkj, Jåutzenmäkj) 1792, 1818
Karhilantaipale (Karilantaipal) 1793
Koivumäki (Kåif:umäkj) 1796
Kolkontaipale (Kålckontaipal:, Kålckontaipall) 1793, 1794, 1795, 1818
Kurkela (Kurkela) 1793
Lahdenkylä (Lautakåtalax) 1796, 1797
Lamminpohja (Lamminpohia) 1797
Leislahti (Leisslax) 1796
Osikonmäki (Osikonmäkj, Åsikomäki) 1797, 1798, 1799, 1818
Palvalahti (Palfwalax) 1801
Pappila 1810
Parkumäki (Parkumäkj) 1799, 1800
Pirilä (Pirilä) 1799
Pisamalahti (Pissamalax) 1799
Porosalmi (Porosallmj) 1801
Puikonniemi (Puikonemj) 1801
Putkisalo (Putkisalo) 1801
Pölläkkä (Pölckönemij) 1799
Raaminmäki (Ramimäkj) 1804, 1805
Rantasalo (Randasahlo, Randasalo) 1802, 1803, 1818
Rauhamäki (Rauhamäkj) 1804
Reijola (Reijola) 1804
Repomäki (Räpomäkj) 1804
Ritalahti (Rijtalax, Ritalax) 1803, 1818
Sallila (Sallila) 1805
Sompasaari (Sambasarj, Sombasarj) 1805, 1818
Suurniemi (Suurnemj) 1805
Syväis (Syfweis, Syfwäis) 1805, 1818
Tammenlahti (Tammenlax) 1805
Teemassaari (Temasalo) 1806, 1807
Torasalo (Tårasalo) 1806
Tornioniemi (Tårnionemj) 1805
Tuusmäki (Tuusmäkj) 1807, 1808, 1809
Vaahersalo (Wahersahlo) 1809, 1810
Varkaus (Warkaus) 1809
Voinsalmi (Woisallmj) 1809

NimihakemistoSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023