AloitussivuSavon henkikirjatRantasalmen pitäjä1722 → Nimihakemisto

Rantasalmi henkikirja 1722

Nimihakemisto


-  A  B  C  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  VW  Z  Å 
 -  A  B  C  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  VW  Z  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham Samelsson (Palvalahti) 1801

Adam Gierdtsson (Hevonlahti) 1791

And:s (Vaahersalo) 1809

And:s Mårtenss: (Asikkala) 1786

Anders Brunsson (Torasalo) 1806

Arfwed (Syväis) 1805

Arfwedh Dawidhsson (Syväis) 1805

Brijta (Lamminpohja) 1797

Brita (Hevonlahti) 1791

Carin (Kurkela) 1793

Casper Caspersson (Vaahersalo) 1810

Christer Påhlsson (Asikkala) 1786

Elin (Kolkontaipale) 1795

Elissabeth (Lamminpohja) 1797

Ernest Swänsson (Tuusmäki) 1808

Gertrud (Asikkala) 1786

Gierdt (Hevonlahti) 1791

Giösta (Syväis) 1805

Gretha (Ahvensalmi) 1788

Gustaff Giöstasson (Asikkala) 1786

Hans Mårtenssons (Asikkala) 1786

Haqvin: Jörenss (Rantasalo) 1802

Helga (Lamminpohja) 1797

Ifwar (Vaahersalo) 1809

Ifwar Hinderss: (Palvalahti) 1801

Ingebohr (Kolkontaipale) 1795

Jacob Jacobsson (Kolkontaipale) 1795

Johan (Lahdenkylä) 1796

Johan (Osikonmäki) 1798

Johan Eskillssonn (Tuusmäki) 1808

Jöran (Rauhamäki) 1804

Jören (Rantasalo) 1802

Kirstin (Hiltula) 1790

Kirstin (Rantasalo) 1802

Lars (Ahvensalmi) 1788

Lars (Kolkontaipale) 1795

Lars (Rantasalo) 1802

Lars (Vaahersalo) 1809

Lars Jöransson (Asikkala) 1787

Lijssa (Pappila) 1810

Margeta (Pappila) 1810

Maria (Vaahersalo) 1809

Marija (Rantasalo) 1802

Mattz (Ahvensalmi) 1788

Mattz (Kolkontaipale) 1793

Mattz (Osikonmäki) 1798

Mattz (Rantasalo) 1803

Mattz (Pappila) 1810

Michell (Tuusmäki) 1808

Michell Caspersson (Vaahersalo) 1810

Michell Nielsson (Asikkala) 1786

Michell Påhlssonn (Tuusmäki) 1807

Niels (Asikkala) 1786

Niels (Pölläkkä) 1799

Oloff (Hevonlahti) 1791

Oloff Abrahamsson (Ahvensalmi) 1788

Oloff Ohlsson (Harjuranta) 1789

Peer (Kolkontaipale) 1795

Peer (Palvalahti) 1801

Peer Nielsson (Leislahti) 1796

Påhl (Palvalahti) 1801

Regina (Kurkela) 1793

Simon (Lamminpohja) 1797

Sophia (Kolkontaipale) 1794

Staffan (Tuusmäki) 1808

Staffan Arf:edsson (Lahdenkylä) 1796

Susanna (Asikkala) 1786

Thomas Michelss: (Tuusmäki) 1808

AAlkuun

Assickain

Anders (Asikkala) 1787

Johan (Osikonmäki) 1798

Lars (Kolkontaipale) 1795

Michell (Asikkala) 1787

Niels (Asikkala) 1787

Oloff (Asikkala) 1787

Peer (Asikkala) 1787

Assikain

Michell (Kolkontaipale) 1795

BAlkuun

Backarin

Hindrich (Rantasalo) 1803

Hindrich (Raaminmäki) 1805

Jören (Parkumäki) 1800

Oloff (Rantasalo) 1803

Backarinen

Ifwar (Rantasalo) 1803

Brun

(Tornioniemi) 1805

CAlkuun

Conrad

Jacob (Reijola) 1804

Coussmain

Johan (Harjuranta) 1789

Cuålemain

Abraham (Osikonmäki) 1798

Mattz (Osikonmäki) 1797

Michell (Osikonmäki) 1798

Niels (Osikonmäki) 1797

Påhl (Osikonmäki) 1798

EAlkuun

Eroin

Jören Mattsson (Lamminpohja) 1797

Mattz (Lahdenkylä) 1796

Erroin

Anders (Pisamalahti) 1799

Hindrich (Kurkela) 1793

Johan (Leislahti) 1796

Marja (Pisamalahti) 1799

Petter (Tornioniemi) 1805

FAlkuun

Forssmann

Johan (Osikonmäki) 1797

GAlkuun

Gerland

Ambrus:s (Rantasalo) 1802

Gerlander

Ambrus: (Rantasalo) 1803

Gyllenbrandt

(Asikkala) 1786

HAlkuun

Hajmi

Christer (Leislahti) 1796

Haloin

Carin (Tuusmäki) 1808

Cnut (Osikonmäki) 1797

Mattz (Tuusmäki) 1808

Peer (Rantasalo) 1803

Hapain

Michell (Voinsalmi) 1809

Hardickain

Erich (Hiismäki) 1790

Mattz (Hiismäki) 1789

Mattz (Hiismäki) 1790

Harlin

(Asikkala) 1787

Harnischöld

(Vaahersalo) 1809

Harnishschöldt

(Putkisalo) 1801

Hassinen

Anders (Torasalo) 1806

Peer (Ahvensalmi) 1788

Hauckain

Johan (Parkumäki) 1799

Mårthen (Parkumäki) 1799

Peer (Putkisalo) 1801

Thomas (Parkumäki) 1799

Haufwka

Anders (Osikonmäki) 1797

Heinricius

(Kolkontaipale) 1795

Heiskain

Hindrich (Rauhamäki) 1804

Peer (Rauhamäki) 1804

Heiskan

Anders (Torasalo) 1806

Hejskain

Jonas (Pisamalahti) 1799

Herrain

Michell (Rantasalo) 1803

Heyskain

Peer (Harjuranta) 1789

Hilduin

Peer (Repomäki) 1804

Hindricius

Anders (Pappila) 1810

Andreas (Pappila) 1810

Cathrina (Pappila) 1810

Hirf:oin

Hindrich (Joutsenmäki) 1792

Mattz (Joutsenmäki) 1792

Oloff (Palvalahti) 1801

Peer (Joutsenmäki) 1792

Hirfwoin

Mattz (Asikkala) 1787

Huckain

Anna (Teemassaari) 1806

Claes (Hiismäki) 1790

Grels (Teemassaari) 1806

Kirstin (Teemassaari) 1807

Lars (Hiismäki) 1790

Mattz (Hiismäki) 1790

Påhl Påhlsson (Teemassaari) 1807

Staffan (Osikonmäki) 1798

Huckainen

Påhl (Parkumäki) 1800

Huckoin

Brussius (Parkumäki) 1800

Carin (Parkumäki) 1800

Hindrich (Parkumäki) 1800

Mattz (Hiltula) 1791

Samuell (Hiltula) 1791

Huttuin

Peer (Rantasalo) 1803

Påhl (Rantasalo) 1803

Hyf:erin

Petter (Kolkontaipale) 1793

Hyf:äin

Hindrich (Kolkontaipale) 1794

Hyfwein

Mattz (Tuusmäki) 1807

Hyfwäin

Mattz (Kolkontaipale) 1794

Thomas (Kolkontaipale) 1794

Hymberman

Mattz (Rantasalo) 1803

Hynnin

Oloff (Koivumäki) 1796

Peer (Koivumäki) 1796

Hypein

Jören (Rantasalo) 1803

Hålopain

Hans (Voinsalmi) 1809

Oloff (Kurkela) 1793

Häiskain

Carin (Porosalmi) 1801

Niels (Porosalmi) 1801

Häiskan

Hindrich (Rauhamäki) 1804

Ifwar (Rauhamäki) 1804

Hämäl:

Brussius (Kolkontaipale) 1794

Johan (Tornioniemi) 1805

Lars (Hiltula) 1791

Mattz (Kolkontaipale) 1794

Mattz (Tuusmäki) 1807

Mårten (Haapataipale) 1790

Sara (Haapataipale) 1790

Thomas (Haapataipale) 1790

Hämäl:n

Johan (Kolkontaipale) 1794

Mattz (Kolkontaipale) 1794

Hämäläin

Hindrich (Kolkontaipale) 1794

Härrain

Mattz Christersson (Rantasalo) 1803

Hässain

Johan (Rantasalo) 1803

IAlkuun

Ikaheijmon

Michell (Kolkontaipale) 1794

Petter (Kolkontaipale) 1794

Ikaheimoin

And:s (Rantasalo) 1803

Johan (Koivumäki) 1796

Johan Nielsson (Koivumäki) 1796

Thomas (Koivumäki) 1796

Ikaheimon

Peer (Kolkontaipale) 1794

Peer Anderss: (Hiismäki) 1790

Påhl (Kolkontaipale) 1794

Ikahem:

Erich Michelss: (Kolkontaipale) 1795

Niels (Kolkontaipale) 1795

Ikeheimoin

Staffan (Lahdenkylä) 1796

Ikoin

Anders (Sallila) 1805

Ilf:oin

Michel (Asikkala) 1786

Mårten (Haapataipale) 1790

Ilfwoin

Johan (Hiismäki) 1789

Michell (Kolkontaipale) 1794

Immoin

Anders (Harjuranta) 1789

Anders (Tuusmäki) 1809

Christer (Parkumäki) 1800

Christer (Tuusmäki) 1809

Hans (Joutsenmäki) 1818

Johan Larsson (Joutsenmäki) 1792

Lars (Joutsenmäki) 1792

Lars (Voinsalmi) 1809

Mårten (Joutsenmäki) 1792

Oloff (Joutsenmäki) 1792

Oloff (Tuusmäki) 1809

Staffan (Voinsalmi) 1809

Innoin

Joseph (Varkaus) 1809

Petter (Tuusmäki) 1809

Isackain

Johan (Asikkala) 1787

JAlkuun

Janhuin

Carl (Osikonmäki) 1797

Ifwar (Reijola) 1804

Mattz (Kolkontaipale) 1795

Jappin

Hendrich (Harjuranta) 1789

Jatinen

Peer (Osikonmäki) 1798

Jufwoin

Carl (Parkumäki) 1800

Julckoin

Peer (Kurkela) 1793

Jumppain

Hindrich (Tornioniemi) 1805

Matt (Tornioniemi) 1805

Peer (Tornioniemi) 1805

Jurfwain

Mattz (Harjuranta) 1789

Oloff (Harjuranta) 1789

Jutel:

Abrah:m Melchiorss: (Voinsalmi) 1809

Peeter (Harjuranta) 1789

Jutel:n

And:s (Pölläkkä) 1799

Jutelain

Abraham (Pölläkkä) 1799

Bengdt (Pölläkkä) 1799

Kirstin (Vaahersalo) 1810

Peer (Voinsalmi) 1809

Petter (Vaahersalo) 1810

Jutilain

Mattz (Harjuranta) 1789

Jägerschöld

(Hiismäki) 1789

Järf:eläin

Anders (Kolkontaipale) 1793

Järfwäl:

Claes (Pirilä) 1799

Staffan (Pirilä) 1799

KAlkuun

Kaikol:

Hindrich (Pappila) 1810

Kainolain

Enoch (Asikkala) 1786

Kainul:

Hindrich (Asikkala) 1786

Kammoin

Lars (Haapataipale) 1790

Petter (Haapataipale) 1790

Kanckain

Niels (Hiismäki) 1790

Kanckoin

Erich (Reijola) 1804

Peer (Reijola) 1804

Påhl (Kolkontaipale) 1793

Kanckuin

Erich (Pirilä) 1799

Hind. (Tuusmäki) 1808

Johan (Leislahti) 1796

Mattz (Pirilä) 1799

Mattz (Tuusmäki) 1807

Niels (Lahdenkylä) 1796

Niels (Pirilä) 1799

Peer (Pirilä) 1799

Peer (Tammenlahti) 1805

Petter (Voinsalmi) 1809

Påhl (Tuusmäki) 1807

Kannin

Lars (Tornioniemi) 1805

Karfwin

Johan (Asikkala) 1787

Mattz (Asikkala) 1786

Karhuin

Anders (Osikonmäki) 1798

Anders (Torasalo) 1806

Karpin

Johan (Joutsenmäki) 1792

Karpinen

Johan (Joutsenmäki) 1792

Kassinen

Michell (Tuusmäki) 1807

Samuel (Tuusmäki) 1807

Kauckin

Lars (Asikkala) 1787

Kaupin

Oloff (Voinsalmi) 1809

Påhl (Asikkala) 1787

Kettuin

Elin (Repomäki) 1804

Peer Andersson (Repomäki) 1804

Kilpel:n

Samuel (Hiltula) 1791

Kilpelein

Lars (Pisamalahti) 1799

Peer (Pisamalahti) 1799

Petter (Karhilantaipale) 1793

Kilpuläin

Hind: (Harjuranta) 1789

Kilpälain

Anders (Voinsalmi) 1809

Erich (Voinsalmi) 1809

Kinnuin

Arfwed (Ahvensalmi) 1788

Christer (Harjuranta) 1789

Ifwar (Ahvensalmi) 1788

Michell (Repomäki) 1804

Peer (Asikkala) 1787

Simon (Ahvensalmi) 1788

Kinnuinen

Petter (Ahvensalmi) 1788

Kipel:

And:s (Osikonmäki) 1797

Kiskin

Christer (Leislahti) 1796

Klostarin

Hindrich (Hevonlahti) 1791

Klustarin

Hedwig (Hevonlahti) 1791

Hindrich (Hevonlahti) 1791

Klåstarin

Arfwed (Palvalahti) 1801

Erich (Hevonlahti) 1792

Niels (Hevonlahti) 1792

Peer (Hiltula) 1791

Klåsterin

Brijtha (Hevonlahti) 1791

Hedwig (Hevonlahti) 1791

Olof (Hevonlahti) 1791

Staffan (Teemassaari) 1806

Kuckoin

Anders (Torasalo) 1806

Anders Johanss: (Torasalo) 1806

Erich (Lamminpohja) 1797

Hendrich (Harjuranta) 1789

Kuckoinen

Oloff (Harjuranta) 1789

Peer (Harjuranta) 1789

Kuf:ain

Anders (Hevonlahti) 1791

Oloff (Hevonlahti) 1791

Kupsa

Erich (Asikkala) 1787

Kurcki

(Lamminpohja) 1797

Kurhoin

Anders (Hiltula) 1791

Kussain

Erich (Joutsenmäki) 1792

Kuttwain

(Voinsalmi) 1809

Kuttwoin

Elias (Parkumäki) 1800

Jören (Joutsenmäki) 1792

Mattz (Joutsenmäki) 1792

Påhl (Ahvensalmi) 1788

Påhl (Joutsenmäki) 1792

Kutwoin

Mattz (Tammenlahti) 1805

Kyander

Joh: (Rantasalo) 1818

Johan (Rantasalo) 1802

Kylliäin

Sigfredh (Kolkontaipale) 1794

Kåckelain

Niels (Tammenlahti) 1805

Niels Nielssonn (Tammenlahti) 1805

Kåckin

Kirstin (Asikkala) 1787

Kåckj

Mattz (Kolkontaipale) 1795

Kåickal:

Mattz (Pappila) 1810

Kåikal:n

Oloff (Koivumäki) 1796

Kåntinen

Brjta (Rantasalo) 1802

Peer (Rantasalo) 1802

Kånttin

Abraham (Palvalahti) 1801

Lars (Rantasalo) 1802

Michell (Vaahersalo) 1810

Kåpoin

Mattz (Voinsalmi) 1809

Påhl (Koivumäki) 1796

Kårpein

Oloff (Voinsalmi) 1809

Påhl (Voinsalmi) 1809

Kårpel:n

Johan (Kolkontaipale) 1795

Kåssoin

And:s (Teemassaari) 1806

Kåtelain

Johan (Tuusmäki) 1808

Käinäin

Anders (Osikonmäki) 1798

Kämärain

And:s (Tuusmäki) 1807

Kämäräin

Anders (Parkumäki) 1800

Anders (Tuusmäki) 1808

Christer (Tuusmäki) 1808

Mattz (Parkumäki) 1800

Mårthen (Parkumäki) 1800

Peer (Parkumäki) 1800

Simon (Puikonniemi) 1801

Staffan (Tuusmäki) 1808

Thomas (Tuusmäki) 1808

Kärckein

Oloff (Tuusmäki) 1807

Peer (Koivumäki) 1796

Staffan (Tuusmäki) 1807

Kärckäin

Anders (Tuusmäki) 1809

Erich (Tuusmäki) 1807

Michell (Tuusmäki) 1808

Oloff (Tuusmäki) 1807

Kärf:in

Påhl (Osikonmäki) 1797

Kärkein

Anders (Pirilä) 1799

Brussius (Tuusmäki) 1808

Kärkäin

Thomas (Tuusmäki) 1808

Kättuin

Anders (Kurkela) 1793

Axell (Voinsalmi) 1809

Mattz (Koivumäki) 1796

Oloff (Putkisalo) 1801

Petter (Kolkontaipale) 1795

Könoin

Anders (Rantasalo) 1802

LAlkuun

Lahmåin

Aders (Tuusmäki) 1808

Laitin

Anders (Teemassaari) 1807

Elias (Teemassaari) 1807

Mattz Enochss: (Parkumäki) 1800

Thomas (Lahdenkylä) 1796

Thomas (Teemassaari) 1807

Lapall:

Johan (Rantasalo) 1802

Lappal:

Jacob (Rauhamäki) 1804

Tönnis (Rauhamäki) 1804

Lappalain

Peer (Porosalmi) 1801

Staffan (Rauhamäki) 1804

Lassoin

Anders (Vaahersalo) 1810

Lautin

Jören (Parkumäki) 1800

Påhl Peersson (Parkumäki) 1800

Lijndeman

Joachim (Lamminpohja) 1797

Lind

Gierdt (Tornioniemi) 1805

Lindh

Claes (Kurkela) 1793

Gierdt (Kurkela) 1793

Liuty

Johan (Kolkontaipale) 1795

Johan Johanssonn (Kolkontaipale) 1795

Lydickein

Mattz (Voinsalmi) 1809

Oloff (Leislahti) 1796

Läppäin

Ellias (Asikkala) 1787

Läskin

And:s (Rantasalo) 1802

Carll (Kolkontaipale) 1793

Grels (Kolkontaipale) 1794

Niels (Kolkontaipale) 1793

Peer (Kolkontaipale) 1793

Läskinen

Mattz (Kolkontaipale) 1794

MAlkuun

Malckij

Anders (Hevonlahti) 1792

Hendrich (Hevonlahti) 1792

Johan (Hevonlahti) 1792

Petter (Palvalahti) 1801

Marain

Mattz (Kolkontaipale) 1793

Michell (Asikkala) 1787

Maroin

Peer (Kolkontaipale) 1794

Masalin

Hinr: (Puikonniemi) 1801

Muiain

And:s (Kolkontaipale) 1795

Muldain

Michell (Ahvensalmi) 1788

Mullitar

Karin (Tuusmäki) 1808

Mullj

Anders (Tuusmäki) 1807

Peer (Tuusmäki) 1808

Mullorin

Hemmig (Hiltula) 1791

Mustoin

Johan (Hiltula) 1790

Samuel (Parkumäki) 1800

Månoin

Anders (Osikonmäki) 1798

Anders (Osikonmäki) 1818

Mattz (Osikonmäki) 1798

Mähoin

Anders (Kolkontaipale) 1795

Olof Ohlsson (Reijola) 1804

Oloff (Reijola) 1804

Mälckia

Hans (Rantasalo) 1803

Lars (Rantasalo) 1803

Michell (Rantasalo) 1803

NAlkuun

Nattuin

Carl (Voinsalmi) 1809

Erich (Putkisalo) 1801

Oloff (Teemassaari) 1806

Natuin

Lars (Pölläkkä) 1799

Lars (Teemassaari) 1806

Lars Larsson (Pölläkkä) 1799

Påhl (Lahdenkylä) 1796

Naukarin

Hindrich (Torasalo) 1806

Staffan (Torasalo) 1806

Nickoin

Johan (Joutsenmäki) 1792

Nijrain

Staffan (Repomäki) 1804

Niroin

Johan (Ahvensalmi) 1788

Oloff (Ahvensalmi) 1788

Nissin

Niels (Lamminpohja) 1797

Nissinen

Peer (Joutsenlahti) 1792

Nupoin

Hindrich (Pisamalahti) 1799

Nuppoin

Michell (Palvalahti) 1801

Nykein

Isach (Ahvensalmi) 1788

Johan (Harjuranta) 1789

Påhl (Ahvensalmi) 1788

Nykäin

Mattz (Hiismäki) 1789

Nyrain

Oloff (Ahvensalmi) 1788

Nåusiain

Peer (Tuusmäki) 1808

Nåussiain

Anders (Tornioniemi) 1805

Pehr (Pappila) 1810

Nåussian

Påhl (Tuusmäki) 1808

OAlkuun

Oijnoin

Mattz (Suurniemi) 1805

Oppman

(Rantasalo) 1802

Otin

(Lamminpohja) 1797

Lars (Rauhamäki) 1804

Otinen

Mattz (Rauhamäki) 1804

Petter (Hiltula) 1791

Petter (Tuusmäki) 1807

Staffan (Rauhamäki) 1804

Thomas (Tuusmäki) 1807

Outinen

Mattz (Tuusmäki) 1807

PAlkuun

Packarin

Abell (Rantasalo) 1802

Abraham (Palvalahti) 1801

Arfwed (Ahvensalmi) 1788

Mattz Michelss: (Palvalahti) 1801

Michell (Palvalahti) 1801

Staffan (Rantasalo) 1802

Pakolain

Oloff (Lamminpohja) 1797

Pardain

Påhl (Ahvensalmi) 1788

Parf:iain

Anders (Vaahersalo) 1810

Paronen

Staffan (Pappila) 1810

Passoin

Michel (Hiltula) 1791

Paunoin

Abraham (Tuusmäki) 1807

Hindrich (Hiismäki) 1790

Mattz (Suurniemi) 1805

Mattz (Tuusmäki) 1807

Pessoin

Marja (Osikonmäki) 1798

Mattz (Ahvensalmi) 1788

Oloff (Ahvensalmi) 1788

Oloff (Osikonmäki) 1798

Petter (Ahvensalmi) 1788

Philipeus

Hinrich (Pappila) 1810

Lijssa (Pappila) 1810

Thom:s (Pappila) 1810

Pijkman

Sigf: (Osikonmäki) 1798

Piparin

(Rantasalo) 1802

Pistohlkors

Jurgen (Tuusmäki) 1808

Pittkoin

Brijta (Osikonmäki) 1798

Petter (Osikonmäki) 1798

Pulckin

Haqvinus (Lahdenkylä) 1797

Jören (Parkumäki) 1800

Lars (Lahdenkylä) 1797

Lars (Syväis) 1805

Lars Larsson (Lahdenkylä) 1797

Peer (Parkumäki) 1800

Purdin

Hindrich (Ahvensalmi) 1787

Johan (Ahvensalmi) 1787

Johan (Ahvensalmi) 1788

Mattz (Ahvensalmi) 1787

Oloff (Ahvensalmi) 1787

Pustin

Clemeteh (Hevonlahti) 1792

Giärtt (Asikkala) 1786

Hindrich If:arss: (Sompasaari) 1805

Ifwar (Sompasaari) 1805

Mårten (Sompasaari) 1818

Staffan (Asikkala) 1786

Thomas (Hevonlahti) 1792

Pustinen

Lars (Kolkontaipale) 1794

Mattz (Kolkontaipale) 1794

Putkin

Bertill Mattzson (Kolkontaipale) 1818

Puttkin

Bertill (Harjuranta) 1789

Mattz (Leislahti) 1796

Oloff (Kolkontaipale) 1794

Pylckein

Carell (Hiismäki) 1790

Hendrich (Hiismäki) 1790

Påssa

Fredrich (Rantasalo) 1803

Päsoin

Michell Hinderss: (Syväis) 1805

Pässoin

Abraham (Asikkala) 1787

Hindrich (Asikkala) 1787

Michell (Kolkontaipale) 1795

Olof (Syväis) 1818

Pässoinen

Abraham (Kolkontaipale) 1795

Oloff (Asikkala) 1786

Pässon

Samuel (Osikonmäki) 1797

Pölckein

Staffan (Kurkela) 1793

Pöllein

Anders (Ahvensalmi) 1788

Hindrich (Ahvensalmi) 1788

Hindrich (Osikonmäki) 1797

Ifwar (Ahvensalo) 1787

Johan (Ahvensalo) 1787

Mattz (Ahvensalo) 1787

Oloff (Ahvensalo) 1787

Pölläinen

Jacob (Ahvensalmi) 1788

Påhl (Ahvensalmi) 1788

Pöllöin

Anders (Ahvensalmi) 1788

Pöllöinen

Johan (Raaminmäki) 1804

Pörhoin

Abraham (Vaahersalo) 1810

Pöyhein

Anders (Kolkontaipale) 1793

QAlkuun

Qvintus

Thomas (Osikonmäki) 1798

RAlkuun

Rahoin

Anders (Ritalahti) 1803

Rahuin

Anders (Ritalahti) 1818

Påhl (Kolkontaipale) 1793

Staffan (Kolkontaipale) 1793

Ramij

Johan (Torasalo) 1806

Rappoin

Niels (Harjuranta) 1789

Rautasuå

Gustaff (Rantasalo) 1803

Rautia

Anders (Kolkontaipale) 1795

Rautiain

Anders (Osikonmäki) 1799

Reijoinen

Mattz (Tuusmäki) 1808

Reinickain

Anders (Parkumäki) 1800

Michell (Parkumäki) 1800

Påhl (Parkumäki) 1800

Reinikain

Mattz (Parkumäki) 1800

Ruskain

Erich (Hiismäki) 1789

Herman (Hiismäki) 1789

Niels (Hiismäki) 1789

Rutain

Erich (Parkumäki) 1800

Niels (Osikonmäki) 1798

Ryggius

(Parkumäki) 1800

Råcka

Johan (Kurkela) 1793

Råckoin

Hindrich (Karhilantaipale) 1793

Rångain

Påhl (Tuusmäki) 1808

Rångoin

Arfwed (Hiismäki) 1790

Räissain

Hindrich (Harjuranta) 1789

Räissein

Lars (Harjuranta) 1789

Lars Larsson (Harjuranta) 1789

Rämäxin

Abraham (Tuusmäki) 1808

Rässein

Staffan (Harjuranta) 1789

Rässäin

Gertrudh (Joutsenlahti) 1792

Lars (Lamminpohja) 1797

Staffan (Joutsenlahti) 1792

Rönckä

Oloff (Ahvensalmi) 1788

SAlkuun

Sairainen

Hind: (Tammenlahti) 1805

Sallin

Johan (Sallila) 1805

Peer (Raaminmäki) 1804

Staffan (Asikkala) 1786

Sallinen

Oloff (Palvalahti) 1801

Peer (Joutsenmäki) 1792

Sauckoin

Anders (Rantasalo) 1802

Saukoin

Adam (Reijola) 1804

Schwerdfalt

(Rantasalo) 1802

Sef

Johan (Pappila) 1810

Sistoin

Mattz (Osikonmäki) 1799

Staffan (Osikonmäki) 1799

Staffan (Parkumäki) 1800

Stork

Erich (Asikkala) 1787

Suppoin

Påhl (Putkisalo) 1801

Suåmal:

Erich (Osikonmäki) 1798

Niels (Hiltula) 1791

Såf:itar

Beata (Voinsalmi) 1809

Såininen

Mattz (Ahvensalmi) 1788

Såpain

Abraham (Joutsenlahti) 1792

Hindrich (Joutsenlahti) 1792

Sårmuin

Staffan (Tornioniemi) 1805

Säppä

Staffan (Tammenlahti) 1805

Södermark

Maria (Rantasalo) 1802

Niels (Rantasalo) 1802

TAlkuun

Tackin

Anders (Ritalahti) 1803

Cnut (Ritalahti) 1803

Johan (Ritalahti) 1803

Tammer

Petter Hinderss: (Tuusmäki) 1807

Taskin

Anders (Hiismäki) 1790

Christina (Hiltula) 1791

Jören (Hiltula) 1791

Oloff (Kolkontaipale) 1795

Oloff Mattss: (Osikonmäki) 1798

Staffan (Osikonmäki) 1798

Teihach

(Rantasalo) 1803

Thett

And:s (Rantasalo) 1802

Tijtain

Mårten (Asikkala) 1786

Tirckoin

Nieles (Asikkala) 1786

Peer (Pölläkkä) 1799

Staffan (Rauhamäki) 1804

Tönnis (Rauhamäki) 1804

Tirroinen

Carll (Osikonmäki) 1798

Tuchkain

Anders (Kolkontaipale) 1795

Ifwar (Kolkontaipale) 1795

Johan (Kolkontaipale) 1795

Petter (Kolkontaipale) 1795

Tuchkoin

And:s (Ahvensalmi) 1788

Tuchkuin

Hardwig Thomasson (Hiltula) 1790

Mattz (Hiltula) 1790

Turuin

Hindrich (Joutsenmäki) 1792

Hindrich (Rantasalo) 1802

Hindrich (Voinsalmi) 1809

Lars (Vaahersalo) 1810

Michell (Torasalo) 1806

Tålf:ain

Abraham (Teemassaari) 1806

Anders (Asikkala) 1786

Niels (Asikkala) 1786

Olof (Teemassaari) 1806

Olof Peersson (Asikkala) 1786

Oloff (Teemassaari) 1806

Petter (Asikkala) 1786

Tålfwain

Erich (Teemassaari) 1806

Giösta (Teemassaari) 1806

Lars (Teemassaari) 1806

Mattz (Teemassaari) 1806

Oloff (Teemassaari) 1806

Täräs

Påhl (Kolkontaipale) 1794

Törröin

Mattz (Pisamalahti) 1799

UAlkuun

Ursinus

Jacob (Osikonmäki) 1798

VWAlkuun

Wachroin

Jören (Putkisalo) 1801

Waldoin

Gustaff (Hiltula) 1791

Wargentin

Johan (Lamminpohja) 1797

Waroin

Nils (Ahvensalo) 1818

Wauhkoin

Michell (Hiismäki) 1790

Samuell (Hiismäki) 1790

Wichawain

Lars (Hiltula) 1791

Wihawain

Söfring (Hiismäki) 1789

Wirilander

(Teemassaari) 1807

Wirolain

Jöran (Pirilä) 1799

Wjhawain

Söfring (Pappila) 1810

Wäijssäin

Mattz Peersson (Hiltula) 1791

Wäntin

Hindrich (Joutsenlahti) 1793

Ingebor (Joutsenlahti) 1793

Wänttin

Petter (Repomäki) 1804

Wänttäin

Påhl (Torasalo) 1806

Wänäin

Anders (Rantasalo) 1803

Giösta (Rantasalo) 1803

Peer (Tuusmäki) 1808

Wäpssäl:n

Hindrich (Palvalahti) 1801

Wäpssäläin

Hans (Palvalahti) 1801

Oloff (Palvalahti) 1801

ZAlkuun

Zitting

(Tuusmäki) 1807

Regina (Tuusmäki) 1807

ÅAlkuun

Åtin

Mattz (Haapataipale) 1790

Petter (Haapataipale) 1790

Påhl (Haapataipale) 1790

Thomas (Haapataipale) 1790

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 664 nimeä

KylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023