AloitussivuSavon henkikirjatRantasalmen pitäjä1725 → Nimihakemisto

Rantasalmi henkikirja 1725

Nimihakemisto


-  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  VW  Z  Å 
 -  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  VW  Z  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Adam Giertssonn (Hevonlahti) 2577

Agneta (Kolkontaipale) 2582

Anders (Asikkala) 2572

Anders Mårt:nss: (Asikkala) 2571

Arfwed Dafwidsson (Syväis) 2594

Arfwedh (Syväis) 2594

Brita (Lamminpohja) 2583

Carin (Lamminpohja) 2583

Carin (Tuusmäki) 2599

Christer (Parkumäki) 2588

Giert (Hevonlahti) 2577

Gustaf (Parkumäki) 2588

Gustaf (Syväis) 2594

Gustaf Gustafss:n (Asikkala) 2572

Hindrich (Pölläkkä) 2587

Hindrich (Palvalahti) 2590

Ifwar Hinderss:n (Palvalahti) 2590

Ifwar Ifwarsson (Vaahersalo) 2600

Ingeborg (Kolkontaipale) 2581

Ingredh (Rantasalo) 2591

Jacob Jacobsson (Kolkontaipale) 2582

Johan (Lahdenkylä) 2584

Johan (Teemassaari) 2596

Julliana (Hiltula) 2577

Jöran (Palvalahti) 2590

Jöran (Rantasalo) 2591

Jöran (Vaahersalo) 2600

Kirstin (Hiismäki) 2576

Kirstin (Hiltula) 2577

Kirstin (Rantasalo) 2590

Lahrs (Vaahersalo) 2600

Lahrs Haq:ss:n (Vaahersalo) 2600

Lijssa (Rantasalo) 2591

Lijssa (Voinsalmi) 2599

Magdal (Rantasalo) 2590

Marckus Marckuss (Putkisalo) 2590

Margaareta (Osikonmäki) 2586

Margareta (Asikkala) 2573

Margareta (Kurkela) 2579

Margareta (Rantasalo) 2592

Margeta (Pappila) 2600

Mattz (Ahvensalmi) 2573

Mattz (Harjuranta) 2574

Mattz (Pappila) 2601

Mattz Hardwijckss:n (Hiltula) 2577

Michell (Rantasalo) 2592

Michell (Tuusmäki) 2598

Michell Cassperss:n (Vaahersalo) 2600

Michell Mattss: (Vaahersalo) 2600

Michell Påhlsson (Tuusmäki) 2598

Mårten (Lamminpohja) 2583

N: (Voinsalmi) 2599

Nills (Asikkala) 2572

Nills (Pölläkkä) 2587

Olof (Ahvensalmi) 2573

Olof (Sallila) 2594

Olof Abrahamss:n (Ahvensalmi) 2574

Olof Ohlsson (Reijola) 2594

Oloff (Hevonlahti) 2578

Peer (Palvalahti) 2590

Petter (Kolkontaipale) 2581

Petter (Rantasalo) 2592

Påhl (Palvalahti) 2590

Påhls (Harjuranta) 2575

Samuell Samuellss: (Osikonmäki) 2586

Schwante (Tuusmäki) 2598

Sigredh (Teemassaari) 2596

Sijssa (Repomäki) 2593

Sophia (Lamminpohja) 2583

Staffan (Asikkala) 2572

Staffan (Lahdenkylä) 2583

Staffan (Tuusmäki) 2598

Staffan Arfwedss:n (Lahdenkylä) 2584

Susanna (Osikonmäki) 2584

Sussanna (Pappila) 2600

Thomas Michellsson (Tuusmäki) 2598

AAlkuun

Achtmöller

Erich (Tuusmäki) 2598

Agander

(Voinsalmi) 2599

Argilander

Johan (Kurkela) 2579

Assickain

Anders (Vaahersalo) 2600

Johan (Osikonmäki) 2585

Jöran (Osikonmäki) 2585

Lahrs (Kolkontaipale) 2582

Peer Ohlss:n (Asikkala) 2572

Petter (Kolkontaipale) 2582

BAlkuun

Backarin

Abraham (Palvalahti) 2589

Abraham (Rantasalo) 2591

Arfwed (Ahvensalmi) 2574

Claes (Raaminmäki) 2594

Erich (Parkumäki) 2588

Hindrich (Rantasalo) 2591

Hindrich (Raaminmäki) 2594

Ifwar (Rantasalo) 2592

Jöran (Parkumäki) 2588

Mattz (Raaminmäki) 2594

Mattz Mich:ss:n (Palvalahti) 2589

Michell (Ahvensalmi) 2574

Michell (Palvalahti) 2589

Olof (Rantasalo) 2591

Petter (Rantasalo) 2591

Påhl (Parkumäki) 2588

Staffan (Rantasalo) 2591

Brusin

(Rantasalo) 2592

CAlkuun

Clostarin

Arfwed (Palvalahti) 2589

Erich (Hevonlahti) 2578

Hindrich (Hevonlahti) 2578

Nills (Hevonlahti) 2578

Peer Peerss:n (Hiltula) 2577

Staffan (Teemassaari) 2596

Conrat

Hindrich Ifwarss (Reijola) 2594

Jacob (Reijola) 2594

Coussmain

Petter (Harjuranta) 2575

DAlkuun

Dombergh

(Ahvensalo) 2573

EAlkuun

Engmarck

(Tornioniemi) 2595

Anna Maija (Tornioniemi) 2595

Erroin

Anders (Pisamalahti) 2587

Annicka (Tornioniemi) 2595

Erich (Hiltula) 2577

Hindrich (Kurkela) 2579

Johan (Leislahti) 2583

Johan Mattss:n (Lahdenkylä) 2584

Mattz (Lahdenkylä) 2583

Mattz (Pisamalahti) 2587

Peer (Tornioniemi) 2595

FAlkuun

Feisack

(Rantasalo) 2592

Christ: Rigina (Rantasalo) 2592

Fårssman

Johan (Osikonmäki) 2584

GAlkuun

Gerland:

(Rantasalo) 2592

Gerlander

Ambrusius (Rantasalo) 2591

Gyllenbrandt

(Asikkala) 2572

HAlkuun

Hackulin

(Sompasaari) 2595

Halloin

Mattz (Tuusmäki) 2599

Haloin

Peer (Rantasalo) 2592

Hardick:n

Erich Mattss:n (Kolkontaipale) 2580

Hardickain

Berendt (Hiltula) 2577

Harenschild

(Putkisalo) 2590

Harlin

(Asikkala) 2573

Harnesch:

(Vaahersalo) 2600

Harneschiold

(Vaahersalo) 2600

Hassinen

Anders (Torasalo) 2595

Petter (Ahvensalmi) 2573

Haukain

Agneta (Parkumäki) 2588

Anders (Osikonmäki) 2584

Johan (Parkumäki) 2588

Mårten (Parkumäki) 2588

Petter (Putkisalo) 2590

Thomas (Parkumäki) 2588

Heiska

Hinddrich (Rauhamäki) 2593

Ifwar (Rauhamäki) 2593

Olof (Rauhamäki) 2593

Petter (Rauhamäki) 2593

Heiskain

Anders (Torasalo) 2595

Hindrich (Rauhamäki) 2593

Jonas (Kolkontaipale) 2580

Nills (Porosalmi) 2590

Olof (Palvalahti) 2589

Peer (Harjuranta) 2574

Petter (Rauhamäki) 2593

Herrain

Michell (Rantasalo) 2592

Hillduin

Peer (Repomäki) 2593

Hindricius

And: (Kolkontaipale) 2582

And: (Pappila) 2600

Catharina (Pappila) 2600

Hirfwoin

Hindrich (Joutsenmäki) 2579

Johan And:ss: (Asikkala) 2573

Mattz (Asikkala) 2573

Mattz (Joutsenmäki) 2579

Olof (Palvalahti) 2589

Peer (Joutsenmäki) 2579

Huckain

Brussius (Parkumäki) 2589

Carin (Parkumäki) 2589

Claes (Hiismäki) 2576

Hindrich (Parkumäki) 2589

Karin (Hiismäki) 2576

Lahrs (Hiismäki) 2575

Mattz (Hiismäki) 2575

Påhl (Parkumäki) 2589

Samuell (Hiismäki) 2576

Staffan (Osikonmäki) 2586

Huttuin

Hindrich (Parkumäki) 2588

Olof (Osikonmäki) 2584

Peer (Pappila) 2601

Påhl (Osikonmäki) 2584

Hyfwein

Hindrich (Kolkontaipale) 2581

Mattz (Kolkontaipale) 2581

Thomas (Kolkontaipale) 2581

Hyfwäin

Mattz (Kolkontaipale) 2581

Hyfwöin

Petter (Lahdenkylä) 2583

Hynnin

Olof (Koivumäki) 2582

Peer (Koivumäki) 2582

Hyppein

Jöran (Rantasalo) 2592

Håckain

Grells (Teemassaari) 2597

Mattz (Teemassaari) 2597

Hållapain

Gustaf (Osikonmäki) 2585

Hållopain

Hans (Joutsenmäki) 2579

Olof (Kurkela) 2579

Håtacka

Johan (Hiismäki) 2576

Hämmäl:

Mattz (Kolkontaipale) 2581

Hämmäl:n

Anna (Kolkontaipale) 2580

Brussius (Kolkontaipale) 2580

Johan (Kolkontaipale) 2580

Johan Mart:nss:n (Kolkontaipale) 2580

Mattz (Kolkontaipale) 2580

Mattz (Tuusmäki) 2598

Hämmälein

Mårten (Haapataipale) 2576

Sara (Haapataipale) 2576

Thomas (Haapataipale) 2576

Hässein

Johan (Rantasalo) 2592

IAlkuun

Ickoin

Anders (Sallila) 2594

Ickäheimoin

Anders (Kolkontaipale) 2581

Hind: (Rantasalo) 2592

Ifwar (Tornioniemi) 2595

Johan (Koivumäki) 2583

Johan (Osikonmäki) 2584

Lahrs (Kolkontaipale) 2581

Michell (Kolkontaipale) 2581

Nills (Kolkontaipale) 2581

Olof (Koivumäki) 2583

Peer (Kolkontaipale) 2581

Peer And:ss:n (Hiismäki) 2576

Påhl (Kolkontaipale) 2581

Thomas (Koivumäki) 2583

Illf:

Samuell (Hiismäki) 2576

Illfwoin

(Joutsenmäki) 2579

Anders (Hiltula) 2577

Johan (Kolkontaipale) 2580

Michell (Kolkontaipale) 2580

Immoin

Anders (Harjuranta) 2575

Christer (Parkumäki) 2588

Johan Lahrss:n (Joutsenmäki) 2578

Joran (Voinsalmi) 2600

Josseph (Varkaus) 2600

Lahrs (Voinsalmi) 2600

Mårten (Harjuranta) 2575

Mårten (Joutsenmäki) 2579

Olof (Joutsenmäki) 2579

Olof Ohlss:n (Harjuranta) 2575

Staffan (Voinsalmi) 2599

Innain

Anders (Tuusmäki) 2597

Christer (Tuusmäki) 2597

Olof (Tuusmäki) 2597

Issackain

Lahrs (Asikkala) 2571

Itimaeus

Hind: (Kurkela) 2579

JAlkuun

Janhuin

And:s (Teemassaari) 2597

Carll (Osikonmäki) 2586

Johan (Osikonmäki) 2586

Jatinen

Peer (Osikonmäki) 2586

Jerfwel:n

Anders (Tuusmäki) 2598

Jufwoin

Carll (Parkumäki) 2588

Jullckoin

Peer (Rantasalo) 2590

Jumpain

Hindrich (Tornioniemi) 2595

Peer (Tornioniemi) 2595

Junckatar

Brita (Teemassaari) 2596

Jurfwain

Mattz (Harjuranta) 2575

Olof (Harjuranta) 2575

Jutel:

Abram Mellch:ss:n (Voinsalmi) 2599

Jutelain

Abraham (Pölläkkä) 2587

Bengdt (Pölläkkä) 2587

Peer (Vaahersalo) 2600

Jutil:

Abraham (Teemassaari) 2596

Anders (Pölläkkä) 2587

Jutilain

Peer (Voinsalmi) 2599

Juutilain

Peer (Harjuranta) 2574

Juutin

Mattz (Harjuranta) 2574

Jäppin

Bengdt (Harjuranta) 2574

Järfwel:

Thomas (Pirilä) 2588

Järfwel:n

Anders (Kolkontaipale) 2580

Järfwelein

Claes (Pirilä) 2588

Jäskelein

Hind: (Osikonmäki) 2585

Michell (Asikkala) 2571

KAlkuun

Kainul:

(Raaminmäki) 2594

Hindrich (Asikkala) 2571

Kainul:n

Enoch (Asikkala) 2571

Johan (Osikonmäki) 2585

Staffan (Parkumäki) 2589

Kainulain

Ifwar (Asikkala) 2571

Kaipoin

Erich (Osikonmäki) 2586

Kamarein

Anders (Tuusmäki) 2598

Kanckuin

Erich (Kolkontaipale) 2582

Erich (Pirilä) 2588

Hindrich (Tuusmäki) 2597

Johan (Leislahti) 2583

Johan (Lahdenkylä) 2583

Mattz (Pirilä) 2588

Mattz (Tuusmäki) 2598

Nills (Kolkontaipale) 2580

Nills (Pirilä) 2587

Olof (Kolkontaipale) 2582

Peer (Harjuranta) 2574

Peer (Kolkontaipale) 2582

Peer (Pölläkkä) 2587

Petter (Joutsenmäki) 2579

Petter (Pirilä) 2588

Påhl (Pirilä) 2587

Påhl (Tuusmäki) 2597

Kanckutar

Lissbeta (Kolkontaipale) 2580

Kanniain

Beata (Haapataipale) 2577

Lahrs (Haapataipale) 2577

Petter (Haapataipale) 2577

Kanninen

Lahrs (Tornioniemi) 2595

Kardin

Joh: (Tuusmäki) 2599

Karfwin

Hindrich (Osikonmäki) 2586

Johan (Asikkala) 2571

Jöran (Lamminpohja) 2583

Jöran (Osikonmäki) 2587

Påhl (Leislahti) 2583

Karfwoin

Mattz (Asikkala) 2572

Karhuin

Anders (Hiltula) 2577

Karpin

Johan (Joutsenmäki) 2579

Petter (Joutsenmäki) 2579

Kassain

Erich (Joutsenmäki) 2579

Påhl (Tammenlahti) 2599

Kassinen

Michell (Tuusmäki) 2599

Samuell (Tuusmäki) 2599

Kaupin

Johan (Asikkala) 2571

Olof (Voinsalmi) 2599

Påhl (Asikkala) 2572

Kettol:

Hind: (Parkumäki) 2589

Kettuin

Anders (Ahvensalmi) 2573

Axell (Karhilantaipale) 2580

Mattz (Koivumäki) 2582

Killpel:n

Anders (Voinsalmi) 2600

Erich (Voinsalmi) 2600

Hindrich (Harjuranta) 2574

Samuell (Hiltula) 2577

Killpelein

Lahrs (Pisamalahti) 2587

Peer (Pisamalahti) 2587

Petter (Karhilantaipale) 2579

Kinnuin

Arfwed (Ahvensalmi) 2574

Christer (Harjuranta) 2575

Ifwar (Ahvensalmi) 2574

Michell (Repomäki) 2593

Nills (Parkumäki) 2589

Petter (Ahvensalmi) 2574

Samuell (Ahvensalmi) 2574

Simon (Hevonlahti) 2577

Kinnun

Petter (Syväis) 2594

Kiskin

Petter (Osikonmäki) 2584

Philip (Rantasalo) 2590

Kiutin

Mårten (Asikkala) 2572

Koulem:n

Michell (Osikonmäki) 2585

Koulemain

Abraham (Osikonmäki) 2584

Lahrs (Joutsenmäki) 2578

Michell (Osikonmäki) 2584

Michell (Osikonmäki) 2585

Nills (Osikonmäki) 2585

Kuckoin

Anders (Torasalo) 2595

Erich (Lahdenkylä) 2584

Hindrich (Harjuranta) 2574

Johan Andersson (Torasalo) 2595

Mattz (Lahdenkylä) 2583

Olof (Harjuranta) 2575

Peer (Harjuranta) 2575

Påhl (Asikkala) 2572

Påhl (Harjuranta) 2575

Kuckotar

Anna (Torasalo) 2595

Kufwain

Anders (Hevonlahti) 2577

Olof (Hevonlahti) 2577

Kuroin

Mattz (Tuusmäki) 2597

Kuttwoin

Christer (Hiismäki) 2576

Ellias (Ahvensalmi) 2574

Ellias (Parkumäki) 2588

Hans (Joutsenmäki) 2579

Jöran (Hiismäki) 2576

Mattz (Joutsenmäki) 2579

Petter (Voinsalmi) 2599

Petter Staffanss:n (Parkumäki) 2589

Påhl (Tammenlahti) 2599

Kyander

Johan (Rantasalo) 2591

Kyllein

Sigfred (Kolkontaipale) 2580

Kåck:

Jöran (Pisamalahti) 2587

Kåckalain

Olof (Raaminmäki) 2594

Kåcke

Mattz (Kolkontaipale) 2581

Kåckoin

Olof (Ahvensalo) 2573

Thomas (Kolkontaipale) 2580

Kåhlberg

(Rantasalo) 2591

Kåikail:n

Mattz (Pappila) 2601

Kåikal:n

Anders (Pappila) 2600

Hindrich (Pappila) 2600

Nills Nillss: (Tammenlahti) 2599

Kåndiain

Johan (Kolkontaipale) 2582

Lahrs (Rantasalo) 2592

Kånttin

Abram (Palvalahti) 2590

Hindrich (Palvalahti) 2590

Michell (Putkisalo) 2590

Kåpoin

Christer (Asikkala) 2571

Rassmus (Osikonmäki) 2585

Thomas (Teemassaari) 2596

Kåppoin

Mattz (Hiltula) 2577

Påhl (Hevonlahti) 2577

Kåpsa

Erich (Asikkala) 2572

Kårhoin

Anders (Hiltula) 2577

Kårpein

Urban (Voinsalmi) 2600

Kårpin

Mattz (Repomäki) 2593

Olof (Rantasalo) 2592

Kåssoin

Anders (Pappila) 2601

Kåtilain

Johan (Tuusmäki) 2598

Kämmärein

Anders (Parkumäki) 2589

Kämärein

Anders (Osikonmäki) 2586

Anders (Tuusmäki) 2597

Christer (Tuusmäki) 2598

Michell (Parkumäki) 2589

Mårten (Parkumäki) 2589

Petter (Parkumäki) 2589

Staffan (Tuusmäki) 2597

Kärckein

Anders (Pirilä) 2588

Anders (Tuusmäki) 2598

Brussius (Tuusmäki) 2598

Erich (Tuusmäki) 2597

Olof (Tuusmäki) 2597

Olof (Tuusmäki) 2598

Peer (Koivumäki) 2582

Staffan (Tuusmäki) 2598

Thomas (Tuusmäki) 2597

Kärfwin

Olof (Voinsalmi) 2599

Kärkes

Michell (Tuusmäki) 2597

Kätt:n

Peer Månss:n (Repomäki) 2593

Kättuin

Petter (Kolkontaipale) 2582

Kätutar

Anna (Lahdenkylä) 2584

Könnäin

Anders (Rantasalo) 2591

LAlkuun

Laitin

Anders (Teemassaari) 2596

Christer (Kolkontaipale) 2580

Ellias (Teemassaari) 2596

Johan (Rantasalo) 2591

Mattz Enochss:n (Parkumäki) 2589

Thomas (Teemassaari) 2596

Lamain

(Asikkala) 2571

Sigfredh (Lahdenkylä) 2583

Lappal:

(Porosalmi) 2590

Michell (Rantasalo) 2592

Lappal:n

Anna (Joutsenlahti) 2578

Jacob (Rauhamäki) 2593

Johan (Rantasalo) 2592

Staffan (Rauhamäki) 2593

Lappalain

(Osikonmäki) 2585

Lassoin

(Repomäki) 2593

Anders (Vaahersalo) 2600

Laukain

Petter (Joutsenlahti) 2578

Launiain

Erich (Osikonmäki) 2587

Laurbech

Samuel (Lamminpohja) 2583

Lautiain

Jöran (Parkumäki) 2588

Peer Påhlssonn (Parkumäki) 2588

Påhl Peerss:n (Parkumäki) 2588

Lindh

Claes (Tornioniemi) 2595

Giert (Tornioniemi) 2595

Liutj

Johan (Kolkontaipale) 2582

Loode

Joh: Willh: (Leislahti) 2583

Luukoin

Michell (Vaahersalo) 2600

Lydeman

Jochim (Lamminpohja) 2583

Lydickain

Mattz (Torasalo) 2595

Petter (Tuusmäki) 2599

Lydickein

Olof (Leislahti) 2583

Lydickäin

Michell Nillsson (Asikkala) 2572

Läppein

Johan (Hiltula) 2577

Läskin

Anders (Rantasalo) 2591

Carll (Kolkontaipale) 2580

Grells (Kolkontaipale) 2581

Mattz (Kolkontaipale) 2580

Nills (Kolkontaipale) 2580

Peer (Kolkontaipale) 2580

MAlkuun

Mallckj

Anders (Hevonlahti) 2578

Erich (Palvalahti) 2589

Hindrich (Hevonlahti) 2578

Johan (Hevonlahti) 2578

Mattz (Hevonlahti) 2578

Petter (Palvalahti) 2589

Mannickain

Mattz (Osikonmäki) 2584

Marain

Mattz (Kolkontaipale) 2580

Petter (Tuusmäki) 2598

Massalin

Hind (Puikonniemi) 2589

Massinen

Mattz (Tuusmäki) 2599

Matil:n

Michell (Tornioniemi) 2595

Mickoin

Erich (Hiismäki) 2576

Muijuin

Anders (Kolkontaipale) 2580

Mulldoin

Michell (Ahvensalmi) 2574

Olof (Ahvensalmi) 2574

Mullj

Anders (Tuusmäki) 2598

Must:

Johan (Teemassaari) 2597

Mustoin

(Osikonmäki) 2586

Mattz (Teemassaari) 2597

Samuell (Lamminpohja) 2583

Myckein

Thomas (Parkumäki) 2589

Måilain

Nills (Kolkontaipale) 2581

Månoin

Anders (Osikonmäki) 2585

Mattz (Osikonmäki) 2585

Mähoin

Anders (Kolkontaipale) 2582

Olof (Kolkontaipale) 2582

Mälckiä

Arfwed (Tuusmäki) 2599

Mällckiä

Hans (Rantasalo) 2592

Lahrs (Rantasalo) 2592

Michell (Rantasalo) 2592

NAlkuun

Natein

Hindrich (Torasalo) 2595

Nattuin

Anders (Voinsalmi) 2599

Carll (Pisamalahti) 2587

Lahrs (Teemassaari) 2596

Olof (Teemassaari) 2596

Nattuinen

Påhl (Lahdenkylä) 2584

Natuin

Lahrs Lahrss:n (Pölläkkä) 2587

Nauatar

Sophia (Pölläkkä) 2587

Naukarin

Hindrich (Torasalo) 2596

Nickoin

Johan (Joutsenmäki) 2579

Nirain

Anders (Ahvensalmi) 2573

Johan (Ahvensalmi) 2573

Olof (Ahvensalmi) 2573

Nissin

Petter (Joutsenlahti) 2578

Petter (Kolkontaipale) 2581

Petter (Rantasalo) 2591

Nissinen

Nills (Lahdenkylä) 2584

Nordman

(Osikonmäki) 2586

Nouss:

Anders (Osikonmäki) 2586

Noussiain

Johan (Rantasalo) 2591

Johan (Sallila) 2594

Michell (Tuusmäki) 2598

Peer (Tuusmäki) 2597

Peer (Pappila) 2600

Påhl (Tuusmäki) 2598

Nupoin

Hindrich (Pisamalahti) 2587

Michell (Palvalahti) 2589

Nyckein

Johan (Harjuranta) 2574

Påhl (Ahvensalmi) 2574

Nylander

(Ahvensalo) 2573

Nätin

Jacob (Kolkontaipale) 2580

OAlkuun

Oppman

(Rantasalo) 2591

Otin

(Lahdenkylä) 2584

Mattz (Haapataipale) 2576

Mattz (Rauhamäki) 2593

Påhl (Haapataipale) 2576

Simon (Kolkontaipale) 2581

Staffan (Rauhamäki) 2593

Thomas (Haapataipale) 2576

Thomas (Tuusmäki) 2598

Otinen

Petter (Tuusmäki) 2598

Outinen

Mattz (Tuusmäki) 2598

PAlkuun

Packarin

Mattz (Osikonmäki) 2585

Packol:n

Olof (Lahdenkylä) 2584

Paijain

(Kolkontaipale) 2580

Johan (Kolkontaipale) 2582

Paijatar

Maria (Osikonmäki) 2586

Paldanius

Ellias (Kurkela) 2579

Pardain

Påhl (Ahvensalmi) 2574

Parfwiain

(Hiismäki) 2575

Passoin

Jochim (Rantasalo) 2591

Paunoin

Abraham (Tuusmäki) 2597

Mattz (Suurniemi) 2594

Mattz (Tuusmäki) 2597

Peukoin

Simon (Torasalo) 2596

Philipaeus

Hindrich (Pappila) 2601

Thomas (Pappila) 2601

Pijkman

Sigfred (Osikonmäki) 2585

Pijparin

(Rantasalo) 2591

Pirain

Anders (Parkumäki) 2589

Pirhoin

Eskell (Hevonlahti) 2578

Pistohlkårs

Georg (Tuusmäki) 2599

Pittkoin

Petter (Osikonmäki) 2586

Pråckman

Joh: (Putkisalo) 2590

Pullckin

Johan (Asikkala) 2571

Lahrs (Syväis) 2594

Maria (Syväis) 2594

Petter (Parkumäki) 2589

Pullkin

Haqwinus (Osikonmäki) 2584

Jöran (Parkumäki) 2588

Lahrs Lahrsson (Lahdenkylä) 2584

Mattz (Leislahti) 2583

Punnoin

Hindrich (Hiismäki) 2576

Purdin

Anders (Kolkontaipale) 2581

Hindrich (Ahvensalmi) 2573

Johan (Ahvensalmi) 2573

Olof (Ahvensalmi) 2573

Purhoin

Johan (Reijola) 2594

Purtinen

Johan (Hevonlahti) 2577

Olof (Hevonlahti) 2577

Pustin

Clemet (Hevonlahti) 2578

Giert (Rantasalo) 2591

Hindrich Ifwarsson (Sompasaari) 2595

Ifwar (Sompasaari) 2595

Mattz (Kolkontaipale) 2581

Staffan (Asikkala) 2572

Staffan (Sompasaari) 2595

Thomas (Hevonlahti) 2578

Thomas (Kolkontaipale) 2581

Putkitar

Christina (Asikkala) 2572

Puttkin

Bertell (Hiismäki) 2575

Olof (Kolkontaipale) 2580

Pyllckein

Carll (Hiismäki) 2576

Hindrich (Hiismäki) 2576

Petter (Rantasalo) 2592

Påssa

Fredrich (Rantasalo) 2592

Pällkoin

Staffan (Kolkontaipale) 2582

Pässoin

Abraham (Asikkala) 2573

Abraham (Osikonmäki) 2584

Hindrich (Asikkala) 2571

Mattz (Ahvensalmi) 2574

Michell (Osikonmäki) 2586

Michell (Syväis) 2594

Michell (Vaahersalo) 2600

Olof (Asikkala) 2572

Olof (Ahvensalmi) 2574

Olof (Syväis) 2594

Påhl (Kolkontaipale) 2580

Pässotar

Brita (Syväis) 2594

Pöihein

Anders (Kolkontaipale) 2580

Pöllein

Anders (Ahvensalmi) 2574

Hind: (Osikonmäki) 2584

Ifwar (Ahvensalmi) 2573

Jacob (Ahvensalmi) 2573

Johan (Ahvensalmi) 2573

Johan (Raaminmäki) 2594

Margareta (Teemassaari) 2597

Mattz (Joutsenlahti) 2578

Petter (Teemassaari) 2597

Påhl (Ahvensalmi) 2573

QAlkuun

Qwintus

Johan (Osikonmäki) 2585

RAlkuun

Rahuin

Mattz (Tuusmäki) 2597

Staffan Påhlss: (Kolkontaipale) 2580

Ramj

Anders Johansson (Torasalo) 2596

Rautia

Anders (Kolkontaipale) 2582

Rautiain

Anders (Osikonmäki) 2586

Brita (Osikonmäki) 2586

Carin (Osikonmäki) 2586

Carll (Rantasalo) 2592

Reijonen

Mattz (Tuusmäki) 2598

Reinickain

Anders (Parkumäki) 2588

Mattz (Parkumäki) 2588

Michell (Parkumäki) 2588

Påhl (Parkumäki) 2589

Rohoin

Anders (Ritalahti) 2593

Ruskain

Erich (Hiismäki) 2575

Herman (Hiismäki) 2575

Lahrs (Hiismäki) 2576

Mattz (Hiismäki) 2575

Rutain

Erich (Parkumäki) 2588

Nills (Osikonmäki) 2586

Råckain

Hindrich (Karhilantaipale) 2580

Johan (Kurkela) 2579

Rångain

Arfwed (Hiismäki) 2576

Påhl (Hiismäki) 2576

Råpoin

Anders (Harjuranta) 2575

Nills (Harjuranta) 2575

Petter (Harjuranta) 2575

Råssberg

Daniel (Tuusmäki) 2597

Räissein

Hindrich (Harjuranta) 2574

Lahrs (Lahdenkylä) 2584

Lahrs Lahrsson (Harjuranta) 2575

Staffan Lahrss:n (Harjuranta) 2575

Rämäxein

Abraham (Tuusmäki) 2599

Rässein

Hindrich (Joutsenlahti) 2578

Staffan (Joutsenlahti) 2578

Rönckä

Anders (Ahvensalmi) 2573

Rössling

Gustaf (Voinsalmi) 2599

SAlkuun

Safwol:

Mårt:n (Rauhamäki) 2593

Sairainen

Hindrich (Tammenlahti) 2599

Sallin

Ellias (Kurkela) 2579

Johan (Sallila) 2594

Olof (Palvalahti) 2590

Petter (Raaminmäki) 2594

Staffan (Asikkala) 2572

Thomas (Palvalahti) 2590

Sallit:r

Margetta (Torasalo) 2596

Sauckoin

Thomas (Hiismäki) 2576

Saukoin

Adam (Kolkontaipale) 2581

Anders (Osikonmäki) 2584

Seff

Johan (Pappila) 2600

Sijstoin

Lahrs (Lamminpohja) 2583

Silain

(Harjuranta) 2575

Sinckoin

Petter (Lahdenkylä) 2584

Sistoin

Mattz (Osikonmäki) 2586

Staffan (Osikonmäki) 2586

Soinin

Mattz (Asikkala) 2572

Solltau

(Rantasalo) 2592

Soumal:n

Erich (Osikonmäki) 2585

Mattz (Osikonmäki) 2586

Sporra

Anna (Asikkala) 2572

Erich (Asikkala) 2572

Ewa (Asikkala) 2572

Sprmuin

Staffan (Kolkontaipale) 2582

Suttin

Johan (Hiltula) 2577

Såpain

Abraham (Joutsenlahti) 2578

Hindrich (Joutsenlahti) 2578

Michell (Joutsenlahti) 2578

Olof (Joutsenlahti) 2578

Peer (Voinsalmi) 2599

Sårf:n

Anders (Syväis) 2594

Säppein

Anders (Torasalo) 2595

Staffan (Torasalo) 2595

Södermarck

Nils (Rantasalo) 2590

TAlkuun

Tackin

Anders (Ritalahti) 2593

Johan (Ritalahti) 2593

Taskin

Anders (Hiltula) 2577

Jöran (Hiltula) 2577

Olof (Kolkontaipale) 2582

Olof Mattsson (Osikonmäki) 2585

Staffan (Osikonmäki) 2585

Teet

Israel (Rantasalo) 2591

Margareta (Rantasalo) 2591

Teititn

(Asikkala) 2572

Tickatar

Brijta (Tuusmäki) 2598

Tijlickain

(Osikonmäki) 2586

Tijtain

Mårten (Asikkala) 2571

Tirckoin

Hindrich (Parkumäki) 2588

Nills (Asikkala) 2571

Peer (Pölläkkä) 2587

Petter (Hiismäki) 2576

Staffan (Rauhamäki) 2593

Tynne (Rauhamäki) 2593

Tirroin

Carll (Osikonmäki) 2584

Tofwin

Christer (Osikonmäki) 2585

Troffill

(Teemassaari) 2596

Tuchkain

Anders (Asikkala) 2572

Anders (Kolkontaipale) 2581

Ifwar (Kolkontaipale) 2581

Johan (Kolkontaipale) 2581

Petter (Kolkontaipale) 2581

Turuin

Anders (Pisamalahti) 2587

Erich (Pisamalahti) 2587

Hindrich (Rantasalo) 2591

Johan (Voinsalmi) 2599

Lahrs (Parkumäki) 2588

Michell (Torasalo) 2596

Påhl (Osikonmäki) 2585

Tållf:n

Anders (Asikkala) 2571

Anders (Teemassaari) 2596

Gustaf (Teemassaari) 2596

Hindrich Abrahamsson (Teemassaari) 2596

Lahrs (Teemassaari) 2596

Olof Mattss:n (Teemassaari) 2596

Olof Peerss:n (Asikkala) 2571

Tållfwain

Carll (Putkisalo) 2590

Gustaf (Teemassaari) 2596

Olof (Teemassaari) 2596

Täräs

Påhl (Hiltula) 2577

Täräwä

Margetta (Osikonmäki) 2586

Törrein

Abraham (Vaahersalo) 2600

UAlkuun

Ursinus

Jacob (Lahdenkylä) 2584

Jacob (Osikonmäki) 2586

VWAlkuun

Wahl

Petter (Osikonmäki) 2586

Wallckoin

Olof (Asikkala) 2571

Walld:n

Gustaf (Torasalo) 2595

Wargentin

Johan (Lamminpohja) 2583

Waroin

Jöran (Putkisalo) 2590

Påhl (Kolkontaipale) 2582

Wartiain

Johan (Osikonmäki) 2585

Wauchkoin

Michell (Hiismäki) 2576

Samuell (Hiismäki) 2576

Westman

Hans (Parkumäki) 2589

Wijhawain

Påhl Påhlsson (Hiismäki) 2575

Syring (Kolkontaipale) 2582

Syringh (Hiismäki) 2575

Williack:

Christer (Ahvensalmi) 2574

Williackain

(Harjuranta) 2575

Wirlander

(Teemassaari) 2597

Wirolain

Jöran (Pirilä) 2588

Wäijol:

Ellias (Tuusmäki) 2597

Wänein

Gustaf (Asikkala) 2572

Wännäl:n

Anders (Tammenlahti) 2599

Wänttin

Hindrich (Joutsenlahti) 2578

Ingeborg (Joutsenlahti) 2578

Jöran (Joutsenlahti) 2578

Magnus (Repomäki) 2593

Petter (Joutsenlahti) 2578

Petter (Repomäki) 2593

Påhl (Torasalo) 2596

Wänäin

Anders (Tuusmäki) 2599

Wäpsalain

Hans (Palvalahti) 2590

Oloff (Palvalahti) 2590

ZAlkuun

Zitting

Jochim (Kurkela) 2579

Nills (Tuusmäki) 2598

Regina (Tuusmäki) 2598

ÅAlkuun

Åinoin

Johan (Harjuranta) 2575

Mattz (Suurniemi) 2594

Årrain

Jacob (Osikonmäki) 2585

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 770 nimeä

KylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023