AloitussivuSavon henkikirjatRantasalmen pitäjä1727 → Nimihakemisto

Rantasalmi henkikirja 1727

Nimihakemisto


-  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  VW  Z  Å 
 -  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  VW  Z  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham Abrahamsson (Osikonmäki) 1780A

Adam Giertsson (Hevonlahti) 1777A

Agneta (Kolkontaipale) 1779A

Anna (Pappila) 1787B

Arfwed (Syväis) 1784B

Arfwed Dafwidssonn (Syväis) 1784B

Carin (Lamminpohja) 1779B

Carll (Puikonniemi) 1782A

Ellin (Asikkala) 1774B

Giert (Hevonlahti) 1777A

Giert Adamsson (Hevonlahti) 1777A

Gustaf Bautason (Rantasalo) 1783B

Gustaf Gustafsson (Asikkala) 1774B

Hindrich (Kolkontaipale) 1779A

Ifwar Ifwarsson (Vaahersalo) 1787A

Ingred (Rantasalo) 1783A

Jöran (Rantasalo) 1783A

Jöran (Vaahersalo) 1787A

Kirstin (Hiltula) 1776B

Lahrs (Haapataipale) 1776B

Lahrs (Pisamalahti) 1781A

Lahrs Haqwinusson (Vaahersalo) 1787A

Marckus Marckussonn (Putkisalo) 1782B

Margareta (Rantasalo) 1782B

Maria (Rantasalo) 1782B

Mattz (Ahvensalmi) 1775A

Mattz (Haapataipale) 1776B

Mattz (Teemassaari) 1785B

Mattz (Tammenlahti) 1786B

Mattz Hardtwijckss:n (Hiltula) 1776B

Michell (Lamminpohja) 1779B

Michell (Rantasalo) 1783A

Michell (Tuusmäki) 1786A

Michell Cassperssonn (Vaahersalo) 1787A

Michell Påhlsson (Tuusmäki) 1786A

Olof (Ahvensalmi) 1775B

Olof (Sallila) 1784B

Olof Abrahamsson (Ahvensalmi) 1775B

Olof Ohlssonn (Putkisalo) 1782B

Olof Ohlssonn (Reijola) 1784A

Petter (Haapataipale) 1776B

Påhl (Haapataipale) 1776B

Påhl Mattsson (Vaahersalo) 1787A

Rigina (Lamminpohja) 1779B

Samuell (Koivumäki) 1779A

Staffan (Rauhamäki) 1784A

Staffan (Tuusmäki) 1786A

Staffans (Asikkala) 1775A

Thomas Michellsson (Tuusmäki) 1786A

AAlkuun

Achtmöller

Erich (Tuusmäki) 1786A

Agander

Thomas (Voinsalmi) 1786B

Assickain

Anders (Asikkala) 1775A

Johan (Osikonmäki) 1780A

Lahrs (Kolkontaipale) 1779A

Michell (Asikkala) 1775A

Nillss (Asikkala) 1775A

Peer Ohlsson (Asikkala) 1775A

Petter (Kolkontaipale) 1779A

Aufwin

Erich (Hiismäki) 1776B

BAlkuun

Backarin

Abraham (Palvalahti) 1782A

Abraham (Rantasalo) 1783A

Arfwed (Ahvensalmi) 1775B

Claes (Raaminmäki) 1784B

Hindrich (Asikkala) 1774B

Hindrich (Raaminmäki) 1784B

Hindridhz (Rantasalo) 1783A

Ifwar (Rantasalo) 1783A

Ifwar Hinderssonn (Palvalahti) 1782A

Jöran (Palvalahti) 1782A

Mattz (Rantasalo) 1783A

Mattz (Raaminmäki) 1784B

Mattz Michellsson (Palvalahti) 1782A

Mårten (Raaminmäki) 1784B

Peer (Palvalahti) 1782A

Petter (Ahvensalmi) 1775B

Petter (Rantasalo) 1783A

Påhl (Palvalahti) 1782A

Påhl Jöransson (Parkumäki) 1781B

Brusin

(Rantasalo) 1783B

CAlkuun

Canderot

Schvante (Hiltula) 1776B

Clostarin

Anders (Palvalahti) 1782A

Arfwed (Palvalahti) 1782A

Erich (Hevonlahti) 1777A

Hindrich (Hevonlahti) 1777A

Hindrich (Palvalahti) 1782A

Nills (Hevonlahti) 1777A

Olof (Hevonlahti) 1777A

Peer Peerss:n (Hiltula) 1777A

Staffan (Palvalahti) 1782A

Conrat

Hindrich Ifwarss. (Reijola) 1784A

Jacob (Reijola) 1784A

Coulemain

Abraham (Osikonmäki) 1780A

Michell (Osikonmäki) 1780A

Nills (Osikonmäki) 1780A

Coussmain

Petter (Harjuranta) 1776A

DAlkuun

Dannenberg

(Ahvensalo) 1775A

EAlkuun

Engmarck

Hindrich (Tornioniemi) 1785A

Erroin

Anders (Pisamalahti) 1781A

Erich (Hiltula) 1777A

Hindrich (Kurkela) 1778A

Jöran Mattsson (Lahdenkylä) 1780A

Mattz (Lahdenkylä) 1779B

Mattz (Pisamalahti) 1781A

Mattz (Rantasalo) 1782B

Michell (Tornioniemi) 1785A

Peer (Tornioniemi) 1785A

FAlkuun

Feisach

(Rantasalo) 1783B

Christina Regina (Rantasalo) 1783B

Folltau

(Rantasalo) 1783B

Forsman

Ingeborg (Osikonmäki) 1780A

Johan (Osikonmäki) 1780A

GAlkuun

Gerlander

(Rantasalo) 1783B

Ambrusius (Rantasalo) 1783A

HAlkuun

Hafweman

Hindrich (Rantasalo) 1783B

Halitie

(Kolkontaipale) 1779A

Halloin

Mattz (Tuusmäki) 1786B

Petter (Rantasalo) 1783B

Happoin

Hindrich (Harjuranta) 1776A

Hardickain

Bengdt (Hiltula) 1777A

Harenschiöld

(Putkisalo) 1782B

Harenschiöltd

(Vaahersalo) 1787A

Harenschöld

(Vaahersalo) 1787A

Harlin

(Asikkala) 1775A

Hassinen

Anders (Torasalo) 1785A

Petter (Ahvensalmi) 1775B

Haukain

Agneta (Parkumäki) 1781B

Johan (Parkumäki) 1781B

Johan (Putkisalo) 1782B

Mårten (Parkumäki) 1781B

Thomas (Parkumäki) 1781B

Heimoin

Mattz (Kolkontaipale) 1779A

Heiska

Hindrich Ifwarsson (Rauhamäki) 1784A

Olof (Rauhamäki) 1784A

Petter (Rauhamäki) 1784A

Heiskain

Anders (Torasalo) 1785A

Hindrich (Harjuranta) 1775B

Hindrich (Rauhamäki) 1784A

Ifwar (Rauhamäki) 1784A

Jonas (Kolkontaipale) 1778B

Nills (Porosalmi) 1782B

Olof (Palvalahti) 1782A

Peer (Harjuranta) 1775B

Peer (Rauhamäki) 1784A

Henduin

Johan (Asikkala) 1774B

Herroin

Michell (Rantasalo) 1783B

Heure

Johan (Tuusmäki) 1785B

Hillduin

Peer (Repomäki) 1784A

Hindricij

Anders (Asikkala) 1774B

Hindricius

Andres (Pappila) 1787B

Hirfwoin

Hindrich (Joutsenmäki) 1777B

Johan (Ahvensalo) 1775A

Mattz (Ahvensalo) 1775A

Mattz (Kolkontaipale) 1778B

Olof (Palvalahti) 1782A

Peer (Joutsenmäki) 1777B

Thomas (Kolkontaipale) 1778B

Hoffrenia

Christina (Pappila) 1787B

Hollopain

Olof (Kurkela) 1778A

Huckain

Brussius (Parkumäki) 1781B

Carin (Parkumäki) 1781B

Claes (Hiismäki) 1776A

Grells (Teemassaari) 1785B

Lahrs (Hiismäki) 1776A

Lahrs (Osikonmäki) 1780B

Margareta (Osikonmäki) 1780B

Mattz (Hiismäki) 1776A

Påhl (Teemassaari) 1785B

Samuell (Hiismäki) 1776B

Staffan (Osikonmäki) 1780B

Huckanen

Hindrich (Parkumäki) 1781B

Påhl (Parkumäki) 1781B

Huttuin

Olof (Osikonmäki) 1780A

Petter (Pappila) 1787B

Påhl (Osikonmäki) 1780A

Hyfwein

Hindrich (Kolkontaipale) 1778B

Petter (Lahdenkylä) 1779B

Hyfwäin

Mattz (Kolkontaipale) 1778B

Hymberman

Mattz (Rantasalo) 1783B

Hynnin

Olof (Koivumäki) 1779A

Hyppein

Jöran (Puikonniemi) 1782A

Hållopain

Gustaf (Osikonmäki) 1780B

Hållopatar

Hellga (Joutsenmäki) 1777B

Hämmäl:n

Brussius (Kolkontaipale) 1778B

Burssius (Kolkontaipale) 1778B

Johan Mårtenss:n (Kolkontaipale) 1778A

Mattz (Kolkontaipale) 1778B

Hämmälein

Johan (Ahvensalmi) 1775B

Johan (Osikonmäki) 1780B

Mattz (Tuusmäki) 1786A

Mårten (Haapataipale) 1776B

Thomas (Haapataipale) 1776B

Hässein

Johan Johansson (Rantasalo) 1783B

IAlkuun

Ickäheimoin

Anders (Kolkontaipale) 1778B

Hindrich (Sallila) 1784B

Ifwar (Tornioniemi) 1785A

Johan (Kolkontaipale) 1779A

Johan (Koivumäki) 1779B

Lahrs (Kolkontaipale) 1778B

Mattz (Hiismäki) 1776B

Michell (Kolkontaipale) 1778B

Nills (Kolkontaipale) 1778B

Peer (Kolkontaipale) 1778B

Peer Anderss:n (Hiismäki) 1776B

Petter (Kolkontaipale) 1778B

Påhl (Kolkontaipale) 1778B

Thomas (Koivumäki) 1779B

Ickähäimoin

Anders (Rantasalo) 1783B

Illfwoin

(Joutsenmäki) 1777B

Anders (Hiltula) 1777A

Johan (Kolkontaipale) 1778A

Michell (Kolkontaipale) 1778A

Immoin

Anders (Harjuranta) 1776A

Anders (Tuusmäki) 1786A

Christer (Parkumäki) 1781B

Christer (Tuusmäki) 1786A

Johan Lahrsson (Joutsenmäki) 1777B

Jossepht (Varkaus) 1787A

Jöran (Voinsalmi) 1787A

Lahrs (Voinsalmi) 1787A

Mårten (Harjuranta) 1776A

Mårten (Joutsenmäki) 1777B

Olof (Joutsenmäki) 1777B

Olof (Tuusmäki) 1786A

Olof Ohlsson (Harjuranta) 1776A

Immoni

Johan (Vaahersalo) 1787A

Issackain

Issack (Asikkala) 1774B

Lahrs (Asikkala) 1774B

Itimaeus

Hind: (Asikkala) 1774B

JAlkuun

Janhuin

Anders (Teemassaari) 1785B

Jatinen

Olof (Osikonmäki) 1780B

Petter (Osikonmäki) 1780B

Jauhiain

Carll (Osikonmäki) 1780B

Hindrich (Kolkontaipale) 1778A

Ifwar (Tuusmäki) 1786A

Johan (Osikonmäki) 1780B

Jikoin

Anders (Sallila) 1784B

Jufwoin

Carll (Parkumäki) 1781B

Erich (Parkumäki) 1781B

Jullkoin

Petter (Rantasalo) 1782B

Jumpain

Hindrich (Tornioniemi) 1785A

Petter (Tornioniemi) 1785A

Junnickatar

Brita (Teemassaari) 1785B

Jurfwain

Mattz (Harjuranta) 1776A

Olof (Harjuranta) 1776A

Juteen

Mattz (Harjuranta) 1775B

Jutilain

Abraham (Pölläkkä) 1781A

Abraham (Teemassaari) 1785B

Anders (Pölläkkä) 1781A

Bengdt (Pölläkkä) 1781A

Nills (Pisamalahti) 1781A

Peer (Voinsalmi) 1786B

Petter (Pölläkkä) 1781A

Petter (Vaahersalo) 1787A

Juutilain

Abraham Mellchierss:n (Voinsalmi) 1786B

Jäfwel:n

Claes (Pirilä) 1781B

Jäppin

Bengdt (Harjuranta) 1775B

Olof (Harjuranta) 1775B

Järfwel:

Thomas (Pirilä) 1781B

Järfwel:n

Anders (Kolkontaipale) 1778A

Erich Mattss:n (Kolkontaipale) 1778A

Mattz (Vaahersalo) 1787A

Jäskelein

Michell (Asikkala) 1774B

Jäskäl:n

Hindrich (Osikonmäki) 1780A

KAlkuun

Kainulain

(Raaminmäki) 1784B

Hindrich (Asikkala) 1774B

Ifwar (Asikkala) 1774B

Kaipoin

Erich (Lahdenkylä) 1779B

Kanckuin

Anders (Lahdenkylä) 1779B

Anders (Tuusmäki) 1786A

Erich (Kolkontaipale) 1779A

Erich (Pirilä) 1781A

Johan (Kolkontaipale) 1779A

Johan (Lahdenkylä) 1779B

Mattz (Pirilä) 1781A

Mattz (Tuusmäki) 1786A

Nills (Hiismäki) 1776A

Nills (Pirilä) 1781A

Olof (Kolkontaipale) 1779A

Peer (Kolkontaipale) 1779A

Petter (Pölläkkä) 1781A

Petter (Pirilä) 1781A

Påhl (Tuusmäki) 1786A

Kanckutar

Lissbeta (Kolkontaipale) 1778A

Karfwin

Johan (Asikkala) 1774B

Mattz (Asikkala) 1774B

Michell Mattsson (Vaahersalo) 1787A

Påhl (Leislahti) 1779B

Karpin

Hindrich (Sallila) 1784B

Johan (Joutsenmäki) 1777B

Maria (Joutsenmäki) 1777B

Petter (Joutsenmäki) 1777B

Kartuin

Mattz (Asikkala) 1774B

Kassain

Erich (Joutsenmäki) 1778A

Påhl (Tammenlahti) 1786B

Kassanen

Michell Michellss:n (Tuusmäki) 1786B

Samuell (Tuusmäki) 1786B

Kaupin

Johan (Asikkala) 1774B

Olof (Voinsalmi) 1786B

Kaurain

Abraham (Rauhamäki) 1784A

Killpel:n

Anders (Voinsalmi) 1787A

Erich (Hiltula) 1776B

Hindrich (Harjuranta) 1775B

Hindrich (Voinsalmi) 1787A

Lahrs (Pisamalahti) 1781A

Olof (Voinsalmi) 1787A

Samuell (Hiltula) 1776B

Killpelein

Lahrs (Pisamalahti) 1781A

Petter (Karhilantaipale) 1778A

Petter (Pisamalahti) 1781A

Kinnuin

Arfwed (Ahvensalmi) 1775B

Arfwed (Harjuranta) 1776A

Arfwed Arfwedssonn (Ahvensalmi) 1775B

Bertell (Harjuranta) 1776A

Christer (Harjuranta) 1776A

Ifwar (Ahvensalmi) 1775B

Lahrs (Vaahersalo) 1787A

Michell (Repomäki) 1784A

Petter (Ahvensalmi) 1775B

Samuell (Ahvensalmi) 1775B

Kiskin

Staffan (Leislahti) 1779B

Kiutu

Mårten (Vaahersalo) 1787A

Kockin

Jöran (Pisamalahti) 1781A

Kockoin

Hindrich (Harjuranta) 1776A

Kouckuin

Petter (Joutsenmäki) 1778A

Kuckoin

Anders (Torasalo) 1785A

Erich (Lahdenkylä) 1779B

Johan Anderssonn (Torasalo) 1785A

Mattz (Kolkontaipale) 1778A

Olof (Harjuranta) 1776A

Peer (Harjuranta) 1776A

Påhl (Harjuranta) 1776A

Kufwain

Anders (Hevonlahti) 1777A

Olof (Hevonlahti) 1777A

Olof Ohlsson (Hevonlahti) 1777A

Kurckj

Jacob (Parkumäki) 1781B

Kuroin

Mattz (Tuusmäki) 1786B

Kuttwoin

Christer (Joutsenmäki) 1777B

Ellias (Parkumäki) 1781B

Hans (Joutsenmäki) 1777B

Mattz (Joutsenmäki) 1777B

Petter (Voinsalmi) 1786B

Petter Staffansson (Parkumäki) 1782A

Kyander

Joh: (Rantasalo) 1783A

Kyllein

Jacob (Suurniemi) 1784B

Sigfred (Kolkontaipale) 1778B

Kåckin

Hindrich (Kolkontaipale) 1778B

Mattz (Kolkontaipale) 1778B

Kåckoin

Olof (Asikkala) 1775A

Thomas (Kolkontaipale) 1778A

Kåhlberg

(Parkumäki) 1781B

Kåikal:n

Hindrich (Pappila) 1787B

Mattz (Pappila) 1787B

Nills Nillsson (Tammenlahti) 1786B

Kåikalain

Anders (Raaminmäki) 1784A

Mattz (Raaminmäki) 1784A

Kåndioin

Johan (Kolkontaipale) 1779A

Kånttin

Abraham (Palvalahti) 1782B

Hindrich (Palvalahti) 1782B

Michell (Putkisalo) 1782B

Kåpoin

Anders (Asikkala) 1775A

Påhl (Hevonlahti) 1777A

Rassmus (Osikonmäki) 1780B

Thomas (Voinsalmi) 1786B

Kåppar

Axell (Lahdenkylä) 1779B

Kåppoin

Mattz (Hiltula) 1777A

Kårhoin

Anders (Hiltula) 1777A

Anders Andersson (Hiltula) 1777A

Kårpin

Mattz (Repomäki) 1784A

Olof (Rantasalo) 1783B

Kåssoin

Anders (Rantasalo) 1782B

Kåtilain

Johan (Tuusmäki) 1786B

Källolain

Hindrich (Parkumäki) 1782A

Kämmärein

Anders (Tuusmäki) 1785B

Christer (Tuusmäki) 1786B

Michell (Kolkontaipale) 1779A

Påhl (Tuusmäki) 1786B

Staffan (Tuusmäki) 1785B

Kämmäreine

Anders Anderssonn (Tuusmäki) 1786A

Kämärein

Anders (Parkumäki) 1782A

Mårten (Parkumäki) 1782A

Petter (Parkumäki) 1782A

Kärckein

Anders (Pirilä) 1781A

Anders (Tuusmäki) 1786A

Brussius (Tuusmäki) 1786B

Erich (Tuusmäki) 1785B

Michell Michellss:n (Tuusmäki) 1785B

Olof (Tuusmäki) 1785B

Olof (Tuusmäki) 1786A

Petter (Koivumäki) 1779A

Staffan (Tuusmäki) 1786A

Thomas (Tuusmäki) 1785B

Kärckäs

Michell (Tuusmäki) 1785B

Kärfwin

Hindrich (Voinsalmi) 1787A

Jöran (Lamminpohja) 1779B

Jöran (Osikonmäki) 1781A

Olof (Voinsalmi) 1786B

Kättuin

Axell (Karhilantaipale) 1778A

Mattz (Koivumäki) 1779A

Peer Månssonn (Repomäki) 1784A

Petter (Kolkontaipale) 1779A

Staffan (Repomäki) 1784A

Könöin

Hans (Rantasalo) 1783A

Johan (Rantasalo) 1783A

LAlkuun

Laitin

Anders (Teemassaari) 1785B

Christer (Kolkontaipale) 1778A

Ellias (Teemassaari) 1785B

Johan (Osikonmäki) 1780A

Mattz Enochsson (Parkumäki) 1782A

Lamain

(Asikkala) 1774B

Sigfred (Kolkontaipale) 1778B

Lappal:

Petter (Torasalo) 1785A

Lappal:n

Staffan (Rauhamäki) 1784A

Lappalain

(Osikonmäki) 1780A

Hindrich (Harjuranta) 1775B

Johan (Rantasalo) 1783A

Mattz (Harjuranta) 1775B

Mattz (Osikonmäki) 1780B

Michell (Rantasalo) 1783A

Lappatar

Anna (Harjuranta) 1775B

Lappitar

Brita (Leislahti) 1779B

Lassoin

(Repomäki) 1784A

Laukain

Petter (Joutsenlahti) 1777B

Launoin

Erich (Osikonmäki) 1780B

Laurbäck

Samuel (Lamminpohja) 1779B

Lautiain

Peer Påhlssonn (Parkumäki) 1781B

Påhl Peerssonn (Parkumäki) 1781B

Lindh

Giert (Tornioniemi) 1785A

Liutj

Johan (Kolkontaipale) 1779A

Loode

Joh: Wilhelm (Leislahti) 1779B

Luukoin

Michell (Vaahersalo) 1787A

Lydickein

Mattz (Asikkala) 1774B

Petter (Tuusmäki) 1786B

Lydikein

Michell Nillss:n (Asikkala) 1774B

Nills (Asikkala) 1774B

Lyra

Petter (Asikkala) 1775A

Låikain

Mattz (Asikkala) 1775A

Läskin

Anders (Rantasalo) 1783A

Carll (Kolkontaipale) 1778A

Grells (Kolkontaipale) 1779A

Mattz (Kolkontaipale) 1778A

Nills Carllsson (Kolkontaipale) 1778A

Peer (Kolkontaipale) 1778A

MAlkuun

Mallcki

Anders (Palvalahti) 1782A

Erich (Palvalahti) 1782A

Petter (Palvalahti) 1782A

Mallckj

Hindrich Anderss:n (Hevonlahti) 1777A

Lahrs (Hevonlahti) 1777A

Mattz Andersson (Hevonlahti) 1777A

Mannoin

Anders (Osikonmäki) 1780A

Mattz (Osikonmäki) 1780A

Marain

Mattz (Syväis) 1784B

Petter (Osikonmäki) 1780B

Massin

Mattz (Tuusmäki) 1786B

Matil:

Michell (Joutsenmäki) 1777B

Mickoin

Johan (Joutsenmäki) 1777B

Molander

Claudius (Parkumäki) 1781B

Mulldain

Michell (Ahvensalmi) 1775B

Olof (Ahvensalmi) 1775B

Mullj

Anders (Tuusmäki) 1786A

Mustoin

Mattz (Asikkala) 1774B

Samuell (Lamminpohja) 1779B

Myckein

Johan (Harjuranta) 1776A

Mähöin

Anders (Kolkontaipale) 1779A

Olof (Kolkontaipale) 1779A

Mällckiä

Hans (Rantasalo) 1783B

Hans (Tuusmäki) 1786A

Johan (Lahdenkylä) 1779B

Lahrs (Rantasalo) 1783B

Michell (Rantasalo) 1783B

Staffan (Tornioniemi) 1785A

NAlkuun

Nattuin

Anders (Voinsalmi) 1786B

Carll (Pisamalahti) 1781A

Lahrs (Teemassaari) 1785A

Olof (Teemassaari) 1785B

Påhl (Lahdenkylä) 1779B

Natuin

Lahrs Lahrssonn (Pölläkkä) 1781A

Naukarin

Jossep (Pappila) 1787B

Naututar

Sophia (Pölläkkä) 1781A

Nicander

Petter (Hiismäki) 1776B

Nirain

Anders (Ahvensalmi) 1775A

Johan (Ahvensalmi) 1775A

Johan (Ahvensalmi) 1775B

Olof (Ahvensalmi) 1775A

Olof (Ahvensalmi) 1775B

Nissin

Nills (Lahdenkylä) 1780A

Petter (Kolkontaipale) 1778B

Petter (Rantasalo) 1783A

Nouss:n

Johan (Kurkela) 1778A

Noussiain

Michell (Tuusmäki) 1786B

Peer (Tuusmäki) 1786A

Påhl (Tuusmäki) 1786A

Nuppoin

Hindrich (Pisamalahti) 1781A

Nyckein

Påhl (Rantasalo) 1783A

Nyländer

(Ahvensalo) 1775A

OAlkuun

Oppman

(Rantasalo) 1783A

Otin

(Lahdenkylä) 1779B

Mattz (Rauhamäki) 1784A

Staffan (Rauhamäki) 1784A

Thomas (Haapataipale) 1776B

Thomas (Tuusmäki) 1786A

Otinen

Mattz (Tuusmäki) 1786A

Mattz (Tuusmäki) 1786B

Thomas (Tuusmäki) 1786B

PAlkuun

Paijain

Johan (Kolkontaipale) 1779A

Palloin

Grells (Tuusmäki) 1786A

Pardain

Påhl (Ahvensalmi) 1775B

Parfwiain

(Hiismäki) 1776A

Passoin

Hindrich (Asikkala) 1774B

Jochim (Rantasalo) 1783A

Margareta (Asikkala) 1774B

Michell (Osikonmäki) 1780B

Paukoin

Simon (Torasalo) 1785A

Paunoin

Abraham (Tuusmäki) 1785B

Johan (Suurniemi) 1784B

Mattz (Suurniemi) 1784B

Mattz (Tuusmäki) 1785B

Peirhoins

Johan (Reijola) 1784A

Philipaeus

Hindrich (Pappila) 1787B

Thomas (Pappila) 1787B

Pirain

Anders (Parkumäki) 1782A

Pirhoin

Brita (Hevonlahti) 1777A

Pistohlkors

Georgh (Tuusmäki) 1786B

Pockolain

Olof (Lahdenkylä) 1780A

Pullckin

Haqwinus (Osikonmäki) 1780A

Lahrs (Parkumäki) 1781B

Lahrs (Syväis) 1784B

Lahrs Haqwinusson (Osikonmäki) 1780A

Petter (Parkumäki) 1782A

Pullkin

Jöran (Lahdenkylä) 1779B

Jöran (Parkumäki) 1781B

Lahrs Lahrss:n (Lahdenkylä) 1779B

Punnoin

Hindrich (Hiismäki) 1776B

Petter (Hiltula) 1776B

Purdin

Anders (Kolkontaipale) 1778B

Johan (Ahvensalmi) 1775A

Olof (Ahvensalmi) 1775A

Purtinen

Johan (Hevonlahti) 1777A

Olof (Hevonlahti) 1777A

Pustin

Clemeth (Hevonlahti) 1777A

Hindrich Ifwarsson (Sompasaari) 1784B

Ifwar (Sompasaari) 1784B

Mattz (Kolkontaipale) 1778B

Staffan (Asikkala) 1775A

Staffan (Sompasaari) 1785A

Thomas (Hevonlahti) 1777A

Thomas (Kolkontaipale) 1779A

Zacharias (Sompasaari) 1785A

Pustinen

Clemeth (Rantasalo) 1783A

Putkin

Mattz (Leislahti) 1779B

Puttkin

Bertell (Harjuranta) 1776A

Mattz (Kolkontaipale) 1778B

Olof (Kolkontaipale) 1778B

Pyllckein

Carll (Hiismäki) 1776B

Ellias (Hiismäki) 1776B

Hindrich (Hiismäki) 1776B

Hindrich Hindersson (Hiismäki) 1776B

Pyllikein

Petter (Asikkala) 1775A

Påochman

Johan (Putkisalo) 1782B

Påssa

(Rantasalo) 1783B

Päckurin

Carll (Kolkontaipale) 1778B

Thomas (Sallila) 1784B

Pässoin

Abraham (Osikonmäki) 1780A

Abraham (Palvalahti) 1782B

Mattz (Ahvensalmi) 1775B

Michel (Vaahersalo) 1787A

Michell (Syväis) 1784B

Olof (Asikkala) 1774B

Olof (Ahvensalmi) 1775B

Påhl (Kolkontaipale) 1778B

Pässotar

Brita (Syväis) 1784B

Pöihein

Anders (Kolkontaipale) 1778B

Pöllein

Anders (Ahvensalmi) 1775B

Hindrich (Ahvensalmi) 1775B

Hindrich (Osikonmäki) 1780A

Ifwar (Ahvensalmi) 1775A

Jacob (Ahvensalmi) 1775A

Johan (Ahvensalmi) 1775A

Margareta (Teemassaari) 1785B

Mattz (Joutsenlahti) 1777B

Mattz (Porosalmi) 1782B

Påhl (Ahvensalmi) 1775A

Pölleins

Johan (Raaminmäki) 1784B

QAlkuun

Qwintus

Johan (Osikonmäki) 1780A

Qösling

Gustaf (Voinsalmi) 1786B

RAlkuun

Rahoin

Anders (Ritalahti) 1783B

Rahuin

Staffan (Kolkontaipale) 1778B

Ramj

Anders Johanssonn (Torasalo) 1785A

Johan (Torasalo) 1785A

Rautia

Anders (Kolkontaipale) 1779A

Rautiain

Anders Andresson (Osikonmäki) 1780B

Brita (Osikonmäki) 1780B

Carin (Osikonmäki) 1780B

Carll (Rantasalo) 1783B

Hind: (Tuusmäki) 1786A

Nills (Osikonmäki) 1780B

Olof (Osikonmäki) 1780B

Reinickain

Anders (Parkumäki) 1781B

Mattz (Parkumäki) 1781B

Michell (Parkumäki) 1781B

Påhl (Parkumäki) 1781B

Ruskain

Erich (Hiismäki) 1776A

Herman (Leislahti) 1779B

Mattz (Hiismäki) 1776A

Rutain

Erich (Parkumäki) 1781B

Råckain

Hindrich (Karhilantaipale) 1778A

Johan (Karhilantaipale) 1778A

Rångain

Arfwed (Hiismäki) 1776B

Påhl (Hiismäki) 1776B

Råpoin

Anders (Hiismäki) 1776A

Nills (Hiismäki) 1776A

Petter (Hiismäki) 1776A

Råssberg

Daniel (Tuusmäki) 1786A

Räijoin

Mattz (Tuusmäki) 1786A

Räissein

Hindrich (Harjuranta) 1775B

Johan (Harjuranta) 1776A

Lahrs (Lahdenkylä) 1779B

Lahrs Lahrssonn (Harjuranta) 1776A

Påhl (Harjuranta) 1776A

Staffan Lahrsson (Harjuranta) 1776A

Rämäxin

Abraham (Tuusmäki) 1786B

Rässein

Hindrich (Joutsenlahti) 1777B

Staffan (Joutsenlahti) 1777B

Rönckä

Olof (Ahvensalmi) 1775A

Rönkä

Anders (Ahvensalmi) 1775A

SAlkuun

Sairainen

Hindrich (Tammenlahti) 1786B

Sallin

Anna (Sallila) 1784B

Ellias (Rantasalo) 1783B

Johan (Sallila) 1784B

Måns (Rantasalo) 1783B

Petter (Raaminmäki) 1784B

Staffan (Asikkala) 1774B

Sallinen

Olof (Palvalahti) 1782B

Thomas (Palvalahti) 1782B

Saukoin

Adam (Kolkontaipale) 1779A

Thomas (Osikonmäki) 1780A

Siff

Joh: (Pappila) 1787B

Silain

(Harjuranta) 1776A

Sinckoin

Petter (Kolkontaipale) 1779A

Sistoin

Lahrs (Lamminpohja) 1779B

Mattz (Osikonmäki) 1780B

Staffan (Osikonmäki) 1780B

Soukoin

Thomas (Hiismäki) 1776B

Soumalain

Erich (Osikonmäki) 1780A

Mattz (Kolkontaipale) 1779A

Sporra

Eva (Asikkala) 1775A

Suchoin

Anders (Koivumäki) 1779B

Suttin

Johan (Hiltula) 1777A

Såpain

Abraham (Joutsenlahti) 1777B

Hindrich (Joutsenlahti) 1777B

Michell (Joutsenlahti) 1777B

Olof (Joutsenlahti) 1777B

Peer (Voinsalmi) 1786B

Sårfwain

Anders (Syväis) 1784B

Sårmuin

Staffan (Kolkontaipale) 1779A

Säppein

Anders (Torasalo) 1785A

Staffam (Torasalo) 1785A

Staffan (Torasalo) 1785A

Södermarck

Nils (Rantasalo) 1782B

Södermarcks

Nills (Kurkela) 1778A

TAlkuun

Tackin

Anders (Ritalahti) 1783B

Cnuth (Ritalahti) 1783B

Johan (Ritalahti) 1783B

Taskin

Anders (Hiltula) 1777A

Jöran (Hiltula) 1777A

Mattz (Osikonmäki) 1780A

Olof (Kolkontaipale) 1779A

Staffan (Osikonmäki) 1780A

Teet

Margareta (Rantasalo) 1783A

Teitin

(Asikkala) 1774B

Tijtain

Mårten (Vaahersalo) 1787A

Tirckoin

Anders (Rauhamäki) 1784A

Hindrich (Pölläkkä) 1781A

Hindrich (Parkumäki) 1781B

Nills (Asikkala) 1774B

Petter (Hiismäki) 1776B

Petter (Pölläkkä) 1781A

Staffan (Rauhamäki) 1784A

Tynnes (Rauhamäki) 1784A

Tirckoinen

Jöran (Rantasalo) 1783A

Påhl (Rantasalo) 1783A

Tirroin

Carll (Osikonmäki) 1780A

Tofwin

Christer (Osikonmäki) 1780A

Torram

Mårten (Harjuranta) 1775B

Trentell

(Parkumäki) 1781B

Trophill

(Teemassaari) 1785B

Tuchkain

Anders (Kolkontaipale) 1778B

Anders (Osikonmäki) 1780A

Ifwar (Kolkontaipale) 1778B

Johan (Kolkontaipale) 1778B

Petter (Kolkontaipale) 1778B

Simon (Osikonmäki) 1780A

Tuhas

Petter (Kolkontaipale) 1778A

Turuin

Anders (Joutsenlahti) 1777B

Erich (Pisamalahti) 1781A

Lahrs (Joutsenmäki) 1778A

Michell (Torasalo) 1785A

Påhl (Voinsalmi) 1787A

Tållf:n

Olof Peerss:n (Asikkala) 1775A

Tållfwain

Abraham (Asikkala) 1774B

Abraham (Teemassaari) 1785B

Anders (Asikkala) 1774B

Anders (Voinsalmi) 1786B

Carll (Putkisalo) 1782B

Erich (Teemassaari) 1785B

Gustaf (Teemassaari) 1785B

Hindrich Abrahamsson (Teemassaari) 1785B

Lahrs (Teemassaari) 1785B

Olof Mattsson (Teemassaari) 1785B

Olof Ohlssonn (Teemassaari) 1785B

Tårpacko

Johan (Putkisalo) 1782B

Tärräs

Påhl (Hiltula) 1777A

Täräs

Margareta (Lahdenkylä) 1779B

UAlkuun

Ursinus

(Lahdenkylä) 1779B

Jacob (Osikonmäki) 1780B

VWAlkuun

Wadsteen

Johan (Asikkala) 1774B

Wahl

Petter (Osikonmäki) 1780B

Wallckoin

Olof (Vaahersalo) 1787A

Walldoin

Gustaf (Torasalo) 1785A

Wargentin

Johan (Lamminpohja) 1779B

Waroin

Jöran (Putkisalo) 1782B

Påhl (Pappila) 1787B

Wartiain

Johan (Osikonmäki) 1780A

Wasteen

Mattz (Rauhamäki) 1784A

Watain

Jacob (Kolkontaipale) 1778B

Wauchkoin

Michell (Hiismäki) 1776B

Samuell (Hiismäki) 1776B

Werlander

Gab: (Vaahersalo) 1787A

Westman

Hans Hindrich (Joutsenmäki) 1777B

Wijhawain

Lahrs (Hiismäki) 1776B

Syring (Hiismäki) 1776A

Syring (Kolkontaipale) 1779A

Williackain

(Harjuranta) 1776A

Wirilander

Joh: (Kolkontaipale) 1778A

Wirolain

Jöran (Pirilä) 1781A

Wänein

Anders (Tuusmäki) 1786B

Gustaf (Tuusmäki) 1786A

Wännäl:n

Anders (Tammenlahti) 1786B

Wänttin

Hindrich (Joutsenlahti) 1777B

Hindrich (Repomäki) 1784A

Ingeborg (Joutsenlahti) 1777B

Jöran (Joutsenlahti) 1777B

Magnus (Repomäki) 1784A

Mattz (Joutsenlahti) 1777B

Petter (Joutsenlahti) 1777B

Petter (Repomäki) 1784A

Påhl (Torasalo) 1785A

Wänäin

Petter (Tuusmäki) 1786A

Wäpsalain

Hans (Palvalahti) 1782B

Hindrich (Palvalahti) 1782B

Olof (Palvalahti) 1782B

Wätzel:

Ellias (Kolkontaipale) 1778B

ZAlkuun

Zitting

Jacob (Kolkontaipale) 1778A

Jochim (Asikkala) 1774B

Zittingh

Regina (Tuusmäki) 1786A

ÅAlkuun

Åinoin

Johan (Harjuranta) 1775B

Mattz (Suurniemi) 1784B

Årroin

Jacob (Osikonmäki) 1780A

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 757 nimeä

KylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023