AloitussivuSavon henkikirjatRistiinan pitäjä → 1711

Savon ylinen kihlakunta

Ristiina henkikirja 1711

Otsikkotiedot

Christina S:

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
1605 Alasjärvi, Heikkilä, Hauska, Huttula, Hanhijärvi, Haikola
1606 Hangastenmaa, Himalansaari, Hartikkala, Hiirimäki
1607 Hytölä, Juottila, Inkarila, Juvela, Järvenpää, Jukarila, Kylänlahti
1608 Kapala, Kosola, Korhola, Korpela, Karhila, Keriniemi, Kurvila, Kuomilahti
1609 Koivakkala, Koljola, Lyytikkälä, Lappilanmäki
1610 Liikala, Laasola, Laitiala, Lintuniemi, Laurikkala, Marjoniemi
1611 Marjoniemi, Mäkelä, Mahkola, Minkkilä, Närhilä, Outila, Parkatniemi
1612 Parkatniemi, Pakinniemi, Pyrhölä, Pöntilä, Puntala, Pettilä, Rikantila, Rahikkala
1613 Rahikkala, Roinila, Sokkala, Surno, Sattila, Syvänmaa, Savela, Simola, Toijola
1614 Toijola, Tiusala, Tarhola, Taipale, Tiirola, Vitsiälä
1615 Valkola, Yövesi, Pappila
1616 Liiansaari

Allekirjoitukset

Att wij så mycket oss Witterligit warit ingen
af denne Mantahls Lengdh undandöllgt el:r uthslu
ta Låtit som Mantahls Penningar betahla böra
betyge wij weedh wår Siähls Saligheet medh
wåra Nampn och Signetes Undersättiande
Dat:m Christina d: 119 Januarij A:o 1711
Georg Nigraeus P. in Christina_
N: Possa Häradzfougde
Joh: Särkä Crono länsm:N
Nämbdemännerne
Petter Himain Petter Syrriälein
Niells Tårniåin Johan Wallkoin
Lars Tåijoinen

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 268.
Veroa maksaneita yhteensä 435 henkilöä (miehiä 222, naisia 213).
Veroluokittain 25 / 188 / 220 ; yhteensä 433 henkilöä.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M ja N Veroa maksaneiden miesten ja naisten lukumäärä tällä rivillä

Lähdetiedot

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8762 Tositekirja 1711-1711, sivut 1605-
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8762

NimihakemistoKylätSivut kylittäin16931722

© Väinö Holopainen 2023