AloitussivuSavon henkikirjatRistiinan pitäjä1711 → Kylät

Ristiina henkikirja 1711

Kylähakemisto

Kylä Henkikirja
Alasjärvi (Alastierfwj) 1605
Haikola (Haikola) 1605
Hangastenmaa (Hangaistenma) 1606
Hanhijärvi (Hanhijerfwi) 1605
Hartikkala (Hardickala) 1606
Hauska (Hauska) 1605
Heikkilä (Heikilä) 1605
Hiirimäki (Hirimäckj) 1606
Himalansaari (Himalansarj) 1606
Huttula (Huttula) 1605
Hytölä (Hyttälä) 1607
Inkarila (Ingarila) 1607
Jukarila (Juckarila) 1607
Juottila (Jootila) 1607
Juvela (Jufwola) 1607
Järvenpää (Jerfwenpä) 1607
Kapala (Kappala) 1608
Karhila (Karhila) 1608
Keriniemi (Kärinemj) 1608
Koivakkala (Kåifwackala) 1609
Koljola (Kålliåla) 1609
Korhola (Kårhoila) 1608
Korpela (Kårpilax) 1608
Kosola (Kåsso) 1608
Kuomilahti (Koumialax) 1608
Kurvila (Kurfwila) 1608
Kylänlahti (Kylänlax) 1607
Laasola (Lassola) 1610
Laitiala (Laitiala) 1610
Lappilanmäki (Lappilanmäkj) 1609
Laurikkala (Laurickala) 1610
Liiansaari (Lijonsarj) 1616
Liikala (Lijkola) 1610
Lintuniemi (Lindunemj) 1610
Lyytikkälä (Lydickälä) 1609
Mahkola (Machkola) 1611
Marjoniemi (Marionemj) 1610, 1611
Minkkilä (Minckälä) 1611
Mäkelä (Määkälä) 1611
Närhilä (Närfwilä) 1611
Outila (Outila) 1611
Pakinniemi (Pakinemj) 1612
Pappila 1615
Parkatniemi (Parkatilannemj) 1611, 1612
Pettilä (Pettolaby) 1612
Puntala (Pundala) 1612
Pyrhölä (Pörhölä) 1612
Pöntilä (Pöndilä) 1612
Rahikkala (Rahickala) 1612, 1613
Rikantila (Rijkandila) 1612
Roinila (Råinilannemj) 1613
Sattila (Sattila) 1613
Savela (Sairalaby) 1613
Simola (Simmola) 1613
Sokkala (Såckola) 1613
Surno (Suurnoby) 1613
Syvänmaa (Syfwenma) 1613
Taipale (Taipale) 1614
Tarhola (Tarhoila) 1614
Tiirola (Tyröläby) 1614
Tiusala (Tiusala) 1614
Toijola (Tåijola) 1613, 1614
Valkola (Wallkoila) 1615
Vitsiälä (Witsiälä) 1614
Yövesi (Yöwässj) 1615

NimihakemistoSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023