AloitussivuSavon henkikirjatRistiinan pitäjä1711 → Nimihakemisto

Ristiina henkikirja 1711

Nimihakemisto


-  A  B  C  H  I  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  VW  Y  Å 
 -  A  B  C  H  I  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  VW  Y  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Agneta (Kylänlahti) 1607

Anders (Haikola) 1605

Anders Ohlssonn (Parkatniemi) 1611

Anderss (Kuomilahti) 1608

Anderss (Sattila) 1613

Anna (Pappila) 1615

Brussius Brussioss:n (Puntala) 1612

Christer Johanssonn (Hauska) 1605

Christer Johanssonn (Korpela) 1608

Cnuth (Himalansaari) 1606

Erich (Parkatniemi) 1611

Erich Michellsson (Pöntilä) 1612

Grells Michellsson (Tiusala) 1614

Hans Mattssonn (Närhilä) 1611

Hans Mårtenssonn (Yövesi) 1615

Hans Thomassonn (Jukarila) 1607

Hindrich (Mäkelä) 1611

Hindrich (Rahikkala) 1613

Hindrich (Valkola) 1615

Hindrich Brussiosson (Lyytikkälä) 1609

Hindrich Eskellssonn (Tiirola) 1614

Jacob (Korpela) 1608

Jacob (Yövesi) 1615

Jacob Johanssonn (Juvela) 1607

Jacob Mattssonn (Lintuniemi) 1610

Johan (Korpela) 1608

Johan Hinderssonn (Valkola) 1615

Johan Mattssonn (Mahkola) 1611

Johan Michellsson (Pöntilä) 1612

Johan Påhlssonn (Haikola) 1605

Johan Påhlssonn (Kuomilahti) 1608

Jöran (Koljola) 1609

Jöran Peerssonn (Mahkola) 1611

Lahrs (Valkola) 1615

Lahrs (Yövesi) 1615

Lahrs (Liiansaari) 1616

Lahrs Mattssonn (Himalansaari) 1606

Lahrs Peersonn (Pöntilä) 1612

Lahrs Påhlssonn (Sokkala) 1613

Lars Niells sonn (Juvela) 1607

Mattz (Hangastenmaa) 1606

Mattz (Tiirola) 1614

Mattz Mattssonn (Hangastenmaa) 1606

Mattz Mårtenssonn (Lintuniemi) 1610

Michell (Pöntilä) 1612

Michell (Tiirola) 1614

Michell Clemetssonn (Alasjärvi) 1605

Michell Hinderssonn (Rahikkala) 1613

Michil (Taipale) 1614

Mårten (Hangastenmaa) 1606

Mårten (Lintuniemi) 1610

Mårten (Puntala) 1612

Mårten Mattssonn (Puntala) 1612

Mårten Påhlssonn (Tarhola) 1614

Niells Erichssonn (Kapala) 1608

Niells Johanssosnn (Koivakkala) 1609

Olof Bengdtssonn (Koljola) 1609

Oloff (Alasjärvi) 1605

Oloff (Pakinniemi) 1612

Oloff (Pöntilä) 1612

Oloff Mattssonn (Keriniemi) 1608

Peer (Jukarila) 1607

Peer (Tiusala) 1614

Peer (Tiirola) 1614

Peer Sigfredhssonn (Rahikkala) 1612

Petter (Kapala) 1608

Petter (Pappila) 1615

Påhl (Himalansaari) 1606

Påhl Jacobssonn (Hangastenmaa) 1606

Påhl Jacobssonn (Himalansaari) 1606

Påhl Månssonn (Hartikkala) 1606

Sigfredh (Tiusala) 1614

Thomas Christerssonn (Pakinniemi) 1612

Thomas Lahrssonn (Puntala) 1612

Thomas Peerssonn (Sokkala) 1613

AAlkuun

Allickain

Anders (Savela) 1613

Lahrs (Yövesi) 1615

Mattz (Savela) 1613

Anniain

Petter (Haikola) 1605

BAlkuun

Bergström

Erich (Pyrhölä) 1612

Båck

Oloff Ohlssonn (Parkatniemi) 1611

CAlkuun

Cnutel:n

Johan (Hartikkala) 1606

Jöran (Hartikkala) 1606

Simon (Hartikkala) 1606

HAlkuun

Hackin

Hindrich (Vitsiälä) 1614

Hackoin

Anders (Kosola) 1608

Haloin

Mattz (Minkkilä) 1611

Petter (Minkkilä) 1611

Hanna

And:s (Kosola) 1608

Hapiain

Eskell (Toijola) 1614

Hans (Toijola) 1614

Harapain

Mattz (Tarhola) 1614

Påhl (Tarhola) 1614

Hassel

Christ: (Rahikkala) 1612

Heikin

Mattz (Puntala) 1612

Petter (Haikola) 1605

Heininkain

Hindrich (Himalansaari) 1606

Påhl (Himalansaari) 1606

Himain

Anders (Mäkelä) 1611

Christer Cferson (Taipale) 1614

Erich (Savela) 1613

Johan (Surno) 1613

Lars (Taipale) 1614

Lars (Tiirola) 1614

Michell (Himalansaari) 1606

Olof (Tiirola) 1614

Petter (Himalansaari) 1606

Thomas (Taipale) 1614

Thomas Lahrssonn (Laurikkala) 1610

Hutiain

Mattz (Hytölä) 1607

Hyrel:n

Hindrich (Koljola) 1609

Håckain

Lars (Inkarila) 1607

Håttackain

Petter (Himalansaari) 1606

Häckin

Lahrrs (Yövesi) 1615

Lahrs Mattss:n (Liiansaari) 1616

Michell (Inkarila) 1607

Michell (Mahkola) 1611

Mårten (Simola) 1613

Peer (Yövesi) 1615

Peer Mattss:n (Yövesi) 1615

Samuell (Yövesi) 1615

Hämäl:

Erich (Närhilä) 1611

Thomas (Närhilä) 1611

Hämäl:n

Berendt (Rahikkala) 1613

Johan (Rahikkala) 1613

Hämälein

Påhl (Korhola) 1608

Höllss

Jöran (Liiansaari) 1616

IAlkuun

Ickoin

Peer (Kylänlahti) 1607

Immoin

Petter (Laasola) 1610

KAlkuun

Kalliåïn

Jöran (Koljola) 1609

Kapain

Hans (Parkatniemi) 1612

Petter (Kapala) 1608

Karckman

Jonas (Pappila) 1615

Karhuin

Lars (Karhila) 1608

Karpel:

And:s Peerssonn (Lintuniemi) 1610

Petter (Lintuniemi) 1610

Katamies

Erich (Parkatniemi) 1611

Kaurain

Lahrs (Yövesi) 1615

Kautiain

Lahrs (Koivakkala) 1609

Lars (Koivakkala) 1609

Mårten (Koivakkala) 1609

Kikarain

Mårten (Himalansaari) 1606

Kimare

Johan (Koivakkala) 1609

Kurfwin

Christer (Syvänmaa) 1613

Kyriä

Mattz (Toijola) 1614

Staffan (Toijola) 1614

Kåckoin

Mattz (Yövesi) 1615

Peer (Yövesi) 1615

Påhl (Lyytikkälä) 1609

Zacharias (Yövesi) 1615

Kårhoin

Hindrich (Hytölä) 1607

Michell (Hytölä) 1607

Påhl (Hytölä) 1607

Kårpel:

Johan (Korpela) 1608

Marckus (Korpela) 1608

Kårpelain

Anders (Järvenpää) 1607

Lahrs (Järvenpää) 1607

LAlkuun

Laitiain

Anders (Laitiala) 1610

Laitin

Mattz (Laitiala) 1610

Lamain

Johan (Hangastenmaa) 1606

Lappal:n

Mattz (Lappilanmäki) 1609

Michell (Lappilanmäki) 1609

Petter (Lappilanmäki) 1609

Lappalain

Oloff (Närhilä) 1611

Laurickain

Johan (Korhola) 1608

Lahrs (Korhola) 1608

Lijkain

Anders (Liikala) 1610

Lomb

(Parkatniemi) 1611

MAlkuun

Mahlberg

Bengdt (Vitsiälä) 1614

Marckoin

Eskell (Lintuniemi) 1610

Matelain

Cnuth (Lyytikkälä) 1609

Matilain

Anders (Korhola) 1608

Jacob (Kosola) 1608

Petter (Kosola) 1608

Myntel:n

Petter (Hytölä) 1607

Myrmies

Olof (Kylänlahti) 1607

Måndoin

Petter (Mahkola) 1611

Mätel:n

Erich (Mäkelä) 1611

Mårten (Mäkelä) 1611

NAlkuun

Niraeus

Jöran (Pappila) 1615

Nordanwader

Olof (Pappila) 1615

Nyrwiss

Christer (Parkatniemi) 1611

OAlkuun

Otin

Mattz (Kylänlahti) 1607

Outin

Påhl (Outila) 1611

PAlkuun

Paijain

Anders (Lappilanmäki) 1609

Simon (Lappilanmäki) 1609

Paloin

Jöran (Koivakkala) 1609

Parckin

Mattz (Inkarila) 1607

Parckoin

Hans (Kurvila) 1608

Påhl (Marjoniemi) 1610

Simon (Marjoniemi) 1610

Thomas (Marjoniemi) 1610

Passoin

Erich (Koljola) 1609

Mattz (Heikkilä) 1605

Mattz Mattssonn (Heikkilä) 1605

Mårten (Koljola) 1609

Petter (Marjoniemi) 1611

Påhl (Marjoniemi) 1611

Pettuin

Anders (Pettilä) 1612

Johan (Pettilä) 1612

Pisspain

Anders (Marjoniemi) 1610

Johan (Marjoniemi) 1610

Mattz (Marjoniemi) 1610

Pyllckein

Erich (Heikkilä) 1605

Mårten (Heikkilä) 1605

Pyrhein

Hindrich (Rikantila) 1612

Pålack

Mårtten (Hangastenmaa) 1606

Pättijn

Lars (Himalansaari) 1606

QAlkuun

Qvast

(Kosola) 1608

Qvist

Carl (Kylänlahti) 1607

Maria (Kylänlahti) 1607

RAlkuun

Rackoin

Lahrs (Roinila) 1613

Lars Joranss:n (Roinila) 1613

Randal:n

Abraham (Juottila) 1607

Catharina (Juottila) 1607

Reppo

Hindrich Jönss:n (Rahikkala) 1612

Reppoin

Anders (Rahikkala) 1612

Marckus (Rahikkala) 1612

Råisko

Johan (Haikola) 1605

SAlkuun

Satil:n

Michell (Sattila) 1613

Satilain

Peer (Sattila) 1613

Savander

Joh:n (Pappila) 1615

Johan (Liikala) 1610

Soikoin

Michell (Hangastenmaa) 1606

Supoin

Peer Anderssonn (Mahkola) 1611

Sutare

Johan (Hangastenmaa) 1606

Sutarin

Oloff (Hangastenmaa) 1606

Syrel:

Påhl (Huttula) 1605

Syrel:n

Mårten (Huttula) 1605

Peer (Huttula) 1605

Petter Thomass:n (Huttula) 1605

Syrriein

Petter (Koivakkala) 1609

Säppel:

Ellias (Savela) 1613

Hindrich (Savela) 1613

Särckä

Johan (Vitsiälä) 1614

Petter (Hanhijärvi) 1605

TAlkuun

Tafwilantj

Mattz (Marjoniemi) 1610

Peer (Marjoniemi) 1610

Påhl (Marjoniemi) 1610

Thomas (Marjoniemi) 1610

Taipalain

Johan (Taipale) 1614

Tarfwin

Mattz (Inkarila) 1607

Tiusain

Peer (Tiusala) 1614

Sigfredh (Tiusala) 1614

Topoin

Christer (Himalansaari) 1606

Mårten (Himalansaari) 1606

Tuchkain

Anders (Hiirimäki) 1606

Tuchkoin

Petter (Roinila) 1613

Tåijain

Johan (Toijola) 1613

Tåijoin

Johan (Toijola) 1613

Lars (Toijola) 1614

Thomas (Toijola) 1613

Tårniain

Niells (Koivakkala) 1609

Petter (Koivakkala) 1609

Tårnioin

Niells (Savela) 1613

VWAlkuun

Wallckoin

Petter (Yövesi) 1615

Wallkoin

Anders (Kylänlahti) 1607

Witzain

Ellias (Kylänlahti) 1607

Oloff (Pappila) 1615

Wäkärä

Mattz Hanss (Syvänmaa) 1613

Wänä:n

Bert:ll (Lappilanmäki) 1609

YAlkuun

Ylein

Peer (Yövesi) 1615

ÅAlkuun

Ållickain

Johan (Korpela) 1608

Lahrs (Korpela) 1608

Mattz Lahrssonn (Koivakkala) 1609

Petter (Korpela) 1608

Påhl (Mäkelä) 1611

Årain

Olof Hinderssonn (Lintuniemi) 1610

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 268 nimeä

KylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023