AloitussivuSavon henkikirjatRistiinan pitäjä1727 → Henkikirja ☰ 

Ristiina henkikirja 1727

Sivu 1565B (aukeaman 1565 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Alasjärfwj/Alasjärvi Påhl Kurfwin - - Crono öde
2 - - 1 Johan Johanssons hust - 1 Inf:
1 Heikilä/Heikkilä 1 - - Fälskieren Pohls hem:n - Inf: opt: öde
dräng Matz Anniain 1 -
2 4 - - Fältschiären Cornelius Pohl med hustru 1 1 Inf:
dräng Olof Päifwein 1 -
dräng Påhl Laurikain 1 -
3 - - - Matz Passoin - - Crono öde
4 - - 2 Matz Kåckoin mh 1 1 Inf:
1 Härämäkj/Heramäki - - - Niels Kaipiains - - Crono öde
2 - - 2 Per Christesrson mh 1 1 Inf:
1, 2, 4 Haltula/Huttula - 2 - Augustus Syriäl:in mh 1 1 Cav:
3 - 2 - Johan Piskoin mh 1 1 Cav:
5 - 2 - Petter Syriäl:in mh 1 1 Cav:
1 Haikola - - 2 Matz Kufwain 1 - Inf
Bror Christer 1 -
2 - - 1 Johan Haikoins Enckia - 1 Inf:
3 - - 2 Anders Johansson mh 1 1 Inf:
4 - - 2 Petter Heikin med h: 1 1 Inf:
1 Hangastenma/Hangastenmaa - - 1 Johan Dåijanen 1 - C:og:
2 - - 2 Johan Johanson Kackoin med h: 1 1 C:og

Sivu 1565vAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Hangastenma/Hangastenmaa - - 2 Johan Sutares hust - 1 Inf
B:M: Påhl Kårhoin 1 -
4 - - 3 Cnut Petyn 1 - C:og:
Son Johan med ho 1 1
5 - 1 - Måns Soikoin 1 - Cav:
6 - - 4 Mattz Matzson Löchjains hust - 1 C:og:
Son Mattz 1 -
Son Påhl 1 -
Son Michell 1 -
7 - - 2 Mårten Pålack 1 - Inf
Son Johan 1 -
8 - - - Påhl Tärfwains - - Crono öde
9 - - - Lars Nickulains - - Crono öde
10 - - - Pär Tiusains - - Crono öde
11 - - - Pär Rahilains - - Dito
12 - - - Niels Tiusains - - Dito
1 Hauska - - 2 Petter Hauska mho 1 1
2 - - - Anders Christerssons - - Crono öde
1 Himalansarj/Himalansaari - - 1 Påhl Jacobssons hust - 1 C:og:
2 - 4 - Olof Kijkarin mho 1 1 Cav:
Bror Mattz mh 1 1
3 - 2 - Mattz Hinderssonn Hännikäin med ho 1 1 Cav:
4 - 3 - Michel Himain 1 - D:o
Son Johan med ho 1 1
5 - 2 - Michell Ollickain med hust 1 1 D:o
6 - - 3 Mattz Johansson mh 1 1 Inf
Bror Påhl 1 -

Sivu 1566AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
7 Himalansarj/Himalansaari - - 3 Petter Himain 1 - Inf:
Bror Hans med ho 1 1
8 - - 3 Påhl Eskelson Hämäl:in med ho 1 1 Inf:
Syting Son Jöran 1 -
9 - - 1 Lars Himain 1 - Inf:
10 - - 1 Lars Jöranson 1 - Inf:
11 - - 2 Johan Israelson Pyttyin med ho 1 1 C:og:
1 Hardikala/Hartikkala - - 1 Mårten Mardikain 1 - Inf:
2 - 3 - Anders Walkoins hust - 1 Cav:
Son Johan Anderson 1 -
Son Hindrich 1 -
3 - - 2 Simon Cnutson 1 - C:og:
Bror Johans hustru - 1
1 Häinäniemj/Heinniemi - - 3 Anders Himain mh 1 1 Inf:
Johan Himains hust - 1
1 Hirenmäkj/Hiirimäki - 3 - Anders Tuukain 1 - Cav:
Son Jacob med ho 1 1
1 Hyttölä/Hytölä - - - Petter Hyteins - - Crono öde
2 - - 1 Matz Matsson Närf:in 1 - C:og:
3 - 6 - Påhl Kårhoins hust - 1 Cav:
Son Hindrich med ho 1 1
Bror Jacob 1 -
B:r Påhl med ho 1 1
4 - 1 - Hind: Michellsson 1 - Cav:
5 - - 3 Jacob Huchtiain mh 1 1 Inf
Bror Bertell 1 -
6, 7 - 3 - Thomas Myntel:in med ho 1 1
Bror Sigfredh 1 -
8 - - - Mattz Larson Hytieins - - Crono öde

Sivu 1567A (aukeaman 1567 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Hanjerfwj/Hanhijärvi - - 1 Johan Johanson Särkä 1 - C:og:
1 Jutila/Juottila - - 2 Lars Tuukainen 1 - D:o
Abr: Tukains hustru - 1
2 - - - Lars Tukainens - - Crono öde
1 Innala - - - Fendrich Jacob Hoffrens - - Bostelle Inf
2 2 - - Lieut:n Hollsten med ho 1 1 Inf
1 Ingarila/Inkarila - 2 - Matz Tärfwin med ho 1 1 Cav:
2 - - 1 Lars Larson Rahikain 1 - Inf
3 - 3 - Anders Limatain 1 - Cav:
Bror Urbanus mh 1 1
1 Jufwola/Juvela - - 1 Niels Nielson Längh 1 - Inf
2 - - 2 Lars Hångain med ho 1 1 Inf
1 Järfwenpä/Järvenpää - 2 - Anders Himainen m ho 1 1 Cav:
1 Jukarila - - 4 Hans Peerson med ho 1 1 Inf
Bror Peer 1 -
Bror Johan 1 -
- - 1 Böriell Pyttins hust: - 1 D:o
1 Kylenlax/Kylänlahti - 5 - Anders Tåifwakain m ho 1 1 Cav:
M: Thomas Parkin m ho 1 1
dräng:n Hind: Heikins ho - 1
2 3 - - Regementz skrifwaren Carl Quist 1 - Cav:
D:r Anders Anderson 1 -
D:r Abr:h: Taifwallantj 1 -
3 - - 1 Petter Ickoin 1 - C:og:
1 Kapala - - 1 Per Kappain 1 - D:o
2 - - 2 Staffan Taijain 1 - Inf
Solld: Anders Kapains hust - 1
1 Kåssola/Kosola 2 - - Adam Quast med ho 1 1
2 - - 2 Gustaf Tarkiain m ho 1 1 Inf

Sivu 1567B (aukeaman 1567 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Kåssola/Kosola 1 - - Sochne Skräddaren Anders Hanna 1 -
1 Korhoila/Korhola - - 2 Erich Kårhoin med ho 1 1 Inf
2 - - 1 Petter Korhoin 1 - Inf
3 - - 3 Petter Taifwallanttj med ho 1 1 Inf
Son Matz Peerson Taifwallanttj 1 -
4 - - - Hindrich Kårhoins - - Inf öde
5 - - 2 Michell Laitin m:ho 1 1 Inf
6 - 2 - Johan Hämälein m ho 1 1 Cav:
7 - - - Johan Tiusains - - Inf öde
1 Kaipiala - - - Lars Kapanains - - Crono öde
2 - - 1 Thomas Laitin 1 - C:og:
1 Koumiolax/Kuomilahti - - 4 Anders Mattil:in m ho 1 1 D:o
Bror Mattz med ho 1 1
1 Kårpila/Korpela - - 2 Michell Korpel:in m ho 1 1 Inf
2 - - 2 Markus Karjal:in m ho 1 1 D:o
3 - - 3 Christer Christers: m ho 1 1 D:o
B:M: Johan Mändyn 1 -
1 Karhila - - 2 Christer Karhin m: ho 1 1 Inf
1 Käriniemj/Keriniemi - - 2 Olof Mattson 1 - D:o
Bror Lars 1 -
1 Kurfwila/Kurvila - - 3 Påhl Kurfwin med ho 1 1 Inf
Son Mattz 1 -
1 Kuomioby/Kuomio - 1 - Påhl Påhlsson 1 - Cav:
1 Kåiwakala/Koivakkala - - 2 Mårten Wittikain m ho 1 1 C:og:
2 - - 1 Michel Ant:nss:n Jyntin 1 - C:og:
3 - - - Mattz Hämäleins - - Crono öde
4 - - 7 Niels Tårniain 1 - Inf
Son Johan med hust 1 1
Son Anders med ho 1 1
Son Niels och Jonas 2 -

Sivu 1568A (aukeaman 1568 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
5 Kåiwakala/Koivakkala - 3 - Lahrs Kautiain 1 - Cav:
Bror Jacob med ho 1 1
6 - - 1 Jåhan Kimara 1 - C:og:
7 - 2 - Mattz Tiusain med ho 1 1
1 Kålliola/Koljola - - 2 Jören Kollionen 1 - Inf
Son Mårten Jörens: 1 -
2 - - 1 Hind: Hyryläin 1 - Inf
3 - 2 - Abrah: Wallkoins hust - 1
Son Anders 1 -
4 - - 2 Erich Passoin 1 - C:og:
5 - 2 - Erich Siriäin med ho 1 1 Cav.
1 Kääniemj/Käenniemi - - 2 Hind: Pettinen m ho 1 1 Inf
1 Lydikälä/Lyytikkälä - 1 - Jacob Mynttins hust - 1 Cav:
2 - 2 - Brusius Hindersons hust - 1 Cav:
Bror Jacob 1 -
3 - - 2 Christer Kåckoin 1 - C:og:
Bror Påhl 1 -
1 Lappilanmäkj/Lappilanmäki - - 2 Peer Lappal:s hust - 1 Inf
Son Lars 1 -
2 - - 2 Johan Mattson med ho 1 1 Inf
1 Son Mattz 1 -
3 - - - Sergeantens Boställe - - Inf
4 - - 2 Olof Rassain m ho 1 1 C:og:
1 Lijkala/Liikala - - 3 Johan Lijkain 1 - Inf
Bror Jacob 1 -
Bror Mattz 1 -
2 2 - - Klåck:n Johan Johans: m ho 1 1
- - 3 Hind: Johanson m ho 1 1 Inf
Bror Gabriel 1 -
1 Lassola/Laasola 2 - - Munsterskrif: Samuel Wallman med ho 1 1

Sivu 1568B (aukeaman 1568 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Laitiala - - 1 Thomas Parandain 1 - Inf
2 - - 2 Lars Rautiain m ho 1 1 Inf
3 - - 1 Mattz Laitins hust - 1 D:o
4 - - 2 Bertill Kammoin m ho 1 1
1 Linduniemj/Lintuniemi - - 3 Anders Korpel:n mh 1 1
Bror Thomas 1 -
2 1 - - Qwartermäst:n And:s Montans hustru - 1 Cav: Bostel:
3 - - 2 Petter Mattson Ollikain med hust 1 1 C:og:
4 - - 1 Anders Weckman 1 - Inf
5 - - 3 Jacob Mardikain mh 1 1 D:o
Son Hans 1 -
6 2 - - Qwartermäst: And:s Montans hem:n
D:r Mårten Jacobs. mh 1 1 C:og:
1 Laurikala/Laurikkala - - - Niels Kauparins - - Crono öde
2 - 2 - Hind: Särckä 1 - Cav:
D:r Erich Himain 1 -
3 - 2 - Lars Himain mh 1 1
4 - - - Lars Laurickains - - Crono öde
1 Marjoniemj/Marjoniemi - 3 - Påhl Parkin m:h: 1 1 Cav.
dräng Mårt Smål: 1 -
2 - - - Lars Pispains - - Crono öde
3 - 1 - Johan Pispain 1 - Cav
4 - 2 - Thom: Taifwallantj mh 1 1 Cav:
5 - - 2 Pär Passoin med ho 1 1 C:og:
1 Mäckälä/Mäkelä - - 2 Påhl Leinoin mh 1 1 Inf
2 - - 3 Erich Mäckäl:n mh 1 1 D:o
B:S: Anders Hinders: 1 -
3 - - 2 Jacob Himain 1 - D:o
B: Hind Mäckäl: 1 -

Sivu 1569A (aukeaman 1569 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Machkola/Mahkola - - 2 Johan Nef:oin m ho 1 1 Inf
2 - - 1 Michell Haikoins ho - 1 D:o
3 - - 3 Matz Måndoin mh 1 1 C:og:
Son Johan 1 -
4 - - 2 Peer Anderson Sipoin med ho 1 1 D:o
1 Minkilä/Minkkilä - - - Eskell Rahikains - - Crono öde
2 - - 2 Sigfr: Ripate m ho 1 1 Inf
3 - - - Pär Minckins - - Crono öde
4 - - 5 Peer Haloin m ho 1 1 Inf
B:S: Matz Haloin mh 1 1
B:S: Matz Peerson 1 -
5 - - - Hind: Såikains - - Crono öde
6 - - 2 Niels Huchtiain mh 1 1 Inf
1 Narhilä/Närhilä - 2 - Olof Taipal:s hust - 1 Cav:
Bror Erich 1 -
2 - 4 - Hans Hansson 1 - D:o
Bror Zacharias 1 -
Bror Mattz mh 1 1
3 - 3 - Hind: Hämäl:in 1 - D:o
Bror Erichz hust - 1
Son Mattz 1 -
1 Outila - - 3 Påhl Outin 1 - Inf
Drengen Michell 1 -
Bror Olof 1 -
2 - - 2 Anders Piskoin m ho 1 1 C.og:
1 Pakiniemj/Pakinniemi - - 1 Anders Ruokol:in 1 - Inf
1 Parkatiniemj/Parkatniemi 5 - - H:r Öfwerste Lieut:n Liecin med ho 1 1 C:og:
Drängen Påhl 1 -
Drengen Ohlof 1 -
D:r Michell Tijain 1 -

Sivu 1569B (aukeaman 1569 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Parkatiniemj/Parkatniemi - - - Mattz Parkatins - - Crono öde
3 - - 1 Lars Narfwj 1 - C:og
4 - 1 - Sigfr: Parkatins hust - 1 Cav:
5 - - 2 Michell Pöndins hust - 1 C:og:
Son Johan Pöndin 1 -
6 - 3 - Jören Witikains E:a - 1 Cav:
Matz Ehrson Kålamies 1 -
B:M: Lars Ehrson 1 -
7 - - - Hans Kaipiains - - Crono öde
8 - - - Peer Frantsons - - D:o
9 - 2 - Abr: Myntin m ho 1 1 Cav:
10 - 3 - Olof Båck med ho 1 1 D:o
Bror Michell 1 -
1 Pyrhölä - - - Öfwerste Boställe af - - Inf
- - 2 L:B: Johan Matil:in 1 -
Bror Anders 1 -
- - 2 L:B: Jacob Matil: mh 1 1
- - 1 LB: Pär Häikins hust - 1
- - 1 Dito Johan Winikain 1 -
1 Pöndilä/Pöntilä - - 9 Olof Pöndin m ho 1 1 Inf
Frände Johan m ho 1 1
Frende Pär med ho 1 1
B.S: Lars med ho 1 1
B.S: Michell 1 -
2 - - 4 Erich Michells: m ho 1 1 D:o
Son Michell m ho 1 1
1 Pundala/Puntala - - 2 Carl Lydikein mh 1 1 D:o
2 - - - Förares Boställe - - D:o
3 - - 2 Mattz Sincko m ho 1 1 Regmn:s Q:s Bostel: af Inf
4 - - - Förares Bostelle - - Inf

Sivu 1570A (aukeaman 1570 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1, 2 Pettyläby/Pettilä - - 3 Johan Pyttyin med ho 1 1
B:M: Michel Pyttyin 1 -
3 - - 1 Johan Kiesi 1 - Cav:
1 Rikantila - 3 - Johan Källcka 1 - D:o
Bror Jacob Kelcka 1 -
D:r Anders Lijkain 1 -
1 Rahikala/Rahikkala - - 2 Markus Repoin m ho 1 1 Inf
2 - - 1 Eskell Majuris hust - 1 D:o
3 - - 2 Hind: Räpoins hust - 1 D:o
Son Petter 1 -
4 2 - - Capel:n H:r Hindrich Lydenius med hust 1 1 Capl:s Bohl
5 - - 2 Petter Aniain m ho 1 1 C:og:
6 - - 4 Johan Hämälein 1 - Inf
Bror Mattz med ho 1 1
Son Berendt 1 -
7 - - 3 Peer Peerson med ho 1 1 D:o
Bror Lahrs 1 -
8 - 2 - Michell Hinders: mh 1 1 Cav:
1 - - Trumbsl: Erich Larson 1 -
9 - - - Bebrukes af Hämäl:n el: Num:o 6 - - Cav:
Öfwerste Bost af Capait skapet
1 Råinilanniemj/Roinila - - 3 Lars Rånin med ho 1 1 Inf
Dreng And:s Leinoin 1 -
1 Såikala/Sokkala - - 2 Jören Årafwa m ho 1 1 C:og
2 - - - Erich Såickains - - Crono öde
3 - - 2 Petter Tuukein m ho 1 1 C:og:
4 - - - Päär Rämes - - Crono öde
5 - -2 - Thomas Peersons hust 1 - Cav:
Bror Cnut 1 -

Sivu 1570B (aukeaman 1570 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
6 Såikala/Sokkala - - - Petter Soikains - - Crono öde
1 Surnoby/Surno - - 1 Päär Häckinen 1 - Inf
2 - - 2 Lars Himain m ho 1 1 D:o
1 Sattila - 2 - Peer Peerson m ho 1 1 Cav:
2 - - 3 Anders Sattil:in m ho 1 1 Inf
Dräng Mårten Laitin 1 -
1 Syfwenma/Syvänmaa - - 1 Anders Kurfwin 1 - Inf
2 - 2 - Mattz Wäckärä m ho 1 1 Cav:
1 Safwela/Savela - - 1 Jören Wässäl:in 1 - C:og:
2 - - 1 Lars Mattson Ållk:n 1 - D:o
3 - - - Mattz Rassmusons - - Crono öde
4 - - 1 Mattz Passoin 1 - Inf
5 - - 2 Petter Ållikain m h 1 1 D:o
1 Simmola/Simola - 2 - Thomas Himain mh 1 1 Cav:
2 - - - Lars Närieins - - Crono öde
1 Tåijala/Toijola - - 1 Thomas Tåijain 1 - Inf
2 - - 3 Lars Toijain mh 1 1 D:o
Bror Cnut 1 -
3 - - 3 Staffan Kyras hust - 1 Inf
Son Christer 1 -
D:r Michell Ehrson 1 -
4 - - 2 Hans Hapiain m ho 1 1 Inf
5 - - 2 Christer Tåijain m ho 1 1 D:o
1 Tiusala - - 2 Sigfr Tiusain med ho 1 1 D:o
2 - - - Johan Mårtensons - - Crono öde
3 - - - Mårten Hämäl:ins - - Dito
4 - - - Påhl Laitins - - Dito
5 - - 1 Johan Michellson 1 - Inf
6 - - 4 Thomas Hämäl: m ho 1 1 D:o
Bror Mattz och Mihel 2 -

Sivu 1571A (aukeaman 1571 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Tarhoila/Tarhola - 2 - Mårten Påhlsons hust - 1
Son Mårten 1 -
2 - - - Anders Johansons - - Crono öde
3 - 2 - Pett:r Taifwallantj mh 1 1 Cav:
4 - 1 - Påhl Syriäl:in 1 - D:ot
1 Taipalby/Taipale - - 4 Christr Himain m ho 1 1 Inf
Son Mårten m ho 1 1
2 - - 2 Lars Himain med ho 1 1 D:o
3 - - 2 Johan Taipal:in mh 1 1 D:o
4 - - 2 Hind: Taipalain 1 - C:og:
Staffan Taipal:s hust - 1
1 Tirolaby/Tiirola - - 4 Johan Hännikein mh 1 1 Inf
Bror Jaob med ho 1 1
2 - - 4 Michell Hind:s: m ho 1 1 D:o
Bror Hind: med ho 1 1
1 Wittzilä/Vitsiälä - - - Lars Luckarins - - Crono öde
2 - - - Christer Larsons - - Inf öde
3 - - 3 Johan Huopain m ho 1 1 Inf
Bror Hindrich 1 -
4 4 - - Brofougden Bengdt Mahlbergh 1 - C:og:
Son Johan 1 -
Son Jacob 1 -
Son Bengdt 1 -
5 2 - - Länsm:n Johan Särke 1 - C:og.
Dåtter Margareta - 1
6 - - - Lars Sutins - - Crono öde
- - 2 Tårparen Petter Tårniain med ho 1 1
7 - - - Sigfred Hauskas - - Cav: öde

Sivu 1571B (aukeaman 1571 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Wallkoila/Valkola - 4 - Hinrich Hinderson 1 - Cav:
Son Johan med ho 1 1
Drag: Petter Sundz hust - 1
1 Yöwäsj/Yövesi - 2 - Anders Passoins hust - 1 Cav:
B:S: Lars Heikin 1 -
- 5 - Mattz Påhlson 1 - Cav:
Petter Heikises hust - 1
Son Petter 1 -
Bror Zacharias hust - 1
Drag:n Erichs hust - 1
2 - 1 - Staffan Kurfwin 1 - Cav:
3 - 1 - Mattz Haikoin 1 - D:o
4 - - 1 Simon Kockoin 1 - Inf
5 - 2 - Erich Kurfwin med hustru 1 1 Cav:
1 Yllöläby/Ylölä - 2 - Petter Yllöin 1 -
Son Thomas 1 -
2 - 2 - Anders Suroin med hustru 1 1 Cav:
1 - - Gustaf Alopaus 1 -

Af Safwitaipall S:n

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Lijansarj/Liiansaari - - 3 Lars Pettinen 1 - Inf
Bror Anders med ho 1 1
2 - - 3 Christer Heikinen med hust 1 1
Bror Peer 1 -
3 - - 2 Mattz Hind:son Kyllöin 1 - C:og
Son Påhl 1 -

Sivu 1572B (aukeaman 1572 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Ristiina

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Pappila 3 - - Kyrckioheerden Högwähl:de H:r Thomas Liciin med ho 1 1
Drängen Lars Larson 1 -

NimihakemistoKylätSivut kylittäin1722

© Väinö Holopainen 2023