AloitussivuSavon henkikirjatSäämingin pitäjä → 1711

Savon alinen kihlakunta

Sääminki henkikirja 1711

Otsikkotiedot

Säminge S:n

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
2577 Aholahti, Ahvionsaari, Pakarila, Luostarila
2578 Luostarila, Haukiniemi, Jaatila, Inkilä, Ikoinniemi, Juvola, Kesamonsaari, Kokonsaari
2579 Kokonsaari, Kosola, Kiilanmäki, Kaartilanranta, Kallislahti
2580 Kallislahti, Kommerniemi, Kapajaakkola, Loikansaari, Liistonsaari, Laukansaari, Leskelä, Mikkolanniemi
2581 Mikkolanniemi, Niittylahti, Mönkkölä, Otavanniemi, Pihlajanniemi
2582 Pihlajanniemi, Pietolansaari, Pellossalo, Pesolansaari
2583 Päkkilä, Pihlajanniemi, Pihlajanlahti, Punnola, Pöllölä, Ritosaari, Reinikkala, Saukonsaari
2584 Saukonsaari, Särkilahti, Saukkola, Särkilahti, Saukkola, Tuohisaari, Tolvanniemi, Tolppalansalmi, Tynkkylänjoki, Varparanta
2586 Vaikotaipale, Savonlinnan Malmi

Allekirjoitukset

Att wij så myckit oss witterligit warit in
gen af denne Mantals Längd undandöllgt el:
uthsluta låtit som Mantals penningar betale
böra betyga wij wid wår Siäls Saligheet
med wåre Nampns och Signetes undersättian
de. Datum Säminge d: 4 Januarii 1711
Abrah:J: Carstenius Past. Ecclesiarum in Nyslått & Säminge
Herm: v. Börgen Häradz Fougde
Samuel Molenius Capellan i Seminge
Elias Valentinson Brofougde
Nembdemän
Petter Pulckinen Mattz Paunonen
Clemet Mieloin Michell Wirolain
Johan Munck Nills Kåndia

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 310.
Veroa maksaneita yhteensä 500 henkilöä (miehiä 265, naisia 235).
Veroluokittain 53 / 431 / 19 ; yhteensä 503 henkilöä.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M ja N Veroa maksaneiden miesten ja naisten lukumäärä tällä rivillä

Lähdetiedot

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8762 Tositekirja 1711-1711, sivut 2605-2611
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8762

NimihakemistoKylätSivut kylittäin16931722

© Väinö Holopainen 2023