AloitussivuSavon henkikirjatSäämingin pitäjä1722 → Nimihakemisto

Sääminki henkikirja 1722

Nimihakemisto


-  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW  Å 
 -  A  B  C  F  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders (Haukiniemi) 2091

Anders (Kapajaakkola) 2094

Anders (Mikkolanniemi) 2095

Anders Peersson (Pellossalo) 2097

Anders Simonsson (Kokonsaari) 2092

Anna (Ritosaari) 2099

Anna (Varparanta) 2101

Anna Anders dotter (Päkkilä) 2098

Anna Dorothe (Tolppalansalmi) 2100

Beatha (Saukkola) 2099

Brjta (Pappila) 2102

Brun Brunsson (Pihlajanniemi) 2097

Carin (Varparanta) 2101

Claes Fallentinson (Pappila) 2101

Clemet Påhlsson (Pihlajanniemi) 2096

Dawid (Pappila) 2102

Elin (Kosola) 2093

Ellij (Kommerniemi) 2094

Ellin (Tolppalansalmi) 2100

Erich (Haukiniemi) 2091

Erich (Reinikkala) 2099

Ewa (Kesamonsaari) 2092

Frantz (Kommerniemi) 2094

Grels Grelss: (Saukonsaari) 2099

Hans Mattsson (Mikkolanniemi) 2095

Hindrich (Mikkolanniemi) 2095

Jacob Andersson (Jaatila) 2091

Johan (Ahvionsaari) 2090

Johan (Pellossalo) 2098

Johann (Kallislahti) 2094

Jören (Ahvionsaari) 2090

Kirstin (Tuohisaari) 2100

Lars (Mikkolanniemi) 2095

Lars Andersson (Kapajaakkola) 2094

Lars Hindersson (Ahvionsaari) 2090

Lars Hinderssonn (Pellossalo) 2098

Ljssa (Pappila) 2102

Mattz (Niittylahti) 2096

Mattz (Pellossalo) 2097

Mattz (Pellossalo) 2098

Mattz (Pappila) 2102

Mattz Andersson (Kallislahti) 2094

Mattz Aronsson (Haukiniemi) 2091

Mattz Larsonn (Haukiniemi) 2091

Mattz Ohlssonn (Haukiniemi) 2091

Måns Ohlssonn (Mikkolanniemi) 2095

Mårten (Tolvanniemi) 2100

Niels (Pellossalo) 2097

Oloff (Pellossalo) 2097

Peer (Mikkolanniemi) 2095

Peer Abrahamsson (Kesamonsaari) 2092

Peer Jörensson (Kosola) 2093

Påhl (Pihlajanniemi) 2097

Påhl (Pellossalo) 2097

Påhl Påhlsson (Pappila) 2101

Simon Andersson (Kapajaakkola) 2094

Simon Simonsson (Kokonsaari) 2092

Swän Vallentinss: (Tolvanniemi) 2100

AAlkuun

Achmain

Peer (Pellossalo) 2097

Ajras

Mattz Ohlss: (Tolvanniemi) 2100

Anniain

Petter (Pellossalo) 2097

Auf:in

Hindrich (Otavanniemi) 2096

Aufwin

Erich (Kommerniemi) 2094

BAlkuun

Backarin

Erich (Pakarila) 2090

Mattz (Mönkkölä) 2096

Olof (Pakarila) 2090

Bengtin

Oloff (Varparanta) 2101

CAlkuun

Cammoin

Brijta (Pihlajanniemi) 2097

Carstenius

Abraham (Pappila) 2102

Cåstiain

Mårthen (Otavanniemi) 2096

Cåussmain

Lars (Mikkolanniemi) 2095

FAlkuun

Falk

Abraham (Varparanta) 2101

Fick

Adam Ohlss: (Ahvionsaari) 2090

Fors

Samuell Samuelss: (Kommerniemi) 2094

Forsius

Hindrich (Liistonsaari) 2095

Mattz (Liistonsaari) 2095

Påhl (Liistonsaari) 2095

HAlkuun

Haloin

Niels (Särkilahti) 2099

Hardickain

Johan (Saukkola) 2099

Måns (Saukkola) 2099

Thomas (Saukkola) 2099

Hardikain

Mattz (Otavanniemi) 2096

Hatain

Hind: (Pihlajanniemi) 2096

Herrain

Elias (Varparanta) 2101

Michell (Varparanta) 2101

Hindtzain

Hans (Ahvionsaari) 2090

Hirf:oin

Hind: (Aholahti) 2090

Hobin

(Kaartilanranta) 2093

Huttuin

Anders (Jaatila) 2091

Johan (Jaatila) 2091

Hyf:ein

Thomas (Kosola) 2093

Hyppein

Johan (Pappila) 2102

Häldemoin

Petter (Pihlajanlahti) 2098

Hämäl:

Niels (Pappila) 2102

IAlkuun

Immoin

Erich (Haukiniemi) 2091

Erich (Tolvanniemi) 2100

Jacob (Tuohisaari) 2100

Johan (Kommerniemi) 2094

Innain

Bertill (Otavanniemi) 2096

Michell (Saukonsaari) 2099

JAlkuun

Janatuin

Peer (Pellossalo) 2097

Jatin

Dawidh (Jaatila) 2091

Staffan (Jaatila) 2091

Jordan

Anders (Tolvanniemi) 2100

Juf:oin

Hindrich (Juvola) 2092

Johan Nielssonn (Juvola) 2092

Niels (Juvola) 2092

Jumpain

(Otavanniemi) 2096

Jutij

Johan (Pihlajanniemi) 2097

Mattz (Pihlajanniemi) 2097

Mattz (Punnola) 2098

Måns (Punnola) 2098

Mårthen (Pihlajanniemi) 2097

Jutin

Adam (Pihlajanniemi) 2096

Jyrckein

Jören (Tolppalansalmi) 2100

KAlkuun

Kaipoin

Anders (Kallislahti) 2094

Kardin

Peer (Tynkkylänjoki) 2100

Peer Peersson (Tynkkylänjoki) 2100

Karpin

Anders (Pihlajanniemi) 2096

Hindrich (Pihlajanniemi) 2097

Kaskin

Anders (Jaatila) 2091

Johan (Pellossalo) 2097

Påhl (Jaatila) 2091

Killiun

Eskiell (Pihlajanniemi) 2096

Samuell (Pihlajanniemi) 2096

Kinnuin

Erich (Tolvanniemi) 2100

Kucko

(Loikansaari) 2095

Kumuin

Lars Påhlss: (Tolvanniemi) 2100

Thomas (Tolvanniemi) 2100

Kåcko

Peer (Ahvionsaari) 2090

Kåckoin

Anders (Pellossalo) 2097

Erich (Pellossalo) 2098

Kåndain

Erich (Lehtiniemi) 2095

Kåndia

Niels (Haukiniemi) 2091

Kårhoin

Johan (Pihlajanniemi) 2096

Kåssoin

Adam (Pellossalo) 2097

Anders (Ahvionsaari) 2090

Anders (Pellossalo) 2097

Erich Hansson (Kiilanmäki) 2093

Isach (Pellossalo) 2097

Johan (Kosola) 2093

Jören (Kosola) 2093

Lars (Kosola) 2093

Lars (Loikansaari) 2095

Lars Johanss: (Kosola) 2093

Lucas (Loikansaari) 2095

Kåuttin

Michell (Varparanta) 2101

Kächky

Peer (Kaartilanranta) 2093

Kärckij

Sigf: (Tynkkylänjoki) 2100

Kärf:in

Michell (Loikansaari) 2095

Swän (Loikansaari) 2095

Käroin

Påhl (Jaatila) 2091

Kättuin

Abraham (Kallislahti) 2094

Anders (Varparanta) 2101

Oloff (Niittylahti) 2096

Petter (Varparanta) 2101

Simon (Niittylahti) 2096

Thomas (Niittylahti) 2096

Kösling

Niels (Luostarila) 2091

LAlkuun

Lackoin

Lars (Otavanniemi) 2096

Laijuin

Peer (Kiilanmäki) 2093

Lajuin

Erich Peersson (Otavanniemi) 2096

Lamain

Johan (Kaartilanranta) 2093

Lars (Kaartilanranta) 2093

Lars (Pappila) 2101

Lauckain

Erich (Laukansaari) 2095

Johan (Laukansaari) 2095

Jonas (Laukansaari) 2095

Thomas (Kallislahti) 2094

Lauk:

Mattz Hinderss: (Kaartilanranta) 2093

Lavonius

Jordan (Pappila) 2101

Lindh

And:s (Pihlajanniemi) 2097

Littmain

Mattz (Pihlajanniemi) 2096

Thomas (Kokonsaari) 2093

Luckoin

Mårten (Päkkilä) 2098

Peer (Kosola) 2093

Lukain

Peer Staffanss: (Ritosaari) 2099

Staffan Peersson (Ritosaari) 2099

Läppäin

Hind: (Varparanta) 2101

Måns (Särkilahti) 2099

Läppäinen

Peer (Pellossalo) 2098

Läskin

Abraham (Kallislahti) 2094

Petter (Leskelä) 2095

Löppäin

Johan Hinderss: (Saukonsaari) 2099

Niels (Kosola) 2093

Niels Nielsson (Kosola) 2093

Löxä

Jacob (Varparanta) 2101

MAlkuun

Mackoin

Daniel (Päkkilä) 2098

Germund (Vuoriniemi) 2100

Hindrich (Varparanta) 2101

Niels (Kokonsaari) 2093

Oloff (Pesolansaari) 2098

Peer (Varparanta) 2101

Tönnis (Vuoriniemi) 2100

Mahlbergh

Gabriel (Tolppalansalmi) 2100

Mannin

Mattz (Tolvanniemi) 2100

Mickoin

Hindrich (Pietolansaari) 2097

Johan (Ahvionsaari) 2090

Jören (Ahvionsaari) 2090

Peer (Pietolansaari) 2097

Mickoinen

Staffan (Pellossalo) 2097

Mickolain

Anders (Kesamonsaari) 2092

Mickåin

Anders (Mikkolanniemi) 2095

Måns (Mikkolanniemi) 2095

Måns Månss: (Mikkolanniemi) 2095

Peer Peerssonn (Mikkolanniemi) 2095

Mielickain

Lars (Pietolansaari) 2097

Mieloin

Clemet (Pihlajanniemi) 2096

Hindrich (Pihlajanniemi) 2096

Johan (Pihlajanniemi) 2096

Påhl (Kaartilanranta) 2093

Påhl (Pihlajanniemi) 2096

Mollenj

(Pappila) 2102

Hedwig (Pappila) 2102

Muckoin

Lars (Päkkilä) 2098

Munck

Johan (Tuohisaari) 2100

Mura

Anders (Varparanta) 2101

Månoin

Michell (Saukkola) 2100

Mätel:

Christer (Juvola) 2092

Mätiläin

Joseph (Juvola) 2092

NAlkuun

Nappain

Peer (Kosola) 2093

Naukarin

Mattz (Juvola) 2092

Nylander

Sigf: (Kosola) 2093

Nyrhain

Peher (Pöllölä) 2098

Petter (Pöllölä) 2098

Nyrhein

Adam (Punnola) 2098

Erich (Punnola) 2098

Påhl (Punnola) 2098

Nyrhin

Erich (Kesamonsaari) 2092

Mattz (Kesamonsaari) 2092

Thomas (Kesamonsaari) 2092

PAlkuun

Paf:elain

Anders (Kallislahti) 2094

Lars (Kallislahti) 2094

Pardain

Lars (Jaatila) 2091

Lars (Tynkkylänjoki) 2100

Pauckoin

Jacob (Mönkkölä) 2096

Paunoin

Mattz (Kallislahti) 2094

Mattz (Ritosaari) 2099

Pijk

Jacob (Pietolansaari) 2097

Pistohlkorss

Adam (Kapajaakkola) 2094

Pistohlkårs

Adam (Aholahti) 2090

Adam (Mönkkölä) 2096

Pulckin

Anders (Pirhiänniemi) 2098

Essaias (Ritosaari) 2099

Hindrich (Ritosaari) 2099

Hindrich (Saukonsaari) 2099

Johan (Saukonsaari) 2099

Lars (Ritosaari) 2099

Mattz (Pirhiänniemi) 2098

Niels (Saukonsaari) 2099

Peer (Ritosaari) 2099

Peer Peersson (Saukonsaari) 2099

Pulckinen

Hindrich (Tynkkylänjoki) 2100

Niels (Ritosaari) 2099

Pullkin

Matts Person (Ritosaari) 2099

Påchialain

Peer (Pappila) 2101

Pässoin

Mattz (Pöllölä) 2098

Mårthen (Pihlajanniemi) 2097

Påhl (Pöllölä) 2098

Pöllein

Hindrich (Juvola) 2092

Mattz (Juvola) 2092

Mattz (Varparanta) 2101

Mattz Anderss: (Tynkkylänjoki) 2100

Mattz Mattsson (Juvola) 2092

RAlkuun

Ruskain

Påhl (Mönkkölä) 2096

Sigf: (Pakarila) 2090

Sigfredh (Pakarila) 2090

Räinickain

Påhl (Reinikkala) 2099

Thomas (Pihlajanlahti) 2098

Rännijn

Carl (Otavanniemi) 2096

Rässainen

Mattz (Kosola) 2093

Rässein

Anders (Reinikkala) 2099

Rässäin

Mattz (Mönkkölä) 2096

SAlkuun

Sairain

Petter (Haukiniemi) 2091

Sijroin

Peer (Loikansaari) 2094

Simainen

Hind: Påhlssonn (Mikkolanniemi) 2095

Hindrich (Mikkolanniemi) 2095

Sirain

Marten (Aholahti) 2090

Sjroinen

Påhl (Luostarila) 2091

Skillingh

Påhl (Tolppalansalmi) 2100

Smålender

(Tolvanniemi) 2100

Snickarin

Petter (Pihlajanniemi) 2096

Steenberg

(Kosola) 2093

Suckoin

Peer Mattsson (Ritosaari) 2099

Suppoin

Anders (Kaartilanranta) 2093

Hindrich (Kaartilanranta) 2093

Sutinen

Brijta (Kallislahti) 2094

Peer (Kallislahti) 2094

Suåmal:

Jören (Saukonsaari) 2099

Såininen

Anders (Mikkolanniemi) 2095

Säppäin

Anders (Ritosaari) 2099

Bertill (Pihlajanlahti) 2098

Lars (Punnola) 2098

Lars Bertilssonn (Pihlajanlahti) 2098

Mattz (Päkkilä) 2098

Petter (Ikoinniemi) 2092

TAlkuun

Taipain

Hindrich (Jaatila) 2091

Petter (Jaatila) 2091

Tappro

Mattz (Aholahti) 2090

Taskin

Oloff (Pappila) 2101

Tijain

Hans (Saukonsaari) 2099

Måns (Ahvionsaari) 2090

Petter (Ahvionsaari) 2090

Tijmain

Hindrich (Tuohisaari) 2100

Tijtain

Sigfredh (Kesamonsaari) 2092

Tjain

Ander (Ahvionsaari) 2090

Peer Mattsson (Ahvionsaari) 2090

Turdin

Anders (Kaartilanranta) 2094

Påhl (Kaartilanranta) 2094

Simon Staffanss: (Jaatila) 2092

Tynckin

Abrah: (Luostarila) 2091

Tålfwein

Erich (Laukansaari) 2095

Niels (Laukansaari) 2095

Tåttro

Michell (Haukiniemi) 2091

Tärf:äin

Peer Peersson (Ahvionsaari) 2090

VWAlkuun

Wanain

Mårthen (Punnola) 2098

Wanhain

Mårten (Punnola) 2098

Waroin

Anders (Juvola) 2092

Oloff (Juvola) 2092

Wichawain

Anders (Päkkilä) 2098

Mattz (Ritosaari) 2099

Sigfredh (Kapajaakkola) 2094

Wickla

Petter (Varparanta) 2101

Wirolain

Hans (Pakarila) 2091

Michell (Pakarila) 2091

Niels (Kurkela) 2094

Peer (Kurkela) 2094

Wiskar

Mattz (Vuoriniemi) 2100

Wiskari

Thomas (Laukansaari) 2095

Wäiss

(Tolvanniemi) 2100

Wälloin

Påhl (Pihlajanniemi) 2096

Wänäl:

And:s (Ritosaari) 2099

And:s (Varparanta) 2101

Wässa

Peer (Kokonsaari) 2092

Wästerin

Peer (Pellossalo) 2097

ÅAlkuun

Ålf:oin

Måns (Kesamonsaari) 2092

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 336 nimeä

KylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023