AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1651 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1651

Sivu 161A (aukeaman 161 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Råkånemi/Ruokoniemi 3 Mårthen Hielp Helpi 1 h1 B:r Johan 1
3 Madz Madzon Hanski Hanski 1 h1: B:r h 1 d:gh 1
2 Peer Hotainss hustru Haatainen 1 Son Bertil 1
4 Peer Olufson Cardinen Kaartinen 1 B:r Nils 1 h1: B:r h 1
4 Anders Hindersson Cardinen Kaartinen 1 h1: B:r Peer 1 h1
1 Pål Månsson Cardins h Kaartinen 1
Sipilä 3 Oluf Larsson Sipinen Sipinen 1 h1: d:gh Philpus 1
3 Oluf Knutsson Sipinen Sipinen 1 h1: B:r h 1
3 Oluf Jacobsson Hatainen Haatainen 1 h1: B:r h 1
Cardila/Kaartila 3 Peer Cardinen Kaartinen 1 h1 doter 1
2 Madz Larsson Cardinen Kaartinen 1 h1
3 Måns Pålsson ibm Kaartinen 1 Månss 1 doter 1
4 Månss Michelsson Cardinen Kaartinen 1 B:r Jören 1 h1: B:r Son Hindrich 1
Rautianemi/Rauhaniemi 2 Peer Johansson Hatain Haatainen 1 h1:
6 Peer Madzon Hatainen Haatainen 1 h1: B:r Hind. 1 h1: ähn B:r Hindrich 1 h1
3 Christer Lamainen Laamanen 1 h1: d:gh Oluf Heikurin 1
2 Peer Olufzon Cardinen Kaartinen 1 h1
Tannila 2 Peer Larss Kondin Kontiainen 1 h1
Tannila 2 Oluf Hindrichsson Tanninen Tanninen 1 h1
5 Lars Jacobsson Tannin Tanninen 1 mågh Jören Härke 1 h1: ähn mågh Thomas Hamuinen 1 h1
Sulkaua/Sulkava 6 Oluf Condiainen Kontiainen 1 B:r Hans 1 Son Peter 1 h1 ähn Son Oluf 1 Ryttare h 1
5 Lars Titainen Tiittanen 1 Son Sigfred 1 h1 Ryttare h 1 drengh Anderss Safuolainen
Hasuila/Hasula 3 Oluf Hatzoins h Hasunen 1 B:r Jöns 1 h1
3 Hindrih Andersson Kähkoin Kekkonen 1 Son Hind. 1: Rytt h 1
Ylisenaufuila/Ylisenauvila 3 Jöns Erihsson Aufuinen Auvinen 1 B:r Anders 1 h1
2 Hindrih Hintzain Hintsanen 1 Syster 1
Hintzala/Hintsala 3 Eliass Hintzainen Hintsanen 1 B:r Jönss 1 h1
Aufuila/Auvila 2 Peeter Hölker Hölker 1 B:r S:ns h 1
1 Peer Peersson Aufuins h Auvinen 1
Telataipal/Telataipale 3 Oluf Thomasson Holopain Holopainen 1 Rytt h 1: d:gh And: 1:
2 Arfuedh Kieteuain Kietäväinen 1 h1

Sivu 161B (aukeaman 161 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Låhilax/Lohilahti 4 Erich Sinkoinen Sinkkonen 1 h1 B:r Jöns 1 B:r h 1
4 Hindrih Löppäinen Löppönen 1 Son Luckas 1 h1 ähn sån Bertil 1 piga Brita Nilssdotter
6 Luckas Michoinen Mikkonen 1 h1 B:r Måns 1 h1 B:r Per 1 h1
8 Anders Lehuoin Lehvonen 1 h1 B:r Madz 1 h1 B:r Son Måns 1 h1 B:rs Pers h 1 B:r Son Anders Lehuoin 1
Lingåla/Linkola 4 Anders Nilsson Kårhoin Korhonen 1 h1 B:r h 1 d:gh Pål 1
Hyfuärilä/Hyvärilä 1 Grels Pardainen Partanen 1
Mändylä/Mäntynen 2 Peer Bertillsson Hyfuärin Hyvärinen 1 h1
3 Anders Kånst Konsti 1 h1 Son Bertil 1
Partala 3 Jören Uckoins h Ukkonen 1 d:gh Johan Christerss 1 h1
Cammoila/Kammola 2 Michel Hertikainen Hartikainen 1 h1
2 Peer Andersson Cammoin Kammonen 1 h1
2 Johan Johansson Cammoin Kammonen 1 h1
6 Mihel Hyfuärin Hyvärinen 1 h1 Michel Cammoin 1 h1 Jöns ibm 1h1
4 Peer Andersson Vihavainen 1 h1 B:r Oluf 1 h1
4 Jacob Wätäinen Väätäinen 1 h1 Son Oluf 1 h1
Pulkila/Pulkkila 5 Anders Wätäinen Väätäinen 1 h1 B:r Mårthen 1 h1 ähn B:r Oluf 1
Wätälä/Väätälänmäki 4 Oluf Wätäinen Väätäinen 1 h1 B:r Anders 1h1
Heikurila/Heikkurila 5 Madz Heikurinen Heikkurinen 1 Oluf Anderss Hyfuärin 1 h1 Hind: Hyfuöin 1 h1
Ryhälä 8 Oluf Uckoinen Ukkonen 1 h1 Son Staphan 1 h1 Son Måns 1 h1 Rytt:h 1 Michels h 1
Karialanmäki/Karjulanmäki 2 Påll Jacobsson Pardain Partanen 1 h1
5 Brussius Pardainen Partanen 1 h1 Son Bertil 1 d:gh Jöns Naka 1 ähn drengh Oluf Hyfuöinen 1
Haukinemi/Karjulanmäki 2 Madz Madzon Pöriänen Pyöriäinen 1 h1
Idelax/Iitlahti 1 Mårthen Kåstiains h Kostiainen 1
2 Hind: Radikainen Raatikainen 1 Een h: Brita medh nampn 1
2 Johan Mähöinen Mähönen 1 h1
4 Erich Sigfredssons h 1 d:gh Hind: Mäkäläin 1 ähn d:gh Lars 1 Piga Kaissa 1
Caipoila/Kaipola 3 Peer Caipoinen Kaiponen 1 h1 Sona h 1
3 Johan Caipoinen Kaiponen 1 h1 Syster 1
2 Christer Klostarins h Luostarinen 1 Syster 1
1 Anders Caipoins h Kaiponen 1

Sivu 162A (aukeaman 162 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Kaipola 7 Peer Kinainen Kinanen 1 medh B:r 1 h1: Johan 1 h1 ähn B:r Larss 1 Piga Caissa Radikain 1
2 Lars Seppäinen Seppänen 1 Sona h 1
2 Sigfredh Kostiainen Kostiainen 1 h1
Caitas/Kaitainen 3 Lars Olufzon Caipoinen Kaiponen 1 h1 Piga 1 Kaissa Komsu
3 Sigfredh Monoinen Mononen 1 Son Anders 1 h1
3 Thomass Sigfredsson Radikain Raatikainen 1 h1: Son Sigfred 1
4 Grelss Radikainen Raatikainen 1 h1 d:gh Michel 1 h1
5 Bertil Panoinen Paunonen 1 B:r Madz 1 h1 ähn B:r Grels 1 Piga Margareta 1
2 Jons Jonsson Inginen Inkinen 1 h1
4 Hind: Seppäin Seppänen 1 drag h 1: Son Staph: 1: piga Caissa 1
Marala/Maarala 5 Philpus Kuckoin Kukkonen 1 h1: B:r Hind 1 h1: ähn B:r Jöns 1
Tunala/Tunnila 2 Anders Olufzon Seppains h Seppänen 1: Hans Tunains h 1
2 Måns Peersson Tunainen Tunninen 1 h1
2 Anders Tunainen Tunninen 1 h1
4 Jacob Bertilsson Kurki Kurki 1 h1: B:r And: 1 h1
5 Frantz Mäkäläin Mäkeläinen 1 h1: B:r Oluf 1: Son Pål 1 h1
Erikälä eller Heinola/Eerikkälä 3 Anders Hedimoin Heltimoinen 1 h1 B:r Oluf 1
4 Peer Mårthensson Mullj Mulli 1 h1 B:r Hind: 1 h1
Haltulatiend/Halttula 4 Oluf Haltuin Halttunen 1 Son Hind 1: måg Pål 1 h1
Sulkava 6 Pastor loci 1 h1 d:gh And: Hotaka 1: ähn d:gh Hans Kardin 1 ähn Jören Ticka 1: piga Margareta 1
2 H:r Berndt 1 h1
2 Klockare Peer Tiainen Tiainen 1 h1
Inhysses folck
-- 1 Lars Hassuinen Hasunen 1
-- 1 Simon Pölläins dotter Pöllänen 1
-- 1 Madz Williains h 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16501652

© Maija-Liisa Laakso 2023