AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1655 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1655

Sivu 633B (aukeaman 633 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Rokonemi/Ruokoniemi 4 Mårten Jöranssonn Hielp Helpi 1: h. 1: Son Oluf 1: Johan Hielpz dotter 1
3 Madz Hanssonn Hanska Hanska 1: h. 1: B:r h. 1: Pijgan i Idelax
1 Bertill Hatainen Haatainen 1:
Sipilä 2 Oluf Hatainen sielf drag:n Haatainen h. 1: d:gh Simon Simonssonn Mutka 1
Ruokoniemi 1 Mårten Pellinenn sielf drag:n Pellinen h. 1
6 Nilis Olufssonn Cardin Kaartinen 1: h. 1: b:r h. 1: Olufz h. 1: ähn Son Madz 1: Rh. 1
4 And. Hindsson ibm Kaartinen 1: h. 1: B:r Peer 1: h. 1
Johan Taskinen sitter på ödes frijheet Taskinen
1 Peer Olufssonn Pohialain Pohjalainen 1:
Erich Härkainen forrymbder Härkönen
Sipilä 2 Oluf Larssonn Sipinen Sipinen 1: h. 1
4 Madz Knutssonn ibm sielf drag:n Sipinen h. 1: b:r Oluf 1: h. 1: d:gh Jöns 1
2 Jacob Hatain sielf drag:n Haatainen h. 1: d:gh Peer Hatain 1
Cardila/Kaartila 2 Peer Peerssonn Cardinen Kaartinen 1: Modher 1
2 Madz Larssonn ibm Kaartinen 1: h. 1
2 Måns Månssonn Cardinen Kaartinen 1: h. 1: Oluf Heickurin medh sin h. förrymbd:
3 Måns Michellsson ibm Kaartinen 1: B:r h. 1: B:r Son Michel 1: Jöran är K:t
2 Peer Johanssonn Wätein Väätäinen 1: h. 1
Raudiannemi/Rauhaniemi 5 Peer Madtssonn Hatain Haatainen 1: h. 1: B:r Hind. 1: h. 1: K:t h. 1
3 Christer Lamain gl: och oferdig Laamanen h. 1: b:r Hans 1: h. 1
4 Peer Olufssonn Cardinenn Kaartinen 1: h. 1: Peer Larssonn ibm 1: h. 1
Tannila 2 Oluf Hindssonn Tanninenn Tanninen 1: h. 1
2 Jöran Harkäinen sielf drag:n Härkönen h. 1: d:gh Sigfredh Härkeinenn 1
Sulkawa/Sulkava 2 Michell Condiain Kontiainen 1: h. odugl: drag:n h. 1
1 Lars Korhoin oferdig Korhonen 1
4 Oluf Olufssonn Condiain Kontiainen 1: B:r Peer 1: h. 1: Rytt.h. 1: Hans Condiain dragon till andra byen medh sitt folk
4 Lars Jönnssonn Tijthann Tiittainen 1: h. blind B:r Sigfredh 1: h. 1: Rytt: h. 1:
Hasula 2 Olof Hatzoin sielf drag:n Hasunen h. odugl: d:gh Jöran Clostarinen 1: h. 1:
3 Hind. Käckoin gl: Kekkonen h. 1: Sonn Hind. 1: Rytt.h. 1
Oluf Hatzuinenn uthgammall Hasunen hafwer Koo 1
Yliselänaufwila/Ylisenauvila 3 And. Erichssonn Aufwin Auvinen 1: h. 1: drag:n h. 1
4 Thomas Thomassonn Kietäwäin Kietäväinen 1: h. 1: b:r Jacob 1: h. 1:
2 Hind. Madssonn Hindtzain Hintsanen 1: h odugl: Syster 1:
Hindtzala/Hintsala 3 Elias Hindtzainenn Hintsanen 1: B.K:t h. 1: d:gh Madz Hatain 1:
Aufwila/Auvila 2 Hind. Hindssonn Hölker Hölker 1: h. 1:
1 Peer Aufwin gl: förlåfwat Auvinen Rytt.h. 1:
Telataipall/Telataipale 2 Oluf Thomassonn Holopain Holopainen 1: Rytt.h. 1:
2 Arfwedh Keetäwäinenn Kietäväinen 1: h. 1:
3 Anders Monoinenn Mononen 1: Måg Lars Peckain 1: h. 1.
1 Thomas Madtssonn Haloin Halonen 1:
Lohilax/Lohilahti 4 Erich Jönssonn Sinckoin Sinkkonen 1: h. 1: B:r Jöns 1: h. 1:
4 Lukas Larssonn Loppoin Löppönen 1: h. 1: B:r Bertill 1: h. 1:
6 Lukas Månsson Michoin Mikkonen 1: h. 1: b:r Måns 1: h. 1: B:r Peer 1: B:r Son Måns 1

Sivu 634A (aukeaman 634 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Lohilax/Lohilahti 4 Madz Peerssonn Lehwoin Lehvonen 1: h. 1: B:r Son Måns 1: h. 1: Anders Peerss är fordt med sin h. på Erich Qwintus i Säminge S:n, 2 ähro gambla förlammade år? och Casserat Rytt.
Lingåla/Linkola 3 Anders Korhoin Korhonen 1: h. 1: B:r Philipp 1:
Hyvärilä 1 Grels Pardainen Partanen 1
Mandylä/Mäntynen 2 Peer Olufssonn Rennare el:r Erkäin Rännare Eerikäinen 1: h. 1:
1 Peer Peerssonn Hyfwärin sielf drag:n Hyvärinen h. odugl: d:gh Hind Kijskin 1:
Partala 2 Jöran Uckoin sielf gl: Ukkonen Son And. 1: d:gh And. 1
Kammola 2 Philipp Kuckoinenn Kukkonen 1: h. 1:
Cammoila/Kammola 4 Peer Andsson Cammoin gl: Kammonen Son Jöran 1: h. 1: d:gh Hind. Randalain 1: h. 1
2 Johan Johansson ibm Kammonen 1: h. 1:
3 Michell Johansson ibm Kammonen 1: h. 1: B:r Johann 1: Rytt.h. oferdig
2 Jacob Wäteinen gl: Väätäinen Mågh Hind. 1: dott:r 1: Son Oluf uthj tienst hoos een drag:n Corp. i Jokas Sochn Hind. Peerssonn Pelk___
Pulkkila 5 And. Watain elderstig:n Väätäinen Mårten Son 1: h. 1: b:r Oluf 1: h. 1: Rytt.h. 1.
Kammola 5 Peer Andsson Wihawain Vihavainen 1: h. 1: B:r Oluf 1: h. 1: Jacob Peerssonn 1: Rytt.h. siukl:
2 Lars Kinainen sielf drag:n Kinanen h. odugl: d:gh Oluf Randalain 1: Philip Laitain 1
3 Johann Wenälein Venäläinen 1: h. 1: d:gh Mårten Kyllöinenn 1
Wätälä/Väätälänmäki Mårten Repoinen sielf drag:n Reponen h odugl:
4 Oluf Wätäin Väätäinen 1: b:r And. 1: h. 1: Rytt.h. 1.
Heikkurila 6 Hind. Erichssonn Heickurin Heikkurinen 1: h. 1: b:r Johan 1: h. 1: Oluf Andsson 1: K:t h. 1
1 Thomas Hamuinen Hamunen 1:
Ryhälä 5 Staphan Uckoin Ukkonen 1: h. 1: B:r Måns 1: h. 1: And. Muttulain medh sin h. drag:n till Jäskis Ryt h. 1
Carialanmäki/Karjulanmäki 3 Pååll Jacobssonn Partain Partanen 1: h. 1: Peer Aufwins h 1:
3 Brusius Pardain Partanen 1: h. 1: Son 1: d:gh Oluf förrymbder till Ryssl:
3 Anders Hakulin Hakulinen 1: h. 1: drag:n h. 1:
3 Christer Anderssonn Haifwa Häivä 1: h. 1: K:t h. 1
3 Madz Pöriain Pyöriäinen 1: drag:n h. 1: dreng poika And. Leinikein 1:
Idelax/Iitlahti 2 Mårten Kåstiain Kostiainen drag:n Furrehrs h. 1: d:gh Peer Keetäwain 1:
3 Hind. Radikain Utgammal Raatikainen h. 1: Son 1: h. 1.
3 Furrehr Erich Sigfredhssons h 1: d:gh Påål Nousiain 1: d:gh Johan Mustoin 1
1 Peer Clostarinen sielf drag:n Luostarinen h. 1:
Caipala/Kaipola 3 Johann Caipain sielf drag:n Kaiponen h. 1: b:r h. 1: d:gh Staphan Camoin 1:
1 Anders Caipains E:s Sona h Kaiponen 1
1 Grels Caipains dotter Kaiponen
2 Johan Caipain Kaiponen 1: h. 1:
3 Christer Clostarinenn Trääfot Luostarinen h. 1: Systrar 2
2 Peer Kinain Kinanen 1: B:r Madz 1: Lars medh sitt folk fördt till Cammola
3 Lars Seppainenn Seppänen 1: Rytt.h. 1: d:gh Nilis Fläski 1:
1 Johann Mähoinenn Mähönen 1:
Worinemi/Kaipola 4 Hind. Cåstiainenn Kostiainen 1: B:r Sigfredh 1: h. 1: Rytt.h. 1:
Caitas/Kaitainen 2 Lars Caipainen Kaipainen 1: h. 1:
2 Sigfredh Monoin Mononen 1: h. 1:
2 Thomas Radikainen gl: Raatikainen Sigfedh Thomassonn Son 1: h. 1:
2 Grels Radikain Raatikainen 1: h. 1:
4 Madz Paanoinen Paunonen 1: h. 1: B:r Grels 1: h. 1:
3 Staphan Hindssonn Seppein Seppänen 1: h.1: drag h. 1:
1 Johan Inginenn Inkinen 1
Maarala 4 Hind. Erichssonn Kuckoin Kukkonen 1: h. 1: B:r Johan 1: h. 1:
Tunnila 1 Anders Tunninen Tunninen 1
2 Måns Peerssonn ibm Tunninen 1: h. 1:
2 And. Seppein sielf drag:n Seppänen bolagz karll Pååll Järfweläin 1: h. 1
3 Jacob Bertillssonn Kurki Kurki 1: h. 1: B:r And. 1.
3 Frandtz Mäckäläin Mäkeläinen 1: h. 1: Faarb:r Sonn Arfwedh 1:
Oluf Olufssonn K:t 654 Mäkeläinen
Erickala/Eerikkälä 3 And. Heldumoinen Heltimoinen 1: h. 1: b:r Oluf 1.

Sivu 634B (aukeaman 634 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Erickala/Eerikkälä 2 Peer Mårtenssonn Mull Mulli
Halttula 3 Hind. Olufssonn Halttunen 1: d:gh And. Safwolain 1: Rytt.h. 1.
Hyfwärilä/Halttula 2 Hind. Hyfwärin sielf drag:n Hyvärinen h. 1: d:gh Hans Hakulin 1
Hend. Hyfwärins h, utgammall Hyvärinen Koo 1
1 Johan Ryhäinen Ryhänen 1
1 Michell Nachkahattu Nahkahattu 1: h odugl:
Kaitainen 1 Madz Tijtains Sonn Tiittanen 1
Leipämäki/Niinimäki 4 Grels Pernäin Pärnänen 1: h. 1: B:r Son Grels 1: Rytt.h. 1:
Leipämäki 4 Lars Kanckuin Kankkunen 1: h. 1: B:r Johan 1: Rytt.h. 1:
2 Johan Härkeinen sielf Rytt. Härkönen h. 1: Oluf Hansson Condiain
4 Christer Påållssonn ibm Härkönen 1: drag:n h. 1: Bolagzm. Lars Caipain 1: h. 1:
Mändys/Mäntynen 4 Brusius Haloinen Halonen 1: Rytt.h. 1: K:t h. 1: B:r Lars Sigfredsson 1:
4 Berndt Hanssonn Halinen Halinen 1: h. 1: d:gh Mårten Rennare 1: Rytt.h. 1.
2 Peer Knutssonn Halonen 1: h. 1:
1 Oluf Kijskinen Kiiskinen 1: h odugl:
1 Peer Wihawainen gl: odugl: Vihavainen h sammaledes K:t h. 1:
2 Oluf Peerssonn Wihawain Vihavainen 1: h. 1:
Roottila/Ruottila 2 And. Tuhkuinen gl: Tuhkunen 1: h. 1:
3 Lars Anderssonn Roottinen Ruottinen 1: h. 1: R.h. 1: b:r är morden död
3 Hind. Ahoins h Ahonen 1: Son Hind. 1: drag:n h. 1.
Sulkava 5 Pastor medh sin hustru gambla
d:gh Johan Saickoin Saikkonen 1: h. 1: Lars Randalain 1: ähn d:gh Madz Kalloin 1: ähn drengh Madz Lautiain 1.
5 Sacellanus H:r Berndt 1: h. 1: drengh And. Hatacka 1: ähn d:gh Oluf Cardinen 1: h. 1:
1 Klockare Peer Tiainen Tiainen 1:

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16541656

© Maija-Liisa Laakso 2023