AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1656 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1656

Sivu 1016A (aukeaman 1016 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Rokonemi/Ruokoniemi 2 Mårten Jöranssonn Hielp Helpi 1: h. 1
3 Johan Hielp Helpi 1: drengh Oluff 1: dotter 1
4 Madtz Hanssonn Hanska Hanska 1: h 1: B:r h. 1: Pijga 1
3 Bertill Peerssonn Hatainen Haatainen 1: h. 1: B:r Peer 1
Sipilä 3 Oluf Hatain sielf dragon h. 1: Bolagzm. Simon 1: h. 1
Ruokoniemi Mårten Pellinen förrymbder Pellinen
6 Peer Olufsson Cardinen Kaartinen 1: B:r Nilis 1: h. 1: B:r h. 1: Son Madz 1: Rytt.h. 1
6 Hind. Cardin gl: Kaartinen Son Anders 1: h. 1: B:r Hind. 1: h. 1: d:gh Lars Rickoinen 1: Inhyses Jöns Mijkulains dotter 1
Johan Taskinen dragon till Lapwestrandh Taskinen
1 Peer Olufssonn Clostarinen Luostarinen 1:
Sipilä 5 Oluf Knutssonn Sipinen Sipinen 1: h. 1: d:gh Jöns Naaka 1: B:r Bertill Sipins h. 1: Drag.h. 1
2 Oluf Larsson Sipinen Sipinen 1: h. 1
2 Inh. Lars Korhoinen Korhonen 1: h. 1
3 Jacob Hatain sielf dragon Haatainen h. 1: d:gh Philipp Wihawain 1: h. 1
Cardila/Kaartila 2 Johan Peerssonn Cardinen Kaartinen 1: Knecht h. 1
2 Madz Larssonn ibm Kaartinen 1: h. 1
2 Måns Månssonn ibm Kaartinen 1: h. 1
4 Måns Michellssonn Cardin Kaartinen 1: K:t h. 1: B:r Son Michel 1: h. 1
Raudianemj/Rauhaniemi 4 Peer Jönnssonn Hatainen Haatainen 1: h. 1: Moder 1: Inh.kona 1
4 Peer Madtssonn ibm Haatainen 1: h. 1: B:r Erich 1: B:r Son h. 1
3 Christer Lamain Laamanen 1: B:r Hans 1: h. 1:
4 Peer Olufzson Cardinen Kaartinen 1: h. 1: B:r Jacob 1: B:r Son h. 1.
Tannila 2 Oluf Hindssonn Tanninen Tanninen 1: h. 1:
1 Lars Jacobssonn ibm gl: Tanninen dragon h. 1:
Sulkava Lars Meeloin förrymbder Mielonen
4 Lars Kondiain Kontiainen 1: d:gh Oluf 1: h. 1: drag.h. 1
4 Oluf Kondiain Kontiainen 1: Son Peer 1: h. 1: ähn Son Oluf 1:
4 Lars Tijttainen Tiittanen 1: B:r Sigfredh 1: h. 1: Rytt.h. 1
Hasula 4 Oluf Hatzuin brattf:gh Hasunen h. 1: d:gh Jöran 1: h. 1: drag.h. 1:
4 Hind. Käkoinen Kekkonen 1: h. 1: hust.b:r 1: h. 1

Sivu 1016B (aukeaman 1016 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Hasula 1 Lars Hatzuins dotter Hasunen 1: Koo 1
Ylisenauvila 4 Anders Erichssonn Aufwin Auvinen 1: h. 1: B:r Johan 1: drag.h. 1
5 Thomas Keetäwäin Kietäväinen 1: h. 1: B:r Jacob 1: h. 1: ähn B:r Peer 1.
2 Hindrich Madtssonn Hindtzainen Hintsanen 1: Syster 1:
Hintsala 4 Elias ibm Hintsanen 1: h. 1: B:r Johan 1: h. 1:
Auvila 2 Hindrich Hölker Hölker 1: h. 1:
3 förlåf:t Corpral Peer Aufwinen Auvinen d:gh Mårten 1: ähn dreng Johan Johansson 1: h. 1
Telataipale 3 Oluf Holopainen Holopainen 1: drengh d:gh Nilis 1: Rytt.h. 1.
4 Arfwedh Keetäwäin Kietäväinen 1: h. 1: d:gh Madtz Hatain 1: dotter 1.
3 Anders Månoin Mononen 1: Mågh Lars 1: h. 1.
2 Thomas Madtsson Haloin Halonen 1: h. 1.
Lohilahti 4 Erich Erichssonn Sinckoin Sinkkonen 1: h. 1: b:r Mårten 1: h. 1:
5 Lukas Larsson Löppöin Löppönen 1: h. 1: B:r Bertill 1: h. 1: d:gh Oluf 1.
7 Lukas Månssonn Michoinen Mikkonen 1: h. 1: B:r Peer 1: h. 1: B:r Son Måns 1: h. 1: ähn B:r Måns 1: h. 1
7 Anders Peerssonn Lehwoin Lehvonen 1: h. 1: B:r Madz 1: h. 1: B:r Son Måns 1: h. 1: ähn B:r Son h. 1
Pardala/Partala Torpare under Pardala
1 Madz Larssonn Pardains h, desse hustrurs män ähre dreng:r oppå Pardala Gårdh Partanen 1
Peer Påållssonn Kärkeins h, desse hustrurs män ähre dreng:r oppå Pardala Gårdh Kärkkäinen 1
Johan Harmains h, desse hustrurs män ähre dreng:r oppå Pardala Gårdh Harmainen 1
Linkola 4 Anders Nilissonn Korhoin Korhonen 1: h. 1: B:r 1: h. 1.
Hyvärilä 2 Grels Pardain gl: Partanen 1: Son Anders 1
Mäntynen 2 Peer Olufsson Rennare Rännare 1: h. 1:
1 Peter Peterssonn Hyfwärin sielf drag:n Hyvärinen d:gh Hind. Kijskin 1
Partala 4 Jöran Uckoin gl: Ukkonen Son And. 1. d:gh And. Lautiain 1. h.1 K.h.1
Kammola 2 Philippus Kuckoinen Kukkonen 1: h.1.
3 Peer Andersson Kammoin Kammonen 1: Son Jöran 1: h. 1: dreng:n dragon till Jorois
3 Johan Johanssonn ibm Kammonen 1: h. 1: B:r Lars 1:
1 Mårten Repoinen sielf dragon Reponen h. 1
4 Anders Johanssonn Kammoin Kammonen 1: h. 1: B:r Michel 1: h. 1
2 Inh. Peer Peerssonn Toifwain Toivanen 1: h. 1:
5 Peer Anderssonn Wihawain Vihavainen 1: h. 1: B:r Oluf 1: h. 1: ähn B:r Jacob 1
7 Jacob Wätein Väätäinen 1: Son Oluf 1: h. 1: B:r Hind. 1: h. 1: ähn B:r Jacob 1: h. 1:
2 Lars Kinainen Kinanen 1: d:gh Madtz Peerssonn 1: K:t h.
Pulkkila 5 Mårten Wätäinen Väätäinen 1: h. 1: B:r Oluf 1: h. 1: Ryt.h. 1:
Väätälänmäki? 5 Oluf Wätein Sulpo Väätäinen 1: h. 1: B:r And. 1: h. 1: Rytt.h. 1:

Sivu 1017A (aukeaman 1017 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Heikkurila 7 Hind. Erichssonn Heikurin Heikkurinen 1: h. 1: B:r Johan 1: h. 1: ähn b:r Oluf 1: h. 1: K:t h. 1:
1 Thomas Hamuins h. Hamunen 1
Ryhälä 7 Oluf Uckoin Ukkonen 1: B:r Son Staphan 1: h. 1: B:r Måns 1: h. 1: B:r h. 1: Rytt.h. 1:
1 Inhyses Chirstin ibm Ukkonen
Karjulanmäki 3 Påål Jacobssonn Pardain Partanen 1: h. 1: dotter 1:
2 Christer Andersson Heifwä Häivä 1: Son Anders K:t h. 1:
3 Anders Hakulin Hakulinen 1: B:r Peer 1: drag h. 1:
5 Brusius Pardain Partanen 1: h. 1: Son Bertil 1: h. 1: Rytt.h. 1:
5 Madtz Pörieinen Pyöriäinen 1: h. 1: Bolagzm. Anders 1: Drag.h. 1:
Iitlahti 2 Mårten Kåstiains h Kostiainen 1: dreng Mårten 1.
3 Oluf Hansson Kondiain Kontiainen 1: B:r Staphan 1: Hind. Radikain ibm 1
3 Peer Clostarinen sielf drag:n Luostarinen h. 1: d:gh Peer 1: h. 1:
2 Furrehr Erich Sigfredssons h. 1: drengh Pååll 1:
Kaipola 5 Johan Caipainen Kaiponen 1: h. 1: B:r h. 1: d:gh Staphan 1: dgh h. 1:
2 Johan Larsson ibm Kaiponen 1: h. 1:
4 Knut Clostarinen Luostarinen 1: B:r h. 1: Systrar 2
1 Anders Caipoins E:s Sona h Kaiponen 1:
4 Peer Kinainen Kinanen 1: B:r Madz 1: h. 1: Son Peer 1:
5 Lars Seppainen Seppänen 1: Son Lars 1: h. 1: Rytt.h. 1: dotter 1:
2 Johan Mahoin Mähönen 1: h. 1:
Worinemi/Kaipola 4 Hind. Cåstiainen Kostiainen 1: B:r Sigfredh 1: h. 1: Rytt.h. 1:
1 1 Inhys. Hans Hakulins h Hakulinen 1: Dito Grels Caipoins dott. 1
Caitas/Kaitainen 2 Lars Caipainen Kaipainen 1: h. 1:
2 Sigfredh Månoinen Mononen 1: h. 1:
3 Thomas Radikain Raatikainen 1: Son K:t h. 1: dotter 1:
2 Grels ibm Raatikainen 1: h. 1:
4 Madz Paanoin Paunonen 1: h. 1: B:r Grels 1: h. 1:
2 Johan Inginen Inkinen 1: h. 1:
3 And. Hindssonn Seppin Seppänen 1: h. 1: drag.h. 1:
Maarala 5 Hind: Erichssonn Kuckoin Kukkonen 1: h. 1: B:r Johan 1: h. 1: ähn B:r Madz 1:
Tunnila 2 Anders Tunninen Tunninen 1: d:gh Hind. 1:
2 Måns Peerssonn ibm Tunninen 1: h. 1:
3 And. Seppein sielf drag:n Seppänen h. 1: d:gh Hind. Radikain 1: h. 1:
2 Jacob Bertillssonn Kurckj Kurki 1: h. 1: B:r bekennes wara blindh
Erickälä/Eerikkälä Torpare Under Erjckälä
3 Anders Heldämoin Heltimoinen 1: B:r Oluf 1: h. 1:

Sivu 1017B (aukeaman 1017 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Tunnila 2 Frandtz Olufssonn Mäckälein Mäkeläinen 1: h. 1:
Eerikkälä 2 Peer Mårtenssonn Mullj Mulli 1: h. 1:
Halttula 4 Hind. Olufzsonn Haltinnen Halttunen 1: d:gh And. 1: Rytt.h. 1: dotter 1:
Hyfwerila/Halttula 1 Hind. Hyfwärin sielf drag:n Hyvärinen h. 1:
And. Hyfwerins Hyvärinen Koo 1
2 Johan Ryheinen Ryhänen 1: h. 1:
2 Michel Nachkahattu Nahkahattu 1: h. 1:
Kaitainen 1 Madz Tijttain Tiittanen 1:
Leipämäckj/Niinimäki 6 1 Grels Pärnäin Pärnänen 1: h. 1: B:r Son Grels 1: Bolagzm. Lars Caipainen 1: h. 1: R.h. 1: Hwsskona Kowotar 1:
Leipämäckj/Leipämäki 4 Lars Kanckuinen Kankkunen 1: h. 1: B:r Johann 1: Rytt.h. 1:
Johan Härkein dragon till Lapwestrandh Härkönen
3 1 Anders Pesoin Pesonen 1: B:r And. 1: h. 1: Lasticka ibm 1:
2 Christer Påållssonn Härkein Härkönen 1: drag.h. 1:
Mändys/Mäntynen 2 Peer Knutssonn Halonen 1: h. 1:
5 Brusius Haloin Halonen 1: h. 1: K:t h. 1: B:r Lars Sigfredsson 1: ähn B:r Oerasmus 1:
4 Berndt Halinen Halinen 1: h. 1: d:gh Mårten Rennare 1: Ryt.h. 1:
1 Oluf Kijskinen Kiiskinen 1.
2 Madz Peerssonn Wihawain Vihavainen 1: h. 1:
2 Oluf Peerssonn ibm Vihavainen 1: h. 1:
2 Anders ibm Vihavainen 1: h. 1:
Rotila/Ruottila 3 Anders Tuchkuinen Tuhkunen 1: h. 1: Moder 1:
3 Lars Anderssonn Rotinen Ruottinen 1: h. 1: Ryt.h. 1:
3 Hind. Ahoinen Ahonen 1: Son Hind. 1: h. 1:
Sulkava 6 Kyrckioheerden medh sin hustru gambla dreng Johan Saickoinen 1: ähn d:gh Madz Kalloinen 1: ähn drengh Oluf Uckoinen 1: dgh hustrur 2: Pijga 1
5 Caplan H:r Berndt 1: dreng:r 2: Pijga 1.
2 Klåckare Peer Tijainen Tiainen 1: Pijga 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16551657

© Maija-Liisa Laakso 2023