AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1673 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1673

Sivu 791B (aukeaman 791 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Cavallerie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rokonemj/Ruokoniemi 7 Nils Person Cardin mh 2 Kaartinen
R: Lars Skumpj mh 2 Skumpe
S: Peter medh hustru 2 Kaartinen
Månses hustru 1 Kaartinen
Sulkava 6 Oloff Condiains hustru 1 Kontiainen
B: Anders medh hustru 2 Kontiainen
drengh Johan Wckoin 1 Ukkonen
R: Måhrten Larson mh 2
4 Fältwäbel Anders Skyringz hustru 1 Skyring
R: Anders Knuttson 1
drengh Johan Tijtain medh hustru 2 Tiittanen
Hasula 3 Anders Hindrichson Luk 1 Luukkonen
Son Hindrich And. med: 2 Luukkonen
2 B:M: Siffredh Pöllöins Son Erich medh Pijga Anna häst 1, koo 1 2 Pöllänen
B: Peter häst 1, koo 1 Pöllänen
1 Inhys Hindrich Lukoin koo 1 1 Luukkonen
Aufwila/Auvila 4 Samuel Aufwin mh 2 Auvinen
R: Per Person 1 Auvinen
drengh Johan Lehwoin 1 Lehvonen
Telataip:/Telataipale 5 Oloff Holopain mh 2 Holopainen
R: S: Simon mh 2 Holopainen
drengh Hindrich And: 1
Lohilax/Lohilahti 6 Lukas Larson Löppoin 1 Löppönen
Bror Bertil mh 2 Löppönen
R: Johan Hakulinen mh 2 Hakulinen
Maria Lukasdotter 1 Löppönen
6 R: Swen Brusius mh 2 Mikkonen
B: Johan 1 Mikkonen
Hans Lukasoson mh 2 Mikkonen
B: Sachariases Enk 1 Mikkonen
Pardala/Partala 6 Anders Wckoin mh 2 Ukkonen
B: Jöran Jöranson mh 2 Ukkonen
R: Anders Cammoin mh 2 Kammonen
Cammola/Kammola 6 Oloff Wihawain mh 2 Vihavainen
R: B.S. Jacobh mh 2 Vihavainen
Son Peter mh 2 Vihavainen
Pulkila/Pulkkila 5 Måhrten Wätain 1 Väätäinen
R: Anders mh 2 Väätäinen
Jonas Saikoin 1 Saikkonen
B: Erich 1 Väätäinen
1 Inhösesman Oloff Wät koo 1 1 Väätäinen
Wetelä/Väätälänmäki 4 Anders Wättain mh 2 Väätäinen
R: Grels mh 2
Heikurila/Heikkurila 3 Oloff Hyfwöins hust: 1 Hyvönen
R: Anders medh hustru 2 Hyvönen
3 B:M: Erich Mattzson Haikurinen mh 2 Heikkurinen
Oloff Mattzson 1
Ryhälä 5 Måhrten Månson Repoin medh hustru 2 Reponen
R: Hans medh hustru 2 Reponen
B: Markus 1 Reponen
Kariulanmäkj/Karjulanmäki 2 Lars Pardain 1 Partanen
Per Person Pardain 1 Partanen
Idelax/Iitlahti 4 Erich Erichson 1
R: Thomas Tomason 1
B:M: Anders Carpain medh hustru 2 Karppinen
Caipola/Kaipola 2 Lars Kinnain mh 2 Kinanen
Säppelä/Seppälä 4 Lars Säppäins hustru 1 Seppänen
R. Samuel Siffredss 1 Seppänen
Grels Person 1 Vanhanen?
Michel Person 1
Caipola/Seppälä 1 H:M: Lars Larson Seppänen
Kaipola 3 Hindrich Kostiains Enk 1 Kostiainen
R: Erich Hinderson mh 2 Kostiainen
Haltula/Halttula 3 Johan Parkins hust 1 Parkkinen
R: Jöran Pålson mh 2 Ronkainen
Ninimekj/Niinimäki 5 Grels Pernains h 1 Pärnänen
R: Pål Pernain mh 2 Pärnänen
S: Anders Grelson 1 Pärnänen
drengh Oloff Mekälain 1 Mäkeläinen
Leipämäki 9 Lars Hindrichson 1 Kankkunen
B: Johan medh hustru 2 Kankkunen
R: Peter medh hustru 2
R: Hans Somalain 1 Suomalainen
drengh Nils Waroin 1 Varonen
Mattz Hindrichson mh 2 Kankkunen

Sivu 792A (aukeaman 792 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Mendys/Mäntynen 4 Rasmus Michelson 1 Halonen
B: Brusius Michson 1 Halonen
B: B Måhrten mh 2 Halonen
5 Anders Berenttson mh 2 Halinen
R. Hindrich medh hustru 2 Halinen
Son Johan 1 Halinen
Kiskilakaskis/Ruottila 4 R: Gabriel Tuchkuin mh 2 Tuhkunen
Peter Anderssn Rottin mh 2 Tuhkunen
Rotila/Ruottila 6 Thomas Anderson 1 Ruottinen
R: Abram medh hust 2
B: Michel Anderson mh 2 Ruottinen
drengh Staffan 1
Kårhola/Kaipola 3 Johan Grans Enckia 1 Graan
R: Hindrich Huijain mh 2 Hujanen

Dito Frij och Tild:

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rokonemj/Ruokoniemi 4 Anders Cardin 1 Kaartinen
S: Hindrich medh hust 2 Kaartinen
Pijga Sisillia 1
Cammola/Kammola 1 Johan Hinttzain 1 Hintsanen
2 Lars Cammoin mh 2 Kammonen
Låhilax/Lohilahti 2 Måns Wckoin 1 Ukkonen
Son Staffan Månson 1 Ukkonen
Lingola/Linkola 3 Pihlip Kårhoins hustru 1 Korhonen
Son Nils 1 Korhonen
B: Anders 1 Korhonen
1 Pål Mackoins hustru, koo 1 1 Makkonen
Caitais/Rahkolantaipale 3 Måhrten Klåsterin 1 Luostarinen
B: Hindrich mh 2 Luostarinen
2 Lars Oloffson mh 2 Kaiponen
Marala/Maarala 3 Peter Erichson mh 2 Kukkonen
B:S: Mattz Hindrichson 1 Kukkonen
Rauhanemi/Rauhaniemi 3 Jacobh Person Hatain medh hustru 2 Haatainen
B: Per Person 1 Haatainen
Höfworilla/Hyvärilä 2 Anders Pardain mh 2 Partanen
Erickala el: Caitais/Eerikkälä 2 Peter Mattzson Mullj medh hustru 2 Mulli
Yllisenaufwila/Ylisenauvila 3 Hindrich Mattzsons h 1 Hintsanen
S: Simon Hind: mh 2 Hintsanen
Mendyis/Mäntynen 2 Mattz Person Wihawain medh hustru 2 Vihavainen
2 Mattz Halloin mh 2 Halonen
3 Thomas And: Wihawain medh hustru 2 Vihavainen
B: Johan Anderson 1 Vihavainen
Hintzala/Hintsala 2 Thomas Hinttzain mh 2 Hintsanen
Låhilax/Lohilahti 2 Johan Johanson mh 2 Sinkkonen
Tannila 4 Per Larson Condiain medh hustru 2 Kontiainen
Son Per Person mh 2 Kontiainen

Dragonerne

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wätälä/Väätälänmäki 4 Oloff Jacobson mh 2 Väätäinen
S: Jacobh Olofson 1 Väätäinen
Dragon 1
Rokonemj/Ruokoniemi 3 Bength Johanson mh 2 Miikkulainen
D: B: Johan Johanson 1 Miikkulainen
8 Måhrten Johanson Helpj medh hustru 2 Helpi
B: Johan Johanson Helpi medh hustru 2 Helpi
B Bertil Johanson 1 Helpi
Pijga Anna 1
D: Anders Håttaka medh hustru 2 Hotakka
5 Bertil Hatain 1 Haatainen
B: Bertils hustru 1 Haatainen
D: Hindrich mh 2 Haatainen
B: Johan Person 1 Haatainen
Sipilä 6 Knutth Sippinen mh 2 Sipinen
D: Måhrten Larson medh hustru 2
B:S: Staffan mh 2 Sipinen
5 Berntth Immoin medh hustru 2 Immonen
S: Oloff medh h 2 Immonen
D: Hindrich Aufin 1 Auvinen
S: Lars Berntts 1 Immonen

Sivu 792B (aukeaman 792 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Yllisenaufw:/Ylisenauvila 4 Peter Hinderson 1
Anders Aufwin 1 Auvinen
D: Christer mh 2
7 Thomas Måhrtenson Helpj medh h 2 Helpi
BM: Oloff Måhrtenson mh 2 Helpi
D: Pål medh hustru 2
S: Jöran 1 Helpi
Cammola/Kammola 2 Johan Wäneläin mh 2 Venäläinen
2 H:M: Måns Cardin mh, koo 1 2 Kaartinen
2 D: Erich Pihlipson mh 2 Kukkonen Maaranen
Kåskutjerf/Koskutjärvi 5 Pål Larson Nulppoin mh 2 Nulpponen
D: Michel Petuin 1
Son Lars medh 2 Nulpponen
Kariulanmekj/Karjulanmäki 3 Anders Hakulinen 1 Hakulinen
D: Johan Aufwin mh 2 Auvinen
5 D: Siffredh Wilkj mh 2 Vilkki
Jöns Nackains hustru 1 Naakka
drengh Mattz 1
Enckia Anna 1
4 Christer Huwij 1 Häivä
D: Peter medh hust 2 Mehiläinen
B: Nils Christerson 1 Häivä
3 Pål Pardains hustru 1 Partanen
Son Jacobh medh 2 Partanen
Caipola/Kaipola 6 Peter Anderson mh 2 Kaiponen
B: Jacobh medh 2 Kaiponen
S: Johan Person mh 2 Kaiponen
Rotila/Ruottila 4 Berntth Ahoin mh 2 Ahonen
D: B: Dawidh mh 2 Ahonen
Sulkava 7 Peter Cardin 1 Kaartinen
Jacobh Tannin mh 2 Tanninen
Son Hindrich mh 2 Kaartinen
D: Jöran Mattzson mh 2
Tunnila 4 Oloff Pardain mh 2 Partanen
D: Johan Hakulinen 1 Hakulinen
B:M: Oloff 1 Pärnänen
Cardila/Kaartila 8 Per Person Cardin mh 2 Kaartinen
B: Johan Person Cardin medh hustru 2 Kaartinen
B: Oloff Person mh 2 Kaartinen
Drag: Lars Condiain mh 2 Kontiainen
4 Michel Månson Cardin medh hustru 2 Kaartinen
D: Augustinus meh 2
Halttula 2 Johan Kårroin el: Pällin mh 2 Korhonen
Haltula/Halttula 4 And: Oloffson Möhoin 1 Mähönen
S. Jacobh Oloffson mh 2
D: Anders Påhlson 1 Lampinen
Idelax/Iitlahti 4 Anders Olofson Muhoin medh hustru 2 Mähönen
2 H:M: Johan Månnoin medh hustru, köör 3 st: 2 Mononen
D: Johan medh hust 2
Sulkava 4 Peer Härkäin 1 Härkönen
B: Jöran 1 Härkönen
D: B: Johan mh 2 Härkönen
Mendys/Mäntynen 2 Peter Halloin el:r Kånstj 1 Halonen
D: Lars Johanson 1 Paunonen
2 B:M: Johan mh 2 Paunonen

Dito Frij och Tilld,

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Telataip/Telataipale 3 Lars Person 1 Pekkanen
Christer Månnoin mh 2 Mononen
2 Mattz Michelson mh 2 Seppä
2 Erich Hanskj mh 2 Hanski
Caipola/Kaipola 3 Johan Caipoin mh 2 Kaiponen
Inhyses Samuel Skumpj 1 Skumpe
4 Hindrich Hyfwoin mh 2 Hyvönen
drengh Grels mh 2
Hintzala/Hintsala 2 Johan Eliason Hintzain medh hustru 2 Hintsanen

Infantterie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rokonemj/Ruokoniemi 5 Hindrich Hansson Hanska 1 Hanska

Sivu 793A (aukeaman 793 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rokonemj/Ruokoniemi B: S: Mattes hustru 1 Hanska
F: B: Hanses hustru 1 Hanska
B: Michel Hanson 1 Hanska
B: Hindrich Mattson 1 Hanska
Rauhanem/Rauhaniemi 3 Peter Johansons Enk 1 Haatainen
B: Johan Johanson mh 2 Haatainen
Caitais/Rahkolantaipale 3 Lars Grelson Ratik. medh hustru 2 Raatikainen
Syster 1
3 Lars Thomason hust: 1 Raatikainen
B. Siffredh mh 2 Raatikainen
Kaitainen 2 Mattz Panoins Enk: 1 Paunonen
Syster Elin 1 Paunonen
5 Mattz Bertilson mh 2 Paunonen
B: Bertil 1 Paunonen
B: Thomas mh 2 Paunonen
1 Inhyses Grels Panoin 1 Paunonen
Cammola/Kyrsyä 5 Johan Cammoin 1 Kammonen
B: Måhrten mh 2 Kammonen
S: Johan mh 2 Kammonen

Chrono

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Idelax/Iitlahti 1 Per Person Månnoin 1 Mononen
2 B:M: Hindrich Radikain mh 2 Raatikainen
Tunnila 3 Jacobh Turruin mh 2 Turunen
Johan Kurkin 1 Kärkkäinen
1 Inhyses Johan Polloin h 1 Pöllänen?

Frelssee

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hyfwerillä/Halttula 1 Johan Röhäin 1 Ryhänen
2 Bertil Michelson 1 Nahkahattu
B: Michel 1 Nahkahattu
Caitais/Kaitainen 2 Thomas Radikain medh hustru 2 Raatikainen
Tunnila 1 Jacobh Kurkins h 1 Kurki
2 Eskell Röhain medh hustru 2 Ryhänen

Presterskapet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pappila 4 Past. D: Claud: Samuel medh hustru 2 Molander
drengh Hindrich mh 2
2 D: Johan Martt mh 2 Martini
2 Klåck: Thomas Person Tijain mh 2 Tiainen
1 Exect: And: Haijfwa 1 Häivä

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16691675

© Maija-Liisa Laakso 2023