AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1677 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1677

Sivu 358eB (aukeaman 358e oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Cauallerie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rokonemi/Ruokoniemi 4 Nilis Peterss Cardins h 1 Kaartinen
R. Larss Skumpis h 1 Skumpe
B: Peter Peterss mh 2 Kaartinen
Sulkauala/Sulkava 6 Anders Oloss Condin mh 2 Kontiainen
S: Oloff Anderss 1 Kontiainen
R. Morten Larssons h 1
Dreng Matz Hyfwerin mh 2 Hyvärinen
2 Feltw: Anders Skyringz h 1 Skyring
dreng Grelss Klostarin 1 Luostarinen
3 HM Bengt Michulain mh 2 Miikkulainen
Syster Kirstin 1 Miikkulainen
Hassula/Hasula 3 Henrich Andess Luckoin mh 2 Luukkonen
B: Oloff Anderss 1 Luukkonen
1 HK Margeta Jörensdotter k. 1 1
1 HM Henrich Lencko 1

Sivu 358fA (aukeaman 358f vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Aufwila/Auvila 4 Samuel Pet: Aufwi mh 2 Auvinen
Dreng Oloff Mortenss Helpi mh 2 Helpi
Telataipel/Telataipale 5 Oloff Thomss Holopan mh 2 Holopainen
R Simons h. 1 Holopainen
Dreng Larss Mich: Rahikan mh 2 Rahikainen
2 HM: Lars Kempi mh, h1, k2 2 Skumpe
Låhilax/Lohilahti 5 Lars Larss Seppain mh 2 Löppönen
Johan Eskelss Hakulin mh 2 Hakulinen
S: Larss Larss 1 Löppönen
4 Swen Brusiss mh 2 Mikkonen
R. Peter Anderss:s h 1
Dreng Peter Larss Peckain 1 Pekkanen
Pardala/Partala 4 Anders Jörenss Uckoin 1 Ukkonen
R. Anders Camoin mh 2 Kammonen
B. Oloff Anderss 1 Ukkonen
Pulkila/Pulkkila 2 Anders Mortenss Wetenen mh 2 Väätäinen
1 HM: Oloff Weteins E, k.1 1 Väätäinen
S Peter Oloffson Väätäinen
Wätälä/Väätälänmäki 4 Anders Oloffss Wetein mh 2 Väätäinen
R. Oloffs hust 1 Väätäinen
B. Johan Oloffss 1 Väätäinen
Heikurila/Heikkurila 2 Oloff Hyfwein 1 Hyvönen
R. Andersses h 1 Hyvönen
Ryhälä 6 Morten Mortenss Räpoin mh 2 Reponen
B. Markus Månsson 1 Reponen
B. Matz mh 2 Reponen
B. Peter Monsson 1 Reponen
Kurjulanmaki/Karjulanmäki 3 Larss Partains h 1 Partanen
R. Peters h 1 Partanen
Brusius Brussiusson 1 Partanen
Idelax/Iitlahti 4 Erich Erichsson 1
B:M: Anders Sif. Carpoin mh 2 Karppinen
Dreng Poll Mononen 1 Mononen
Caipola/Kaipola 4 R Larss Pet: Kinoins h 1 Kinanen
B. Matz Peterss mh 2 Kinanen
Dreng Thomas Thomss Ketauin 1 Kietäväinen
Seppälä 2 Samuel Sifwrss 1 Seppänen
R. Erich Siferssons h 1 Seppänen
Kaipola 3 Erich Henrichss Kostiain mh 2 Kostiainen
Dreng Anders Wihawain 1 Vihavainen
Hattula/Halttula 5 Johan Parkinen mh 2 Parkkinen
Dreng Jören Swenss 1
Dreng Oloff Mekelein mh 2 Mäkeläinen
Nijnimäki/Niinimäki 7 Anders Grelss mh 2 Pärnänen
R. Poll Pernains h 1 Pärnänen
Dreng Oloff Pernain mh 2 Pärnänen
Dreng Larss Wihauain 1 Vihavainen
Dreng Poll Polss Assikain 1 Asikainen
Leipämäki 5 Larss Hend: Kankuin 1 Kankkunen
B. Johan mh 2 Kankkunen
B. Matz Henrichss mh 2 Kankkunen
3 Henrich Larsson 1 Kankkunen
R. Johan Tijtain 1 Tiittanen
R. Johan Nilss Meloin 1 Mielonen
1 HK: Grelss Soikon 1 Soikkanen
Meduis/Mäntynen 2 Morten Mich: Heilain mh 2 Halonen
2 Anders Berentss Halinen mh 2 Halinen
Kiskikaskis/Ruottila 3 Peter And: Tuhkoin mh 2 Tuhkunen
R. Gabriels h 1 Tuhkunen
Rotila/Ruottila 4 Thomass And: Rotinen 1 Ruottinen
R. Abrahams h 1
B. Michel Anderss mh 2 Ruottinen
Korhola/Kaipola 4 Johan Grans E 1 Graan
R. Henrich Huians h 1 Hujanen
Dreng Oloff Matzss 1
Dreng Jören Forseus 1 Forsius
Cammola/Kammola 6 Oloff Olofss Wihauain mh 2 Vihavainen
R. Jacob h 1 Vihavainen
S. Peter Oloffsson mh 2 Vihavainen
Dreng Matz Johanss Hyfweri mh 2 Hyvärinen

Dito Frij och Tild.

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rokonemi/Ruokoniemi 4 Anders Hend: Cardinen 1 Kaartinen
B. Peter mh 2 Kaartinen
B:S Henrich Anderssons h 1 Kaartinen
Cammola/Kammola 1 Johan Hintzain 1 Hintsanen
2 Lars Johanss Cammoin mh 2 Kammonen

Sivu 358fB (aukeaman 358f oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Låhilax/Lohilahti 5 Hanss Lukass mh 2 Mikkonen
B. Johan Lucasson mh 2 Mikkonen
B. Lucass Lucasson 1 Mikkonen
3 Johan Johanss Sinkon mh 2 Sinkkonen
B. Thomas Johansson 1 Sinkkonen
Tannila 5 Peter Pet: Condiain mh 2 Kontiainen
B. Larss Petersson mh 2 Kontiainen
B. Oloff Petersons 1 Kontiainen
1 HK: Pijga Walborg 1
Lingola/Linkola 5 Nilss Pilipss Korhoin mh 2 Korhonen
B. Anders mh 2 Korhonen
B. Thomas Philipsson 1 Korhonen
Caitais/Rahkolantaipale 2 HM Mortn Mortss Clostar mh 2 Luostarinen
Kaitainen 4 Matz Bertelss Panain mh 2 Paunonen
B. Bertel Bertelsson mh 2 Paunonen
Rahkolantaipale 3 Larss Oloffss Copain mh 2 Kaiponen
St:S Thomas Hardickain 1 Hartikainen
Marala/Maarala 5 Peter Erichss Kuckoin mh 2 Kukkonen
B.S. Matz Henrichsson mh 2 Kukkonen
B. Erich Henrichsson 1 Kukkonen
Rauhanemi/Rauhaniemi 6 Jacob Pet: Hatain mh 2 Haatainen
B. Peter mh 2 Haatainen
B. Berendt Peterss mh 2 Haatainen
3 HM: Jacob Kurki mh 2 Kurki
Dotter Len 1 Kurki
Hywerilä/Hyvärilä 2 Anders Grelss Pardan mh 2 Partanen
Erickala/Eerikkälä 2 Peter Matzss Mollis h 1 Mulli
S. Mårten Person 1 Mulli
Ylisenauiola/Ylisenauvila 2 Simon Henrichss Hintzain mh 2 Hintsanen
Menduis/Mäntynen 2 Matz Pet: Wihauain mh 2 Vihavainen
2 Matz Pet: Haloins h 1 Halonen
B. Peter Petersson 1 Halonen
2 Thomas And: Wihawain mh 2 Vihavainen
Idelax/Iitlahti 2 Peter Peterss Monoin 1 Mononen
B. Johan Petersson 1 Mononen
Telataipal/Telataipale 2 Erich Hend: Hanski mh 2 Hanski

Dragouner

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rokonemi/Ruokoniemi 2 Henrich Matzss Hanski 1 Hanski
Matz Matzsons h 1 Hanski
7 Mortn Johanss Helph mh 2 Helpi
B. Johan Johanss mh 2 Helpi
B. Bertel mh 2 Helpi
Anders Hotekass h 1 Hotakka
4 Bertel Peterss Hatoin 1 Haatainen
B. Peters h 1 Haatainen
B. Henrich Pet: mh 2 Haatainen
1 H:M: Johan Petersson 1 Haatainen
Sipilä 4 Cnut Olof Sipinen mh 2 Sipinen
B Hartwich mh 2 Sipinen
5 Berent Immos h 1 Immonen
S. Matz Berentsson mh 2 Immonen
B: Oloff mh 2 Immonen
Ylisenaiuola/Ylisenauvila 3 Anders Sifress Tijton mh 2 Tiittanen
D. Christers h 1
3 Thomass Mortss Helpi mh 2 Helpi
B. Jören Mortnss 1 Helpi
2 H.M. Henrich Tjtain mh 2 Tiittanen
Cammola/Kammola 3 Johan Wenalain mh 2 Venäläinen
S. Matz Johansson 1 Venäläinen
1 D. Erich Philipsons h 1 Kukkonen Maaranen
Koskutjärvi 3 Poll Larss Nulpoinen mh 2 Nulpponen
S. Larss Polsson 1 Nulpponen
Cariulanmeki/Karjulanmäki 2 Anders And: Hakulin mh 2 Hakulinen
3 Sifre Wilki mh 2 Vilkki
D:r Oloff Uckoins h 1 Ukkonen
3 Christer Erichss Heiwä 1 Häivä
B. Niles Christersson 1 Häivä
D:r Peter Mehelens h 1 Mehiläinen
3 Jacob Polsson Pardinen mh 2 Partanen
B. Peter Pollsson 1 Partanen
Caipila/Kaipola 5 Peter And: Caipian mh 2 Kaiponen
B. Jacob mh 2 Kaiponen
D:r Johan Aufwises h 1 Auvinen
Rotila/Ruottila 6 Berent Hend Ahoin 1 Ahonen
B Dawidh mh 2 Ahonen
B. Jören Henrichsson mh 2 Ahonen
B Henrich Erichsson 1
Sulkaua/Sulkava 5 Peter Oloffson Cardin 1 Kaartinen
S Henrich mh 2 Kaartinen
D. Johan Hintzains h 1 Hintsanen
Johan Matzsons h 1
2 HM Jacob Hend Taminen mh 2 Tanninen

Sivu 358gA (aukeaman 358g vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Tunnila 2 Oloff Johanss Pardain 1 Partanen
Dreng Erich Henrichss Hakulin 1 Hakulinen
Cardila/Kaartila 4 Johan Pet: Cardinen mh 2 Kaartinen
B. Oloff mh 2 Kaartinen
3 Michel Monss Cardinen mh 2 Kaartinen
Augustus Erichsons E:a 1
Haltula/Halttula 3 Anders Nilsson Corhoin 1 Korhonen
S. Jacob mh 2 Korhonen
2 HM: Poll And. Saikon mh 2 Saikkonen
Idelax/Iitlahti 4 Anders Olofss Mehoin mh 2 Mähönen
B.M. Morten Cammon mh 2 Kammonen
Sulkaua/Sulkava 5 Peter Pet: Herkoin 1 Härkönen
B. Johan mh 2 Härkönen
B. Jöran Petersson 1 Härkönen
B. Brusius Petersson 1 Härkönen
Mäntynen 4 Anders And: Konsti mh 2 Konsti
S. Anders mh 2 Konsti
Mondois/Mäntynen 2 Matz Martenss mh 2 Halonen
Sammalnemj/Kaartila 3 Jöran Larss Pellinen mh 2 Pellinen
D:r Peter Condians h 1 Kontiainen

Ny Dragounar

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rauhanemj/Rauhaniemi 5 Måns Heelman mh 2 Hielman
Dreng Johan Johass Hatan mh 2 Haatainen
Pijga Seika 1

Dito Frij och tild.

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Telataipel/Telataipale 2 Larss Pet: Peckain 1 Pekkanen
S. Anders Larsson 1 Pekkanen
2 HM Christer Monon mh, h.1, k1 2 Mononen
2 Matz Michelss Seppa 2 Seppä
Caipola/Kaipola 3 Johan Larss Caipon mh 2 Kaiponen
S. Johan Johansson 1 Kaiponen
2 Henrich Hyfwein mh 2 Hyvönen
Hintzala/Hintsala 4 Johan Eliasson Hintzon mh 2 Hintsanen
B. Thomas Eliasson 1 Hintsanen
B. Peter Eliasson 1 Hintsanen
Idelax/Iitlahti 1 Morten Pet: Clostarin 1 Luostarinen
Tunnila 3 Jacob Turoinen mh 2 Turunen
Johan Kerkein 1 Kärkkäinen

Infanterie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rokonemj/Ruokoniemi 2 Henrich Hanska mh 2 Hanska
Reitinemj/Rauhaniemi 1 Lars Peterss Hatan 1 Haatainen
2 HK Malin Henrich dottr 1
Syster Maria k 2 1
Caitais/Rahkolantaipale 3 Lars Pet: Ratekan mh 2 Raatikainen
B. Anders Grelsson 1 Raatikainen
2 HM: Sifre Thomss Ratek. mh 2 Raatikainen
Cardila/Kaartila 2 Peter Pet: Cardin mh 2 Kaartinen
Cammola/Kyrsyä 3 Johan Johanss Cammon 1 Kammonen
S Johan mh 2 Kammonen
Wetela/Väätälänmäki 4 Oloff Jacobss Weteinen mh 2 Väätäinen
S Jacob Olofss mh 2 Väätäinen

Frelsse

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Seulenbergz frelsse
Hyfworila/Halttula 1 Johan Johanss Ryheinen 1 Ryhänen
2 Bertel Mich: Nahkahattu 1 Nahkahattu
B. Michel Michelsson 1 Nahkahattu
2 H:M: Oloff Hyfweri mh 2 Hyvärinen
Caitais/Kaitainen 2 Thomas Rehkoin mh 2 Rahkonen
Surmans frelsse
Menduis/Mäntynen 2 Rasmus Wiholain 1 Vihavainen
B. Johan Anderss 1 Vihavainen
Tunnila 2 Jacob Cnutsson 1 Hämäläinen
B Cnut Cnutsson 1 Hämäläinen
Maior Pistohl: frelssPistolekors
Pardala/Partala 1 Henrich And: Kempunen 1 Kempe
Tannila 6 Befald: Johan Johansson 1 Kullman
Dreng Matz Holkerin 1 Hölker
Profos Larss Larss Seppon mh 2 Seppänen
Piga Inga Melaitar 1
Pijga Kirstin 1

Presterskapet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pappila 5 Past. D. Claudius Samuelis mh 2 Molander
Dreng Henrich Olofsson mh 2
Dreng Henrich Clostarin 1 Luostarinen
4 Capelan D. Johan Martinj mh 2 Martini
Dreng Jören Jörss mh 2
2 Klock. Thomas Peterss mh 2 Tiainen
2 Executor Anders Christerss mh 2 Häivä

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16761678

© Maija-Liisa Laakso 2023