AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1679 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1679

Sivu 1053A (aukeaman 1053 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Cavallerie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Råkonemj/Ruokoniemi 4 Peter Petersson Cardin m:h: 2 Kaartinen
B:M: Peter Kardin m:h: 2 Kaartinen
Sulkawa/Sulkava 5 Anders Condiain medh hust: 2 Kontiainen
d: Johan Eskelsson m:h: 2
d: Peter Hindtzain 1 Hintsanen
2 Fend:r And:s Skyrinz Enckias hem:n Skyring
d: Mårthen Klåstarin 1 Luostarinen
d: Grels 1 Luostarinen
Hasula 2 Hindrich Lukoin medh hust: 2 Luukkonen
Aufwila/Auvila 4 Samuel Aufwin m:h: 2 Auvinen
Rytt: Johan Nielsson m:h: 2
Telataipal/Telataipale 3 Olof Holopain m: hust: 2 Holopainen
R: Simons huustru 1 Holopainen
Låhilax/Lohilahti 4 Laars Löppoin 1 Löppönen
Son Laars 1 Löppönen
M: Lars Michelsson m:h: 2
4 Swen Brusiusson m:h: 2 Mikkonen
B:r S: Brusius medh h: 2 Mikkonen
Pardala/Partala 3 Anders Uckoin 1 Ukkonen
B:r Oloff medh h: 2 Ukkonen
Pulkela/Pulkkila 3 Olof Tirroin m:h: 2 Tirronen
d: Christer Cammoin 1 Kammonen
Wätälä/Väätälänmäki 4 Anders Olofsson m:h: 2 Väätäinen
B:r Johan 1 Väätäinen
Olofz hustru 1 Väätäinen
Heikurila/Heikkurila 5 Olof Andersson 1 Hyvönen
M: Michell Bengdtin m:h: 2 Penttinen
d: Jöran Kijskin m:h: 2 Kiiskinen
Ryhälä 6 Mårthen Reppoin 1 Reponen
B:r Markus 1 Reponen
B:r Madtz m: hust: 2 Reponen
B:r Peter Månsson m:h: 2 Reponen
Karjulamäkj/Karjulanmäki 3 Lars Pardain m: hust: 2 Partanen
B:r S: Brusius 1 Partanen
Idelax/Iitlahti 5 Länssm:n Erich Erichsson 1
d: Pååll Mackoin m: hust: 2 Makkonen
d: Påhl Johansson 1
Syster Anna 1
Caipola/Kaipola 4 Lars Kinains hust: 1 Kinanen
B:r Madtz medh h: 2 Kinanen
Anders Karpins h: 1 Karppinen
3 Erich Kåstiain m:h: 2 Kostiainen
d: Thomas Radikain 1 Raatikainen
Säppälä/Seppälä 7 Samuel Sigfredsson m:h: 2 Seppänen
Erich Sigfredssons hust. 1 Seppänen
R: Påll Wanhain m:h: 2 Vanhanen
d: Grels Wanhain m:h: 2 Vanhanen
Haltula/Halttula 4 Johan Parkin m:h: 2 Parkkinen
d: Olof Mäkeleinen m:h: 2 Mäkeläinen
Ninimäkj/Niinimäki 6 Anders Pernain m:h: 2 Pärnänen
d: Olof Pernains h: 1 Pärnänen
d: Pååll Asikain m:h: 2 Asikainen
R: Knuth Wanhains h: 1 Vanhanen
Läipämäkj/Leipämäki 3 Laars Kankuin m:h: 2 Kankkunen
Hindrich Laarsson 1 Kankkunen
4 Johan Hind:ss: Kankuin m:h: 2 Kankkunen
B:r Madtz medh hust: 2 Kankkunen
Mendys/Mäntynen 2 Mårthen Haloin m:h: 2 Halonen
2 Erich Kijskin m:h: 2 Kiiskinen
Råtila/Ruottila 5 Peter Tuhkuin m:h: 2 Tuhkunen
B:r Gabriels E:a 1 Tuhkunen
d: Måns Repoin m:h: 2 Reponen
4 Thomas Andersson m:h: 2 Ruottinen
B:r Michell medh hust: 2 Ruottinen
Kårhola/Kaipola 1 Sahl: Grans E:s hem:n 1 Graan
d: Oloff 1
Cammola/Kammola 2 Jacob Wihawains E:a 1 Vihavainen
Madtz Johanssons hust: 1 Hyvärinen
Lingola/Linkola 5 Nills Kårhoin m:h: 2 Korhonen
B:r Anders m:h: 2 Korhonen
B:r Laars 1 Korhonen

Dito Frij och Tilld:

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Råkoniemj/Ruokoniemi 2 Anders Hindersson Cardin 1 Kaartinen
B:r S: Hindrichz hust: 1 Kaartinen
Cammola/Kammola 1 Johan Hindtzain 1 Hintsanen
1 Laars Johanssons h: 1 Kammonen
Låhilax/Lohilahti 2 Hans Lukassons h: 1 Mikkonen
B:r Lukas 1 Mikkonen
2 Johan Sinkoin m:h: 2 Sinkkonen
Rauhanemj/Rauhaniemi 3 Peter Hatain m: hust: 2 Haatainen
August Erichss:s E:a 1
1 Pijga Brita 1
Rahkolataipal/Rahkolantaipale 2 Mårten Cammoin m:h: 2 Kammonen
Tannila 5 Peter Condiain 1 Kontiainen
B:r Laars m: hust: 2 Kontiainen
B:r Olof medh hust: 2 Kontiainen
Caitais/Kaitainen 2 Bertill Panoin m:h: 2 Paunonen
Marala/Maarala 5 Peter Kuckoin m:h: 2 Kukkonen
B:r S: Madtz m:h: 2 Kukkonen
B:r Erich 1 Kukkonen
Hyfwerilä/Hyvärilä 2 Anders Pardain m:h: 2 Partanen

Sivu 1053B (aukeaman 1053 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__kala/Eerikkälä 2 Peter Petersson Mulj 1 Mulli
B:r Mårtens hust: 1 Mulli
__enaufwila/Ylisenauvila 2 Simon Hindtzain m:h: 2 Hintsanen
__dys/Mäntynen 2 Madtz Perss: Wihawain m:h: 2 Vihavainen
2 Madtz Haloin m: hust: 2 Halonen
__lax/Iitlahti 1 Johan Peerss: Månoin 1 Mononen
__taipal/Telataipale 2 Erich Hanskj medh hust: 2 Hanski
__tais/Kaitainen 1 H:K: Johan Hindtzains h: 1 Hintsanen

Dragouner

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__niemj/Ruokoniemi 3 Hind. Madtsson Hanskj 1 Hanski
B:r Mattes hustru 1 Hanski
6 Mårten Helpi 1 Helpi
B:r Johan m: hust: 2 Helpi
B:r Bertill m: hust: 2 Helpi
Anders Håtakas hust: 1 Hotakka
3 Bertill Hatain 1 Haatainen
B:r Hindrichz hust: 1 Haatainen
B:r Anders 1 Haatainen
__pilä/Sipilä 4 Knuth Sipin medh hust: 2 Sipinen
B:r Hardtwick m: hust: 2 Sipinen
2 Madtz Berendtss. Immoin m:h: 2 Immonen
__naufwila/Ylisenauvila 3 Anders Tijtain m:h: 2 Tiittanen
M: Christers hust: 1
5 Thomas Helpi med hust: 2 Helpi
B:r Jöran 1 Helpi
d: Olof Mårtensson m:h: 2 Helpi
__mola/Kammola 2 Johan Wänäläins h:o 1 Venäläinen
S: Madtz 1 Venäläinen
1 S: Erich Philipssons hust: 1 Kukkonen Maaranen
__kutjärf/Koskutjärvi 2 Påll Nulpois Enckia 1 Nulpponen
S: Laars 1 Nulpponen
__ulamäkj/Karjulanmäki 2 Anders Hakulin m:h: 2 Hakulinen
3 Johan Nakas hustru 1 Naakka
B:M: Bertzil m:h: 2
3 Christer Häifwä m:h: 2 Häivä
B:r Nills 1 Häivä
3 Jacob Pardain m:h: 2 Partanen
B:r Peter 1 Partanen
Caipola/Kaipola 5 Peter And:rss: Kaipain m:h: 2 Kaiponen
B:r Jacob 1 Kaiponen
Johan Aufwins hust: 1 Auvinen
Peters hustru 1
Råtila/Ruottila 6 Berendt Ahoin m: hust: 2 Ahonen
B:r David medh hust: 2 Ahonen
B:r Jöran medh hust: 2 Ahonen
Sulkawa/Sulkava 4 Hindredh Perss: Kardin m:h: 2 Kaartinen
B:M: Jacob Tannin m:h: 2 Tanninen
5 Jöran Härkä m: hust: 2 Härkä
B:r Johans hustru 1 Härkä
B:r Brusius 1 Härkä
B:r Peter 1 Härkä
Mändys/Mäntynen 2 Anders Kånstj m:h: 2 Konsti
Tunnila 1 Olof Pardain 1 Partanen
Cardila/Kaartila 4 Johan Kardin m:h: 2 Kaartinen
B:r Olof medh hust: 2 Kaartinen
2 Jöran Pellin m:h: 2 Pellinen
2 Michell Månsson m:h: 2 Kaartinen
Haltula/Halttula 4 Jacob Kårhoin m:h: 2 Korhonen
d: Påhl Soicka m:h: 2 Soikka
Idelax/Iitlahti 1 Anders Mähöins h: 1 Mähönen
Mändys/Mäntynen 2 Madtz Mårtensson m:h: 2 Halonen

Dito Frij och Tilld: hem:n

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Telataipal/Telataipale 2 Lars Pekains hust: 1 Pekkanen
S: Peter 1 Pekkanen
2 Madtz Safwolain m:h: 2 Savolainen
Caipola/Kaipola 2 Johan Johansson m:h: 2 Kaiponen
2 Hindrich Hyfwöin m:h: 2 Hyvönen
Hindzala/Hintsala 3 Johan Hindzain m:h: 2 Hintsanen
B:r Thomas 1 Hintsanen
Idelax/Iitlahti 2 Mårthen Påhjolain 1 Pohjalainen
B:r Peter 1 Pohjalainen
Tunnila 2 Jacob Turuin m:h: 2 Turunen

Infanterie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Råkonemj/Ruokoniemi 1 Hindrich Hanskj 1 Hanski
Rauhanemj/Rauhaniemi 2 Johan Hatain m:h: 2 Haatainen
Rahkolataipal/Rahkolantaipale 2 Lars Grelsson m:h: 2 Raatikainen
1 Anders Grelsson 1 Raatikainen
Cardila/Kaartila 2 Peter Petersson m:h: 2 Kaartinen

Sivu 1054A (aukeaman 1054 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kyrsiä/Kyrsyä 2 Johan Cammoin m:h: 2 Kammonen
Wätälä/Väätälänmäki 2 Olof Jacobsson m:h: 2 Väätäinen

Frelsse

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Haltula/Halttula 2 Johan Ryhäin m:h: 2 Ryhänen
2 Michel Nahkahattu m:h: 2 Nahkahattu
Caitais/Kaitainen 3 Thomas Rahkoin m:h: 2 Rahkonen
dåtter Anna 1 Rahkonen
Mendys/Mäntynen 1 Johan Wihawain 1 Vihavainen
Tunnila 2 Jacob Knuthsson 1 Hämäläinen
B:r Knuth 1 Hämäläinen
Pardala/Partala 3 Hindrich Andersson Kämpj 1 Kempe
B:r Johan Lukasson m:h: 2 Mikkonen
2 Eskel Pardain m:h: 2 Partanen
2 Påhl Härkäin m: hust: 2 Härkönen
Eerikkälä 3 Johan Kangain med hust: 2 Kankainen
B:M: Nills Warois hust: 1 Varonen
4 Madtz Erikain medh h: 2 Eerikäinen
B:r Peter medh hust: 2 Eerikäinen
3 Staphan Pesoin m:h: 2 Pesonen
B:M: Erich Hakulin 1 Hakulinen
8 Befl:n Johan Johansson 1 Kullman
d: Madtz Hölker 1 Hölker
d: Oloff m: hust: 2
Upbördzskrif:n Madtz Kåstiain 1 Kostiainen
Prophossen Lars Seppäin m:h: 2 Seppänen
Pijga Walbor 1

Presterskapet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pappila 7 Past:n Dm: Claudius Samuelis medh hustru 2 Molander
d: Hindrich m: hust: 2
d: Olof Immoin 1 Immonen
d: Thomas Sinkoin 1 Sinkkonen
d: Hind:r Hindtzain 1 Hintsanen
3 Caplan Dm: Johannes Marthini m: hust: 2 Martini
d: Anders Berendtsson 1
2 Klåckaren Thomas Tijain m:h: 2 Tiainen
2 Executor Anders Häifwä m: hust: 2 Häivä
1 Hindrich Lukoin 1 Luukkonen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16781680

© Maija-Liisa Laakso 2023