AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1688 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1688

Sivu 1345B (aukeaman 1345 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rakonemj/Ruokoniemi 6 Morten Help 1 Helpi
S Johan mh 2 Helpi
B Bertell mh 2 Helpi
Rytt hustru 1
Sulkava 4 And. Condin 1 Kontiainen
S. Anders 1 Kontiainen
B.S. Peher 1 Kontiainen
Pijparens h 1
1 Soldatz h 1
4 Kyrkioh: H:r Molanders h:n Molander
d. Johan Ickoin mh 2 Ikonen
d. Peher Olofs. 1
Rytt h 1
Hasula 3 Hind. Enckan 1 Luukkonen
d. Peher mh 2 Hintsanen
Auvila 2 Mattz Afwoin mh 2 Auvinen
4 Samuell Afwoin mh 2 Auvinen
d. Mattz Mikoin mh 2 Mikkonen
Rattila/Ruottila 3 Berendt Ahoins h 1 Ahonen
B. Jöran mh 2 Ahonen
Telataipale 2 Olof Halopain mh 2 Holopainen
3 B.M. Morten mh 2 Hämäläinen
B. Thomas Hemel: 1 Hämäläinen
Lohilahti 3 Laars Leppin h 1 Löppönen
B. Johan mh 2 Löppönen
5 Påhl Enckan 1
S. Anders mh 2
B. Thomas mh 2
Lohilahti 3 Brusius Mons. 1 Mikkonen
B. Peher mh 1 Mikkonen
Pardala/Partala 4 Olof Wckoin mh 2 Ukkonen
B S. Jöran 1 Ukkonen
Rytt h 1
Pulkkila 5 Olof Tirroin mh 2 Tirronen
d. Erich 1 Jukarainen
d. Lars mh 1 Kammonen
Rytt hustru 1

Sivu 1346A (aukeaman 1346 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wättälä/Väätälänmäki 6 And. Olofss. mh 2 Väätäinen
B. Johan mh 2 Väätäinen
Rytt h 1
d. Påhl 1
Heikkurila 4 Anders Hackulin 1 Hakulinen
B.S. Peher 1 Hakulinen
S. And. mh 2 Hakulinen
d. Bertell mh 2
H.M. Olof Hafwos h 1 Häivä
Ryhälä 9 Morten Rippoin mh 2 Reponen
S. Mattz mh 2 Reponen
B. Markuss 1 Reponen
B. Peher 1 Reponen
B.S. Thomas mh 2 Reponen
Rytt hustru 1
Kariulamäkj/Karjulanmäki 6 Brusius Pardain mh 2 Partanen
B. Peher 1 Partanen
S Anders mh 2 Partanen
Rytt hustru 1
Idelax/Iitlahti 2 Erich Erichsson 1
Rytt hustru 1
Caipala/Kaipola 7 Laars Seppin mh 2 Seppänen
S Laars mh 2 Seppänen
Sigfred Kinan mh 2 Kinanen
B.M. Johan Monoin 1 Mononen
6 Erich Kåstiain mh 2 Kostiainen
B. Samuell mh 2 Kostiainen
d. Hans mh 2 Kohonen
Säppala/Seppälä 3 Samuell Sigfredss. mh 2 Seppänen
Rytt h 1
Haltula/Halttula 5 Johan Parkoin mh 2 Parkkonen
St S. Olof 1 Halttunen
Rytt h 1
H.M. Samuell Hyldins h, Koo 1 st: 1
Ninmäkj/Niinimäki 5 And. Pernain mh 2 Pärnänen
d. Christer 1
Rytt h 1
d. Påhl 1 Asikainen
Läipamäkj/Leipämäki 5 Laars Kankoins h 1 Kankkunen
S. Hindrich mh 2 Kankkunen
Rytt h 1
d. Sigfred 1 Tiittanen?
5 Johan Kanckon mh 2 Kankkunen
M. Samuell mh 2 Lautiainen
Rytt h 1
Mendys/Mäntynen 3 Hind. Hallin 1 Halinen
B. Johan mh 2 Halinen
3 Lars Cammoin mh 2 Kammonen
S Bertell 1 Kammonen
2 Johan Hallin mh 2 Halinen
Rattila/Ruottila 5 Peher Tuckoin mh 2 Tuhkunen
d. Thomas 1
d. Michell mh 2
4 Thomas Andss. 1 Ruottinen
B. Michell mh 2 Ruottinen
Rytt h 1
Kammola 6 Olof Meckelein mh 2 Mäkeläinen
S. Peher mh 2 Mäkeläinen
Rytt h 1
Pijga 1
Luckolla/Linkola 5 Nillss Korhoin mh 2 Korhonen
B. Laars 1 Korhonen
B. Philip mh 2 Korhonen
Rokonemij/Ruokoniemi 5 And. Cardin 1 Kaartinen
S. Hind. h 2 Kaartinen
S Anders mh 2 Kaartinen 43
Cammola/Kammola 5 Peher Hintzain mh 2 Hintsanen
Johan Kosmain 1 Kuosmanen
S. Johan mh 2 Kuosmanen
Lohilahti 4 Johan Sinkoin mh 2 Sinkkonen
B. Thomas mh 2 Sinkkonen
Rawhanemj/Rauhaniemi 5 Peher Hattain mh 2 Haatainen
B. Johan 1 Haatainen
B. Jacob mh 2 Haatainen
5 Peher Lehnoin mh 2 Leinonen
B. Johan mh 2 Leinonen
S Hindrich 1 Leinonen
Rahkolantaipale 2 Morten Comain mh 2 Kammonen
Tannila 4 Pehr Candoin 1 Kontiainen
B Olof mh 2 Kontiainen
B Erich 1 Kontiainen
Caitais/Kaitainen 4 Bertill Pernain mh 2 Paunonen
Bror Mattz medh hustru 2 Paunonen

Sivu 1346B (aukeaman 1346 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Marala/Maarala 5 Peher Kukoin 1 Kukkonen
B.S. Mattz mh 2 Kukkonen
B. Erich mh 2 Kukkonen
Hyvärilä 4 And. Pardain 1 Partanen
S. Anders mh 2 Partanen
S. Grelss 1 Partanen
2 Peher Karpain 1 Karppinen
Mohr 1
Ylisenauvila 6 Simon Hintzain mh 2 Hintsanen
B. Hind. mh 2 Hintsanen
B. Laars mh 2 Hintsanen
Mändys/Mäntynen 4 Johan Salloin mh 2 Sallinen
B.M. Peher mh 2 Sallinen
2 Mattz Wihawain mh 2 Vihavainen
4 Thomas Wihwain mh 2 Vihavainen
Johan Påhlss. mh 2
Idelax/Iitlahti 4 Påhl Monoin mh 2 Mononen
B. Staffan mh 2 Mononen
Telataipale 2 Erich Hanska mh 2 Hanska
Roknemij/Ruokoniemi 4 Erich Hanska mh 2 Hanska
B. Thomas mh 2 Hanska
1 Soldatz h 1
1 Peher Haloin 1 Haatainen
1 Soldatz h 1
Sipilä 3 Cnuth Sipoin 1 Sipinen
B. Hartwik mh 2 Sipinen
1 Soldatz h 1
4 Olof Imoin 1 Immonen
S. Olof mh 2 Immonen
d. Bertell 1
Ylisenauvila 4 And. Tijtain mh 2 Tiittanen
S. Brusius mh 2 Tiittanen
2 Olof Help mh 2 Helpi
Cammola/Kammola 3 Johan Wenel: 1 Venäläinen
S Mattz mh 2 Venäläinen
2 Bertell Kuckoin 1 Kukkonen
B. Philip 1 Kukkonen
Koskutjärvi 4 Laarss Nulpoin mh 2 Nulpponen
B. Johan mh 2 Nulpponen
Karjulanmäki 5 Hindrich Hattain mh 2 Haatainen
B. Mattz 1 Haatainen
B. And. mh 2 Haatainen
3 Mattz Afwoin 1 Auvinen
S. Staffan mh 2 Auvinen
4 Christer Hofwein mh 2 Häivä
d. Mattz mh 2
5 Jacob Pardain mh 2 Partanen
B. Peher mh 2 Partanen
B. Påhl 1 Partanen
Kaipola 3 Peher Andss. mh 2 Kaiponen
S. Anders 1 Kaiponen
3 Johan Kipoin mh 2 Kaiponen
Hind. Hefwons h 1 Hyvönen
2 Olof Wahwin mh 2 Vanhanen
Sulkawa/Sulkava 2 Hind. Kardin mh 2 Kaartinen
Mäntynen 3 And. Kånstin 1 Konsti
S. Laars mh 2 Konsti
Tunnila 3 Olof Pardain mh 2 Partanen
B. Johan 1 Partanen
Kaartila 5 Johan Kardin mh 2 Kaartinen
S. Olof 1 Kaartinen
B. Olof mh 2 Kaartinen
2 Jöran Pöllin mh 2 Pöllänen
2 Måns Kardin mh 2 Kaartinen
Haltula/Halttula 3 And. Korhoin 1 Korhonen
S. Jacob mh 2 Korhonen
Mäntynen 1 Mårten Haloin 1 Halonen
Idelax/Iitlahti 3 And. Mahoin 1 Mähönen
S. Olof mh 2 Mähönen
Telataipale 6 Lars Peckoin 1 Pekkanen
S. Anders mh 2 Pekkanen
S. Peher mh 2 Pekkanen
d. Johan 1 Miikkulainen?
2 Mattz Safwol: mh 2 Savolainen
1 Soldatz h 1
Caitais/Kaitainen 1 Bengdt Bengdtss 1 Malberg?
Hintzlain/Hintsala 6 Johan Johansson mh 2 Hintsanen
B Thomas mh 2 Hintsanen
B Peher mh 2 Hintsanen

Sivu 1347A (aukeaman 1347 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Idilax/Iitlahti 3 Mårten Pohialain mh 2 Pohjalainen
B. Peher 1 Pohjalainen
Ruokoniemi 5 Hind Hanska mh 2 Hanska
B. Tynnes 1 Hanska
B. Hans mh 2 Hanska
Rauhaniemi 4 Laars Hatain mh 2 Haatainen
B. Johan mh 2 Haatainen
Rahkolantaipale 2 Lars Grelss. Roikoin? mh 2 Raatikainen
2 Laars Hansson mh 2
3 Larss Peherss mh 2 Laakkonen
B. Peher Lackoin 1 Laakkonen
Cardila/Kaartila 3 Peher Peherss 1 Kaartinen
S. Hindrich mh 2 Kaartinen
Kyrsyä 4 Johan Cammoin mh 2 Kammonen
B. Anders mh 2 Kammonen
Wätäla/Väätälänmäki 2 Olof Jacobss mh 2 Väätäinen
Halttula 2 Johan Ryhain mh 2 Ryhänen
2 Michell Nachahat mh 2 Nahkahattu
1 Soldatz h 1
Kaitainen 2 Mattz Kankoin mh 2 Kankkonen
Mäntynen 2 Johan Wihawain mh 2 Vihavainen
Tunnila 5 Johan Cnutss 1 Hämäläinen
B. Lars mh 2 Hämäläinen
B. Peher 1 Hämäläinen
B. Cnuth 1 Hämäläinen
2 Jacob Turwin mh 2 Turunen
Sairalanmäki 2 Erich Mattzs 1 Herttuainen
S. Erich 1 Herttuainen
Pardala/Partala 2 Hans Kempis h 1 Kempe
B. Johans h 1 Kempe
1 Måns Michelss h 1
1 And. Henoins h 1 Heinonen
1 Påhl Herkeins h 1 Härkönen
1 Eskellss K__b__s h 1 Kainulainen
2 T. And. Kolmain 1 Kolehmainen
Mohr 1
Erikala/Eerikkälä 1 Johan Kangains E:a 1 Kankainen
5 Mattz Erikain mh 2 Eerikäinen
B. Peher mh 2 Eerikäinen
d Anna 1 Eerikäinen
Pappila 4 Kyrkioh: H:r And. Molander mh 2 Molander
d. Mattz 1
Pijga 1
3 Capl: H:r Johan Martin mh 2 Martini
d. And. Mähoin 1 Mähönen
2 Klock. Thomas mh 2 Tiainen
2 And. Hofwoin mh 2 Häivä
2 Dödg. Hindrich mh 2 Luukkonen

Sivu 1358A (aukeaman 1358 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Nya Dragoner, Sulkwa Sochn Rackolaby

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
-- 2 Johan Helpin mh 2 Helpi
-- 2 Peher Nillss. Kardin mh 2 Kaartinen
-- 2 Dafwj Hindss. mh 2 Ahonen
-- 1 Hind. Radikain 1 Raatikainen
--

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16821690

© Maija-Liisa Laakso 2023