AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1693 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1693

Sivu 2272A (aukeaman 2272 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Aufuila/Auvila 2 Samuel Afwin mh 2 Auvinen
Hasula 5 Hind. Anderss. mh 2 Luukkonen
B:r Olof mh 2 Luukkonen
Rytt hustru 1
Hintzala/Hintsala 6 Johan Hintzain 1 Hintsanen
S. Elias mh 2 Hintsanen
B:r Pehr 1 Hintsanen
B:r Pehr mh 2 Hintsanen
3 Thomas Hintzain mh 2 Hintsanen
S. Elias 1 Hintsanen
Haltula/Halttula 6 Johan Parkoin 1 Parkkonen
S. Olof 1 Halttunen
B:r Grelss mh 2 Halttunen
S. Hindrich 1 Halttunen
4 Jacob Korhoin mh 2 Korhonen
d. Michel mh 2 Tikkanen
3 1 Michell Nackahatt mh 2 Nahkahattu
d. Laars 1 Tiittanen
Såldatz hustru 1
4 Johan Ryhuins hustru 1 Ryhänen
S. Johan mh 2 Ryhänen
Pijga Inga 1
Hyfwarila/Hyvärilä 6 Anders Pardain 1 Partanen
S. Anders mh 2 Partanen
B:r Grelss mh 2 Partanen
d. Jöran Kijrlain 1 Kirjalainen
Hiekurila/Heikkurila 6 And: Hakelin 1 Hakulinen
S. Anders mh 2 Hakulinen
B S. Anders mh 2 Hakulinen
B S. Peer 1 Hakulinen
Idenlax/Iitlahti 7 And. Mähain 1 Mähönen
S. Olof mh 2 Mähönen
B:r Matz mh 2 Mähönen
d. And. Mondoin mh 2 Montonen
5 Påhl Monoin mh 2 Mononen
B:r Staffan mh 2 Mononen
d. Jöran Thomasson 1
5 Mårten Pojalain mh 2 Pohjalainen
B:r Laars mh 2 Pohjalainen
B:r Johan 1 Pohjalainen
6 Giösta Erichss: mh 2
Rytt. hustru 1
d. Hans Korhoin 1 Kohonen
d. Måns Påhlsson 1
Lössd. Pehr Hemel: 1 Hämäläinen
Kardila/Kaartila 3 1 Hind. Pehrsson mh 2 Kaartinen
B:r Johan 1 Kaartinen 127
Soldatz hustru 1
7 Johan Kardin mh 2 Kaartinen
S. Olof mh 2 Kaartinen
B:r Olof 1 Kaartinen
d. Peer Pijttkin mh 2

Sivu 2272B (aukeaman 2272 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kardila/Kaartila 4 Måns Kardin mh 2 Kaartinen
B:r Jöran mh 2 Kaartinen
4 Jöran Pöllinein mh 2 Pöllänen
S. Laars 1 Pöllänen
bond. will undandöllie dij dubelt 1
Caipola/Kaipola 4 Laars Seppein mh 2 Seppänen
B:r Sigfred mh 2 Seppänen
2 Sigfred Kinin mh 2 Kinanen
6 Erich Kåstiain 1 Kostiainen
B:r Samuell mh 2 Kostiainen
S. Erich 1 Kostiainen
Rytt hustru 1
Pijga Margareta 1
2 T And. Henhuin mh 2 Heinonen?
3 1 Peer Kapain mh 2 Kaiponen
S. Anders 1 Kaiponen
Såldatz hustru 1
2 Olof Wanhain mh 2 Vanhanen
2 Johan Hellpins E:a 1 Helpi
S. Jöran 1 Helpi
4 Johan Rautien mh 2 Rautiainen
B:r Pehr mh 2 Rautiainen
Kaitais/Kaitainen 2 Pehr Karppin 1 Karppinen
Pijga Malin 1
3 Pehr Erickain mh 2 Eerikäinen
d. Mattz 1
3 Pehr Kerfwoin mh 2 Kervinen
d. Christer 1
Cammola/Kammola 4 Anders Kammoin med hustru 2 Kammonen
d. Peer Hansson med hustru 2
4 Bertel Kokoin 1 Kukkonen
B:r Philip mh 2 Kukkonen
B:r Pehr 1 Kukkonen
2 1 Matz Wänelain mh 2 Venäläinen
Soldatz hustru 1
4 Dawid Aufwin mh 2 Ahonen
Olof Kangain mh 2 Kankainen
3 Johan Kojssmain mh 2 Kuosmanen
B:r Christer 1 Kuosmanen
5 Olof Mackelain mh 2 Mäkeläinen
S. Pehr mh 2 Mäkeläinen
d. Pehr Kardein 1 Kaartinen
Kosteujerf:/Koskutjärvi 6 Laars Nullpoin mh 2 Nulpponen
B:r Johan mh 2 Nulpponen
B:r Anders 1 Nulpponen
pro 692 till backas 1
Kyrsywa/Kyrsyä 2 1 Johan Kammoin mh 2 Kammonen
Såldatz hustru 1
Kariulamäkij/Karjulanmäki 1 Christer Andsson 1 Häivä
4 Jacob Pardain mh 2 Partanen
B:r Pehr 1 Partanen
B:r Påhl 1 Partanen
3 Hindrich Hattain 1 Haatainen
B:r Mattz 1 Haatainen
B:r S. Pehr 1 Haatainen
5 Grelss Hackuljnen mh 2 Hakulinen
B:r Simon mh 2 Hakulinen
d. Mårten Rappoin 1 Reponen
7 Brusius Pardain med hustru 2 Partanen
B:r Anders mh 2 Partanen
Rytt hustru 1
d. Bengdt Ickoin med sin hustru 2 Ikonen

Sivu 2273A (aukeaman 2273 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Låhilax/Lohilahti 5 Laars Läppain mh 2 Löppönen
B:r Johan mh 2 Löppönen
Rytt hustru 1
5 1 Johan Sijnckoin mh 2 Sinkkonen
B:r Thomas mh 2 Sinkkonen
B:r Niels hustru 1 Sinkkonen
Såldatz hustru 1
Lingola/Linkola 5 Niels Korhoin mh 2 Korhonen
B:r Philip mh 2 Korhonen
B:r Pehr 1 Korhonen
Leipamäkj/Leipämäki 4 Johan Kanckoin 1 Kankkunen
M. Samuell mh 2 Lautiainen
d. Sigfred 1 Tiittanen?
5 Hindrich Laarss. mh 2 Kankkunen
B:r Laars 1 Kankkunen
Rytt hustru 1
d. Thomas 1 Rahkonen?
Marala/Maarala 4 Påhl Jumpun mh 2 Jumppanen
B:r Matz mh 2 Jumppanen
Mendys/Mäntynen 6 Hind. Hallonein mh 2 Halonen
B:r Johan mh 2 Halonen
d. Johan mh 2
3 Laars Mettuin mh 2 Marttinen
St: Mohr Kirstin 1
2 Matz Wihwain mh 2 Vihavainen
5 Johan Härkain mh 2 Härkönen
B:r Olof 1 Härkönen
B:r Erich mh 2 Härkönen
3 Bertel Kamain 1 Kammonen
B:r Laars med hustrun 2 Kammonen
2 Jochum Halloin mh 2 Halonen
5 Johan Sollanein mh 2 Sallinen
St. S. Bengdt 1 Vihavainen?
d. Pehr Pehrsson mh 2
3 Anders Kiskin 1 Kiiskinen
B:r Matz mh 2 Kiiskinen
2 Laars Kånstij mh 2 Konsti
Ninimäkij/Niinimäki 4 And. Pärnain mh 2 Pärnänen
S. Grelss 1 Pärnänen
d. Påhl Asikain 1 Asikainen
Pardala/Partala 4 Mattz Kuckoin mh 2 Kukkonen
d. Grelss Pallein mh 2 Pallonen
Pulkila/Pulkkila 4 Olof Tiroin 1 Tirronen
Rytt hustru 1
d. Laars Camoin 1 Kammonen
S. Bertell mh 2 Tirronen
Rauhaniemj/Rauhaniemi 4 Pehr Lehunein 1 Leinonen
B:r Johans hustru 1 Leinonen
S. Hindrich mh 2 Leinonen
6 Johan Hattain mh 2 Haatainen
B:r Jacob 1 Haatainen
B:r Anders 1 Haatainen
Thomas mh 2 Rahkonen
2 Laars Hattain mh 2 Haatainen
Rakoniemj/Ruokoniemi 8 Bertel Hellps E:a 1 Helpi
B:r Johan mh 2 Helpi
Rytt hustru 1
B:r S. Erich 1 Helpi
B:r S. Sigfred mh 2 Helpi
d. Jöran Andss. 1
2 Sigfred Tijtta mh 2 Tiittanen
4 Tönnes Hanska mh 2 Hanska
B:r Hans mh 2 Hanska
3 And. Kardin mh 2 Kaartinen 43
B:r Pehr 1 Kaartinen
2 1 Pehr Hattuien mh 2 Haatainen
Soldatz hustrun 1
6 1 Erich Hanska mh 2 Hanska
B:r Thomas mh 2 Hanska
d. Johan mh 2 Kaipainen
Soldatz hustru 1

Sivu 2273B (aukeaman 2273 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Raikolantapal/Rahkolantaipale 2 Laars Hamuin mh 2 Hamunen
2 Jöran Sigfredss mh 2 Raatikainen?
St: Mohr 1
3 Laars Lackoin mh 2 Laakkonen
B:r Pehr 1 Laakkonen
2 Mårten Cammoin mh 2 Kammonen
Routila/Ruottila 4 Laars Rottin mh 2 Ruottinen
B.m. Hindrich mh 2
3 Pehr Tuchkoin 1 Tuhkunen
B:r S. Anders 1 Tuhkunen
Rytt hustru 1
7 Bengdt Ahoin 1 Ahonen
B:r Jöran mh 2 Ahonen
B:r S. Anders mh 2 Ahonen
Lössd. Olof Caipain mh 2 Kaipainen
Ryhälä 6 Thomas Repioin mh 2 Reponen
B.M. Erich mh 2 Ikäheimonen
Rytt hustru 1
B Anders 1 Reponen
Sulkawaby/Sulkava 10 Kyrckioh: H:r Mollanders H: Molander
Landb. Johan Ickoin mh 2 Ikonen
d. Laars Condiain mh 2 Kontiainen
d. And. Collmain 1 Kolehmainen
d. Hind. Radkain mh 2 Raatikainen
d. Laars Radikain 1 Raatikainen 133
Rytt hustru 1
d. Abraham Skumpt 1 Skumpe
7 Mårten Kandiain mh 2 Kontiainen
B:r Pehr 1 Kontiainen
B:r Anders mh 2 Kontiainen
d. And. Sappein mh 2 Seppänen
3 Class Wallentinss mh 2
Jacob Tannin 1 Tanninen
Sipilla/Sipilä 4 Olof Imoin S. Olof 2 Immonen
Bertel med hustru 2 Immonen
3 Cnuth Sipoin 1 Sipinen
B:r Hardwik mh 2 Sipinen
Säppaleby/Seppälä 5 Thomas Hyffwin mh 2 Hyvönen
d. Johan Weckwain mh 2 Vihavainen
Rytt. hustru 1
Tannila 7 Pehr Kandain 1 Kontiainen
B:r Olof mh 2 Kontiainen
B:r Erich mh 2 Kontiainen
B:r Anders mh 2 Kontiainen
Telatapal/Telataipale 4 Erich Hanska mh 2 Hanska
M. Hindrich mh 2
6 Mårten Hemel: mh 2 Hämäläinen
B:r Thomas mh 2 Hämäläinen
B:r Matz mh 2 Hämäläinen
5 And: Pekoin mh 2 Pekonen
B:r Lars B:r Peer 2 Pekonen
d. Brusius Mukoin 1 Muukkonen
Tunnila 5 Grelss Pardain mh 2 Partanen
B:r Johan mh 2 Partanen
d. Thomas Klåstrain 1 Luostarinen
3 Jacob Cnutsson 1 Hämäläinen
B:r Laars mh 2 Hämäläinen
4 Matz Bengtin mh 2 Penttinen
BM Pehr Karpin mh 2 Karppinen
4 Jacob Turuin 1 Turunen
S. Johan mh 2 Turunen
B:r Hindrich 1 Turunen
Wälälä/Väätälänmäki 3 Olof Hassoin 1 Hasunen
B.M Olof Kijlkj mh 2 Kilkki 115
6 And. Wättain mh 2 Väätäinen
B:r Johan mh 2 Väätäinen
Laars Pehrsson h 1
Rytt. hustru 1
Ylisenatinla/Ylisenauvila 5 Brusius Aufwoin mh 2 Auvinen
M. Anders mh 2 Tiittanen
d. Pehr Lefwain 1 Lehvonen
6 Simon Hintzain 1 Hintsanen
B:r Hindrich mh 2 Hintsanen
B:r Laars mh 2 Hintsanen
d. Pehr Kardein 1 Kaartinen

Sivu 2274A (aukeaman 2274 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ylisenatinla/Ylisenauvila 4 Jöran Hellp mh 2 Helpi
B:r Hindrich mh 2 Helpi
Erikala/Eerikkälä 4 Eskell Kangain mh 2 Kankainen
d. Grelss mh 2 Rahkonen
3 Hind. Somolain mh 2 Suomalainen
B:r Laars Hansson 1 Suomalainen
4 Hindrich Sackoin mh 2 Soikkanen
S. Erich mh 2 Soikkanen
3 T. Staffan Pasoin mh 2 Pesonen?
dåtter 1
2 T. Erich Hackeljnein mh 2 Hakulinen
Pardala/Partala 5 T. Hind. Kempe mh 2 Kempe
B:r Anders 1 Kempe
B.M. Johan Mukoin mh 2 Muukkonen
2 T. Påhl Härkain mh 2 Härkönen
2 T. Påhl Pälloein mh 2 Pallonen
1 H.K. Eskell Käinlains h 1 Kainulainen
Sajralamäkij/Sairalanmäki 4 Erich Kåttelain mh 2 Kotilainen
B:r Matz mh 2 Kotilainen
Pappila 5 Kyrckioh: H:r Anders Mollander mh 2 Molander
d. Pehr Kardin 1 Kaartinen
d. Bertel Imoin mh 2 Immonen
3 Capl: H:r Johan Martin mh 2 Martini
d. Bertel Kettein 1 Kietäväinen
3 Klock: Thomas Tijain mh 2 Tiainen
d. Matz Hattain 1 Haatainen
2 Dödgref:e Matz Hyfwin mh 2 Hyvönen
4 Ländzm. Danniel Löberg 1 Löfberg
d. Johans hustru 1
d. Pehr Kardwin mh 2 Kaartinen
1 Pijpparens Erich Ruutts hustru 1 Ruuth
Telataipall/Telataipale 4 1 Jöran Kardinen mh 2 Kaartinen
Såldatz hustru 1
d. Peer Mukoin mh 2 Muukkonen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16901694

© Maija-Liisa Laakso 2023