AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1694 → Nimihakemisto

Sulkava henkikirja 1694

Nimihakemisto


-  A  B  C  E  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  C  E  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

And. Pehrss: (Kaipola) 2133B

Anders (Tunnila) 2136A

Anders (Ylisenauvila) 2136B

Bengdt (Mäntynen) 2134B

Bertel Isrelss: (Lohilahti) 2134A

Bertell (Kaitainen) 2133B

Brusius Månss. (Lohilahti) 2134A

Christer (Kaitainen) 2133B

Christer Andss. (Karjulanmäki) 2134A

Class Falltins: (Sulkava) 2135B

Erich (Partala) 2134B

Giösta Erichss (Iitlahti) 2133A

Grelss (Halttula) 2132B

Hind. Hanson (Ruottila) 2135B

Hind. Pehrsson (Kaartila) 2133A

Hindrich (Halttula) 2132B

Inga (Eerikkälä) 2136B

Isral (Lohilahti) 2134A

Jacob Cnutsson (Tunnila) 2136A

Johan (Kaartila) 2133A

Johan (Mäntynen) 2134B

Johan Hindsson (Leipämäki) 2134B

Johan Olofss. (Halttula) 2132B

Johan Pehrss: (Kaartila) 2133A

Jöran (Iitlahti) 2133A

Jöran Andsson (Ruokoniemi) 2135A

Jöran Sigfredss (Rahkolantaipale) 2135A

Kirstin (Mäntynen) 2134B

Laars (Iitlahti) 2133A

Laars (Tunnila) 2136A

Laars (Väätälänmäki) 2136A

Malin (Eerikkälä) 2136B

Måns Pohlsson (Iitlahti) 2133A

Oloff (Kaartila) 2133A

Pehr Olofs. (Sulkava) 2135B

Pehr Pehrss (Niinimäki) 2134B

Påhl Johansson (Sulkava) 2135B

Samuel (Leipämäki) 2134B

Sigfred (Leipämäki) 2134B

Thomas (Karjulanmäki) 2134A

Thomas (Leipämäki) 2134B

AAlkuun

Afwein

Dawid (Kammola) 2133B

Afwin

Brusius (Ylisenauvila) 2136B

Afwoin

Pehr (Tunnila) 2136A

Ahoin

Anders (Ruottila) 2135B

Bengdt (Ruottila) 2135B

Jöran (Ruottila) 2135B

Asikain

Påhl (Niinimäki) 2134B

Aufwin

Pehr (Auvila) 2132B

Samuel (Auvila) 2132B

BAlkuun

Bass

Petter (Pappila) 2137A

Bengtin

Mattz (Tunnila) 2136A

CAlkuun

Condiain

Laars (Sulkava) 2135B

EAlkuun

Erickain

Pehr (Kaitainen) 2133B

HAlkuun

Hackulijn

Grelss (Karjulanmäki) 2134A

Simon (Karjulanmäki) 2134A

Hackulijnen

Erich (Eerikkälä) 2136B

Hakulin

And: (Heikkurila) 2132B

Anders (Heikkurila) 2132B

Peer (Heikkurila) 2132B

Halloinen

Hind. (Mäntynen) 2134B

Hindrich (Mäntynen) 2134B

Hamuin

Laars (Rahkolantaipale) 2135A

Hanska

Erich (Ruokoniemi) 2135A

Erich (Telataipale) 2136A

Hans (Ruokoniemi) 2135A

Thomas (Ruokoniemi) 2135A

Tönnes (Ruokoniemi) 2135A

Harckain

Påhl (Partala) 2136B

Harkoin

Erich (Mäntynen) 2134B

Johan (Mäntynen) 2134B

Oloff (Mäntynen) 2134B

Hassoin

Olof (Väätälänmäki) 2136A

Hattain

Anders (Rauhaniemi) 2135A

Hind. (Karjulanmäki) 2134A

Jacob (Rauhaniemi) 2135A

Johan (Rauhaniemi) 2135A

Laars (Rauhaniemi) 2135A

Mattz (Karjulanmäki) 2134A

Mattz (Rauhaniemi) 2135A

Pehr (Karjulanmäki) 2134A

Hattuin

Bertell (Ruokoniemi) 2135A

Pehr (Ruokoniemi) 2135A

Heetein

Johan (Pappila) 2137A

Hellp

Bertel (Ruokoniemi) 2135A

Erich (Ruokoniemi) 2135A

Hindrich (Ylisenauvila) 2136B

Johan (Ruokoniemi) 2135A

Jöran (Ylisenauvila) 2136B

Sigfred (Ruokoniemi) 2135A

Hellpin

Johan (Kaipola) 2133B

Jöran (Kaipola) 2133B

Hemel:

Lars (Telataipale) 2136A

Mårten (Telataipale) 2136A

Thomas (Telataipale) 2136A

Henhnein

Anders (Seppälä) 2136A

Hindzain

Hindrich (Ylisenauvila) 2136B

Laars (Ylisenauvila) 2136B

Simon (Ylisenauvila) 2136B

Hintzain

Elias (Hintsala) 2132B

Elias (Ruokoniemi) 2135A

Johan (Hintsala) 2132B

Pehr (Hintsala) 2132B

Pehr (Kammola) 2133B

Pehr (Ruokoniemi) 2135A

Thomas (Ruokoniemi) 2135A

Huld

Hans (Kaipola) 2133B

Hyf:

Mattz (Pappila) 2137A

Hyffwin

Thomas (Seppälä) 2136A

IAlkuun

Ickoin

Bengdt (Karjulanmäki) 2134A

Johan (Sulkava) 2135B

Imoin

Bertell (Ruokoniemi) 2135A

Bertell (Sipilä) 2135B

Oloff (Sipilä) 2135B

JAlkuun

Jumpin

Mattz (Maarala) 2134B

Påhl (Maarala) 2134B

KAlkuun

Kaipain

Anders (Kaipola) 2133B

Johan (Ruokoniemi) 2135A

Pehr Andss. (Kaipola) 2133B

Kajulain

Johan (Auvila) 2132B

Kammoin

And. (Kammola) 2133B

Mårten (Rahkolantaipale) 2135B

Kamoin

Bertel (Mäntynen) 2134B

Johan (Kyrsyä) 2134A

Laars (Mäntynen) 2134B

Kanckoin

Hind. (Leipämäki) 2134B

Laars (Leipämäki) 2134B

Kandain

Anders (Tannila) 2136A

Erich (Tannila) 2136A

Olof (Tannila) 2136A

Pehr (Tannila) 2136A

Kangain

Eskell (Eerikkälä) 2136B

Kangainen

Oloff (Kammola) 2133B

Kaniul:

Eskell (Partala) 2136B

Kardin

Anders (Ruokoniemi) 2135A

Jöran (Kaartila) 2133A

Jöran (Telataipale) 2136A

Måns (Kaartila) 2133A

Pehr (Ruokoniemi) 2135A

Pehr (Ylisenauvila) 2136B

Pehr (Pappila) 2136B

Kardinn

Pehr (Pappila) 2137A

Karpin

Pehr (Tunnila) 2136A

Karppein

Mattz (Kaitainen) 2133B

Kattulain

Erich (Sairalanmäki) 2136B

Mattz (Sairalanmäki) 2136B

Kempe

Hind. (Partala) 2136B

Mattz (Partala) 2136B

Kerfwin

Pehr (Kaitainen) 2133B

Kijlkij

Olof (Väätälänmäki) 2136A

Kiskin

Anders (Mäntynen) 2134B

Mattz (Mäntynen) 2134B

Klåstrinen

Thomas (Tunnila) 2136A

Knuin

Sigfred (Kaipola) 2133A

Kohoin

Hans (Iitlahti) 2133A

Kokoin

Bertel (Kammola) 2133B

Pehr (Kammola) 2133B

Philip (Kammola) 2133B

Kollmain

Sigfre (Pappila) 2137A

Korhoin

Jacob (Halttula) 2132B

Niels (Linkola) 2134A

Pehr (Linkola) 2134A

Philip (Linkola) 2134A

Kossman

Christer (Kammola) 2133B

Johan (Kammola) 2133B

Kuckoin

Mattz (Partala) 2134B

Kuttwain

Bertel (Pappila) 2137A

Kåndiain

Anders (Sulkava) 2135B

Mårten (Sulkava) 2135B

Pehr (Sulkava) 2135B

Kånstij

Laars (Mäntynen) 2134B

Kåstiain

Erich (Kaipola) 2133A

Samuel (Kaipola) 2133A

LAlkuun

Lackoin

Laars (Rahkolantaipale) 2135A

Pehr (Rahkolantaipale) 2135A

Lamain

Hindrich (Lohilahti) 2134A

Påhl (Lohilahti) 2134A

Lehuin

Hindrich (Rauhaniemi) 2135A

Johan (Rauhaniemi) 2135A

Pehr (Rauhaniemi) 2135A

Leppoin

Johan (Lohilahti) 2134A

Laars (Lohilahti) 2134A

Luchokain

Hind. (Hasula) 2132B

Oloff (Hasula) 2132B

Löberg

Daniel (Pappila) 2137A

MAlkuun

Martin

Johan (Pappila) 2137A

Mårten (Pappila) 2137A

Mettuin

Laars (Mäntynen) 2134B

Mickoin

Pehr (Telataipale) 2136A

Molander

And: (Sulkava) 2135B

Mollander

Anders (Pappila) 2136B

Monoin

Anders (Kaipola) 2133B

Christer (Kaipola) 2133B

Påhl (Iitlahti) 2133A

Staffan (Iitlahti) 2133A

Mukoin

Johan (Partala) 2136B

Mäckelain

Olof (Kammola) 2133B

Pehr (Kammola) 2133B

Mähoin

And. (Iitlahti) 2133A

Mattz (Iitlahti) 2133A

Oloff (Iitlahti) 2133A

NAlkuun

Nackahattu

Michel (Halttula) 2132B

Nackorin

Pehr (Ryhälä) 2135B

Nullpoin

Anders (Koskutjärvi) 2133B

Johan (Koskutjärvi) 2133B

Laars (Koskutjärvi) 2133B

PAlkuun

Palloin

Påhl (Partala) 2136B

Pardain

Anders (Hyvärilä) 2132B

Anders (Karjulanmäki) 2134A

Brusius (Karjulanmäki) 2134A

Grelss (Hyvärilä) 2132B

Grelss (Tunnila) 2136A

Jacob (Karjulanmäki) 2134A

Johan (Tunnila) 2136A

Oloff (Karjulanmäki) 2134A

Pehr (Karjulanmäki) 2134A

Påhl (Karjulanmäki) 2134A

Parkoin

Oloff (Halttula) 2132B

Passoin

Staffan (Eerikkälä) 2136B

Pekoin

And: (Telataipale) 2136A

Laars (Telataipale) 2136A

Pehr (Telataipale) 2136A

Pistohlkoorss

Abram (Eerikkälä) 2136B

Påjolain

Johan (Iitlahti) 2133A

Laars (Iitlahti) 2133A

Mårten (Iitlahti) 2133A

Pärnain

Anders (Niinimäki) 2134B

Grelss (Niinimäki) 2134B

Pöllein

Hind. (Sulkava) 2135B

Pöllinen

Jöran (Kaartila) 2133A

Laars (Kaartila) 2133A

RAlkuun

Rackain

Thomas (Rauhaniemi) 2135A

Rackoin

Grelss (Eerikkälä) 2136B

Radikain

Hind: (Sulkava) 2135B

Laars (Halttula) 2132B

Rautian

Johan (Kaipola) 2133B

Pehr (Kaipola) 2133B

Repioin

Anders (Ryhälä) 2135B

Thomas (Ryhälä) 2135B

Rottin

Laars (Ruottila) 2135B

Ruutt

Erich (Pappila) 2137A

Ryhin

Johan (Halttula) 2132B

Räppoin

Morten (Karjulanmäki) 2134A

SAlkuun

Sappin

Anders (Kaipola) 2133A

Lars (Kaipola) 2133A

Sigfred (Kaipola) 2133A

Sijnkoin

Johan (Lohilahti) 2134A

Niels (Lohilahti) 2134A

Thomas (Lohilahti) 2134A

Sipoin

Hardwik (Sipilä) 2135B

Knuth (Sipilä) 2135B

Sockoin

Hind. (Partala) 2134B

Somal:

Hans (Pappila) 2137A

Somuol:

Hind. (Eerikkälä) 2136B

Säppein

And. (Sulkava) 2135B

TAlkuun

Tefwoin

Pehr (Lohilahti) 2134A

Tijain

Thomas (Pappila) 2137A

Tijcka

Michel (Halttula) 2132B

Tijtta

Sigfred (Ruokoniemi) 2135A

Tiroin

Bertell (Pulkkila) 2134B

Olof (Pulkkila) 2134B

Tjttain

Laars (Halttula) 2132B

Tuchkoin

Anders (Ruottila) 2135B

Pehr (Ruottila) 2135B

Turuin

Hindrich (Tunnila) 2136A

Jacob (Tunnila) 2136A

Johan (Tunnila) 2136A

VWAlkuun

Wackhwain

Johan (Kaipola) 2133A

Wanhain

Oloff (Kaipola) 2133B

Wihwain

Mattz (Mäntynen) 2134B

Wännäl:

Mattz (Kammola) 2133B

Wästrin

Mattz (Mäntynen) 2134B

Sigfred (Mäntynen) 2134B

Wättuin

And. (Väätälänmäki) 2136A

Johan (Väätälänmäki) 2136A

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 275 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023