AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1697 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1697

Sivu 2552B (aukeaman 2552 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Aufuilla/Auvila 6 Samuell Aufwin mh 2 Auvinen
S. Pehr mh 2 Auvinen
d. Pehr Hintzain mh 2 Hintsanen
2 Bertell Kettewain 1 Kietäväinen
Bm Pehr Anders Korpin 1 Karppinen
Hintzala/Hintsala 5 Johan Eliass Hintzain 1 Hintsanen
S. Elias mh 2 Hintsanen
S. Pehr 1 Hintsanen
d. Jöran Hådckoin 1 Hotakainen
2 T. Bertell Imoin mh 2 Immonen
Haltula/Halttula 5 Olof Haltun 1 Halttunen
B:r Grelss mh 2 Halttunen
B:r Hindrich B:r Anders 2 Halttunen
Hasula 3 Hindrich Luhkains E:a B:r Olof mh 1+2 Luukkonen

Sivu 2553A (aukeaman 2553 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Halttula 3 Jacob Korhoin mh 2 Korhonen
S. Anders 1 Korhonen
Haltula/Halttula 4 Michell Nackahatt mh 2 Nahkahattu
S. Michell 1 Nahkahattu
d. Laars Tijttain 1 Tiittanen
1 Laars Kanckoin 1 Kankkonen
3 Johan Ryheins hustru 1 Ryhänen
S. Johans hustru 1 Ryhänen
Pijga Margareta 1
Hyfwarila/Hyvärilä 5 Anders Pardain 1 Partanen
S. Anders 1 Partanen
S. Grelss mh 2 Partanen
M: Swen Kerckein 1 Kärkkäinen
Hiekurila/Heikkurila 10 Anders Hackoelinen 1 Hakulinen
S. Anders mh 2 Hakulinen
B:r Erich 1 Hakulinen
B S. Anders mh 2 Hakulinen
B.S. Pehr mh 2 Hakulinen
Rytt. hustru 1
Pijga 1
Idenlax/Iitlahti 1 5 Olof Mahain mh 2 Mähönen
Bm. Pehr Kardein 1 Kaartinen
d. Sigfred Kamoin mh 2 Kammonen
d. Johan 1
4 Påhl Månoin mh 2 Mononen
B:r Staffan mh 2 Mononen
5 Morten Pojolain mh 2 Pohjalainen
B:r Laars mh 2 Pohjalainen
B:r Johan 1 Pohjalainen
4 Giösta Erichsson mh 2
d. Laars Kandiain 1 Kontiainen
Rytt. hustru 1
d. Pehr Hemelein tijger sin foda, Intyges af Kyrckioherden Hämäläinen
Kardila/Kaartila 5 Hindrich Pehrss. Kardin mh 2 Kaartinen
B:r Johan 1 Kaartinen 127
d. Johan Kanjulain mh 2 Kainulainen
4 Olof Kardin mh 2 Kaartinen
S. Olof mh 2 Kaartinen
B:r Johan mh, begge döda Kaartinen

Sivu 2553B (aukeaman 2553 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kardila/Kaartila 6 Måns Kardin mh 2 Kaartinen
B:r Jöran mh 2 Kaartinen
B:r Michell B:r Johan 2 Kaartinen
2 Jöran Pöllinen mh 2 Pöllänen
Caipola/Kaipola 1 5 Lars Larss. Seppein mh 2 Seppänen
B:r Sigfred mh 2 Seppänen
d. Hindrich Pedekain mh 2 Pietikäinen
12 Erich Kåstiain mh 2 Kostiainen
S. Erich 1 Kostiainen
B:r Samuell mh 2 Kostiainen
d. Hindrich Rejoin mh 2 Reijonen
d. Hans Kohoin mh 2 Kohonen
d. Erich Pehrss: Immoin 1 Immonen
pro 696 tillbackes 1
Pijga Margareta 1
5 Anders Tijttain mh 2 Tiittanen
S. Anders 1 Tiittanen
d. Johan Kaupain mh 2 Kaiponen
2 Länsm. Daniel Lööberg mh 2 Löfberg
2 Uthrijaren Pehr Kardin mh 2 Kaartinen
2 Olof Wanhoin mh 2 Vanhanen
Johan Rautian mh, tijger sin föda, ödhe Rautiainen
Kaitais/Kaitainen 2 Mattz Karppein mh 2 Karppinen
4 1 Pehr Erickain mh 2 Eerikäinen
d. Hindrich mh 2
Såldatz Petter Hansson Rockas hustru 1 Rokka 129
2 Pehr Jöranss: Kerfwin mh 2 Kervinen
Cammola/Kammola Anders Kammoin mh, M. död och E tijger sin föda, ödhe Kammonen
6 Bertell Kokoin 1 Kukkonen
B:r Philip mh 2 Kukkonen
B:r Pehr 1 Kukkonen
d. Johan Nullpoin mh 2 Nulpponen
2 Mattz Wännalain mh 2 Venäläinen
d. Laars Kammoin tijger sin föda Kammonen
Dawid Aufwin mh, tijger sin föda, ödhe Ahonen

Sivu 2554A (aukeaman 2554 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Cammola/Kammola 4 Johan Johanss Kossonins E, M. död 1 Kuosmanen
B:r Christer mh 2 Kuosmanen
Soldatz hustru 1
1 5 Olof Mäckelain mh 2 Mäkeläinen
S. Pehr mh 2 Mäkeläinen
B:r Olof mh 2 Mäkeläinen
d. Pehr Hintzain tijger sin föda Hintsanen
Kyrsywä/Kyrsyä 4 Johan Johanss. Kamoin mh 2 Kammonen
S. Johan 1 Kammonen
d. Laars Pehrsson h 1
Karulamäkj/Karjulanmäki 2 1 Måns Mattz. Luckoin mh 2 Luukkonen
Såldatz hustru 1
Christer Andss Hefwa mh, döda Häivä
S. Anders död Häivä
1 5 Jacob Perdoin h: blin och bräckl: 1 Partanen
B:r Påhl 1 Partanen
B:r Pehr mh 2 Partanen
B:r Påhl h 1 Partanen
B:r Olof 1 Partanen
5 Hindrich Hattain 1 Haatainen
B:r Mattz h 1 Haatainen
S. Pehr Hindrichss. mh 2 Haatainen
S. Hindrich 1 Haatainen
2 1 Simon Hackelijnein mh 2 Hakulinen
Soldatz hustru 1
6 Brusius Pardain mh 2 Partanen
B:r Anders mh 2 Partanen
B:r Pehr h död 1 Partanen
d Bengdt Ickoins E:a, M död 1 Ikonen
Låhilax/Lohilahti 4 Laars Leppoin mh 2 Löppönen
B:r Johan mh 2 Löppönen
3 Johan Sijnckoin mh 2 Sinkkonen
B:r Niels h 1 Sinkkonen
Soldaten ähr död; E tijger sin föda
4 Påhl Lamain 1 Laamanen
S. Hindrich mh S. Lars dåtter 2+1 Laamanen

Sivu 2554B (aukeaman 2554 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Låhilax/Lohilahti 4 Bertell Israllsson mh 2 Hana
B:r Israll mh 2 Hana
Mattz Röndoin M. död, E:a tijger sin föda Röntynen
Lingola/Linkola 4 Niels Korhoin h, M. ähr breckl: 1 Korhonen
B:r Philip mh 2
B:r Pehr 1
Leipamäkj/Leipämäki 8 Johan Kanckain 1 Kankkunen
M. Samuell mh 2 Lautiainen
d. Christer Klostrin 1 Luostarinen
d. Påhl mh 2
d. Thomas Rackoin 1 Rahkonen
Rytt. hustru 1
3 Hindrich Kanckoin mh 2 Kankkunen
Rytt. hustru 1
1 T Jöran Swenss: hustru 1
Marala/Maarala 4 1 Påhl Jumpin mh 2 Jumppanen
B:r Mattz mh 2 Jumppanen
Soldatz hustru 1
Mendys/Mäntynen 3 Hindrich Halloinn h: död 1 Halonen
S. Hindrich mh 2 Halonen
5 Anders Luckoin mh 2 Luukkonen
B:r Thomas mh 2 Luukkonen
B:r Pehr 1 Luukkonen
3 Bengdt Wahwain 1 Vihavainen
d. Mattz Wihwain mh 2 Vihavainen
B:r Pehr död Vihavainen
4 Mattz Westroin mh 2 Vesterinen
B:r Sigfred 1 Vesterinen
d. Pehr Halloins h 1 Halonen
4 Anders Kiskin mh 2 Kiiskinen
B:r Mattz mh 2 Kiiskinen
5 Mattz Mortenss Halloin mh 2 Halonen
d. Johan Wihwain mh 2 Vihavainen
d. Michell Perrnönes h 1 Pärnänen
2 Laars Andss. Kånstij mh 2 Konsti

Sivu 2555A (aukeaman 2555 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ninimäkij/Niinimäki 4 Anders Pärnain mh 2 Pärnänen
S. Grelss mh 2 Pärnänen
2 Anders Kempe mh 2 Kempe
Pardala/Partala 2 Erich Kuckoin mh 2 Kukkonen
Pulkila/Pulkkila 4 Olof Tiroin mh 2 Tirronen
S. Bertell E:a, M död 1 Tirronen
Rytt. hustru 1
Rauhaniemij/Rauhaniemi 5 Pehr Lehuin 1 Leinonen
S. Hindrich mh 2 Leinonen
S. Thomas 1 Leinonen
S. Pehr 1 Leinonen
3 Johan Hattain 1 Haatainen
B:r Anders mh 2 Haatainen
B:r Jacob död Haatainen
2 1 Laars Hattain mh 2 Haatainen
Soldatz hustru 1
Rakoniemj/Ruokoniemi 1 7 Johan Hellp mh 2 Helpi
B:r Bertells E:a 1 Helpi
B.S. Erich E:a, M död 1 Helpi
B.S. Sigfred mh 2 Helpi
d. Jöran Johanss: mh 2 Helpi
Rytt hustrun, död
d. Anders Hödicka tijger sin föda Hotakka
3 Hindrich Tijtts hustru 1 Tiittanen
S. Sigfred mh 2 Tiittanen
5 Tönnes Hanska mh 2 Hanska
B:r Hans mh 2 Hanska
B.S. Hans 1 Hanska
2 Anders Kardin h, M Soldat 1 Kaartinen 43
B:r Pehr 1 Kaartinen
3 Thomas Hintzain mh 2 Hintsanen
S. Elias 1 Hintsanen
4 Pehr Hattain mh 2 Haatainen
B:r Bertell mh 2 Haatainen
6 Erich Hanska mh B. Thomas mh 2+2 Hanska
d. Påhl Asikain mh 2 Asikainen

Sivu 2555B (aukeaman 2555 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Råckolantapal/Rahkolantaipale 4 Laars Lockoin mh 2 Laakkonen
B:r Pehr mh 2 Laakkonen
2 Morten Cammoin mh 2 Kammonen
Routila/Ruottila 3 Laars Thomass Rottin mh 2 Ruottinen
Bm. Hindrich Hanssons E:a, m död 1
5 Johan Tuchkoin mh 2 Tuhkunen
B.S. Anders Pehrsson 1 Tuhkunen
B.S. Anders Gabrielss 1 Tuhkunen
Soldatz hustru 1
Pehr Tuchkains E:a död Tuhkunen
5 Berndt Ahoin 1 Ahonen
B:r Jöran mh 2 Ahonen
B.S. Anders mh 2 Ahonen
2 Lijnwaf:e Pehr Mäsoin mh 2 Mesiäinen
Ryhälä/Sairalanmäki 10 1 Thomas Repioin mh 2 Reponen
B:r Anders mh 2 Reponen
B:r Johan mh 2 Reponen
Bm. Erich Ickohem mh 2 Ikäheimonen
d. Mattz Kettelain mh 2 Kotilainen
Soldatz hustru 1
Sulkawaby/Sulkava 11 Kyrckioh: H:r Mollanders hemman Molander
Landb. Laars Condiain mh 2 Kontiainen
B:r Pehr 1 Kontiainen
d. Johan Ickoin mh 2 Ikonen
B:r Anders h: bräckl: 1
d. Pehr Olofss. Aniain mh 2 Aniainen
d. Simon Olofsson h: död 1 Simonen
d. Måns Mackonen 1 Makkonen
Rytt hustru 1
Morten Pojolain tijga sin föda, Intyges af Kyrckioherden Pohjalainen
S. Morten tijga sin föda, Intyges af Kyrckioherden Pohjalainen
4 Häradz Hofd: Carll Brockius mh 2 Brockius
d. Aron 1
Pijga Margaretha 1
2 Anders Soppein mh 2 Seppänen

Sivu 2556A (aukeaman 2556 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Sulkawaby/Sulkava 5 Mårten Kåndiain mh 2 Kontiainen
B:r Anders mh 2 Kontiainen
B:r Pehr död Kontiainen
d. Anders Kandeins h 1 Kontiainen
Sipila/Sipilä 5 Olof Imoin 1 Immonen
S. Olof mh 2 Immonen
B:r Bertell mh 2 Immonen
3 1 Hardwik Sipoin mh 2 Sipinen
S. Olof 1 Sipinen
Soldatz hustru 1
Säppälä/Seppälä 4 Thomas Hyffwin mh 2 Hyvönen
Bm. Hindrich Hofwin 1 Hyvönen
S. Hindrich 1 Hyvönen 134
Telatapal/Telataipale 2 Erich Hanska mh 2 Hanska
8 Mårten Hemel: h 1 Hämäläinen
B:r Thomas mh 2 Hämäläinen
B:r Mattz mh 2 Hämäläinen
B:r Michell 1 Hämäläinen
d. Luckas Sijnckoin 1 Sinkkonen
Soldatz hustru 1
2 T Olof Torfwoin mh 2
4 Anders Pekoins E:a, M död 1 Pekonen
B:r Pehr 1 Pekonen
B:r Laars mh 2 Pekonen
3 Jöran Kardin mh 2 Kaartinen
B:r Mattz 1 Kaartinen
d. Pehr Mickoin M. död, E:a blin, tijger sin föda Mikkonen
Tunnilla/Tunnila 6 Grelss Pardain mh 2 Partanen
B:r Johan mh 2 Partanen
d. Mattz Kuckoin mh 2 Kukkonen
2 Laars Cnuthsson mh 2 Hämäläinen
Jacob Knutss: mh tijger sin föda Hämäläinen
5 1 Mattz Bengtin mh 2 Penttinen
d. Anders Korpin mh 2 Karppinen
d. Laars Nullpoins h 1 Nulpponen
Soldatz hustru 1

Sivu 2556B (aukeaman 2556 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Tunnilla/Tunnila 4 Johan Turuin mh 2 Turunen
B:r Hindrich 1 Turunen
d. Thomas Klostriain 1 Luostarinen
Jacob Turuin död Turunen
Wätälä/Väätälänmäki 2 Olof Kijlckij mh 2 Kilkki 115
3 Anders Wöttein h: breckl: 1 Väätäinen
B:r Johan mh 2 Väätäinen
Ylisenauvila 1 2 Brusius Afwin mh 2 Auvinen
d. Pehr Kardein 1 Kaartinen
1 Corpr: Pamp h 1 Pamp 89
5 Simon Hindzain 1 Hintsanen
B:r Hindrich mh 2 Hintsanen
B:r Laars mh 2 Hintsanen
2 Jöran Hellp 1 Helpi
B:r Hindrich 1 Helpi
Erikala/Eerikkälä 2 1 Eskell Kangain mh 2 Kankainen
Soldatz hustru 1
3 Hindrich Somalain mh 2 Suomalainen
Peher 1 Suomalainen?
2 T. Niels Häldjmunein mh 2 Heltimoinen
2 T. Staffan Pässoin mh 2 Pesonen
2 T. Erich Hackulijnein mh 2 Hakulinen
Pardala/Partala Comend: Abraham Pistohlkors hemman Pistolekors
Gåå dagel: till dijsk och duck på gården, Intyges af Kyrckioherden
d. Grelss Rackoin mh Rahkonen
d. Jöran Sackoin mh Soikkanen
d. Grelss Sackoin Soikkanen
Pijgor 2
d. Bertell Kammoin mh Kammonen
d. Anders Tupperin Tuppurainen
d. Grelss Palloin Pallonen
d. And: Eskell Kainul: mh Kainulainen
3 T. Påhl Harkoin mh 2 Härkönen
S. Christer 1 Härkönen
2 T. Laars Kammoin mh 2 Kammonen

Sivu 2557A (aukeaman 2557 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pappila 9 Kyrckioh: H:r Anders Mollander mh 2 Molander
Syster Ingbor 1 Molander
d. Pehr Kardin mh 2 Kaartinen
d. Abraham 1 Skumpe
d. Sigfred Kollemain mh 2 Kolehmainen
Pijga Anna 1
3 Capl: H:r Mårten Martin 1 Martini Allenius
d. Michell Tijckain mh 2 Tikkanen
H:r Johan död Martini
1 Skohlmest: Pehr Bass 1 Bass
2 Klock. Thomas Tijains E 1 Tiainen
d. Mattz Hattain 1 Haatainen
2 Brofoug. Johan Heettain mh 2 Haatainen
2 Dödg: Mattz Hyfwin mh 2 Hyvönen
2 Pijpar: Erich Ruuth mh 2 Ruuth
1 Sundius And: Kallamain 1 Kolehmainen
Tannila 6 Pehr Kandoin 1 Kontiainen
B:r Olof E:a B:r Erich mh: B:r And: mh 5 Kontiainen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin16941699

© Maija-Liisa Laakso 2023