AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1703 → Nimihakemisto

Sulkava henkikirja 1703

Nimihakemisto


-  A  B  C  E  G  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  C  E  G  H  I  J  K  L  M  N  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham (Rauhaniemi) 3915B

Agneta (Kaipola) 3914A

And. Peerss. (Halttula) 3913B

And: Peerss. (Ylisenauvila) 3916B

Anders (Ryhälä) 3916A

Davidh Enokss. (Pappila) 3917A

Elin (Kaartila) 3914A

Giösta Erichss. (Iitlahti) 3914A

Hindrich (Kammola) 3914B

Hindrich Jörans. (Ruottila) 3915B

Inger (Pappila) 3917A

Israell (Telataipale) 3916B

Johan Davidss. (Kammola) 3914B

Jöran (Lohilahti) 3914B

Jöran (Ruokoniemi) 3915B

Kirstin (Partala) 3917A

Lars (Iitlahti) 3914A

Lars Olofss. (Lohilahti) 3914B

Madtz (Ruottila) 3915B

Madtz (Partala) 3917A

Maria (Hyvärilä) 3913B

Mattz (Pappila) 3917A

Mattz Mattss. (Kammola) 3914B

Mattz Månson (Ryhälä) 3916A

Måhrthen (Sulkava) 3916A

Peer (Mäntynen) 3915A

Peer (Ryhälä) 3916A

Peer Christerss. (Karjulanmäki) 3914B

Simon Olofss. (Pappila) 3917A

Tohmas Andss. (Lohilahti) 3914B

AAlkuun

Alenius

Mårthen (Pappila) 3917A

Aufwin

Axell (Auvila) 3913B

Brusius (Ylisenauvila) 3916B

Johan (Auvila) 3913B

Peer (Auvila) 3913B

Samuell (Auvila) 3913B

BAlkuun

Bengdtin

Mattz (Tunnila) 3916B

CAlkuun

Colemain

Sigfredh (Sulkava) 3916A

EAlkuun

Erickain

Peer (Eerikkälä) 3916B

Erickoin

Niels (Kaitainen) 3914A

Peer (Kaitainen) 3914A

GAlkuun

Green

Joseph (Iitlahti) 3914A

HAlkuun

Hackel:n

And: (Heikkurila) 3913B

Anders (Heikkurila) 3913B

Erich (Heikkurila) 3913B

Olof (Heikkurila) 3913B

Peer (Heikkurila) 3913B

Hackelinen

Simon (Karjulanmäki) 3914B

Halloin

Lars (Kammola) 3914B

Peer (Mäntynen) 3915A

Halltin

Grels (Halttula) 3913B

Hindrich (Halttula) 3913B

Johan (Halttula) 3913B

Olof (Halttula) 3913B

Haloin

Hind: (Mäntynen) 3915A

Hindrich (Mäntynen) 3915A

Hanna

Bertell (Lohilahti) 3914B

Hanska

Erich (Ruokoniemi) 3915B

Sigfredh (Ruokoniemi) 3915B

Tönnes (Ruokoniemi) 3915B

Hatain

And: (Rauhaniemi) 3915B

Hindrich (Ruokoniemi) 3915B

Johan (Rauhaniemi) 3915B

Mattz (Pappila) 3917A

Peer (Ruokoniemi) 3915B

Hattain

Anders (Karjulanmäki) 3914B

Hattzain

Lars (Ruokoniemi) 3915B

Heinoin

Påhl (Partala) 3917A

Heldemain

Niels (Eerikkälä) 3916B

Help

Hind: (Ylisenauvila) 3916B

Johan (Ruokoniemi) 3915B

Sigfredh (Ruokoniemi) 3915B

Hemel:n

Mattz (Telataipale) 3916A

Michell (Telataipale) 3916A

Mårthen (Telataipale) 3916A

Tohmas (Telataipale) 3916A

Henoin

Påhl (Partala) 3917A

Hintzain

Ellias (Hintsala) 3913B

Ellias (Ruokoniemi) 3915B

Hind: (Ylisenauvila) 3916B

Hindrich (Hintsala) 3913B

Hindrich (Ylisenauvila) 3916B

Peer (Hintsala) 3913B

Simon (Ylisenauvila) 3916B

Hodickain

Jöran (Ruokoniemi) 3915B

Håckoin

Staffan (Halttula) 3913B

Härckein

Christer (Partala) 3917A

Margareta (Partala) 3917A

Höfwein

Anders (Seppälä) 3916A

Sigfredh (Seppälä) 3916A

Tohmas (Seppälä) 3916A

IAlkuun

Immoin

Hardick (Sulkava) 3916A

Olof (Sipilä) 3916A

Imon

Bertell (Sulkava) 3916A

JAlkuun

Jumpin

Mattz (Maarala) 3915A

Påhl (Maarala) 3915A

KAlkuun

Kamoin

Christer (Karjulanmäki) 3914B

Johan (Kyrsyä) 3914B

Mårthen (Kyrsyä) 3914B

Kanckoin

Hind: (Leipämäki) 3915A

Kanckuin

Johan (Halttula) 3913B

Lars (Halttula) 3913B

Kangain

Eskell (Eerikkälä) 3916B

Kanoin

Bertell (Kammola) 3914B

Sigfredh (Niinimäki) 3915A

Kardin

Hind: (Kaartila) 3914A

Hind: (Partala) 3917A

Johan (Kaartila) 3914A

Jöran (Kaartila) 3914A

Jöran (Telataipale) 3916B

Madtz (Kaartila) 3914A

Michell (Kaartila) 3914A

Måns (Kaartila) 3914A

Olof (Kaartila) 3914A

Peer (Niinimäki) 3915A

Peer (Ylisenauvila) 3916B

Peer (Partala) 3917A

Peer (Pappila) 3917A

Kaupiain

Hind: (Rahkolantaipale) 3915B

Kempe

And: (Partala) 3917A

Kiskin

Anders (Mäntynen) 3915A

Johan (Mäntynen) 3915A

Klostriain

Tohmas (Leipämäki) 3915A

Korhoin

Peer (Linkola) 3915A

Philip (Linkola) 3915A

Philip Anderss. (Linkola) 3915A

Philip Nielss. (Linkola) 3915A

Kuckoin

Erich (Partala) 3917A

Mattz (Partala) 3917A

Kurhoin

Anders (Halttula) 3913B

Jacob (Halttula) 3913B

Kånd:

And: (Sulkava) 3916A

Kåndiain

And: (Tannila) 3916A

Erich (Tannila) 3916A

Johan (Tannila) 3916A

Lars (Pappila) 3917A

Peer (Kammola) 3914B

Kånsti

Jöran (Mäntynen) 3915A

Lars (Mäntynen) 3915A

Kåstiain

Erich (Kaipola) 3914A

Samuel (Kaipola) 3914A

LAlkuun

Lackoin

Peer (Rahkolantaipale) 3915B

Laitin

Påhl (Leipämäki) 3915A

Samuell (Leipämäki) 3915A

Latiain

Karin (Kaipola) 3914A

Mårthen Enokss. (Kaipola) 3914A

Lautiain

Mattz (Mäntynen) 3915A

Lehein

Peer (Rauhaniemi) 3915B

Tohmas (Rauhaniemi) 3915B

Luckoin

Måns (Karjulanmäki) 3914B

Luhockoin

Olof (Hasula) 3913B

Läppoin

Johan (Lohilahti) 3914B

Lars (Lohilahti) 3914B

Löberg

Daniel (Pappila) 3917A

MAlkuun

Mackoin

Mattz (Sulkava) 3916A

Meckeläin

Olof (Kammola) 3914B

Mehoin

Olof (Niinimäki) 3915A

Moland:

And: (Pappila) 3917A

Molander

And: (Sulkava) 3916A

Månoin

Påhl (Iitlahti) 3914A

Staffan (Iitlahti) 3914A

Mäsiain

Peer (Hasula) 3913B

NAlkuun

Nosiain

And. (Mäntynen) 3915A

Nousiain

Anders (Mäntynen) 3915A

Brita (Mäntynen) 3915A

PAlkuun

Palloin

Greels (Partala) 3917A

Parckoin

Anders (Halttula) 3913B

Johan (Halttula) 3913B

Pardain

Anders (Karjulanmäki) 3914B

Brusius (Karjulanmäki) 3914B

Peer (Karjulanmäki) 3914B

Pardikain

Grels (Tunnila) 3916B

Johan (Tunnila) 3916B

Peer (Tunnila) 3916B

Partain

Lars (Tunnila) 3916B

Niels (Tunnila) 3916B

Peer (Tunnila) 3916B

Pedikain

Lars (Telataipale) 3916B

Peer (Telataipale) 3916B

Pernain

Arfwe (Sulkava) 3916A

Olof (Sulkava) 3916A

Pistohlkors

Carl (Partala) 3917A

Johan (Eerikkälä) 3916B

Polläin

Jöran (Kaartila) 3914A

Påhjalain

Jöran (Iitlahti) 3914A

Mårthen (Iitlahti) 3914A

Peer (Iitlahti) 3914A

RAlkuun

Rackoin

Greels (Eerikkälä) 3916B

Repoin

Hind: (Partala) 3917A

Tohmas (Sairalanmäki) 3916A

Reppoin

And: (Väätälänmäki) 3916B

Johan (Väätälänmäki) 3916B

Karin (Väätälänmäki) 3916B

Resain

Olof (Ruokoniemi) 3915B

Rocka

Petter Hansson (Kaitainen) 3914A

Roianius

Niels (Tannila) 3916A

Rottin

Anders (Ruottila) 3915B

Johan (Ruottila) 3915B

Lars (Ruottila) 3915B

SAlkuun

Salleinen

Johan (Mäntynen) 3915A

Olof (Mäntynen) 3915A

Sijpoin

Anders (Sipilä) 3916A

Hardwick (Sipilä) 3916A

Olof (Sipilä) 3916A

Sinkoin

Johan (Lohilahti) 3914B

Såckoin

Erich (Kaitainen) 3914A

Greels (Kaitainen) 3914A

Hind: (Kaitainen) 3914A

Säppain

Lars (Kaipola) 3914A

TAlkuun

Tanje

Samuell (Hyvärilä) 3913B

Tehkoin

Johan (Väätälänmäki) 3916B

Terfwain

Olof (Hasula) 3913B

Tijhoin

Tohmas (Partala) 3917A

Tijrain

And: (Pulkkila) 3915B

Olof (Pulkkila) 3915B

Tijroin

Olof (Kammola) 3914B

Tijtain

And: (Kaipola) 3914A

Anders (Kaipola) 3914A

Sigfredh (Kaipola) 3914A

Tijtta

Johan (Sulkava) 3916A

Mårthen (Sulkava) 3916A

Sigfredh (Sulkava) 3916A

Tijuckain

Staffan (Mäntynen) 3915A

Tuhkain

And: (Ruottila) 3915B

Anders Gabrielss. (Ruottila) 3915B

Gabriel (Ruottila) 3915B

Jöran (Ruottila) 3915B

Turuin

Hind: (Tunnila) 3916B

Johan (Tunnila) 3916B

VWAlkuun

Wafwain

Olof (Kammola) 3914B

Peer (Kammola) 3914B

Wäfwain

Johan (Mäntynen) 3915A

Wäjelain

Hind: (Kammola) 3914B

Wästriain

Mattz (Mäntynen) 3915A

Sigfredh (Mäntynen) 3915A

 

Huomaa että kaikki nimet eivät ole perusmuodossa

Tässä hakemistossa on yhteensä 235 nimeä

Nykyaikaistetut sukunimetKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023