AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1709 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1709

Sivu 1941A (aukeaman 1941 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Afwila/Auvila 6 Peer Aufwin mh 1 1 Auvinen
B. Joh. mh 1 1 Auvinen
B. Samuel 1 Auvinen
B Axell 1 Auvinen
Erickala/Eerikkälä 4 Eskel Kangain mh 1 1 Kankainen
d:r Ljskin 1 Kankainen
d:r And. Kerfv: 1 Kervinen
1 Peer Mattss Erckain 1 Eerikäinen
2 Michel Heldma: 1 Heltimoinen
Mohr 1
Hasula 3 Olof Lucko: mh 1 1 Luukkonen
d. Sifr Colma: 1 Kolehmainen
Hintzala/Hintsala 6 Elias Hintzain mh 1 1 Hintsanen
B. Peer mh 1 1 Hintsanen
B. Hind. mh 1 1 Hintsanen
Haltula/Halttula 8 Olof Haltuin mh 1 1 Halttunen
B. Joh 1 Halttunen
B. Hind 1 Halttunen
dubl. R. ho 1
d. Giösta Racko: mh 1 1 Rahkonen
d. Bertel 1
3 And Parkoins E:a 1 Parkkonen
B Joh mh 1 1 Parkkonen
4 Lars Kackoins E:a 1 Kankkonen
B.M. Peer Röjain mh 1 1 Ryhänen
S. Joh 1 Ryhänen

Sivu 1941B (aukeaman 1941 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Haltula/Halttula 2 Joh Kancko: mh 1 1 Kankkonen
3 Staff Hucko: mh 1 1 Hukkanen
S. Joh 1 Hukkanen
4 Jacob Korho: 1 Korhonen
S. And. mh 1 1 Korhonen
S. Jacob 1 Korhonen
Hyvärilä 4 Hind Veijal: mh 1 1 Veijalainen
S. Peer 1 Veijalainen
d. And. Reguin 1 Reijonen
Häkärilä/Heikkurila 9 And Hakol: mh 1 1 Hakulinen
B Erich mh 1 1 Hakulinen
B.S. And 1 Hakulinen
B.S. Peer mh 1 1 Hakulinen
B.S. Olof mh 1 1 Hakulinen
Idenlax/Iitlahti 4 Påhl Mono: 1 Mononen
B Staff mh 1 1 Mononen
B.S. Joh 1 Mononen
2 Mart Laitin mh 1 1 Laitinen
3 Jöran Pajul: mh 1 1 Pohjalainen
B. Peer 1 Pohjalainen
6 Giösta Erichs mh 1 1
dubl. R. ho 1
d. Moses Pelkonen
B.M. Mattz Mijko: mh 1 1 Mikkonen
3 And. Joh Tijho: mh 1 1 Tiainen
B. Johan 1 Tiainen
Kardila/Kaartila 4 Joh. Peers mh 1 1 Kaartinen 127
B.S. Peer mh 1 1 Kaartinen

Sivu 1942A (aukeaman 1942 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kardila/Kaartila 6 And. Kardin 1 Kaartinen
S. Mattz mh 1 1 Kaartinen
B. Olof mh 1 1 Kaartinen
B. Andh 1 Kaartinen
Sipilä 4 Michel Kardin mh 1 1 Kaartinen
B. Johan mh 1 1 Kaartinen
Kaartila 2 Michel Kardin 1 Kaartinen
Mohr 1
2 Jöran Pöllin mh 1 1 Pöllänen
Kaipola 3 Lars Larson mh 1 1 Seppänen
S. Sifrd 1 Seppänen 131
9 Erich Kåstiain mh 1 1 Kostiainen
B.S. Samuel 1 Kostiainen
S. Hind mh 1 1 Kostiainen
d. And. Peers mh 1 1
Ord. R. ho 1
Dub: R: ho 1
3 And. Tijko: mh 1 1 Tiittanen
B. Hind 1 Tiittanen
2 Sifr Tijtoin mh 1 1 Tiittanen
2 Länsm Jonas Löberg mh 1 1 Löfberg
2 Philip And. Kårho: mh 1 1 Korhonen
Kaitainen 6 Peer Ericka: mh 1 1 Eerikäinen
S. Niels mh 1 1 Eerikäinen
Ord. S. ho 1
d. Joh Lackoins ho 1 Laakkonen
4 Hind Såcko: mh 1 1 Soikkanen
B Grels mh 1 1 Soikkanen

Sivu 1942B (aukeaman 1942 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kammola 1 Olof Mäkel: 1 Mäkeläinen
5 Peer Wahwain 1 Vihavainen
d. Matt Mattss mh 1 1 Anttonen
d. Bertel Kammo: mh 1 1 Kammonen
3 Phil. Philips Korho: mh 1 1 Korhonen
S. Joh mh 1 1 Korhonen
3 Olof Tirroins ho 1 Tirronen
B. Joh mh 1 1 Tirronen
2 Lars Hal: mh 1 1 Halonen
4 Hind Aufwo: mh 1 1 Ahonen
B. Joh mh 1 1 Ahonen
Kyrsara/Kyrsyä 6 Mårt Kamo: mh 1 1 Kammonen
B Lars mh 1 1 Kammonen
B Joh mh 1 1 Kammonen
Karjalamäkj/Karjulanmäki 2 Peer Christers mh 1 1 Häivä
2 Christer Kamons E:a 1 Kammonen
dr Matt Matt 1 Vitikka
3 1 Simon Hakol: mh 1 1 Hakulinen
d. And. Ahwoin 1 Ahonen
Sold. ho 1
5 And. Parda: mh 1 1 Partanen
B. Peer 1 Partanen
B.S. Brusius 1 Partanen
B.S. Thomas 1 Partanen
Lohilax/Lohilahti 5 Lars Sijncko: mh 1 1 Naukkarinen
B. Brusius mh 1 1 Reinikainen
d. And. Acko: 1 Akkanen

Sivu 1943A (aukeaman 1943 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Lohilax/Lohilahti 9 Joh. Lappo: mh 1 1 Löppönen
dått Margr 1 Löppönen
B.S. Lars mh 1 1 Löppönen
B Lars E:a 1 Löppönen
Ord R: ho 1
dub: R: ho 1
Pijga Lucas ho 1 Sinkkonen
3 Bertel Israels mh 1 1 Hana
d. Thomas 1
Lingola/Linkola 2 Philip Korho: mh 1 1 Korhonen
Leppämäki/Leipämäki 5 Samuel Lautiain 1 Lautiainen
S. Påhl mh 1 1 Lautiainen
S. Joh mh 1 1 Lautiainen
3 Hind Lars Kancko: mh 1 1 Kankkunen
S. Lars 1 Kankkunen
Marila/Maarala 4 Påhl Jumpo: mh 1 1 Jumppanen
B. Mattz mh 1 1 Jumppanen
Mendis/Mäntynen 6 Hind Hal: mh 1 1 Halonen
B.S. Hind mh 1 1 Halonen
B.M. Joh Halo: mh 1 1 Halonen
6 Mattz Westein mh 1 1 Vesterinen
B. Påhl Pers 1 Vesterinen
B. Sifr mh 1 1 Vesterinen
d. Peer Halo:s ho 1 Halonen
2 1 And. Nousiain mh 1 1 Nousiainen
Dub: S. Anders Kosmain ho 1 Kuosmanen 125
1 Matt Lauteain 1 Lautiainen
2 Joh Vahwoin mh 1 1 Vihavainen

Sivu 1943B (aukeaman 1943 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Mendis/Mäntynen 2 Lars Konstigs ho 1 Konsti
S. And. 1 Konsti
2 Olof Salnie: mh 1 1 Sallinen
2 Joh Kijski: mh 1 1 Kiiskinen
3 Staff Sijncko: mh 1 1 Kiukainen
Pijga Anna 1
Ninimäkij/Niinimäki 4 And Moh: mh 1 1 Mähönen
M. Peer Kardin mh 1 1 Kaartinen
Pardala/Partala Öfwerste Carl Pistolkors hemman Pistolekors
d. And Poho: niuta Löhn och Kost Pöyhönen
d. Matt Ilvo: mh, niuta Löhn och Kost Ilvonen
2 T. Christer Härköin mh 1 1 Härkönen
2 Hind Kucko: mh 1 1 Kukkonen
Pulkala/Pulkkila 5 And. Tirro: 1 Tirronen
B. Olof mh 1 1 Tirronen
Ord. R: ho 1
dub: R: ho 1
4 And. Kempe mh 1 1 Kempe
S.S. Hind mh 1 1 Kempe
Rauhanemi/Rauhaniemi 5 Befalningm Peer Strengberg mh 1 1 Strengberg
d. Peer 1
Pijga Gertro 1
Pijga Carin 1
2 Peer Leino: mh 1 1 Leinonen
3 Joh Hootain mh 1 1 Haatainen
d. Abram 1 Skumpe
Rackonemi/Ruokoniemi 3 Peer Hoota: mh 1 1 Haatainen
B.M. Joh 1

Sivu 1944A (aukeaman 1944 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Rackonemi/Ruokoniemi 8 Joh. Help mh 1 1 Helpi
B. Sifr mh 1 1 Helpi
B.M. Sifr Husko: mh 1 1 Hanska
d. Hind Help mh 1 1 Helpi
1 1 Lars Hintzains E:a 1 Hintsanen
Dubl. S. ho 1
4 Olof Rässain mh 1 1 Räsänen
B.M. Jör. Joh mh 1 1 Helpi
2 Jör Hådicko: mh 1 1 Hotakainen
3 Erich Hanska mh 1 1 Hanska
S. And 1 Hanska
Rackolantaipal/Rahkolantaipale 2 Peer Lacko: mh 1 1 Laakkonen
2 Jör Taskin mh 1 1 Taskinen
2 Mart Mehlo: mh 1 1 Mielonen
Routila/Ruottila 5 Lars Routin mh 1 1 Ruottinen
B. And mh 1 1 Ruottinen
B. Joh 1 Ruottinen
3 Hind Jör 1 Ahonen
B. Matt mh 1 1 Ahonen
5 And Tucko: mh 1 1 Tuhkanen
B. Gabrel mh 1 1 Tuhkanen
d. Påhls ho 1
Ryhälä 2 And Matt mh 1 1 Reponen
Sulkava 3 And. Kåndiain 1 Kontiainen
d. Thomas Leino: 1 Leinonen
d. Peer Mässi 1 Mesiäinen
2 Erich Ruth mh 1 1 Ruuth
2 1 And. Kåndiain 1 Kontiainen
Dubl. S. ho 1
d Peer Kåndain 1 Kontiainen

Sivu 1944B (aukeaman 1944 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Sipilä 3 Olof Immo: mh 1 1 Immonen
B. Peer 1 Immonen
5 Olof Sipo: mh 1 1 Sipinen
B And. mh 1 1 Sipinen
FB Hartwik 1 Sipinen
Seppälä 3 Sifr Säpo: mh 1 1 Seppänen
B And 1 Seppänen
Tannila 4 Joh Kåndiain mh 1 1 Kontiainen
B And. 1 Kontiainen
B.S. Joh 1 Kontiainen
Telataipal/Telataipale 8 Mart Hemel: 1 Hämäläinen
S. Mårt mh 1 1 Hämäläinen
S. Thomas mh 1 1 Hämäläinen
B Matt 1 Hämäläinen
B Mihel mh 1 1 Hämäläinen
2 Lars Pediko: mh 1 1 Pietikäinen
2 Jöran Kardin mh 1 1 Kaartinen
2 Isr. Israels mh 1 1 Hana
Tuniula/Tunnila 3 1 Joh Parda: mh 1 1 Partanen
d. Joh Immo: 1 Immonen
dubl S ho 1
5 Niels Parko: mh 1 1 Parkkonen
B. Peers ho 1 Parkkonen
B. Lars mh 1 1 Parkkonen
2 Mattz Bengtin mh 1 1 Penttinen
4 Joh Turuin mh 1 1 Turunen
B Hind mh 1 1 Turunen

Sivu 1945A (aukeaman 1945 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Wättälä/Väätälänmäki 4 1 Hind Ropo: mh 1 1 Reponen
B Joh mh 1 1 Reponen
dubl. S. Thomas Titta ho 1 Tiittanen 121
2 Joh Taskin mh 1 1 Tuhkunen
4 Sifr Titta 1 Tiittanen
B. Joh mh 1 1 Tiittanen 119
B. Mart 1 Tiittanen
Ylisenauvila 4 1 Bertel Joh mh 1 1 Helpi
d. Matt Kemel: 1 Kemiläinen
d. Thomas Nipo: 1 Niippa
dubl. S. ho 1
3 Hind Hintzo: mh 1 1 Hintsanen
B. Joh 1 Hintsanen
2 Hind Hintzo: mh 1 1 Hintsanen
Pappila 5 2 Kyrckherd H: And Molander 1 1 Molander
dåtter Emerentz 1 Molander
d. Joh Kardin mh 1 1 Kaartinen
Ord R: ho 1
dubl R: ho 1
4 Capl H Mart Alenius 1 1 Allenius
d Erich Såcko: mh 1 1 Soikkanen
2 Uthrjd. Mart Kåndiain mh 1 1 Kontiainen
2 Klock: Mattz Hatto: mh 1 1 Haatainen
2 Spögub Lars Kåndiain mh 1 1 Kontiainen
1 Simon Olof 1 Simonen
1 Brof. Mart Kåndiain 1 Kontiainen
1 Uthr. Simon Pahls 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17081710

© Maija-Liisa Laakso 2023