AloitussivuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1727 → Henkikirja ☰ 

Sulkava henkikirja 1727

Sivu 2009A (aukeaman 2009 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Aufwila/Auvila - - - Petter Aufwins hem:n - - Under ett bruuk i Hindtzala Auvinen
2 3 - - H:r Lieut:n Strellmans Fruu - 1 Caw: Strellman
D:r Thomas Nijpa 1 - Niippa
D:r Lahrs Walldoin 1 - Valtonen
1, 2, 3 Erickala/Eerikkälä - - - Sahl: Capitein Pistohlkårss Erf:rs berustade - - Sätterin Pistolekors
D:r Hindrich Turuin - - Niuta Lohn och Kåst hooss Erf:r Turunen
D:r Anders Kämpins hust - - Niuta Lohn och Kåst hooss Erf:r Kemppinen
D:r Mattz Lächwoin - - Niuta Lohn och Kåst hooss Erf:r Lehvonen
1 Halltula/Halttula - 3 - Erich Killpelein mh 1 1 Caw: Kilpeläinen
D:r Jöran Kuttwoins hust - 1 Kietäväinen
2 - 2 - Jacob Kårhoin mh 1 1 Caw: Korhonen
3 - - 3 Johan Parckin mh 1 1 C:og: Parkkinen
Son Anders Parckin 1 - Parkkinen
4 - - 2 Johan Ryhein mh 1 1 C:og: Ryhänen
1 Hassula/Hasula - - 2 Peer Månoins hustru - 1 C:og: Mononen
Bror Anders Månoin 1 - Mononen
2 - - 1 Mattz Andersson Räpoin 1 - Inf: Reponen
1 Hyfwärilä/Hyvärilä 1 - 1 Lieut:n Jacob Böismans Fruu - 1 Fend: Bost: Inf: Böisman
Solld: Jonas Aufwins hust - 1 Auvinen 16
1 Heikurila/Heikkurila - 4 - Thomas Thomasson Mietin 1 - Caw: Miettinen
__ Thomas Erssonn 1 - Miettinen
__ Erich 1 - Miettinen
Syster Carin - 1 Miettinen
1 Hindtzala/Hintsala - 5 - Hindrich Hindtzain 1 - Caw: Hintsanen
Dåtter Carin - 1 Hintsanen
D:r Anders Hanskj 1 - Hanski
D:r Adam Kardin 1 - Kaartinen 137
Pigan Karfwins hustru - 1 Karvinen

Sivu 2009B (aukeaman 2009 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Idenlax/Iitlahti 3 - - Qwarteermest: Kaijander med hustrun 1 1 Caw: Kajander
Pigan Helena - 1
2 - - - Fureren Reinholdt Pistohlkårss hemman - - Caw: Pistolekors
D:r Abraham Härckein med hustrun - - Niuter Löhn och Kåst Härkönen
3 - 1 - Hindrich Kårhoin 1 - Caw: Korhonen
4 7 1 - H:r Befallningz M.n Hind Massalin mh 1 1 Caw: Masalin
Dåtter Helena Christina - 1 Masalin
D:r Petter Påchialain 1 - Pohjalainen
D:r Johan Kammoin 1 - Kammonen
Pigan Christina - 1
Pigan Amgareta Pyllck:n - 1 Pylkkänen
Drag:n Anders Wirolains hustru - 1 Virolainen
1 Kardila/Kaartila - 2 - Anders Anderssonn Noussiain mh 1 1 Caw: Nousiainen
2 - - 2 Peer Hindtzain 1 - Inf: Hintsanen
Son Peer Peersson 1 - Hintsanen
3 - 2 - Anders Aufwin mh 1 1 Caw: Auvinen
4 - 3 - Johan Tärfwoin mh 1 1 Caw: Tervonen
Bror Mattz hustru - 1 Tervonen
1 Kaipola - - 3 Anders Säppein mh 1 1 C:og: Seppänen
Pigan Kirstin - 1
- - 2 Johan Tijain mh 1 1 C:og: Tiainen
2, 3 - 7 - Erich Erss:n Kåstiain mh 1 1 Caw: Kostiainen
D:r Mattz Hållapain 1 - Holopainen
D:r Lahrs Påchialain 1 - Pohjalainen
D:r Petter Wijhawain 1 - Vihavainen
D:r Lahrs Laakoin 1 - Laakkonen
Drag: Hindrich Lindz hust - 1 Lind

Sivu 2010A (aukeaman 2010 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
4 Kaipola 3 - - H:r Häradskrif:n Gustaff Wijckbergh mh 1 1 Crono Upt: öde Vikberg
D:r Johan Säppä 1 - Seppä
5 - - 2 Philip Kårhoin mh 1 1 C:og: Korhonen
6 - - - Johan Kaipoins - - Crono öde Kaiponen
1 Kaitais/Kaitainen - - 2 Adam Erickain mh 1 1 C:og: Eerikäinen
2 - - 2 Lahrs Assickain 1 - C:og: Asikainen
Bror Hindrich 1 - Asikainen
3 - - 2 Påhl Huckain 1 - C:og: Hukkanen
Påhl Wästerins hust - 1 Vesterinen
1 Kammola - - 2 Mattz Hämmäl:n mh 1 1 C:og: Hämäläinen
2 - - - Dafwid Achoins - - Crono öde Ahonen
3 - - 4 Påhl Ohlsson Mäckel:n med hustrun 1 1 C:og: Mäkeläinen
Bror Olof mh 1 1 Mäkeläinen
4 - - 2 Hindrich Achoin mh 1 1 C:og: Ahonen
5 - - 1 Johan Achoin 1 - C:og: Ahonen
6 - - 5 Petter Wijhawain mh 1 1 Inf: Vihavainen
Bror Jacob mh 1 1 Vihavainen
Bror Anders 1 - Vihavainen
1 Kåskuierfwj/Koskutjärvi - - - bebrukas af Kammoni - - Kammonen
1 Kyrsyfwä/Kyrsyä - 3 - Mårten Kammoin mh 1 1 Caw: Kammonen
Bror Johan Johansson 1 - Kammonen
1 Kariulanmäckj/Karjulanmäki - - 3 Brussius Pardain mh 1 1 C:og: Partanen
D:r Hindrich Kammoin 1 - Kammonen
2 - 2 - Abraham Mattss:n mh 1 1 Caw: Vitikka
3 - - - Hindrich el:r Anders Hatains - - Crono öde Haatainen
4 - 1 - Anders Wittickas hust - 1 Caw: Vitikka
5 - 3 - Mårten Pardain mh 1 1 Caw: Partanen
D:r Olof Pardain 1 - Partanen
1 Låhilax/Lohilahti - - 4 Nills Hämmäl:n mh 1 1 C:og: Hämäläinen
Bror Dafwid mh 1 1 Hämäläinen
2 - - - Måns Lächwoins - - Crono öde Lehvonen
3 - 4 - Lahrs Walldoin 1 - Caw: Valtonen
Bror Påhl mh 1 1 Valtonen
Syster Margareta - 1 Valtonen

Sivu 2010B (aukeaman 2010 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
4 Låhilax/Lohilahti - 1 - Johan Naukarins Enk - 1 Caw: Naukkarinen
1 Lingola/Linkola - - 3 Philip Kårhoins hustru - 1 C:og: Korhonen
Bror Nills 1 - Korhonen
1 Läipämäckj/Leipämäki - 4 - Johan Lautiain mh 1 1 Caw: Lautiainen
D:r Grells Mäckel:n 1 - Mäkeläinen
D:r Johan Kiskin 1 - Kiiskinen
2 - 5 - Lahrs Kanckuin mh 1 1 Caw: Kankkunen
Bror Johan mh 1 1 Kankkunen
Bror Mattz 1 - Kankkunen
1 Marala/Maarala - - 2 Mattz Jumpain mh 1 1 C:og: Jumppanen
1 Mändyss/Mäntynen - - 2 Hindrich Turuin 1 - C:og: Turunen
Son Jacob 1 - Turunen
2 - - 1 Thomas Peerss:n Wäijol:n 1 - C:og: Veijalainen
3 - 3 - Mårten Mieloin mh 1 1 Caw: Mielonen
Bror Anders 1 - Mielonen
4 - - - Lahrs Kammoins - - Crono öde Kammonen
5 - 4 - Peer Mattss: Wästerin med hustrun 1 1 Caw: Vesterinen
Bror Johan mh 1 1 Vesterinen
6 - - 3 Beniam Biörn mh 1 1 C.og: Björn
D:r Dafwid Niskain 1 - Niskanen
7, 8 - - 2 Lahrs Kånstis hustru - 1 Inf: Konsti
Son Olof 1 - Konsti
9 - - - Anders Luukoins - - Crono öde Luukkonen
1 Ninimäckj/Niinimäki - - 2 Johan Parckin 1 - C:og: Parkkinen
D:r Olof Kardin 1 - Kaartinen
- - 2 Olof Pernain mh 1 1 C:og: Pärnänen
1, 2 Pardala/Partala 6 - - Befallningzm:n Sahl: Oloff Meinanders Enckia - 1 Caw: Meinander
D:r Hindrich Härckein 1 - Härkönen
D:r Anders Turuin 1 - Turunen
D:r Mattz Räijoin 1 - Reijonen
Pigan Anna Hallotar - 1 Halonen
Pigan Anna Aufwitar - 1 Auvinen
1 Pullckila/Pulkkila - 2 - Anders Wassaras hust - 1 Caw: Vasara
Bror Johan 1 - Vasara

Sivu 2011A (aukeaman 2011 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Rauhanemj/Rauhanniemi 1 - - Sacell:n H:r Aron Molanders hemman - - Caw: Molander
D:r Hindrich Haikara 1 - Haikara
2 - - 3 Anders Kärfwin mh 1 1 C:og: Kervinen
D:r Johan Hatain 1 - Haatainen
3 - 1 - Hindrich Hinderss:n Såikoin 1 - Caw: Soikkanen
1, 2, 4, 5 Roukonemj/Ruokoniemi 2 - - H:r Capitein Petter Beckborgh mh 1 1 Caw: Beckborg
- 2 - L:B: Petter Pullkin mh 1 1 Pulkkinen
5 - - 3 Swän Mattickas mh 1 1 Inf: Matikainen
Syster Agneta - 1 Matikainen
3 - - 2 Johan Hämmälein mh 1 1 C:og: Hämäläinen
6 - - 2 Johan Tärfwoin 1 - C:og: Tervonen
Bror Olof 1 - Tervonen
7 - - 2 Erich Sinckoin mh 1 1 C:og: Sinkkonen
8 - 1 - Beniam Paunoin 1 - Caw: Paunonen
1 Rachkolantaipall/Rahkolantaipale - - - Lahrs el:r Petter Laakoins - - Crono öde Laakkonen
2 - - - bebrukas af Jöran Taskin - - Taskinen
3 - - - Under ett bruuk j Halltula - -
4 - - 2 Jöran Taskin mh 1 1 C:og: Taskinen
1 Routila/Ruottila - - 3 Anders Routin mh 1 1 C:og: Ruottinen
Son Påhl 1 - Ruottinen
2 - - 2 Lahrs Routins hustru - 1 C:og: Ruottinen
Son Petter 1 - Ruottinen
3 - - - Petter Tuchkoins - - Caw: öde Tuhkanen
1 Ryhälä - - 2 Anders Mattssonn Räpoin mh 1 1 C:og: Reponen
1, 2 Sullckawa/Sulkava - 6 - Lahrs Laakoin 1 - Caw: Laakkonen
Bror Anders 1 - Laakkonen
Bror Hindrich 1 - Laakkonen
Bror Peers hustru - 1 Laakkonen
D:r Nills Kardin mh 1 1 Kaartinen
3 - - 3 Erich Mickoin mh 1 1 C:og: Mikkonen
Bror Anders 1 - Mikkonen
4 - - - Infant: Bostelle - -

Sivu 2011B (aukeaman 2011 oikea sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
5 Sullckawa/Sulkava - - - Lagdt under Prästebohl - -
1 Sippikumbu/Sipikumpu - - - Lagt under Capl:s bohl - -
1 Sipilä - 2 - Michell Hämmäl:n mh 1 1 Caw: Hämäläinen
2 - 2 - Mattz Pöllein mh 1 1 Caw: Pöllänen
3 - 3 - Anders Sippin 1 - Caw: Sipinen
Son Olof 1 - Sipinen
Pigan Jöran Hämmäl:s hust - 1 Hämäläinen
1 Säppälä/Seppälä - 2 - Sigfredh Säppein 1 - Caw: Seppänen
Son Samuell 1 - Seppänen
1 Sairalanmäckj/Sairalanmäki - - - Erich Kåtilains - - Caw: öde Kotilainen
1 Tannila 3 - - Upbördzskrif:n Harald Haraldssonn mh 1 1 C:og:
D:r Mårten Kåstiain 1 - Kostiainen
1 Tellataipall/Telataipale - - 3 Petter Piedickein 1 - C:og: Pietikäinen
Bror Mattz Piedickein 1 - Pietikäinen
D:r Luukas Hanskis hust - 1 Hanski
2, 3 - - 5 Mårten Hämmälein 1 - Inf: Hämäläinen
Bror Mattz mh 1 1 Hämäläinen
Bror Byrgell mh 1 1 Hämäläinen
4 - 1 - Johan Aufwin 1 - Caw: Auvinen
1, 2 Tunnila - 3 - Olof Pumalain 1 - Caw: Puumalainen
Bror Johan 1 - Puumalainen
Syster Margareta - 1 Puumalainen
3 - - 2 Olof Bengdtin 1 - C:og: Penttinen
Bror Mattz 1 - Penttinen
4 - - 2 Nills Nillss:n Parckin mh 1 1 C:og: Parkkinen
5 - - 3 Grells Pöllein mh 1 1 Pöllänen
1 Wätälä/Väätälänmäki - - 2 Olof Johanss:n Wätein mh 1 1 C:og: Väätäinen
2 - - 1 Petter Räpoin 1 - C:og: Reponen
- - 3 Lahrs Parckoin 1 - C:og: Parkkonen
Son Nills mh 1 1 Parkkonen
1 Yllisenaufwila/Ylisenauvila - 2 - Samuell Aufwin mh 1 1 Caw: Auvinen
2 - 1 - Carll Hämmälein 1 - Caw: Hämäläinen
3 - - 2 Hindrich Hintzain mh 1 1 C:og: Hintsanen

Sivu 2012A (aukeaman 2012 vasen sivu) AstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Pappila 1 - - Broof: Mårten Kåndia 1 - Kontiainen
1 - - Uthrijdaren Mårt: Kåndia 1 - Kontiainen
7 - - Kyrckioheerd:n Högwäl:de H:r Claudius Molander 1 - Molander
Syster Emerentia - 1 Molander
Syster Maija - 1 Molander
D:r Peer Lahrssonn 1 -
D:r Olof Peerssonn 1 -
D:r Olof Ohlssonn 1 -
Pigan Sophia - 1
3 - - Sacell:n H:r Aron Molander med hustrun 1 1 Molander
D:r Erich Såikain 1 - Soikkanen
1 - - Klåckaren Johan Hatain 1 - Haatainen
1 - - Spogub:n Petter Leinoin 1 - Leinonen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin17261728

© Väinö Holopainen 2023