HomeSavon rykmenttiKysymyksiä ja vastauksia → Esimerkkejä

Esimerkkejä katselmusluetteloiden teksteistä

Kuopion komppania 1716, ruotu 34

kuva
Christer Oinoin för Tuof-
wilanlax Född i Safwolax och Kuopio
Sochn 22 åhr gl ogift tient
under detta Regemt i 2 åhr

Christer Oinoin Tuovilanlahden kylän puolesta, syntynyt Savossa Kuopion pitäjässä, 22 vuotta vanha, naimaton, palvellut tässä rykmentissä 2 vuotta
(kuvan kontrastia on parannettu)

Iisalmen komppania 1735, ruotu 21

kuva
Johan Springare
1729 d: 11 Sept genom
döden afgått i stellet
d: 1 februa: 1732 anta-
gen lego karlen
Mattz Wäkström

Johan Springare 11. syyskuuta 1729 erosi kuolemalla, tilalle 1. helmikuuta 1732 otettu palkattu mies Mattz Wäckström
(negatiivi muutettu positiiviksi ja kontrastia parannettu)

Kuopion komppania 1767, ruotu 37

kuva
Marcus Haman dödblifwen
d. 3. September 1742; I stället
d. 24. october 1743 antagen Lego
Karlen Petter Boman, som
d. 6. Aprill 1762 blifwit Casse-
rad

Marcus Haman kuoli 3. syyskuuta 1742, tilalle 24. lokakuuta 1743 otettu palkattu mies Petter Boman, joka hylättiin katselmuksessa 6. huhtikuuta 1762.
(kontrastia parannettu)

Iisalmen komppania 1804, ruotu 24

kuva
Olof Holm, afskedad vid General Munstringen
den 15 Junii 1801. I stället infördes d: 16 Sept:
samma år Vargiernings Karlen Num-
mer 23 24 Lars Woris nu Kallad
Lars Sund, född i Österbotten

Olof Holm erotettu pääkatselmuksessa 15. kesäkuuta 1801. Tilalle tuotu 16. syyskuuta samana vuonna täydennysmies numero 23 ja 24 Lars Woris, nyt kutsuttu nimellä Lars Sund, syntynyt Pohjanmaalla
(kontrastia parannettu)


Huomaa: ihmissilmä mukautuu valaistusolosuhteisiin ja kontrastiin huomattavasti paremmin kuin digikamera: siksi nämäkin kuvat ovat paljon selvempiä mikrofilmin lukijalla kuin tässä.

© Väinö Holopainen 2008