AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 129 ☰ 

Everstiluutnantin komppania: ruotu 129<>

Ruotutalot ovat kylissä: Kypäräjärvi, Niinimäki, Rummukkala (Leppävirta)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Pål Pålsson Koponen 13.7.1700 1
Mats Pöllänen 4.1712 2
Pål Karppainen mainittu 1712 3
Olof Pitkänen 1727 9.3.1713 4
Pål Modig 9.3.1731 12.1.1753 5
Abraham Laxström Pöllänen 12.1.1753 23.11.1770 6
Henrik Tur Turunen 23.11.1770 4.1.1790 täydennysmies 7
Henrik Tick 22.1.1790 15.4.1791 täydennysmies 129/130 8
Petter Rak 4.6.1791 mainittu 1807 täydennysmies 129/130 9

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 129 varamies
Staffan Karhunen mainittu 1752 1758 1
Anders Hiltunen 19.2.1759 mainittu 1760 2
1776 lähtien ruotujen 129 ja 130 yhteinen varamies numero 47
Adam Pöllänen 22.3.1773 mainittu 1781 3,3
Johan Nass 1781 13.6.1789 4,4
Henrik Tick Tirkkonen 17.10.1789 22.1.1790 ruotu 129 5,5
Petter Rak 4.6.1791 ruotu 129 6,6


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Mattz Pölläin _.4.1712 kuoli
Påhl Påhlss: Korpain
Katselmus 1720 1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Oloff Pittkäin 9.3.1731 sai eron
Påhl Modig Sawolax 20 4 ogift 9.3.1731 palkka­mies 1715
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Påhl Modig
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Påhl Modig
Katselmus 1754 9.4.1754
Abraham Laxström
Katselmus 1758 27.2.1758
Abrah Laxström 26 6 (1752) 1732
Katselmus 1763 17.2.1763
Abrah Laxström Safwo: 31 11 ogift (1752) 1732
Katselmus 1767 21.8.1767
Påhl Modig 12.1.1753 sai eron
Abram Laström Safwolax 35 15 gift 12.1.1753 palkka­mies 1732
Katselmus 1772 31.3.1773
Påhl Tur Saf: 21 2 1/3 ogift (1770) 1751
Katselmus 1775 21.8.1775
Abraham Laxström 23.11.1770 sai eron
Hinric Turuin Thur Safwolax 2_ 4 3/4 ogift 11 2 1/4 23.11.1770 täydennys­mies
Katselmus 1778 8.9.1778
Hinric Tuur 26 7 3/4 5 9 (1771) 1752
Katselmus 1782 11.7.1782
Hinric Tuhr 30 _ gift 5 9 1752
Katselmus 1785 6.7.1785
Hindric Tuhr 33 14 1/3 gift 5 9 (1771) 1752
Katselmus 1788 24.9.1788
Henrich Thur Läppävirda 36 18 gift 5 9 (1770) 1752
Katselmus 1789 5.11.1789
Hindrich Tuhr Läppävirta 37 19 gift 5 9 (1770) 1752
Katselmus 1790 17.9.1790
Hinrich Tuhr 4.1.1790 kuoli
Hinrich Tick Läppävirta 26 1 ogift 5 11 22.1.1790 täydennys­mies 129/130 1764
Katselmus 1795 10.6.1795
Henric Tick 15.4.1791 kuoli
Petter Rak Leppävirta 25 5 ogift 5 6 4.6.1791 täydennys­mies 129/130 1770
Katselmus 1798 28.6.1798
Petter Raak Leppävirta 28 8 ogift 5 6 (1790) 1770
Katselmus 1801 15.6.1801
Petter Raak Leppävirta 31 11 ogift 5 6 (1790) 1770
Katselmus 1804 25.6.1804
Petter Raak Läppävirta 34 14 gift 5 8 (1790) 1770
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Mattz Pölläin  
_.4.1712 kuoli
Påhl Påhlss: Korpain  
 
Katselmus 1720 1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Oloff Pittkäin  
9.3.1731 sai eron
Påhl Modig 9.3.1731 palkka­mies 20 Sawolax
  4 ogift 1715
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Påhl Modig  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Påhl Modig  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Abraham Laxström  
 
Katselmus 1758 27.2.1758
Abrah Laxström (1752) 26
  6 1732
Katselmus 1763 17.2.1763
Abrah Laxström (1752) 31 Safwo:
  11 ogift 1732
Katselmus 1767 21.8.1767
Påhl Modig  
12.1.1753 sai eron
Abram Laström 12.1.1753 palkka­mies 35 Safwolax
  15 gift 1732
Katselmus 1772 31.3.1773
Påhl Tur (1770) 21 Saf:
  2 1/3 ogift 1751
Katselmus 1775 21.8.1775
Abraham Laxström  
23.11.1770 sai eron
Hinric Turuin Thur 23.11.1770 täydennys­mies 2_ 11 Safwolax
  4 3/4 2 1/4 ogift
Katselmus 1778 8.9.1778
Hinric Tuur (1771) 26 5
  7 3/4 9 1752
Katselmus 1782 11.7.1782
Hinric Tuhr   30 5
  _ 9 gift 1752
Katselmus 1785 6.7.1785
Hindric Tuhr (1771) 33 5
  14 1/3 9 gift 1752
Katselmus 1788 24.9.1788
Henrich Thur (1770) 36 5 Läppävirda
  18 9 gift 1752
Katselmus 1789 5.11.1789
Hindrich Tuhr (1770) 37 5 Läppävirta
  19 9 gift 1752
Katselmus 1790 17.9.1790
Hinrich Tuhr  
4.1.1790 kuoli
Hinrich Tick 22.1.1790 täydennys­mies 129/130 26 5 Läppävirta
  1 11 ogift 1764
Katselmus 1795 10.6.1795
Henric Tick  
15.4.1791 kuoli
Petter Rak 4.6.1791 täydennys­mies 129/130 25 5 Leppävirta
  5 6 ogift 1770
Katselmus 1798 28.6.1798
Petter Raak (1790) 28 5 Leppävirta
  8 6 ogift 1770
Katselmus 1801 15.6.1801
Petter Raak (1790) 31 5 Leppävirta
  11 6 ogift 1770
Katselmus 1804 25.6.1804
Petter Raak (1790) 34 5 Läppävirta
  14 8 gift 1770

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Olof Pitkäin 9.3.1731 sai eron
Påhl Modig 9.3.1731 palkkamies
1733 Påhl Modig
1734 Påhl Modig
1735 Påhl Modig
1736 Påhl Modig
1737 Påhl Modigh
1738 Påhl Modig
1739 Påhl Modig
1741 Påhl Modig
1744 Påhl Modig
1745 Påhl Modig
1746 Påhl Modig
1747 Påhl Modig
1748 Påhl Modig
1749 Påhl Modig
1750 Pohl Modig
1751 Påhl Modig
1752 Påhl Modig
1753 Påhl Modig 12.1.1753 hylätty
Abraham Pöllain Laxström 12.1.1753 palkkamies
1754 Abr: Laxström
1755 Abrah Laxström
1756 Abraham Laxström
1757 Abraham Laxström
1758 Abraham Laxström
1759 Abrah. Laxström
1760 Abraham Laxström
1761 Abraham Laxström
1762 Abraham Laxström
1763 Abrah: Laxström
1764 Abraham Laxström
1766 Abraham Laxström
1767 Abr: Laxström
1768 Abraham Laxström
1769 Abr. Laxström
1770 Abram Laxström
1771 Abr: Laxström 25.11.1770 sai eron
Påhl Turunen Tur 25.11.1770 täydennysmies
1773 Påhl Tour
1775 Påhl Tuur
1776 Pål Tuur
1777 Påhl Tuhr
1778 Hind. Tuur
1779 Hindr: Tuhr
1780 Hinr: Tuhr
1781 Hinric Thur
1782 Hinr: Tuhr
1783 Hinric Tuhr
1784 Hind: Tuhr
1785 Hinr Tuhr
1786 Henric Tuur
1787 Henr: Tur
1788 Hend: Tuhr
1789 Hendric Tuhr
1790 Hind. Tuhr 4.1.1790 kuoli
Hind. Tick 22.1.1790 täydennysmies
1791 Hinrich Tick 15.4.1791 kuoli
Petter Rak 24.6.1791 täydennysmies
1792 Petter Raak
1793 Petter Raak
1794 Petter Raak
1795 Petter Raak
1796 Petter Raak
1797 Petter Raak
1798 Petter Raak
1799 Petter Raak
1800 Petter Raak
1801 Petter Raak
1802 Petter Raak
1803 Petter Raak
1804 Petter Raak
1805 Petter Rak
1806 Petter Raak
1807 Petter Raak

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773 27.1.1773
Påhl Tuur 21 23.11.1770 täydennysmies 1752

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Påhl Påhlsson Kåpoin 13.7.1700 karkasi

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Leppävirta RK 1777-1783
246 Öfverste Lieutenantens Compagnie Pohl Thuur s. 1750
puoliso: Wendela Jutilain s. 1753
Leppävirta RK 1790-1801
330 Öfverste Lieutenantens Compagnie Pehr Raak
puoliso: Maria Pitkäin s. 27.6.1768
till Hasum:, Til pag 43
Leppävirta RK 1802-1813
948 Öfverste Lieuten:s Compag:e Pehr Rak
puoliso: Maria Pitkäin s. 27.6.1768
Rummukala Boställe

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Leppävirran seurakunta
Rummuckala Påhl Modig
puoliso: Anna Kåsutar vih. 2.6.1754
Rummucala Påhl Modig
puoliso: Anna Rautiatar vih. 17.10.1756
Varkaus Pohl Thuur
puoliso: Vendela Jutilain vih. 20.4.1777

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Leppävirta 1725 Rumuckala 5 Solld: Olof Pittkoins hust 2625
Leppävirta 1727 Rumuckala 5 Solld: Olof Pittkoins hust 1748A

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1728_9 Olof Pitkäin
1728_11 Olof Pitkäin
1734_2 Pahl Modig
1734_3 Pahl Modigh
1734_4 Påhl Modig
1734_5 Påhl Modig
1734_6 Påhl Modigh
1734_7 Påhl Modigh
1734_8 Påhl Modig
1734_9 Påhl Modigh
1734_10 Påhl Modig
1734_11 Påhl Modig
1734_12 Påhl Modig
1735_1 Pahl Modig
1744 Pål Modig
1745 Påhl Modig
1746 Påhl Modig
1747 Påhl Modig
1748 Påhl Modig
1752 Påhl Modig
1752b Påhl Modig
1753 Påhl Modig 12.1.1753 hylättty
1753 Abraham Pölläin Laxström 12.1.1753 palkkamies
1754 Abrh: Laxström
1756 Abraham Lafström
1766 Abram Laxström
1767 Abram Laxström
1768 Abr. Lakström
1773 Påhl Tour

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilit

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1767 Ninimäki
Rummukala
Kypäräjerf:
Hend: Kosoin
Pet: Kinnuin
Joh Turuin
1775 Ninimäki
Rumukala
Kypäräjärfvi
Hinr: Kåsåin
Per Kinnuin
Joh: Turuin
1795 Rumuckala
Rumuckala
Ninimäki
Eric Kinnunen
Påhl Kuroin
Matts Kosoin
1804 Rummuckala
Rummuckala
Ninimäki
Eric Kinnonen
Pål Kuroin
Matts Kosoin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 129 varamies
Adam Pölläin Savolax och Randasalmi Sokn 19 1/2 ogift 11 1756
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 129 ja 130 yhteinen varamies numero 47
Johan Nass 27 7 gift 5 8 (1781) 1761
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Påhl Nass 13.6.1789 kuoli
Hind: Tirkåin Tick 17.10.1789 palkka­mies
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 129 varamies
Adam Pölläin   19 1/2 11 Savolax och Randasalmi Sokn
  ogift 1756
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 129 ja 130 yhteinen varamies numero 47
Johan Nass (1781) 27 5
  7 8 gift 1761
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Påhl Nass  
13.6.1789 kuoli
Hind: Tirkåin Tick 17.10.1789 palkka­mies
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 129 ja 130 yhteinen varamies numero 47
1776_v Adam Pöllänen
1780_v Adam Pöllein
1781_v Adam Pöllein
1788_v Joh: Nass
1789_v Johan Nass 22.6.1789 kuoli
1792_v -

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 22.3.1773
Ruodun 129 varamies
-
Luettelo 1774_v 7.3.1774
Adam Pölläin 18 22.3.1773 otettu 1756

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Staffan Kårhuin
1753_v Staffan Kårhoin
1754_v Staffan Karhoin
1754b_v Staffan Karhuin
1754c_v Staffan Carhuin
1756_v Staffan Karhuin
1757_v Staffan Karhuin
1758b_v Staffan Karhuin
1759_v Anders Hildunen 19.2.1759 otettu
1760_v Anders Hilduin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 128Ruotu 130

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2023