AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 23 ☰ 

Everstiluutnantin komppania: ruotu 23<>

Ruotutalot ovat kylissä: Teemasaari (Rantasalmi)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Anders Ikäheimonen mainittu 1700 mainittu 1701 1
Samuel Turunen mainittu 1712 2
Kasper Pitkänen 1722 27.2.1758 3
Jöran Hurtig Sistonen 27.2.1758 31.3.1773 täydennysmies 23 4
Mats Holm 6.7.1773 31.8.1775 ruotu 86 5
Anders Ek Natunen 31.8.1775 25.6.1804 täydennysmies 23/24 6
Karl Fast 22.5.1805 7
Olof Ek 22.5.1805 mainittu 1809 8

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 23 varamies
Jöran Sistonen mainittu 1752 27.2.1758 ruotu 23 1
Anders Natunen 22.3.1773 31.8.1775 ruotu 23 2
1776 lähtien ruotujen 23 ja 24 yhteinen varamies numero 12
Mats Pylkkänen mainittu 1780 mainittu 1781 3,2
Olof Karbin 1788 6.5.1789 ruotu 39 4,3
Karl Kap mainittu 1792 5,4


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Samuel Petterss: Turuin
Katselmus 1720 1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Casper Pittkäin Sawolax 34 13 gift (1722) 1701
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Casper Pittkein
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Casper Pittkein
Katselmus 1758 27.2.1758
Casper Pitkäin 27.2.1758 sai eron
Jöran Siskonen Randasalmi ogift 27.2.1758 täydennys­mies
Katselmus 1763 17.2.1763
Jöran Hurtig Safwo: 27 5 gift (1758) 1736
Katselmus 1767 21.8.1767
Casper Pitkänen 27.2.1758 sai eron
Jöran Hurtig Safwolax 31 9 gift 27.2.1758 täydennys­mies 1736
Katselmus 1772 31.3.1773
Jöran Hurtig Savolax 37 15 gift (1757) saa eron 1735
Katselmus 1775 21.8.1775
Jöran Hurtig 31.3.1773 sai eron
Matts Holm Lowisa Stad 14 2 ogift 6.7.1773 huilisti 1761
Katselmus 1778 8.9.1778
Matts Holm 31.8.1775 ruotuun 86
Anders Natuin Ek Randasalmi 24 3 5 7 31.8.1775 täydennys­mies 1754
Katselmus 1782 11.7.1782
Anders Eck 27 5/6 _ gift 5 7 1755
Katselmus 1785 6.7.1785
Anders Ek 30 5/6 9 5/6 gift 5 7 (1776) 1755
Katselmus 1788 24.9.1788
Anders Ek Randasalmi 33 21 gift 5 6 (1767) 1755
Katselmus 1789 5.11.1789
Anders Ek Ransalmi 34 22 gift 5 6 (1767) 1755
Katselmus 1790 17.9.1790
Anders Ek Randasalmi 45 23 gift 5 6 (1767) 1745
Katselmus 1795 10.6.1795
Anders Ek Randas: 41 20 gift 5 6 (1775) 1754
Katselmus 1798 28.6.1798
Anders Ek Randasalmi 44 23 gift 5 6 (1775) saa eron 1754
Katselmus 1801 15.6.1801
Anders Ek Randasalmi 47 26 gift 5 6 (1775) 1754
Katselmus 1804 25.6.1804
Anders Ek Randasalmi 50 29 gift 5 8 (1775) 1754
Katselmus 1809 22.6.1809
Anders Ek Randasallmi 55 21 gift 5 8 (1788) 1754
Katselmus 1809b 16.10.1809
Anders Ek Randasalmi 38 2/3 21 2/3 gift 5 8 (1788) 1771
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Samuel Petterss: Turuin  
 
Katselmus 1720 1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Casper Pittkäin (1722) 34 Sawolax
  13 gift 1701
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Casper Pittkein  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Casper Pittkein  
 
Katselmus 1758 27.2.1758
Casper Pitkäin  
27.2.1758 sai eron
Jöran Siskonen 27.2.1758 täydennys­mies Randasalmi
  ogift
Katselmus 1763 17.2.1763
Jöran Hurtig (1758) 27 Safwo:
  5 gift 1736
Katselmus 1767 21.8.1767
Casper Pitkänen  
27.2.1758 sai eron
Jöran Hurtig 27.2.1758 täydennys­mies 31 Safwolax
  9 gift 1736
Katselmus 1772 31.3.1773
Jöran Hurtig (1757) 37 Savolax
  saa eron 15 gift 1735
Katselmus 1775 21.8.1775
Jöran Hurtig  
31.3.1773 sai eron
Matts Holm 6.7.1773 huilisti 14 Lowisa Stad
  2 ogift 1761
Katselmus 1778 8.9.1778
Matts Holm  
31.8.1775 ruotuun 86
Anders Natuin Ek 31.8.1775 täydennys­mies 24 5 Randasalmi
  3 7 1754
Katselmus 1782 11.7.1782
Anders Eck   27 5/6 5
  _ 7 gift 1755
Katselmus 1785 6.7.1785
Anders Ek (1776) 30 5/6 5
  9 5/6 7 gift 1755
Katselmus 1788 24.9.1788
Anders Ek (1767) 33 5 Randasalmi
  21 6 gift 1755
Katselmus 1789 5.11.1789
Anders Ek (1767) 34 5 Ransalmi
  22 6 gift 1755
Katselmus 1790 17.9.1790
Anders Ek (1767) 45 5 Randasalmi
  23 6 gift 1745
Katselmus 1795 10.6.1795
Anders Ek (1775) 41 5 Randas:
  20 6 gift 1754
Katselmus 1798 28.6.1798
Anders Ek (1775) 44 5 Randasalmi
  saa eron 23 6 gift 1754
Katselmus 1801 15.6.1801
Anders Ek (1775) 47 5 Randasalmi
  26 6 gift 1754
Katselmus 1804 25.6.1804
Anders Ek (1775) 50 5 Randasalmi
  29 8 gift 1754
Katselmus 1809 22.6.1809
Anders Ek (1788) 55 5 Randasallmi
  21 8 gift 1754
Katselmus 1809b 16.10.1809
Anders Ek (1788) 38 2/3 5 Randasalmi
  21 2/3 8 gift 1771

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Casper Pitkäin
1733 Casper Pitkäin
1734 Casper Pittkäin
1735 Casper Pittkäin
1736 Casper Pittkäin
1737 Casper Pitkäin
1738 Casper Pittkäin
1739 Casper Pittkäin
1741 Casper Pittckäin
1744 Casper Pitkäin
1745 Casper Pittkäin
1746 Casper Pittkäin
1747 Casper Pittkäin
1748 Casper Pittkäin
1749 Casper Pitkein
1750 Casper Pittkein
1751 Casper Pitkäin
1752 Casper Pitkäin
1753 Casper Pitkäin
1754 Casper Pitkäin
1755 Casper Pitkäin
1756 Casper Pitkäin
1757 Casper Pitkäin
1758 Casper Pitkäin 27.2.1758 sai eron
Jöran Sistoin Hurtig 27.2.1758 täydennysmies
1759 Jöran Hurtig
1760 Jöran Hurtig
1761 Jöran Hurttig
1762 Jöran Hurtig
1763 Jöran Hurtig
1764 Jöran Hurtig
1766 Jöran Hurtig
1767 Jöran Hurtig
1768 Jöran Hurtig
1769 Jöran Hurtig
1770 Jöran Hurtig
1771 Jöran Hurtig
1773 Jöran Hurtig 31.3.1773 hylätty
Mats Holm 8.7.1773 palkkaamaton huilunsoittaja
1775 Mats Holm huilunsoittaja 31.8.1775 ruotuun 86
And:s Natuin Ek 31.8.1775 täydennysmies
1776 And: Ek
1777 Anders Ek
1778 And: Ek
1779 Anders Ek
1780 Anders Ek
1781 Anders Ek
1782 Anders Ek
1783 Anders Ek
1784 Anders Ek
1785 Anders Ek
1786 Anders Ek
1787 Anders Ek
1788 And. Ek
1789 Anders Ek
1790 And. Ek
1791 Anders Ek
1792 Anders Ek
1793 Anders Ek
1794 Anders Ek
1795 Anders Ek
1796 Anders Ek
1797 Anders Ek
1798 Anders Ek
1800 Anders Ek
1801 Anders Ek
1802 Anders Ek
1803 Anders Ek
1804 Anders Ek 25.6.1804 erotettu
-
1805 Carl Fast 22.5.1805 sai eron
Olof Ek 22.5.1805 otettu
1806 Olof Ek
1807 Olof Ek

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773c 6.7.1773
  31.3.1773 hylätty
Anders Natuin 18 6.7.1773 täydennysmies 1755

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Anders Ikaheimoin
1700_11 Anders Ikeheimoin
1700_12 Anders Ickeheimoin
1701_1 Anders Ickeheimoin

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Rantasalmi RK 1761-1771
472 Soldater Jöran Hurtig
puoliso: Beata Wihawatar s. 1738
yliviivattu
472 Soldater Jöran Hurtig
puoliso: Gert: Kowotar s. 1749
yliviivattu
472 Soldater Matts Holm s. 1761
472 Soldater Anders Natuin Ek s. 1754
puoliso: Lisa Brun
lapsia: Henric, Georg Adolph
Rantasalmi RK 1800-1811
I:371 Kolkontaipal 29 Anders Natuin Ek s. 1753
puoliso: Gertrud Elisab. Sipotar s. 1777
Inh., afsk Sold, död

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Rantasalmen seurakunta
Temaalo Kasper Pitkäinen s. 1694K k. 25.4.1764
puoliso: Brita Lapitar vih. 4.6.1727
lapsia: Margareta, Paul, Staffan
Temassalo Jöran Hurtig
puoliso: Beata Wihavainotar vih. 26.5.1760
lapsia: Georg Johan, Carl Hindr:
Temassalo Jör: Hurtig
puoliso: Gertrud Kovotar vih. 6.6.1770
lapsia: Brita Lisa
Temassalo And. Ek
puoliso: Lisa Brun s. 1766K k. 15.12.1794
lapsia: Henricus, Maria, Christina

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatSotilaseläkkeetTuomiokirjatRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1724_11 Jöran Sistoin
1724_11 Jöran Sistoin
1727_7 Casper Pickänen
1727_8 Casper Pitkäinen
1727_9 Cassper Pitkäin
1727_9 Casper Pitkein
1727_10 Cassper Pitkain
1734_2 Kassper Pittkäin
1734_3 Kassper Pittkäin
1734_4 Kassper Pittkäin
1734_5 Kasper Pittkäin
1734_6 Kassper Pittckäin
1734_7 Casper Pittckäin
1734_8 Kassper Pittkäin
1734_9 Kasper Pittkäin
1734_10 Kassper Pittkäin
1734_11 Kassper Pittkäin
1734_12 Casper Pittkäin
1735_1 Casper Pitckäin
1738_2 Simon Ingeman kuuluu ruotuun 25
1738_3 Simon Ingeman kuuluu ruotuun 25
1738_4 Simon Ingeman kuuluu ruotuun 25
1738_5 Simon Ingeman kuuluu ruotuun 25
1738_6 Simon Ingeman kuuluu ruotuun 25
1738_7 Simon Ingeman kuuluu ruotuun 25
1738_8 Simon Ingerman kuuluu ruotuun 25
1738_9 Simon Ingeman kuuluu ruotuun 25
1738_10 Simon Ingerman kuuluu ruotuun 25
1738_11 Simon Ingman kuuluu ruotuun 25
1738_12 Simon Ingerman kuuluu ruotuun 25
1744 Casper Pitkäin
1745 Casper Pitkäin
1746 Kasper Pitkäin
1747 Casper Pitkäin
1748 Casper Pitkäin
1752 Kasper Pitkäin
1752b Casper Pitkäin
1753 Casper Pitkäin
1754 Casper Pitkäin
1756 Casper Pittkäin
1766 Jöran Hurtig
1767 Jöran Hurtig
1768 Jöran Hurtig
1773 Matts Holm 8.7.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitTuomiokirjatRuotutalolliset

Vadstenan sotilashuonekassa

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1665 Soldaten Casper Pittkäin 23.8.1758
1732 Sold Casper Pitkain 23.8.1758 1764
1755 Soldaten Casper Pitkain 1758 36
1776 Soldat Anders Ek 1.7.1807
1776 Soldat Anders Ek 1.7.1807
1784 Soldaten Anders Ek 1804 29 50

Eläkettä anoneet sotilaat

Tuomiokirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Päiväys Asia Nimi Puoliso Kylä Sivu⇒
Rantasalmen pitäjä
15.10.1722 soldaten Casper Pitkenen 705
15.10.1722 soldaten Casper Pitkenen 707
8.11.1726 Soldaten Casper Pitkein 538
16.1.1727 Soldaten Casper Pitkein 11

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjat

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1767 Themasari
Themasari
Themasari
Påhl Huckain
Anders Bagge
Fältwäb: Skotman
1775 Temassari
Temassari
Temassari
Michell Nissin
And:s Bagge
Grels Huckain
1795 Temessari
Temessari
Temessari
Anders Bagge
Grels Huckain
Öfv: Leutnant Ridd: Brusin
1804 Temassari
Temassari
Temassari
Anders Bagge
Grels Huckain
Sergeanten Vattolin et Int:


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 23 varamies
And: Natuin Savolax och Randasalmi Sokn 20 5/12 ogift 11 1 1755
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 23 ja 24 yhteinen varamies numero 12
Olof Karbin 26 3/52 gift 5 8 (1788) 1762
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Olof Karbin 6.5.1789 ruotuun 39
-
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 23 varamies
And: Natuin   20 5/12 11 Savolax och Randasalmi Sokn
  1 ogift 1755
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 23 ja 24 yhteinen varamies numero 12
Olof Karbin (1788) 26 5
  3/52 8 gift 1762
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Olof Karbin  
6.5.1789 ruotuun 39
-  
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 23 ja 24 yhteinen varamies numero 12
1776_v -
1780_v Matts Pylckein
1781_v Matts Pylckein
1788_v Olof Karbin
1789_v Olof Karbin 6.5.1789 ruotuun 39
-
1792_v Carl Kaap

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 22.3.1773
Ruodun 23 varamies
Anders Natuin Randasalmi 18 22.3.1773 poika 1755
Luettelo 1774_v 7.3.1774
Anders Natuin 11 22.3.1773 otettu 1763

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Jöran Sistonen
1753_v Jöran Sistoin
1754_v Jöran Sistoin
1754b_v Jöran Sistoin
1754c_v Jöran Sistoin
1756_v Jöran Sistoin
1757_v Jöran Sistoin
1758_v Jöran Sistoin 27.2.1758 sotilaaksi
1758b_v Jöran Sistoin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 22Ruotu 24

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2023