AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 50 ☰ 

Everstiluutnantin komppania: ruotu 50<>

Ruotutalot ovat kylissä: Hiismäki (Rantasalmi)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Erik Matsson Haukkanen mainittu 1700 1
Mats Hotakka mainittu 1712 2
Anders Ekman mainittu 1724 3
Henrik Pesonen 1726 26.3.1747 4
Elias Kylsten 10.6.1747 13.7.1763 5
Mickel Styv Auvinen 3.7.1773 21.8.1775 6
Erik Paroll Tolvanen 12.2.1776 14.3.1776 7
Petter Höra 14.3.1776 7.9.1778 Juvan komppania ruotu 128 8
Pål Fredrik Vattolin 12.12.1778 25.10.1782 ruotu 84 9
Johan Hall 25.10.1782 26.5.1790 täydennysmies 50/51 10
Johan Hake 14.6.1790 2.9.1790 täydennysmies 50/51 11
Mickel Bister Asikainen 1791 mainittu 1807 12

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 50 varamies
Henrik Pesonen mainittu 1752 24.3.1762 ruotu 54 1
Petter Hörä 6.7.1773 6.7.1773 2
1776 lähtien ruotujen 50 ja 51 yhteinen varamies numero 23
Samuel Lautiainen 7.3.1774 3,3
Johan Hall 25.10.1782 ruotu 50 4,4
Mats Kant 1783 27.9.1788 5,5
Johan Hake Hakulinen 27.9.1788 14.6.1790 ruotu 50 6,6
Olof Hake mainittu 1792 7,7
Olof Kort 15.9.1801 ruotu 65 8,8


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Mattz Håtaka
Katselmus 1720 1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Hindrich Pesoin Sawolax 30 9 gift (1726) 1705
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Elias Kyhlsten
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Elias Kyhlsten
Katselmus 1754 9.4.1754
Elias Kylster
Katselmus 1758 27.2.1758
Elias Kylsten 36 15 (1743) 1722
Katselmus 1763 17.2.1763
Elias Kyhlsten Safwo: 41 20 gift (1743) 1722
Katselmus 1767 21.8.1767
Hind: Pasoin 26.3.1747 hylättiin
Elias Hylsten 10.6.1747 kulku­mies 13.7.1763 kuoli Loviisassa
-
Katselmus 1772 31.3.1773
-
Katselmus 1775 21.8.1775
-
Michel Aufwin Styf 3.7.1773 ruotutalollinen 21.8.1775 kelpaamaton
-
Katselmus 1778 8.9.1778
Michel Styf 21.8.1775 kelpaamaton
Erich Tålfwain Paroll 12.2.1776 ruotu­mies 14.3.1776 esitti miehen tilalleen
Petter Höra Randasalmi 22 5/12 2 5/12 5 5 14.3.1776 palkka­mies 1756
Katselmus 1782 11.7.1782
Petter Höra 7.9.1778 kelpaamaton
Paul Fr. Wattolin 13 3 _ 12.12.1778 vapaaehtoinen 1769
Katselmus 1785 6.7.1785
Paul Fred: Wattolin 25.10.1782 ruotuun 84
Johan Halt Randasalmi 24 3 ogift 5 6 25.10.1782 ruodun täydennys­mies 1761
Katselmus 1788 24.9.1788
Johan Hall Sulkawa 25 ogift 5 6 1763
Katselmus 1789 5.11.1789
Johan Hall Sulkava 25 ogift 5 6 1764
Katselmus 1790 17.9.1790
Johan Hall 26.5.1790 kuoli
Joh. Hake 14.6.1790 täydennys­mies 50/51 2.9.1790 kuoli
- Randasalmi gift 5
Katselmus 1795 10.6.1795
Michel Bister Randas: 28 4 gift 5 9 1/2 (1791) 1767
Katselmus 1798 28.6.1798
Michell Bister Randasa: 31 7 gift 5 9 1/2 (1791) 1767
Katselmus 1801 15.6.1801
Michell Bister Randasa: 34 10 gift 5 9 1/2 (1791) 1767
Katselmus 1804 25.6.1804
Michell Bister Randasalmi 37 13 gift 5 9 1/2 (1791) 1767
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Mattz Håtaka  
 
Katselmus 1720 1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Hindrich Pesoin (1726) 30 Sawolax
  9 gift 1705
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Elias Kyhlsten  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Elias Kyhlsten  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Elias Kylster  
 
Katselmus 1758 27.2.1758
Elias Kylsten (1743) 36
  15 1722
Katselmus 1763 17.2.1763
Elias Kyhlsten (1743) 41 Safwo:
  20 gift 1722
Katselmus 1767 21.8.1767
Hind: Pasoin  
26.3.1747 hylättiin
Elias Hylsten 10.6.1747 kulku­mies
13.7.1763 kuoli Loviisassa
-  
 
Katselmus 1772 31.3.1773
-  
 
Katselmus 1775 21.8.1775
-  
 
Michel Aufwin Styf 3.7.1773 ruotutalollinen
21.8.1775 kelpaamaton
-  
 
Katselmus 1778 8.9.1778
Michel Styf  
21.8.1775 kelpaamaton
Erich Tålfwain Paroll 12.2.1776 ruotu­mies
14.3.1776 esitti miehen tilalleen
Petter Höra 14.3.1776 palkka­mies 22 5/12 5 Randasalmi
  2 5/12 5 1756
Katselmus 1782 11.7.1782
Petter Höra  
7.9.1778 kelpaamaton
Paul Fr. Wattolin 12.12.1778 vapaaehtoinen 13
  3 _ 1769
Katselmus 1785 6.7.1785
Paul Fred: Wattolin  
25.10.1782 ruotuun 84
Johan Halt 25.10.1782 ruodun täydennys­mies 24 5 Randasalmi
  3 6 ogift 1761
Katselmus 1788 24.9.1788
Johan Hall   25 5 Sulkawa
  6 ogift 1763
Katselmus 1789 5.11.1789
Johan Hall   25 5 Sulkava
  6 ogift 1764
Katselmus 1790 17.9.1790
Johan Hall  
26.5.1790 kuoli
Joh. Hake 14.6.1790 täydennys­mies 50/51
2.9.1790 kuoli
-   5 Randasalmi
  gift
Katselmus 1795 10.6.1795
Michel Bister (1791) 28 5 Randas:
  4 9 1/2 gift 1767
Katselmus 1798 28.6.1798
Michell Bister (1791) 31 5 Randasa:
  7 9 1/2 gift 1767
Katselmus 1801 15.6.1801
Michell Bister (1791) 34 5 Randasa:
  10 9 1/2 gift 1767
Katselmus 1804 25.6.1804
Michell Bister (1791) 37 5 Randasalmi
  13 9 1/2 gift 1767

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Hindrich Pessoin
1733 Hindrich Pessoin
1734 Hindrich Pässoin
1735 Hindrich Päsoin
1736 Hindrich Päsoin
1737 Hindrich Pesoin
1738 Hindrich Pässoin
1739 Hend: Päsoin
1741 Hindrich Pesoin
1744 Hind. Pesoin
1745 Hindrich Päsoin
1746 Hindrich Päsoin
1747 Hindrich Päsoin 26.3.1747 hylättiin
Elias Kyhlsten 12.6.1747 palkkamies
1748 Elias Kyhlsten
1749 Elias Kyhlsteen
1750 Elias Kyhlsten
1751 Elias Kylsten
1752 Elias Kyhlsten
1753 Elias Kylsten
1754 Elias Kyhlsten
1755 Elias Kylsten
1756 Elias Kyhlsten
1757 Elias Kyhlsten
1758 Elias Kylsten
1759 Elias Kylsten
1760 Elias Kyhlsten
1761 Elias Kylsten
1762 Elias Kylsten
1763 Elias Kyhlsten
1764 Elias Kylsten 13.7.1763 kuoli
1766 -
1767 -
1768 -
1769 -
1770 -
1771 -
1773 Michel Auwin Styf 26.7.1773 ruotumies
1775 Mich: Styf 21.8.1775 hylätty
-
1776 Eric Tolfvain 25.2.1776 ruotumies 14.3.1776 kotitilan hoitoon
Petter Hööra 14.3.1776 palkkamies
1777 Petter Höra
1778 Pett: Höra 8.9.1778 hylätty
-
1779 Paul Hinr: Wattolin 13.12.1778 vapaaehtoinen
1780 Paul Hinr Wattolin vapaaehtoinen
1781 Paul Hinr Wattolin vapaaehtoinen
1782 Paul Fr: Wattolin vapaaehtoinen
1783 Paul Fr: Wattolin 25.10.1782 ruotuun 84
Joh: Hal 25.10.1782 täydennysmies
1784 Johan Hall
1785 Joh: Hall
1786 Johan Hall
1787 Johan Hall
1788 Joh: Hall
1789 Johan Hall
1790 Joh: Hall 26.5.1790 kuoli
Joh. Hake 4.6.1790 täydennysmies 2.9.1790 kuoli
-
1791 Michel Bister 17.5.1791 otettu
1792 Michel Bister 17.5.1791 otettu
1793 Michell Bister
1794 Michell Bister
1795 Michell Bister
1796 Michell Bister
1797 Michell Bister
1798 Michel Bister
1799 Michel Bister
1800 Michell Bister
1801 Michell Bister
1802 Michell Bister
1803 Michell Bister
1804 Michel Bister
1805 Michel Bister
1806 Michel Bister
1807 Michel Bister

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770 3.9.1770
- 13.7.1763
Johan Kämpi 19 3.3.1770 palkkamies 3.3.1770 kelpaamaton 1751
Luettelo 1773 27.1.1773
- 13.7.1763
Fabian Erichsson 27.1.1773 poika 27.1.1773 kelpaamaton
Luettelo 1773c 6.7.1773
  13.7.1763
Michell Aufwin Randasalmi 27 6.7.1773 1746

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Erich Matson Haukain

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Rantasalmi RK 1761-1771
478 Soldater Michel Styf vacant; yliviivattu
478 Soldater Petter Höra s. 1753
puoliso: Maria Innatar s. 1756
478 Soldater Pet. Fried. Wattolin volunt:
Rantasalmi RK 1800-1811
I:212 Hijsmäki 13 Michel Asikain Bister s. 1771
puoliso: Elin Kilpeläin s. 1769

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Rantasalmen seurakunta
Hiismäki Pehr Hyörä Hörä s. 1732K k. 14.11.1789
puoliso: Maria Innatar
lapsia: Samuel, Petrus, Margaretha, Brita, Matthias, Helena, Jöran
Hismäki Mich. Bister
puoliso: Elin Kivetär vih. 9.12.1792
Hijsmäki Michel Bistesr
puoliso: Beata Törröin
lapsia: Brita

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1724_11 And:s Ekman
1724_11 Anders Eekman
1737_2 Hindrich Pessoin
1737_3 Hindrich Pessoin
1737_4 Hindrich Pessoin
1737_5 Hindrich Pessoin
1737_6 Hend: Pässoin
1737_7 Hindrich Pesoin
1737_8 Hindrich Pesoin
1737_9 Hindrich Pesoin
1737_10 Hindrich Pesoin
1737_11 Hindrich Pesoin
1737_12 Hindrich Pesoin
1738_1 Hindrich Pesoin
1744 Hind: Pesoin
1745 Hend: Pesoin
1746 Hend: Pesoin
1747 Hindrich Pasoin 26.3.1747 hylätty
1747 Elias Kyhlsteen 12.6.1747 palkkamies
1748 Elias Kyhlsteen
1752 Elias Kyhlsteen
1752b Elias Kylsten
1753 Elias Kylsten
1754 Elias Kyhlsten
1756 Elias Kyhlsten
1773 Michell Styf 6.7.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilit

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1767 Hismäki
Hismäki
Hismäki
Fend: Kyander
Fend: Kyander
Mich: Aufwin
1775 Hismäki
Hismäki
Hismäki
Serg: Wattolin
Thom: Hämäläin
Mich: Aufwin
1795 Hismäk:
Hismäk:
Hismäk:
Michell Aufvin
Thomas Hämäläin
Johan Laitin
1804 Hismäki
Hismäki
Hismäki
Michell Aufwin et Int:
Thomas Hämälain
Johan Laitin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 50 varamies
-
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 50 ja 51 yhteinen varamies numero 23
Mats Kant 25 5 ogift 5 6 (1783) 1763
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Mats Kant 27.9.1788 sai eron
Johan Hakulinen Hake 27.9.1788 palkka­mies
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 50 varamies
-  
 
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 50 ja 51 yhteinen varamies numero 23
Mats Kant (1783) 25 5
  5 6 ogift 1763
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Mats Kant  
27.9.1788 sai eron
Johan Hakulinen Hake 27.9.1788 palkka­mies
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 50 ja 51 yhteinen varamies numero 23
1776_v Sam: Lautiain
1780_v -
1781_v -
1788_v Matts Kant
1789_v Matts Kant 27.9.1788 sai eron
Johan Hake 27.9.1788 palkkamies
1792_v Olof Hake

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 22.3.1773
Ruodun 50 varamies
-
Luettelo 1773b_v 6.7.1773
Pär Samuelsson Hörä 19 6.7.1773 palkattu poika kelpaamaton 1754
Luettelo 1774_v 7.3.1774
-

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Hindrich Päsåin
1753_v Henrich Pasoin
1754_v Hindric Pasoin
1754b_v Henr: Päsoin
1754c_v Hindr: Päsoin
1756_v Henr: Päsoin
1757_v Hindrich Päsoin
1758_v Henrich Päsoin
1758b_v Henrich Päsoin
1759_v Henrich Päsoin
1760_v Henrich Päsoin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 49Ruotu 51

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2023