AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 96 ☰ 

Everstiluutnantin komppania: ruotu 96<>

Ruotutalot ovat kylissä: Pihlajaniemi, Raikuu (Kerimäki)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Anders Eriksson Kämäräinen 1695 25.11.1700 Vanha rykmentti 1694 1
Erik Jumppanen 1712 Kaksikas 2
Anders Toivanen 6.1712 Kaksikas 3
Jakob Kubin 1722 mainittu 1741 4
Ruotu jäi Venäjälle Turun rauhassa 7.8.1743, takaisin ruodutuksessa 1.7.1772
Henrik Smed Seppänen 29.3.1773 22.7.1784 5
Lars Kock 17.3.1785 5.5.1790 täydennysmies 95/96 6
Moses Stav 4.6.1790 15.6.1801 täydennysmies 95/96 7
Adolf Silvsten 15.9.1801 27.12.1803 ruotu 24 8
Klaus von Stat 16.9.1804 4.12.1805 9
Samuel Pilt 11.2.1806 mainittu 1809 10

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 96 varamies
Moses Sieviläinen 7.3.1774 mainittu 1775 1
1776 lähtien ruotujen 95 ja 96 yhteinen varamies numero 37
Lars Kolehmainen 24.8.1775 17.3.1785 ruotu 96 2,2
Henrik Sur 1786 30.4.1789 ruotu 95 3,3
Henrik Stad Sieviläinen 30.4.1789 4,4
Moses Stav 4.6.1790 ruotu 96 5,5
Petter Stålt mainittu 1792 15.9.1795 ruotu 95 6,6


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Erich Jumpain hylättiin
Anders Tåifwain _.6.1712
Katselmus 1720 1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Jacob Kobijn Sawolax 34 13 gift (1722) 1701
Katselmus 1758 27.2.1758
(72) Föliande N:o til och med N:o 105 afgångne Öfwer gräntsen
Katselmus 1763 17.2.1763
(73) Följande Num:r till och med Num:r 105 afgångne öfwer Gräntzen
Katselmus 1767 21.8.1767
(72) Följande N:ren till och med den 105:te afgången öfwer Gräntsen
Katselmus 1772 31.3.1773
Lars Hinr Säppäin Smed Savolax 25 gift 29.3.1773 palkka­mies 1747
Katselmus 1775 21.8.1775
- 1.7.1772
Hinric Säppäin Smed Safwolax 2_ 2 5/12 gift 11 29.3.1773 palkka­mies
Katselmus 1778 8.9.1778
Hinric Smed 30 5 5/12 gift 5 6 (1773) 1748
Katselmus 1782 11.7.1782
Henric Smed 34 _ gift 5 6 1748
Katselmus 1785 6.7.1785
Hindric Smed 22.7.1784 kuoli
Lars Kock 28 1/3 gift 5 6 1/2 17.3.1785 ruodun täydennys­mies 1757
Katselmus 1788 24.9.1788
Lars Kåck Kärämäcki 31 3 1/3 gift 5 6 1/2 (1785) 1757
Katselmus 1789 5.11.1789
Lars Kåck Kärimäki 32 4 1/3 gift 5 6 1/2 (1785) 1757
Katselmus 1790 17.9.1790
Lars Kåck 5.5.1790 ammuttu Pirttimäessä
Moses Staf Kärimäki 28 1 1/2 gift 5 9 4.6.1790 täydennys­mies 95/96 1762
Katselmus 1795 10.6.1795
Moses Slaf Kärimäcki 33 6 gift 5 9 (1789) 1762
Katselmus 1798 28.6.1798
Moses Staf Kärimäki 36 9 gift 5 9 (1789) 1762
Katselmus 1801 15.6.1801
Moses Staf Kärimäki _ 12 gift 5 9 (1789) saa eron
Katselmus 1804 25.6.1804
Moses Staf 15.6.1801 erotettiin
Adolph Silfsten Nyland 22 6 ogift 5 8 15.9.1801 ruodusta 24 1782
Katselmus 1809 22.6.1809
Samuell Pilt Libelitz 35 6 gift 5 8 (1803) 1774
Katselmus 1809b 16.10.1809
Samuel Pilt Libelits 35 6 gift 5 8 (1803) 1774
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Erich Jumpain  
  hylättiin
Anders Tåifwain _.6.1712
 
Katselmus 1720 1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Jacob Kobijn (1722) 34 Sawolax
  13 gift 1701
Katselmus 1758 27.2.1758
(72) Föliande N:o til och med N:o 105 afgångne Öfwer gräntsen
Katselmus 1763 17.2.1763
(73) Följande Num:r till och med Num:r 105 afgångne öfwer Gräntzen
Katselmus 1767 21.8.1767
(72) Följande N:ren till och med den 105:te afgången öfwer Gräntsen
Katselmus 1772 31.3.1773
Lars Hinr Säppäin Smed 29.3.1773 palkka­mies 25 Savolax
  gift 1747
Katselmus 1775 21.8.1775
- 1.7.1772
 
Hinric Säppäin Smed 29.3.1773 palkka­mies 2_ 11 Safwolax
  2 5/12 gift
Katselmus 1778 8.9.1778
Hinric Smed (1773) 30 5
  5 5/12 6 gift 1748
Katselmus 1782 11.7.1782
Henric Smed   34 5
  _ 6 gift 1748
Katselmus 1785 6.7.1785
Hindric Smed  
22.7.1784 kuoli
Lars Kock 17.3.1785 ruodun täydennys­mies 28 5
  1/3 6 1/2 gift 1757
Katselmus 1788 24.9.1788
Lars Kåck (1785) 31 5 Kärämäcki
  3 1/3 6 1/2 gift 1757
Katselmus 1789 5.11.1789
Lars Kåck (1785) 32 5 Kärimäki
  4 1/3 6 1/2 gift 1757
Katselmus 1790 17.9.1790
Lars Kåck  
5.5.1790 ammuttu Pirttimäessä
Moses Staf 4.6.1790 täydennys­mies 95/96 28 5 Kärimäki
  1 1/2 9 gift 1762
Katselmus 1795 10.6.1795
Moses Slaf (1789) 33 5 Kärimäcki
  6 9 gift 1762
Katselmus 1798 28.6.1798
Moses Staf (1789) 36 5 Kärimäki
  9 9 gift 1762
Katselmus 1801 15.6.1801
Moses Staf (1789) _ 5 Kärimäki
  saa eron 12 9 gift
Katselmus 1804 25.6.1804
Moses Staf  
15.6.1801 erotettiin
Adolph Silfsten 15.9.1801 ruodusta 24 22 5 Nyland
  6 8 ogift 1782
Katselmus 1809 22.6.1809
Samuell Pilt (1803) 35 5 Libelitz
  6 8 gift 1774
Katselmus 1809b 16.10.1809
Samuel Pilt (1803) 35 5 Libelits
  6 8 gift 1774

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Jacob Kåbin
1733 Jacob Kubin
1734 Jacob Kobijn
1735 Jacob Kobijn
1736 Jacob Kobijn
1737 Jacob Kubin
1738 Jacob Kobijn
1739 Jacob Kobin
1741 Jacob Kubin
1744 -
1745 -
1746 -
1747 -
1771 -
1773 Hinrih Säppäin Smed 31.3.1773 palkkamies
1775 Hind: Smed
1776 Hind: Smed
1777 Hinric Smed
1778 Hind: Smed
1779 Hindr: Smed
1780 Hinr: Smed
1781 Hinric Smed
1782 Hinric Smed
1783 Hinric Smed
1784 Hind: Smed 22.7.1784 kuoli
1785 Lars Kåck 17.5.1785 täydennysmies
1786 Lars Kock
1787 Lars Kock
1788 Lars Kåck
1789 Lars Kåck
1790 Lars Kåck 5.5.1790 kuoli
Moses Staf 4.6.1790 täydennysmies
1791 Moses Staf
1792 Moses Staf
1793 Moses Staf
1794 Moses Staf
1795 Moses Staf
1796 Moses Staf
1797 Moses Staf
1798 Moses Staf
1799 Moses Staf
1800 Moses Staf
1801 Moses Staf 15.6.1801 erotettu
-
1802 Adolph Silfsten 15.9.1801 ruodusta 24
1803 Adolph Silfsten palkkaamaton
1804 Adolph Silfsten 27.12.1803 Savon jääkärirykmenttiin
-
1805 Claes v: Staht 16.9.1804 otettu
1806 Carl von Stichs vapaaehtoinen 4.12.1805 poistettu
Samuel Pilt 11.2.1806 otettu
1807 Samuel Pilt

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773 27.1.1773
Matts Suomalain karkasi Venäjälle
-

Sairasluettelot ja -todistukset

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Nimi Selitys Aika Paikka
Sairasluettelo vuoden 1798 katselmuksen välissä
Moses Staf Sjuk i stället 28.6.1798 St: Michells Malm

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Anders Erichsson Kämärein
1700_11 Anders Erichson Kämeräin
1700_12 Anders Erichson Kämäräin 25.11.1700 kuoli

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Kerimäen seurakunta
Pihlaianniemi Moses Staf Seviläin
puoliso: Elin Pesoin
lapsia: Anna, Coecilia
Pihlajanniemi Samuel Kuoka s. 1776K k. 4.4.1820
puoliso: Margaretha Torni
lapsia: Sara, Zacharias

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Kerimäki 1727 Raikus 1 Solld: Jacob Kobins hust 1998A

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1727_12 Jacob Kubijn
1728_1 Jacob Kubjn
1728_2 Jacob Kubijn
1728_3 Jacob Kubjn
1728_4 Jacob Kobijn
1728_5 Jacob Kubin
1728_6 Jacob Kubin
1773 Hinric Smed 31.3.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Everstiluutnantin komppania
x.8.1700 Riga 96 Anders Erichsson Kämärein
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 2. komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.10.1694 .. 1.12.1694 Narven Anders Kämäräin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 2. komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.1.1695 .. 1.9.1695 Narven Anders Kämäräin

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Kaksikkaat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Savon rykmentti Kahdennusrykmentti
Katselmus Nimi Komppania ja ruotu Nimi Pitäjä
Viipurin ja Savonlinnan läänin tilit 1705, Digitaaliarkisto
1712 Erich Jumpain Erich Jumpain
Viipurin ja Savonlinnan läänin tilit 1710, Digitaaliarkisto
1712 Erich Jumpain 1. (Everstiluutnantin) komppania 95 Erick Jumpain Kärimäckij Socken
Miehistöluettelot Viipurissa 1707, SVAR
1712 Anders Tåifwain 1. (Everstiluutnantin) komppania 102 And:s Tåifwanen Kerimäkj S:n

Nämä miehet on tunnistettu samaksi kuin Kahdennusrykmentissä.

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiKaksikkaatVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1775 Pihlannemi
Pihlannemi
Raikus
Lucas Suomalain
Klemet Malin
Joh: Nousiain
1795 Pihlajannjemi
Pihlajannjemi
Raikus
Lucas Suomalain
Clemet Malin
Joh: Nousiain
1804 Pihlajaniemi
Pihlajaniemi
Raikus
Lucas Suomalain
Clemet Malin
Johan Nousiain

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalolliset

Tieto Viite
Samuel Pilt, ei tietoa onko elossa, puol. Margaretha Tårni Kerimäki pitäjän- ja kirkonkokous 27.5.1810

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 96 varamies
Moses Sefwiläin Savolax och Kärimäki Sokn 15 5/12 ogift 1760
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 95 ja 96 yhteinen varamies numero 37
Henric Suur 20 2 ogift (1786) 1768
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Hendrich Suhr 30.4.1789 ruotuun 95
Hindrich Seveläin Stad 30.4.1789 palkka­mies
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 96 varamies
Moses Sefwiläin   15 5/12 Savolax och Kärimäki Sokn
  ogift 1760
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 95 ja 96 yhteinen varamies numero 37
Henric Suur (1786) 20
  2 ogift 1768
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Hendrich Suhr  
30.4.1789 ruotuun 95
Hindrich Seveläin Stad 30.4.1789 palkka­mies
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 95 ja 96 yhteinen varamies numero 37
1776_v -
1780_v Lars Kålemain
1781_v Lars Kålemain
1788_v Henr: Surr
1789_v Hinrich Suhr 30.4.1789 ruotuun 95
Sepeläin Stad 30.4.1789 otettu
1792_v Petter Stålt

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 22.3.1773
Ruodun 96 varamies
-
Luettelo 1773b_v 6.7.1773
-
Luettelo 1774_v 7.3.1774
Mosses Såfwilain 14 7.3.1774 poika 1760

KatselmuksetNimetKylätRuotu 95Ruotu 97

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2023