AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppania → Sairasluettelot ja -todistukset

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Sairasluettelot ja -todistukset

Sairasluettelo

Lappu vuoden 1798 katselmuksen välissä

Ruotu Nimi Selitys
St: Michells Malm 28.6.1798
24 Olof Karbin Sjuk i Landet
48 Anders Munter Sjuk i stället
60 Lars Karpp Sjuk i stället
96 Moses Staf Sjuk i stället
98 Michell Kling Sjuk i stället
106 Anders Arg Sjuk i stället
119 Carl Rosberg Sjuk i stället
121 Petter Plum Sjuk i stället
122 Eric Ring Sjuk i stället
127 Lars Höök Sjuk i stället
132 Gustaf Svärd Nyckell benet af, kan eij bära geväret, begär och får afsked
134 Henric Stadig Sjuk i stället
137 Henric Giösling Sjuk i stället

Sairastodistuksia

Lappuja vuoden 1801 katselmuksen välissä

Ruotu Nimi Selitys
Randasalmi 7.6.1801
55 Petter Jernberg med Yxa så illa skadat sig i Högra fotbladet .. ur stånd .. för någon tjenstgiörning
Randasalmi 7.6.1801
95 Petter Larm en tärande sjukdom .. han omöjligen kan inställa sig till någon tjenstegiörning
Randasalmi 6.6.1801
137 Hindric Giösling en Febris quotidiana eller hvar dags Frossa

Sairasluettelo

Komppanian osuus koko rykmentin listasta vuoden 1801 katselmuksen lopussa

Ruotu Nimi Selitys
15.6.1801
10 Hendr: Borg Skjörbugg, svullna ben med Rötsår
25 Hendr; Parck Bråck på vänstra sidan
121 Petter Plum Bråck på magen

nyckelben = solisluu

 
Sanastoa: Historismi.Net: Kuolinsyyt

© Väinö Holopainen 2023