AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1737

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1737

Tammikuu 1737: Komennuksella Savonlinnassa

Öfwerste Lieut:s Compag: Nyslott 27.12.1736

Januarij Månadz Namn Rulla up Commenderingen af Infanterie som utj Gvarnizon här pä Nyslått nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
80 Christer Hilberg
81 Anders Paunoin
86 Anders Kubjn
91 Thomas Lööf
92 Michkell Hucka
97 Påhl Hertman
101 Olof Keinoin
110 Eskell Lustig
115 Olof Sijk

Lähde: Nide 8815 Astia

Helmikuu 1737: Komennuksella Savonlinnassa

Nyslått 3.2.1737

Första Halfwa Februarj Månadz Namn Rulla På Commenderingen af Infanterie som är I garnizon här i Nyslått och gräntze Wachten i Carelen, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
80 Christer Hilberg
81 Anders Paunoin
86 Anders Kubjn
91 Thomas Lööf
92 Michkell Hucka
97 Påhl Hertman
101 Olof Keinoin
110 Eskell Lustig
115 Olof Sijk

Lähde: Nide 8815 Astia

Helmikuu 1737: Komennuksella Savonlinnassa

Öfwerste:ns Compag: Nyslått 21.2.1737

senare Halfwa Februarj Månadz Namn Rulla På Commenderingen af Savolax Infanterie som nu är till Nyslotz Gvarnizon och till gräntze Wachten i Carelen d: 15 innewarande ankomne, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Anders Neiglick
3 Påhl Pöllöin
5 Lars Janhuin
7 Anders Kainulain
8 Påhl Hakulijn
12 Anders Nyberg
22 Petter Trophijhl
28 Hindrich Willman
45 Anders Turman
50 Hindrich Pessoin
53 Mårten Håffberg
55 Johan Kardin
38 Elias Nyckberg

Lähde: Nide 8815 Astia

Maaliskuu 1737: Komennuksella Savonlinnassa

Öfwerste:ns Compag: Nyslått 21.2.1737

Martj Månadz Namn Rulla Öfwer Commenderingen af Savolax Infanterie Regemente som är utj Gvarnizon I Nyslått och gräntze Wachten i Carelen, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Anders Neiglick
3 Påhl Pölläin
5 Lars Janhuin
7 Anders Kainulain
8 Påhl Hakuljn
12 Anders Nyberg
22 Petter Tropijhl
28 Hindrich Willman
45 Anders Turman
50 Hindrich Pessoin
53 Mårten Håffberg
55 Johan Kardin
38 Elias Nyckberg

Lähde: Nide 8815 Astia

Huhtikuu 1737: Komennuksella Savonlinnassa

Öfwerste: Compagnie Nyslott 14.3.1737

April Månadz Namn Rulla Öfwer Commenderingen af Savolax Infanterie Regemente som är utj Gvarnizon I Nyslått och gräntze Wachten i Carelen, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Anders Neiglick
3 Påhl Pölläin
5 Lars Janhuin
7 Anders Kainulain
8 Påhl Hakulin
12 Anders Nyberg
22 Petter Tårbijhl
28 Hindrich Willman
45 Anders Turman
50 Hindrich Pessoin
53 Mårten Håffberg
55 Johan Kardin
38 Elias Nyckberg

Lähde: Nide 8815 Astia

Toukokuu 1737: Komennuksella Savonlinnassa

ÖfwersteL: Compag: Nyslott 17.4.1737

Maij Månadz Namn Rulla Öfwer Commenderingen af Savolax Infanterie Regemente som är utj Gvarnizon I Nyslått och gräntze Wachten i Carelen, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Anders Neiglick
3 Påhl Pölläin
7 Anders Kainulain
8 Pååhl Hakulin
12 Anders Nyberg
28 Hindrich Wilman
45 Anders Turman
50 Hindrich Pessoin
53 Mårten Håffberg
55 Johan Kardin
38 Elias Nyckberg
123 Michel Turuin
133 Michell Biörn

Lähde: Nide 8815 Astia

Kesäkuu 1737: Komennuksella Savonlinnassa

Öfwerste Lieut: Compagnie Nyslått 16.5.1737

Junij Månadz Namn Rulla Öfwer Commenderingen af Savolax Infanterie Regemente som är utj Gvarnizon I Nyslått och gräntze Wachten i Carelen, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Anders Näglick
3 Påhl Pölläin
7 Anders Kainulain
8 Pahl Hakulin
12 Anders Nyberg
28 Hindrich Wilman
45 Anders Turman
50 Hend: Pässoin
53 Mårten Hofberg
55 Johan Kardin
38 Elias Nykberg
123 Michell Turuin
133 Michell Biörn

Lähde: Nide 8815 Astia

Heinäkuu 1737: Komennuksella Savonlinnassa

Öfwerste Lieut: Compag: Nyslott 13.6.1737

Julj Monadz Namn Rulla Öfwer Commenderingen af Savolax Infanterie Regemente som är utj Gvarnizon I Nyslått och gräntze Wacht i Carelen, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Anders Neiglick
3 Påhl Pölläin
7 Anders Kainulain
8 Påhl Hakulin
12 Anders Nyberg
28 Hindrich Wilman
45 Anders Turman
50 Hindrich Pesoin
53 Mårten Hofberg
55 Johan Kardin
38 Elias Nyckberg
123 Michel Turuin
133 Michel Biörn

Lähde: Nide 8815 Astia

Elokuu 1737: Komennuksella Savonlinnassa

Öfwerst L. Compaag: Nyslott 18.7.1737

Augusti Månadz Namn Rulla Öfwer Commenderingen af Savolax Infanterie Regemente som är utj Gvarnizon I Nyslått och gräntze Wacht i Carelen, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Anders Neiglick
3 Påhl Pölläin
7 Anders Kainulain
8 Påhl Hakulin
12 Anders Nyberg
28 Hindrich Wilman
45 Anders Turman
50 Hindrich Pesoin
53 Morten Hofberg
55 Johan Kardin
38 Elias Nyckberg
123 Michel Turuin
133 Michel Biörn

Lähde: Nide 8815 Astia

Syyskuu 1737: Komennuksella Savonlinnassa

Öfwerste L: Compag: Nyslott 15.8.1737

September Månadz Namn Rulla Öfwer Commenderingen af Savolax Infanterie Regemente som är utj Gvarnizon I Nyslått och gräntze Wachten i Carelen, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Anders Neiglick
3 Påhl Pöllöin
7 Anders Kainulain
8 Påhl Hakulin
12 Anders Nyberg
28 Hindrich Wilman
45 Anders Turman
50 Hindrich Pesoin
53 Morten Hofberg
55 Johan Kardin
38 Elias Nyckberg
123 Michel Turuin
133 Michel Biörn

Lähde: Nide 8815 Astia

Lokakuu 1737: Komennuksella Savonlinnassa

Öfwerste L: Compag: Nyslott 12.9.

October Månadz Namn Rulla Öfwer Commenderingen af Savolax Infanterie Regemente som är utj Gvarnizon I Nyslått och gräntze Wachten i Carelen, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Anders Neiglick
3 Påhl Pöllöin
7 Anders Kainulain
8 Påhl Hakulin
12 Anders Nyberg
28 Hindrich Wilman
45 Anders Turman
50 Hindrich Pesoin
53 Morten Hofberg
55 Johan Kardin
38 Elias Nyckberg
123 Michel Turuin
133 Michel Biörn

Lähde: Nide 8815 Astia

Marraskuu 1737: Komennuksella Savonlinnassa

Öfwerst: Compag: Nyslott 17.10.1737

November Månadz Namn Rulla Öfwer Commenderingen af Savolax Infanterie Regemente som är utj Gvarnizon I Nyslått och gräntze Wachten i Carelen, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Anders Neiglick
3 Påhl Pöllöin
7 Anders Kainulain
8 Påhl Hakulin
12 Anders Nyberg
28 Hindrich Wilman
45 Anders Turman
50 Hindrich Pesoin
53 Morten Hofberg
55 Johan Kardin
38 Elias Nyckberg
123 Michel Turuin
133 Michel Biörn

Lähde: Nide 8815 Astia

Joulukuu 1737: Komennuksella Savonlinnassa

Öfwerst: Compag: Nyslott 14.11.1737

December Månadz Namn Rulla Öfwer Commenderingen af Savolax Infanterie Regemente som är utj Gvarnizon I Nyslått och gräntze Wacht i Carelen, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Anders Neiglick
3 Pahl Pöllöin
7 Anders Kainulain
8 Påhl Hakulin
12 Anders Nyberg
28 Hindrich Wilman
45 Anders Turman
50 Hindrich Pesoin
53 Morten Hofberg
55 Johan Kardin
38 Elias Nyckberg
123 Michel Turuin
133 Michel Biörn

Lähde: Nide 8815 Astia

© Väinö Holopainen 2023