AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntaveron 1763-64 rästiluettelo varamiehet

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Täydennysmiesten maksuluettelo läänintileistä 1764

Suostuntaveron 1763-64 rästiluettelo

Rest längd uppå thet som af underskrefwens ordinarie upbörd, wid Kong: Safwolax xRegemente till thenne tjd hos nedannemde personer inne står, äro för the här under i brädden anförde ordsaker ei kunnat in bekommas. Wargierningz manskapets Bewilnings medel för åhr 17663 och 1764 wid Öfweste Lieutenantens Compag:

Rantasallmi 12.4.1765

Ruotu Nimi Vero 1763 Tupakkamaksu 1763 Vero 1764 Tupakkamaksu 1764 Summa Kommentit
3 Anders Hirfwoin 1: 2 1: 2 2:4
5 Matts Tillikain 1: 2 1: 2 2:4
8 Hind:r Tirkoin 2 1: 2 1:4
10 Pål Nykein 2 1: 2 1:4
11 Matts Nirain 1: 2 1:2
14 Arfwed Turunen 1: 2 1:2
18 Petter Otinen 1: 2 1: 2 2:4
21 Bengt Willain 1: 2 1: 2 2:4
22 Hend:r Natuin 1: 2 1: 2 2:4
25 Petter Willain 1: 2 1: 2 2:4
27 Hend:r Kåpra 1: 2 1: 2 2:4
30 Petter Ikoin 1: 2 1: 2 2:4
31 Hend:r Turruin 2 1: 2 1:4
32 Hend:r Tickain 2 1: 2 1:4
33 Nils Ruskain 1: 2 1: 2 2:4
37 Jöran Sallinen 1: 2 1: 2 2:4
55 Grels Waroin 1: 2 1: 2 2:4
58 Ifwar Ilfwoin 1: 2 1: 2 2:4
59 Petter Fernberg 1: 2 1: 2 2:4
64 Matts Kåikalain 1: 2 1: 2 2:4
69 Lars Huttuin 1: 2 1: 2 2:4
122 Mickel Tirkoin 2 1: 2 1:4
123 Lars Kyllöin 2 1: 2 1:4
124 Påhl Purdin 1: 2 1: 2 2:4
125 Mikell Peckain 2 1: 2 1:4
128 Lars Wäntin 2 1: 2 1:4
131 Adam Kåsunen 1: 2 1: 2 2:4

Lähde: Nide 8890 Astia

© Väinö Holopainen 2023