AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppania → Sotilaiden nimet

Everstiluutnantin komppania: Sotilaiden nimet

Koko rykmentin nimitilasto

Aineisto

Eri lähteistä selvitetyt nimet

Sotilasnimet

Sotilasnimen "periytyminen" ruodussa

Eri tyyppiset sotilasnimet

Yksiosainen nimi on yksi sana (esim. Stork, Abborre, Buller, jne.), tai myös käsitettä kuvaava yhdyssana (esim. Saktmodig, Aktsam, Väghals, jne.). Kaksiosainen nimi puolestaan koostuu kahdesta erillisestä käsitteestä (esim. Svanberg, Björnbom, Fagerström, jne).

Palvelun alku Uuden sotilaan sotilasnimiä Muita nimiä
Yksiosaisia Kaksiosaisia % yksiosaisia
1700-luku 6 6 50.0 % 148
1710-luku 6 4 60.0 % 172
1720-luku 30 32 48.4 % 83
1730-luku 14 38 26.9 % 26
1740-luku 22 38 36.7 % 23
1750-luku 46 16 74.2 % 31
1760-luku 44 12 78.6 % 27
1770-luku 89 4 95.7 % 37
1780-luku 74 0 100.0 % 20
1790-luku 84 2 97.7 % 10
1800-luku 70 7 90.9 % 9

Sukunimet

Etunimet

Eri lähteistä selvitetyt täydennysmiesten nimet

Huomautuksia

Sotilastietojen peruslähteinä ovat katselmukset ja muut sotilasluettelot. Varsinkin alkuperäisistä sukunimistä löytyy lisää tietoa rippikirjoista ja seurakuntien historiakirjoista.

Tässä on selvitetty vain ruodussa olleiden sotilaiden sotilasnimiä. Siihen ei oteta kantaa onko sotilasnimi periytynyt myös sotilaan perheelle.

Useat tekijät hankaloittavat analyysiä:

© Väinö Holopainen 2023