AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 1 ☰ 

Henkikomppania: ruotu 1>

Ruotutalot ovat kylissä: Rahikkala (Ristiina)
1. korpraalin ruotu

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Lars Jöransson Paalanen 1695 2.12.1700 kuoli Vanha rykmentti 1685 1
Grels Grelsson Kurvinen 12.1700 ruotu 13 2
Sigfrid Sigfridsson Närhinen 12.1706 mainittu 1709 ruotu 110 3
Anders Pålsson Pasonen 1710 mainittu 1720 Kaksikas 4
Arvid Stenberg 11.1721 mainittu 1722 Länsi-Göötanmaalta 5
Johan Avenarius mainittu 1725 6
Mats Hjälte mainittu 1725 23.8.1741 7
Johan Hammerman 1741 ruotu 72 8
David Svan 12.1741 14.3.1749 ruotu 72 9
Johan Hoffren 2.3.1749 20.3.1758 ruotu 98 10
Henrik Sebastian Weber 20.3.1758 1.9.1772 Puumalan komppania 1. rumpali Iisalmen komppania vääpeli 11
Konrad Vilhelm Weber 1.12.1772 20.11.1776 Majurin komppania ruotu 44 12
Erik Johan Fieandt 29.6.1777 30.6.1778 Kuopion komppania ruotu 42 Juvan komppania varusmestari 13
Gustav Vilhelm Ladau 26.9.1778 Iisalmen komppania ruotu 58 14
Petter Borg 8.10.1778 8.4.1790 täydennysmies 40/41 15
Johan Hämd 9.4.1790 mainittu 1807 täydennysmies 1/4 16
Johan Frem 1806 jälkeen mainittu 1809 täydennysmies 1/4 17

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 1 varamies
Mickel Roitto mainittu 1752 1757 1
1776 lähtien ruotujen 1 ja 4 yhteinen varamies numero 1
Adam Hast Hämäläinen 28.2.1774 2.12.1787 ruotu 4 2,1
Johan Tuukkanen 1.9.1788 29.9.1788 3,2
Johan Hämd 8.4.1789 8.4.1790 ruotu 1 4,3
Abraham Kaikkonen 1.4.1791 1.4.1791 5,4
Johan Frem 1792 mainittu 1806 ruotu 1 6,5


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Anders Påhlsson Passoin
Katselmus 1716 23.10.1716
Anders Passoin Sawulax och Christina Socken 30 6 gifter (1710) 1686
Katselmus 1719 31.10.1719
Anders Pasonen
Katselmus 1720 15.9.1720
Anders Pasoin
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Matts Hielte Saw. 43 24 gifft (1711) 1692
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Johan Hoffreen
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Johan Hoffreen
Katselmus 1751 22.4.1751
Johan Hoffreen
Katselmus 1758 16.2.1758
Johan Hoffren 31 9 (1749) 1727
Katselmus 1763 3.2.1763
Hind: Sebast: Weber S:t Michell gift
Katselmus 1767 18.8.1767
Matts Hielte 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
David Svahn _.12.1741 ruodusta 72 14.3.1749 hylättiin
Johan Hoffren 2.3.1749 ruodusta 98 20.3.1758 sai eron
Hinric Sebastian Weber 26 13 ogift 20.3.1758 Puumalan komppaniasta 1741
Katselmus 1772 26.3.1773
Conrad Wilhelm Weber 20 12 1 1/4 1752
Katselmus 1775 21.8.1775
Hind: Sebastian Weber majoittaja 1.9.1772 Iisalmen komppaniaan
Conrad Wilhelm Weber 1.12.1772 Majurin komppaniasta
Katselmus 1778 7.9.1778
Conrad Wilhelm Weber vääpeli 20.11.1776 Jääkärijoukkoon
Eric Johan von Fieandt 29.6.1777 Kuopion komppaniasta 30.6.1778 Juvan komppaniaan
-
Katselmus 1782 11.7.1782
-
Petter Borg Christina 23 3 2/3 gift 5 7 1/4 8.10.1778 täydennys­mies 40/41 1759
Katselmus 1785 6.7.1785
Petter Borg Christina 26 6 2/3 gift 7 7 1/4 (1779) 1759
Katselmus 1788 29.9.1788
Petter Borg Christina 29 9 2/3 gift 5 7 1/4 (1779) 1759
Katselmus 1789 4.11.1789
Petter Borg Christina 30 10 2/3 gift 5 7 1/4 (1779) 1759
Katselmus 1790 17.9.1790
Petter Borg 8.4.1790 kuoli
Johan Hämd Christina 24 1 1/2 ogift 5 9 (1789) täydennys­mies 1/4 1766
Katselmus 1795 10.6.1795
Johan Hemd Christina 28 6 1/2 gift 5 9 (1789) 1767
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Hemd Christina 31 9 1/2 gift 5 9 (1789) 1767
Katselmus 1801 15.6.1801
Johan Hemd Christina 34 12 1/2 gift 5 9 (1789) 1767
Katselmus 1804 25.6.1804
Johan Hemd Christina 37 15 1/2 gift 5 9 (1789) 1767
Katselmus 1809 22.6.1809
Johan Fremm Lifland 39 17 1/2 gift 5 9 (1792) 1770
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Anders Påhlsson Passoin  
 
Katselmus 1716 23.10.1716
Anders Passoin (1710) 30 Sawulax och Christina Socken
  6 gifter 1686
Katselmus 1719 31.10.1719
Anders Pasonen  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
Anders Pasoin  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Matts Hielte (1711) 43 Saw.
  24 gifft 1692
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Johan Hoffreen  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Johan Hoffreen  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Johan Hoffreen  
 
Katselmus 1758 16.2.1758
Johan Hoffren (1749) 31
  9 1727
Katselmus 1763 3.2.1763
Hind: Sebast: Weber   S:t Michell
  gift
Katselmus 1767 18.8.1767
Matts Hielte  
23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
David Svahn _.12.1741 ruodusta 72
14.3.1749 hylättiin
Johan Hoffren 2.3.1749 ruodusta 98
20.3.1758 sai eron
Hinric Sebastian Weber 20.3.1758 Puumalan komppaniasta 26
  13 ogift 1741
Katselmus 1772 26.3.1773
Conrad Wilhelm Weber   20 12
  1 1/4 1752
Katselmus 1775 21.8.1775
Hind: Sebastian Weber   majoittaja
1.9.1772 Iisalmen komppaniaan
Conrad Wilhelm Weber 1.12.1772 Majurin komppaniasta
 
Katselmus 1778 7.9.1778
Conrad Wilhelm Weber   vääpeli
20.11.1776 Jääkärijoukkoon
Eric Johan von Fieandt 29.6.1777 Kuopion komppaniasta
30.6.1778 Juvan komppaniaan
-  
 
Katselmus 1782 11.7.1782
-  
 
Petter Borg 8.10.1778 täydennys­mies 40/41 23 5 Christina
  3 2/3 7 1/4 gift 1759
Katselmus 1785 6.7.1785
Petter Borg (1779) 26 7 Christina
  6 2/3 7 1/4 gift 1759
Katselmus 1788 29.9.1788
Petter Borg (1779) 29 5 Christina
  9 2/3 7 1/4 gift 1759
Katselmus 1789 4.11.1789
Petter Borg (1779) 30 5 Christina
  10 2/3 7 1/4 gift 1759
Katselmus 1790 17.9.1790
Petter Borg  
8.4.1790 kuoli
Johan Hämd (1789) täydennys­mies 1/4 24 5 Christina
  1 1/2 9 ogift 1766
Katselmus 1795 10.6.1795
Johan Hemd (1789) 28 5 Christina
  6 1/2 9 gift 1767
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Hemd (1789) 31 5 Christina
  9 1/2 9 gift 1767
Katselmus 1801 15.6.1801
Johan Hemd (1789) 34 5 Christina
  12 1/2 9 gift 1767
Katselmus 1804 25.6.1804
Johan Hemd (1789) 37 5 Christina
  15 1/2 9 gift 1767
Katselmus 1809 22.6.1809
Johan Fremm (1792) 39 5 Lifland
  17 1/2 9 gift 1770

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Mattz Hielte
1733 Matts Hielte
1734 Mattz Hielte
1735 Matts Hielte
1736 Matts Hielte
1737 Matz Hielte
1738 Mattz Hielte
1739 Mattz Hielte
1741 Matz Hielte
1744 David Swan
1745 David Svhan
1746 David Svahn
1747 Dawid Svan
1748 David Svahn
1749 David Svan 14.3.1749 hylätty
Johan Hoffren 27.3.1749 ruodusta 98
1750 Johan Hoffreen
1751 Johan Hoffreen
1752 Johan Hoffreen
1753 Johan Hoffreen
1754 Johan Hoffreen
1755 Johan Hoffreen
1756 Johan Hoffren
1757 Johan Hoffren
1758 Joh: Hoffren 2.3.1758 sai eron
Hind: Sebast: Weber 2.3.1758 Puumalan komppaniasta
1759 Hind: Seb: Veber
1760 Hind: Sebast: Weber
1761 Hind: Seb: Weber
1762 Henr. Seb: Weber
1763 Hind. Sebast. Weber
1764 Henr: Sebast. Weber
1766 Hind: Seb: Weber
1767 Seb: Bast: Weber lippumies
1768 Sebast: Weber lippumies
1769 Hindr Sebast: Weber
1770 Hind: Sebastian Veber
1771 Hind: Sebast: Weber vänrikki
1773 Conr: Wilh: Weber 1.12.1772 Majurin komppaniasta
1775 Conrad Wilhelm Weber vääpeli
1776 Weber vänrikki Jääkärijoukossa
1777 Conrad Veber vänrikki 20.11.1776 Jääkärijoukkoon
Erich Johan von Fieandt 29.6.1777 Kuopion komppaniasta
1778 Erich Johan von Fieandt 30.6.1778 Juvan komppaniaan
-
1779 G:W: Ladau 26.9.1778 Iisalmen komppaniasta 3.4.1779
Petter Borg 8.10.1778 täydennysmies
1780 Petter Borg
1781 Petter Borg
1782 Petter Borg
1783 Pett: Borg
1784 Pett: Borg
1785 Petter Borg
1786 Petter Berg
1787 Petter Borg
1788 Borg
1789 Borg
1790 Petter Borg 8.4.1790 kuoli
Johan Hämd 9.4.1790 täydennysmies
1791 Johan Hämd
1792 Johan Hämd
1793 Johan Hemd
1794 Johan Hemd
1795 Joh: Hämd
1796 Johan Hemd
1797 Joh. Hämd
1798 Johan Hämd
1799 Johan Hämd
1800 Johan Hemd
1801 Johan Hemd
1802 Johan Hemd
1803 Johan Hemd
1804 Johan Hemd
1805 Johan Hemd
1806 Johan Hemnd
1807 Johan Hemnd

Palkkausluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalolliset

Vuosi Palkka Arvo Nimi Alkaen Selite Asti Syy
1695 1 Corporal Lars Jöransson Pahlain
1696 1 Corporal Lars Jöranssonn Pahlain
1698 1 Corporal Lars Jöranssonn Pahlain
1700 1 Corporal Lars Jöranson Pahlain
1701 1 Corporal Lars Jöransson Pahlain 3.12.1700 kuoli
1701 1 Corporal Grells Grellsson Kurfwinen 12.1700 ruodusta
1702 1 Corporal Greelz Greelsson Kurffwinen
1703 1 Corporal Grells Grellsson Kurfwinen
1704 1 Corporal Grels Grelsson Kurfwinen
1705 1 Corporal Grels Grelson Kurfwinen
1706 1 Corporal Grels Kurfwinen
1707 1 Corporal Grels Kurfwinen 6.12.1706 ruotusotilaaksi
1707 1 Corporal Sigfred Sigfredsson Närhinen 12.1706 ruodusta 110
1708 1 Corporal Sigfred Sigfredsson Närhinen
1709 1 Corporal Sigfred Sigfredsson Närhinen
1711 1 Corporal Anders Pasoinen
1712 1 Corporal
1713 1 Corporal Anders Påhlsson Pasonen
1714 1 Corporal Anders Passinen
1722 1 Corporal Arfwed Steenberg 11.1721 Länsi-Göötanman kolmikasrykmentistä
1724 1 Corporal Rustmästare Johan Awenarius
1725 1 Corporal Johan Avenarius 6 kk palkka
1725 1 Corporal Matts Hielte 6 kk palkka
1726 1 Corporal Mattz Hielte
1727 1 Corporal Matts Hielte
1728 1 Corporal Matts Hielte
1729 1 Corporal Matts Hielte

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773 7.4.1773
Hind: Seb: Weber 18.9.1772 Iisalmen komppaniaan
Conr: Willh: Weber St: Michel 20 ogift 1.12.1772 Majurin komppaniasta 1753
Luettelo 1779 17.6.1779
Eric Joch: von Fieandt 30.6.1778 varusmestariksi
Petter Lur Borg Christina 20 ogift 8.10.1778 täydennysmies 1759

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Lars Jorenson Pahloin
1700_11 Lars Jorenson Pahlain
1700_12 Lars Jorenson Pahlain
1701_1 Lars Jorenson Pahlain 2.12.1700 kuoli
Grels Kurfwin ruodusta 13
1701_2 Grellz Grellsson Kurfwinen
1701_3 Grelss Kurwin
1701_4 Grelss Kurwin
1701_5 Greelss Kurwin
1701_6 Grelss Kurfwin
1701_7 Grelss Kurfwin
1701_8 Grelss Kurfwin
1701_9 Grelss Kurfwin
1701_10 Grels Grelson Kurwinen
1701_11 Grels Grelsson Kurwinen
1701_12 Grels Grelsson Kurwinen
1702_1 Grellz Grelsson Kurfwinen
1702_2 Grellz Grellsson Kurffwinen
1702_3 Grellz Grelzsson Kurffwinen
1702_4 Grelz Grelzsson Kurffwinen

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1730_1 Matthes Hiellte Corpor:
1730_2 Matthes Hiellte
1744 Dawid Swahn korpraali
1745 David Svahn korpraali
1746 David Svan korpraali
1747 Dawid Svan korpraali
1748b Matts Hielte 1741 kaatui Lappeenrannassa
1756 Johan Hoffreen korpraali

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalolliset

Vadstenan sotilashuonekassa

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1665 Corporalen David Svan 2.9.1752
1732 Corp: Dawid Swan 2.9.1752

Eläkettä anoneet sotilaat

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Soldat Johan Frem 1759 18 , 3224
Sold: Johan Hämd 25 , 1275

Koko komppania

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetKaksikkaatRuotutalolliset

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Henkikomppania
x.8.1700 Riga 1 Lars Jorenson Pahloin
Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, 1. komppania
Henkikomppanian katselmus
17.8.1685 Nyslott 1. korpraali Lars Jöransson Palain Mikkeli

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Kaksikkaat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Savon rykmentti Kahdennusrykmentti
Katselmus Nimi Komppania ja ruotu Nimi Pitäjä
Miehistöluettelot Viipurissa 1707, SVAR
1712 Anders Påhlsson Passoin 3. (Kapteeni Sabelfeldin) komppania 31 And:s Påhlss. Pasunen Christina S:n

Nämä miehet on tunnistettu samaksi kuin Kahdennusrykmentissä.

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiKaksikkaat

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Rahikala
Rahikala
Arpiala
Johan Hämäläin
Mattz Hämäläin
Petter Anjain
1778 Rahikala
Rahikala
Rahikala
Probsten Agander
Berndt Hämäläin
Thomas Hindikain
1801 Rahickala
Rahickala
Rahickala
Gabr: Manjuri
Besökaren Homan
Matts Tiusain


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 1 varamies
-
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 1 ja 4 yhteinen varamies numero 1
Adam Hämäläin Hast Christina 18 11/2 ogift 11 1/2 1761
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Adam Hämäläinen Hast Christina 20 1/4 ogift 11 4 1/2 1761
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Adam Hast sotilaaksi ruotuun 4
Joh. Tuckjain Christina _ ogift 5 5 1.9.1788 kulku­mies kelpaamaton
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Johan Hämd Christina 23 1/2 ogift 5 9 8.4.1789 otettu 1766
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Johan Michelson Frem Lifland 25 3 gift 11 3 (1792) 1770
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Johan Frem Lifland 36 14 gift 5 9 (1792) 1770
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 1 varamies
-  
 
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 1 ja 4 yhteinen varamies numero 1
Adam Hämäläin Hast   18 11/2 11 Christina
  1/2 ogift 1761
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Adam Hämäläinen Hast   20 1/4 11 Christina
  4 1/2 ogift 1761
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Adam Hast  
  sotilaaksi ruotuun 4
Joh. Tuckjain 1.9.1788 kulku­mies _ 5 Christina
  kelpaamaton 5 ogift
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Johan Hämd 8.4.1789 otettu 23 5 Christina
  1/2 9 ogift 1766
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Johan Michelson Frem (1792) 25 11 Lifland
  3 3 gift 1770
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Johan Frem (1792) 36 5 Lifland
  14 9 gift 1770

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 1 ja 4 yhteinen varamies numero 1
1777_v Adam Hast
1778_v Adam Hast
1779_v Adam Hast
1783_v Adam Hast
1784_v Adam Hast
1785_v Adam Hast
1786_v Adam Hast
1787_v Adam Hast
1789_v Hämd 8.4.1789 otettu
1790_v Johan Hämd 1.4.1790 ruotuun 1
-

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 8.1.1773
Ruodun 1 varamies
-
Luettelo 1773b_v 30.6.1773
  ruotu poissa
Luettelo 1774_v 28.2.1774
-
Luettelo 1776_v 20.9.1776
-
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Ruotujen 1 ja 4 yhteinen varamies numero 1
Johan Hämd 8.4.1790 sotilaaksi ruotuun 1
Abraham Kaikoin 1.4.1791 palkkamies kelpaamaton

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Michel Råitå
1753_v Michael Råito poissa
1754_v Michael Råito
1754b_v Michel Råito
1754c_v Michael Råito
1756_v Michael Råito
1757_v Michel Råito karkasi

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 2

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2024