AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 14 ☰ 

Henkikomppania: ruotu 14<>

Ruotutalot ovat kylissä: Laitiala (Ristiina)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Jöran Simonsson Karstunen 1695 1702 Vanha rykmentti 1689 1
Anders Laitinen 18.3.1712 2
Pål Väisänen 29.5.1712 3
Jöran Furugren 1723 14.3.1749 4
Lars Algren 23.10.1749 1.3.1762 5
Johan Malberg 1.3.1767 30.12.1767 täydennysmies 6
Adam Rautiainen 7.9.1770 29.11.1770 7
Gabriel Erik Procope 29.11.1770 30.4.1789 8
Pål Sparv 30.4.1789 13.6.1789 ruotu 71 9
Gabriel Frisk 6.2.1790 2.3.1790 10
Mickel Brav 1.4.1790 mainittu 1809 täydennysmies 13/14 11

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 14 varamies
Johan Malmberg 16.2.1758 mainittu 1764 1
Staffan Holpanen 1771 mainittu 1774 2
Mats Hämäläinen mainittu 1775 mainittu 1776 3
1776 lähtien ruotujen 13 ja 14 yhteinen varamies numero 7
Karl Mark Martikainen mainittu 1775 29.6.1777 4,4
Pål Sparv Heikkinen 21.2.1780 18.10.1788 ruotu 71 5,5
Mickel Brav 19.2.1790 1.4.1790 ruotu 14 6,6
Fredrik Färdig 1.4.1791 1.4.1791 7,7
Esajas Sparv 1792 mainittu 1806 8,8


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Anders Ohlsson Laitinen 18.3.1712 pakoilee
Påhl Christersson Wäisäin 29.5.1712 kulku­mies
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Jöran Furugren Saw. 29 12 gifft (1723) 1706
Katselmus 1754 9.4.1754
Lars Ahlgreen
Katselmus 1758 16.2.1758
Lars Ahlgren 30 8 (1750) 1728
Katselmus 1763 3.2.1763
-
Katselmus 1767 18.8.1767
Jöran Furugreen 14.3.1749 hylättiin
Lars Ahlgren 23.10.1749 otettu 1.3.1762
Joh: Mahlberg Christina Safwolax 27 1 gift 1.3.1767 täydennys­mies 1740
Katselmus 1772 26.3.1773
Gab: Er: Procope 15 vapaaehtoinen 1757
Katselmus 1775 21.8.1775
Johan Malberg 30.12.1767 kuoli
Adam Rautiain 7.9.1770 ruotu­mies 29.11.1770 esitti miehen tilalleen
Gabriel Eric Procopä Christina 16 5 ogift 10 4 29.11.1770 palkkaamaton 1759
Katselmus 1778 7.9.1778
Gabriel Procope 20 8 ogift 5 10 (1770) 1758
Katselmus 1782 11.7.1782
Gabriel Procopoe Christina 24 11 5/6 ogift 5 11 3/4 (1771) 1758
Katselmus 1785 6.7.1785
Gabr: Procope Christina 27 14 5/6 ogift 5 11 3/4 (1771) 1758
Katselmus 1788 29.9.1788
Gabr: Procope Christina 30 17 1/2 ogift 5 11 3/4 (1771) 1758
Katselmus 1789 4.11.1789
Gabriel Procope 30.4.1789 sai palkan
Påhl Sparf 30.4.1789 ruodusta 71 13.6.1789 kuoli
-
Katselmus 1790 17.9.1790
Gabriel Frisk 6.2.1790 2.3.1790 kuoli
Michel Braf Christina 20 1/2 ogift 5 5 1.4.1790 täydennys­mies 13/14 1770
Katselmus 1795 10.6.1795
Michel Braf Christina 24 4 1/2 gift 5 5 (1791) 1771
Katselmus 1798 28.6.1798
Michel Braf Christina 27 7 1/2 gift 5 5 (1791) 1771
Katselmus 1801 15.6.1801
Michel Braf Christina 30 10 1/2 gift 5 5 (1791) 1771
Katselmus 1804 25.6.1804
Michel Braf Christina 33 13 1/2 gift 5 5 (1791) 1771
Katselmus 1809 22.6.1809
Michel Braf Kristina 38 19 1/3 gift 5 5 (1790) 1771
Katselmus 1809b 16.10.1809
Michel Braf Christina 39 19 1/2 gift 5 5 (1790) 1770
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Anders Ohlsson Laitinen 18.3.1712
  pakoilee
Påhl Christersson Wäisäin 29.5.1712 kulku­mies
 
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Jöran Furugren (1723) 29 Saw.
  12 gifft 1706
Katselmus 1754 9.4.1754
Lars Ahlgreen  
 
Katselmus 1758 16.2.1758
Lars Ahlgren (1750) 30
  8 1728
Katselmus 1763 3.2.1763
-  
 
Katselmus 1767 18.8.1767
Jöran Furugreen  
14.3.1749 hylättiin
Lars Ahlgren 23.10.1749 otettu
1.3.1762
Joh: Mahlberg 1.3.1767 täydennys­mies 27 Christina Safwolax
  1 gift 1740
Katselmus 1772 26.3.1773
Gab: Er: Procope   vapaaehtoinen 15
  1757
Katselmus 1775 21.8.1775
Johan Malberg  
30.12.1767 kuoli
Adam Rautiain 7.9.1770 ruotu­mies
29.11.1770 esitti miehen tilalleen
Gabriel Eric Procopä 29.11.1770 palkkaamaton 16 10 Christina
  5 4 ogift 1759
Katselmus 1778 7.9.1778
Gabriel Procope (1770) 20 5
  8 10 ogift 1758
Katselmus 1782 11.7.1782
Gabriel Procopoe (1771) 24 5 Christina
  11 5/6 11 3/4 ogift 1758
Katselmus 1785 6.7.1785
Gabr: Procope (1771) 27 5 Christina
  14 5/6 11 3/4 ogift 1758
Katselmus 1788 29.9.1788
Gabr: Procope (1771) 30 5 Christina
  17 1/2 11 3/4 ogift 1758
Katselmus 1789 4.11.1789
Gabriel Procope  
30.4.1789 sai palkan
Påhl Sparf 30.4.1789 ruodusta 71
13.6.1789 kuoli
-  
 
Katselmus 1790 17.9.1790
Gabriel Frisk 6.2.1790
2.3.1790 kuoli
Michel Braf 1.4.1790 täydennys­mies 13/14 20 5 Christina
  1/2 5 ogift 1770
Katselmus 1795 10.6.1795
Michel Braf (1791) 24 5 Christina
  4 1/2 5 gift 1771
Katselmus 1798 28.6.1798
Michel Braf (1791) 27 5 Christina
  7 1/2 5 gift 1771
Katselmus 1801 15.6.1801
Michel Braf (1791) 30 5 Christina
  10 1/2 5 gift 1771
Katselmus 1804 25.6.1804
Michel Braf (1791) 33 5 Christina
  13 1/2 5 gift 1771
Katselmus 1809 22.6.1809
Michel Braf (1790) 38 5 Kristina
  19 1/3 5 gift 1771
Katselmus 1809b 16.10.1809
Michel Braf (1790) 39 5 Christina
  19 1/2 5 gift 1770

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Jöran Furugren
1733 Jöran Furugren
1734 Jöran Furugren
1735 Jöran Furogren
1736 Jöran Furogren
1737 Jöran Furugren
1738 Jöran Furugren
1739 Jöran Furugren
1741 Jöran Furugreen
1744 Jöran Furugreen
1745 Jöran Furugreen
1746 Jöran Furugren
1747 Jöran Furugren
1748 Jöran Furugren
1749 Jöran Furugren 14.3.1749 hylätty
1750 Lars Ahlgren 23.10.1749 otettu
1751 Lars Ahlgren
1752 Lars Ahlgren
1753 Lars Ahlgren
1754 Lars Ahlgren
1755 Lars Algren
1756 Lars Ahlgren
1757 Lars Ahlgren
1758 Lars Ahlgren
1759 Lars Ahlgren
1760 Lars Algren
1761 Lars Ahlgren
1762 Lars Ahlgren 1.3.1762 hylätty
1763 -
1764 -
1766 -
1767 Joh: Malberg 1.3.1767 otettu
1768 Johan Mahlberg 30.12.1767 kuoli
-
1769 -
1770 Adam Rautiain 7.9.1770 otettu
1771 Adam Rautiain 17.9.1770 poistettu
Gabriel Eric Procopee 17.9.1770 vapaaehtoinen
1773 Gabr: Procopä vapaaehtoinen
1775 Gabriel Procopä
1776 Gabriel Procopä
1777 Gabriel Procopä
1778 Gabriel Procopä
1779 Gabriel Procopä 8.10.1778 korpraaliksi
1780 Gabr: Procopä
1781 Gabriel Procopä
1782 Gabr: Procopä
1783 Gabri: Procopä
1784 Gab: Procopä
1785 Gab: Procope
1786 Gab Prockoppe
1787 Gabriel Procope
1788 Procope varusmestari
1789 Procope varusmestari 30.4.1789 poistettu
Påhl Sparf 30.4.1789 ruodusta 71 13.6.1789 ammuttu Porosalmella
1790 Gabriel Flinck 6.2.1790 otettu 2.3.1790 kuoli
Mickel Braf 1.4.1790 täydennysmies
1791 Michel Braf
1792 Michel Braff
1793 Michel Braff
1794 Michel Braf
1795 Mich: Braf
1796 Michel Braf
1797 Michel Braf
1798 Michel Braf
1799 Michel Braf
1800 Michel Braf
1801 Michel Braf
1802 Michel Braf
1803 Michel Braf
1804 Michel Braf
1805 Michel Braf
1806 Michell Braf
1807 Michel Braf

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770 7.9.1770
-
Adam Rautiain Christina 30 gift 7.9.1770 tilan mies 1740
Luettelo 1773 7.4.1773
Anders Rautiain ruotumies 29.11.1770 vaihdettu
Gabriel Eric Procope Christina 15 ogift 29.11.1770 vapaaehtoinen 1758

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Jören Simonson Karstuin
1700_11 Jören Simonson Karstuin
1700_12 Jören Simonson Karstoin
1701_1 Jören Simonson Karstuin
1701_2 Jören Simonson Karstuin
1701_3 Jöran Simonsson Karstoin
1701_4 Jöran Simonsson Karstoin
1701_5 Jöran Simonsson Karstoin
1701_6 Jöran Simonsson Karstoin
1701_7 Jöran Simonsson Karstoin
1701_8 Jöran Karstoin
1701_9 Jöran Karstoin
1701_10 Jöran Simonsson Carstoin
1701_11 Jöran Simonsson Carstuin
1701_12 Jöran Simonsson Carstuin
1702_1 Jöran Simonsson Carstinen
1702_2 Jöran Simonsson Karstinen
1702_3 Jöran Simonsson Korstinen
1702_4 Jöran Simonsson Karstinen

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1727_6 Jöran Furugreen
1730_1 Jöran Furugren
1730_2 Jöran Furugren
1730_3 Jöran Furugrehn
1730_4 Jöran Furugren
1730_5 Jöran Furugreen
1744 Jör Furugren
1745 Jöran Furugreen
1746 Jöran Furugren
1747 Jöran Furugren
1748 Jöran Furugreen
1752 Lars Ahlgren
1752b Lars Ahlgren
1753 Lars Ahlgren
1754 Lars Ahlgren
1756 Lars Ahlgren
1767 Johan Mallberg 1.3.1767 otettu
1768 Johan Malberg 30.12.1767 kuoli
1773 Gabriel Procopoe vapaaehtoinen

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Soldat Michel Braf 1769 20 , 2680

Koko komppania

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Henkikomppania
x.8.1700 Riga 14 Jören Simonson Karstuin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 3. komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.5.1689 .. 1.9.1689 Narwen Jören Simonsson Kirstuin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 3. komppania
Kapteeni Erich Göösin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
19.5.1689 .. 1.9.1689 Narwen Jören Simonsson Kirstuin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 3. komppania
Kapteeni Gustaf Gyllenspångin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
13.4.1690 Narva Jöran Simonson Karstinen
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 3. komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.5.1691 .. 1.9.1691 Narwen Jören Simonsson Karstinen
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 3. komppania
Kapteeni Sigfrid Rappengrenin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.4.1695 .. 1.9.1695 Narven Jöran Simonsson Karstinen
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 3. komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.10.1695 .. 1.12.1695 Narven Jöran Karstinen

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Laitialaby
Laitialaby
Laitialaby
Thomas Parandain
Lars Rautiain
Sigfred Torniain
1778 Laitiala
Laitiala
Laitiala
Joh Rautiain
Mich: Torniain
Per Hämäläins öde
1801 Laitiala
Laitiala
Laitiala
Magnus Rautiain
Anders Rautiain
Michel Torniain

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Tieto Viite
Geni profiili: Gabriel Erik Procop%C3%A9 Geni.com

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 14 varamies
-
Mats Hämäläin 17 24.8.1775 otettu 1758
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 13 ja 14 yhteinen varamies numero 7
Carl Mardikain Marck 29.6.1777 kuoli
-
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Pohl Heikin Sparf Christina 17 ogift 10 1764
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Pål Sparf Christina _ ogift 5 9
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Påhl Sparf 18.10.1788 sotilaaksi
-
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Esajas Sparf Christina 25 3 3/4 ogift 11 1/2 (1792) 1770
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Esaias Sparf Christina 36 14 3/4 gift 5 6 (1792) 1770
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 14 varamies
-  
 
Mats Hämäläin 24.8.1775 otettu 17
  1758
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 13 ja 14 yhteinen varamies numero 7
Carl Mardikain Marck  
29.6.1777 kuoli
-  
 
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Pohl Heikin Sparf   17 10 Christina
  ogift 1764
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Pål Sparf   _ 5 Christina
  9 ogift
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Påhl Sparf  
18.10.1788 sotilaaksi
-  
 
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Esajas Sparf (1792) 25 11 Christina
  3 3/4 1/2 ogift 1770
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Esaias Sparf (1792) 36 5 Christina
  14 3/4 6 gift 1770

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 13 ja 14 yhteinen varamies numero 7
1777_v Carl Marck 29.6.1777 kuoli
-
1778_v -
1783_v Påhl Sparf
1784_v Pål Sparf
1785_v Påhl Sparf
1786_v Pohl Sparf
1787_v Påhl Sparf
1789_v Sparf 18.10.1788 ruotuun 71
-
1790_v Mickel Braf 19.2.1790 otettu 1.4.1790 ruotuun 14
-

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 8.1.1773
Ruodun 14 varamies
-
Luettelo 1773b_v 30.6.1773
  ruotu poissa
Luettelo 1774_v 28.2.1774
Staffan Hålpanen 1771 lampuoti poissa
Luettelo 1776_v 20.9.1776
Mats Hämäläin Safvolax Christina 28 2/12 ogift 1748
Luettelo 1780_v 21.2.1780
Ruotujen 13 ja 14 yhteinen varamies numero 7
-
Påhl Andersson Heikin 16 21.2.1780 palkkamies 1764
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Michel Braf 1.4.1790 sotilaaksi ruotuun 14
Fredric Färdig 1.4.1791 poika kelpaamaton

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1758_v Johan Malmberg 16.2.1758 otettu
1759_v Johan Malmberg
1759b_v Johan Malmberg
1760_v Johan Malberg
1764_v Johan Malberg

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 13Ruotu 15

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2024