AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 44 ☰ 

Henkikomppania: ruotu 44<>

Ruotutalot ovat kylissä: Mahkola (Ristiina)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Bertil Kristersson Karjalainen mainittu 1696 mainittu 1702 Vanha rykmentti 1696 1
Johan Solla mainittu 1712 Kaksikas 2
Tomas Rissanen 19.3.1719 8.6.1719 3
Mickel Hak 1725 23.2.1740 4
Jöran Bock 24.12.1740 23.8.1741 5
Mats Montonen 1742 7.1.1744 6
Krister Kaipiainen 7.1.1744 1.3.1762 7
Knut Torkka 1.3.1762 20.3.1771 8
Mats Riktig 31.12.1771 6.7.1785 9
Gustav Fält 20.9.1785 1.9.1789 ruotu 92 10
Johan Kärlig 1.12.1789 5.7.1790 täydennysmies 44/45 11
Johan Id 6.7.1790 29.1.1806 täydennysmies 44/45 12
Abel Snäll 25.4.1806 mainittu 1807 täydennysmies 44/45 13

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 44 varamies
Gustav Kosonen 16.2.1758 1760 1
1776 lähtien ruotujen 44 ja 45 yhteinen varamies numero 22
Gabriel Djärv 31.3.1777 27.9.1778 ruotu 17 2,3
Erik Rökman Ryt 18.9.1779 27.9.1782 ruotu 45 3,4
Petter Kakkinen 12.3.1783 12.3.1783 4,5
Mats Id 30.5.1784 21.2.1786 5,6
Johan Kärman 21.2.1787 1.12.1789 ruotu 44 6,7
Johan Id Ikonen 8.3.1790 6.7.1790 ruotu 44 7,8
Abel Snäll 1796 25.4.1806 ruotu 44 8,9
Jakob Djärv 9.6.1806 mainittu 1807 9,10


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Johan Peersson Sålla
Katselmus 1719 31.10.1719
Thomas Rissanen 19.3.1719 majuri Enebergin ottama 8.6.1719 karkasi
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Michell Haak Saw. 39 10 gifft (1725) 1696
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Christer Kaipiain
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Christer Kaipiain
Katselmus 1751 22.4.1751
Christer Kaipiain
Katselmus 1754 9.4.1754
Christer Kaipiain
Katselmus 1758 16.2.1758
Christ: Kaipiain 40 14 (1744) 1718
Katselmus 1763 3.2.1763
Knut Tårcka Savitaip: 28 1 gift (1762) 1735
Katselmus 1767 18.8.1767
Michel Haak 23.2.1740 kuoli
Jöran Båck 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Matts Mondoin 1742 ruotu­mies 7.1.1744 esitti miehen tilalleen
Christer Kaupin 7.1.1744 palkka­mies 1.3.1762 hylättiin
Cnut Torcka Safvitaipal 32 5 gift 1.3.1762 palkka­mies 1735
Katselmus 1772 26.3.1773
Matts Richtig 23 2 11 3 1/4 (1770) 1749
Katselmus 1775 21.8.1775
Knut Torka 20.3.1771 karkasi
Matts Richtig Christina 25 4 ogift 11 4 3/4 31.12.1771 otettu 1750
Katselmus 1778 7.9.1778
Matts Richtig Christina 28 6 2/3 ogift 5 10 3/4 (1772) 1750
Katselmus 1782 11.7.1782
Matts Richtig Christina 32 10 1/2 gift 5 10 3/4 (1772) 1750
Katselmus 1785 6.7.1785
Matts Riktig Christina 35 13 1/2 gift 5 10 3/4 (1772) 1750
Katselmus 1788 29.9.1788
Hind: Fält 3 gift (1785) palkkaamaton
Katselmus 1789 4.11.1789
Gustaf Fält palkkaamaton 1.9.1789 ruotuun 92
-
Katselmus 1790 17.9.1790
Johan Kärlig 1.12.1789 täydennys­mies 44/45 5.7.1790 kuoli Haapaniemessä
Johan Id Pumala 20 1/2 ogift 5 6 6.7.1790 täydennys­mies 44/45 1770
Katselmus 1795 10.6.1795
Johan Id Pumala 24 4 1/2 gift 5 6 (1791) 1771
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Id Pumala 27 7 1/2 gift 5 6 (1791) 1771
Katselmus 1801 15.6.1801
Johan Id Pumala 30 7 1/2 gift 5 6 (1794) 1771
Katselmus 1804 25.6.1804
Johan Id Pumala 33 13 1/2 gift 5 6 (1791) 1771
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Johan Peersson Sålla  
 
Katselmus 1719 31.10.1719
Thomas Rissanen 19.3.1719 majuri Enebergin ottama
8.6.1719 karkasi
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Michell Haak (1725) 39 Saw.
  10 gifft 1696
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Christer Kaipiain  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Christer Kaipiain  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Christer Kaipiain  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Christer Kaipiain  
 
Katselmus 1758 16.2.1758
Christ: Kaipiain (1744) 40
  14 1718
Katselmus 1763 3.2.1763
Knut Tårcka (1762) 28 Savitaip:
  1 gift 1735
Katselmus 1767 18.8.1767
Michel Haak  
23.2.1740 kuoli
Jöran Båck  
23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Matts Mondoin 1742 ruotu­mies
7.1.1744 esitti miehen tilalleen
Christer Kaupin 7.1.1744 palkka­mies
1.3.1762 hylättiin
Cnut Torcka 1.3.1762 palkka­mies 32 Safvitaipal
  5 gift 1735
Katselmus 1772 26.3.1773
Matts Richtig (1770) 23 11
  2 3 1/4 1749
Katselmus 1775 21.8.1775
Knut Torka  
20.3.1771 karkasi
Matts Richtig 31.12.1771 otettu 25 11 Christina
  4 4 3/4 ogift 1750
Katselmus 1778 7.9.1778
Matts Richtig (1772) 28 5 Christina
  6 2/3 10 3/4 ogift 1750
Katselmus 1782 11.7.1782
Matts Richtig (1772) 32 5 Christina
  10 1/2 10 3/4 gift 1750
Katselmus 1785 6.7.1785
Matts Riktig (1772) 35 5 Christina
  13 1/2 10 3/4 gift 1750
Katselmus 1788 29.9.1788
Hind: Fält (1785) palkkaamaton
  3 gift
Katselmus 1789 4.11.1789
Gustaf Fält   palkkaamaton
1.9.1789 ruotuun 92
-  
 
Katselmus 1790 17.9.1790
Johan Kärlig 1.12.1789 täydennys­mies 44/45
5.7.1790 kuoli Haapaniemessä
Johan Id 6.7.1790 täydennys­mies 44/45 20 5 Pumala
  1/2 6 ogift 1770
Katselmus 1795 10.6.1795
Johan Id (1791) 24 5 Pumala
  4 1/2 6 gift 1771
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Id (1791) 27 5 Pumala
  7 1/2 6 gift 1771
Katselmus 1801 15.6.1801
Johan Id (1794) 30 5 Pumala
  7 1/2 6 gift 1771
Katselmus 1804 25.6.1804
Johan Id (1791) 33 5 Pumala
  13 1/2 6 gift 1771

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Michell Haak
1733 Michell Haak
1734 Michell Haak
1735 Michell Haak
1736 Michell Haak
1737 Michel Haak
1738 Michell Haack
1739 Michel Haake
1741 Jöran Bock 24.12.1740 otettu
1744 Matz Wachkoin ruotumies 7.6.1744 esitti miehen tilalleen
Christer Kaipiain 7.6.1744 palkkamies
1745 Christer Capiain
1746 Christer Kaipiain
1747 Christer Kaipiain
1748 Christer Kaipiain
1749 Christer Kaipiain
1750 Crister Kaipiain
1751 Crister Kaipiain
1752 Crister Kaipiain
1753 Christer Kaipiain
1754 Krister Kaipiain
1755 Krister Kaipiain
1756 Christer Kaipiain
1757 Christ: Kaipiain
1758 Christ: Kaipiain
1759 Christ: Kaipiain
1760 Christ:r Kaipiain
1761 Christ: Kaipiain
1762 Christ: Kaipiain
1763 Knut Torcka
1764 Knut Torcka
1766 Knut Torcka
1767 Cnut Torka
1768 Cnut Torcka
1769 Cnut Torcka
1770 Knut Torcka
1771 Knut Torcka 20.3.1771 karkasi
1773 Matts Richtig
1775 Matts Richtig
1776 Matts Richtig
1777 Mats Richtig
1778 Mats Richtig
1779 Mats Ricktig
1780 Mats Richtig
1781 Matts Richtig
1782 Matts Ricktig
1783 Matts Rihtig
1784 Matts Rigtig
1785 Mats Ricktig 6.7.1785 sai eron
-
1786 Hind: Fält 20.9.1785 otettu
1787 Hindrick Fält
1788 Fält
1789 Fält 1.9.1789 ruotuun 92
1790 Johan Kiärlig 1.12.1789 täydennysmies 8.7.1790 kuoli
Johan Id 6.7.1790 täydennysmies
1791 Johan Id
1792 Johan Id
1793 Johan Id
1794 Johan Id
1795 Joh: Id
1796 Johan Id
1797 Joh. Id
1798 Johan Id
1799 Johan Id
1800 Johan Id
1801 Johan Id
1802 Johan Id
1803 Johan Id
1804 Johan Id
1805 Johan Id
1806 Johan Idh 29.1.1806 kuoli
Abel Snell 25.4.1806 täydennysmies
1807 Abel Snell

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773 7.4.1773
Cnut Torcka 20.3.1771 karkasi
Mats Richtig Christina 23 ogift 31.12.1771 palkkamies 1750

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Bertill Christ:rs. Karial:
1700_11 Bertill Christerson Carialain
1700_12 Bertel Christers: Carial:
1701_1 Bertel Christerson Carialain
1701_2 Bertill Christersson Carialain
1701_3 Bertill Christophersson Karialain
1701_4 Bärtill Christophersson Karial:
1701_5 Bärtill Christophersson Karialain
1701_6 Bärtill Christophersson Karial:
1701_7 Bärtill Christophersson Karial:n
1701_8 Bärtill Karialain
1701_9 Bärtill Karialain
1701_10 Bertill Christersson Carialain
1701_11 Bertil Christersson Carialain
1701_12 Bertil Christersson Carialain
1702_1 Bertill Christersson Karialain
1702_2 Bertill Christersson Karialain
1702_3 Bertell Christersson Karialain
1702_4 Bertell Christersson Carialain

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1730_1 Michell Haake
1730_2 Michell Haak
1730_3 Michell Haak
1730_4 Michell Haak
1730_5 Mihkell Haak
1744 Christer Kaipiain 7.6.1744 otettu
1745 Christer Kapiain
1746 Christer Kaipoin
1747 Christer Kaipiain
1748 Christer Kaipiain
1752 Christer Kaipiain
1752b Christer Kaipiain
1753 Christer Kaipiain
1754 Krister Kaipiain
1756 Christer Kaipiain
1766 Knut Torcka
1767 Knut Torcka
1768 Knut Torck
1773 Matts Rigtig

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalolliset

Vadstenan sotilashuonekassa

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1732 Sold: Krister Kaipiain 20.7.1773
1755 Soldat Christer Kaipiain 1762 18

Eläkettä anoneet sotilaat

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetKaksikkaatRuotutalolliset

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Henkikomppania
x.8.1700 Riga 44 Bertill Christ:rs. Karial:
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Henkikomppania
Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.4.1696 .. 1.6.1696 Narva Berttill Christerson Karialain
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Henkikomppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.10.1696 .. 1.12.1696 Narven Bertell Christersson Karial:n

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Kaksikkaat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Savon rykmentti Kahdennusrykmentti
Katselmus Nimi Komppania ja ruotu Nimi Pitäjä
Miehistöluettelot Viipurissa 1707, SVAR
1712 Johan Peersson Sålla 3. (Kapteeni Sabelfeldin) komppania 8 Johan Pärss. Sålla Pumala S:n

Nämä miehet on tunnistettu samaksi kuin Kahdennusrykmentissä.

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiKaksikkaat

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Mahkolaby
Mahkolaby
Mahkolaby
Pär Mahkoin
Johan Näufwoin
Michell Haikoin
1778 Mahkola
Mahkola
Mahkola
Mats Näufvoin
Pål Himain
Per Mondoin
1801 Mahkola
Mahkola
Mahkola
Matts Neuvoin
Påhl Himain
Petter Mondoin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 44 varamies
-
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 44 ja 45 yhteinen varamies numero 22
Gabriel Michelson Dierf 31.3.1777 otettu 27.9.1778 sotilaaksi ruotuun 17
-
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Eric Rökman Ryth Christina 19 ogift 10 5 3/4 1762
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Joh. Kärrman Christina _ ogift 5 1
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Johan Kärrman Christina 20 2 1/2 ogift 5 6 21.2.1787 otettu 1769
Katselmus 1795_v 12.2.1795
-
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Abel Snell Christina 27 10 3/4 gift 5 11 (1796) 1779
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 44 varamies
-  
 
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 44 ja 45 yhteinen varamies numero 22
Gabriel Michelson Dierf 31.3.1777 otettu
27.9.1778 sotilaaksi ruotuun 17
-  
 
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Eric Rökman Ryth   19 10 Christina
  5 3/4 ogift 1762
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Joh. Kärrman   _ 5 Christina
  1 ogift
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Johan Kärrman 21.2.1787 otettu 20 5 Christina
  2 1/2 6 ogift 1769
Katselmus 1795_v 12.2.1795
-  
 
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Abel Snell (1796) 27 5 Christina
  10 3/4 11 gift 1779

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 44 ja 45 yhteinen varamies numero 22
1777_v Gabriel Dierf 31.3.1777 otettu
1778_v Gabriel Dierf
1783_v Eric Ryth 27.9.1782 ruotuun 34
-
1784_v Matts Id 30.5.1784 otettu
1785_v Mats Id
1786_v Mats Id 21.2.1786 poistettu
-
1787_v Johan Kiärman 21.2.1787 otettu
1789_v Kärrman
1790_v Johan Kärrman 1.12.1789 ruotuun 44
Johan Id 8.3.1790 palkkamies 6.7.1790 ruotuun 44
-

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 8.1.1773
Ruodun 44 varamies
-
Luettelo 1773b_v 30.6.1773
  ruotu poissa
Luettelo 1774_v 28.2.1774
-
Luettelo 1776_v 20.9.1776
-
Luettelo 1780_v 21.2.1780
Ruotujen 44 ja 45 yhteinen varamies numero 22
Eric Ericson Rökman Ryth Christina 18 ogift 18.9.1779 otettu 1762
Luettelo 1783_v 12.3.1783
Eric Ruth 27.9.1782 sotilaaksi ruotuun 45
-
Petter Christersson Kackin 15 12.3.1783 palkkamies kelpaamaton 1768
Luettelo 1784_v 17.3.1784
-
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Johan Kärrman 1.12.1789 sotilaaksi ruotuun 44
Johan Påhlss. Ikoin Pumala 8.3.1790 renki
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Johan Id 10.7.1790 sotilaaksi ruotuun 44
Luettelo 1807_v 25.2.1807
Abel Snell 25.4.1806 sotilaaksi ruotuun 44
Jacob Dierf Christina 25 6 3/4 ogift 9.6.1806 entinen jääkäri 1782

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1758_v Gustaf Kåsonen 16.2.1758 otettu
1759_v Gustaf Kåsonen
1760_v Gustaf Kåssonen karkasi

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 43Ruotu 45

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2024