AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 73 ☰ 

Henkikomppania: ruotu 73<>

Ruotutalot ovat kylissä: Ihalais, Pakinniemi, Tiusala (Ristiina)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Mårten Mårtensson Karjalainen mainittu 1700 mainittu 1702 1
Petter Tarhonen 26.5.1712 2
Anders Karp 1728 14.3.1740 3
Henrik Leinonen 23.10.1749 30.6.1750 4
Otto Reinhold Ilander 30.6.1750 18.8.1767 täydennysmies 5
Henrik Lejd 1.1.1769 8.4.1772 6
Petter Leinonen 30.6.1773 28.2.1774 7
Erik Malm 25.2.1776 2.1.1781 8
Henrik Jung 24.2.1781 18.5.1782 täydennysmies 71/73 9
Henrik Johan Cygnaeus 21.12.1782 14.6.1788 10
Anders Sik 14.6.1788 2.6.1790 11
Johan Korp 1.7.1790 15.6.1801 täydennysmies 71/73 12
Pål Mård 15.9.1801 mainittu 1807 ruotu 67 13

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 73 varamies
Johan Henrik Vallman mainittu 1752 mainittu 1760 1
1776 lähtien ruotujen 71 ja 73 yhteinen varamies numero 36
Henrik Jung Jukarainen 28.2.1774 24.2.1781 ruotu 73 2,2
Petter Råd Rå Hämäläinen 7.3.1782 30.4.1789 ruotu 71 3,3
Johan Korp 24.3.1790 1.7.1790 ruotu 73 4,4
Fredrik Rick Ryhänen 1.4.1791 2.10.1793 5,5
Lars Bär Lappalainen 1794 mainittu 1806 6,6


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Petter Tarhonen 26.5.1712 palkka­mies
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Anders Karpp Sawolax 25 7 (1728) 1710
Katselmus 1751 22.4.1751
Otto Reinh: Ilander
Katselmus 1754 9.4.1754
Otto Reinh: Ilander
Katselmus 1758 16.2.1758
Otto Reinh: Ilander 28 8 (1750) 1730
Katselmus 1763 3.2.1763
Ott: Reinh: Ilander Wilmanstr 33 11 gift (1752) 1730
Katselmus 1767 18.8.1767
Anders Karp 14.3.1749 hylättiin
Henrich Leinoin 23.10.1749 ruotu­mies 30.6.1750 esitti miehen tilalleen
Otto Reinhold Ilander 30.6.1750 täydennys­mies 18.8.1767 saa eron
-
Katselmus 1772 26.3.1773
Hind: Leid 8.4.1772 karkasi
-
Katselmus 1775 21.8.1775
Otto Reinholdt Ilander 18.8.1767 hylättiin
Hindrich Leigd 1.1.1769 palkka­mies 8.4.1772 karkasi
Petter Leinoin 30.6.1773 ruotu­mies 28.2.1774 vapautettiin
-
Katselmus 1778 7.9.1778
-
Eric Malm Pumala 21 2 1/2 ogift 5 7 1/4 25.2.1776 palkka­mies 1757
Katselmus 1782 11.7.1782
Eric Malm 2.1._ karkasi
Henric _ 24.2._ täydennys­mies 71/73 18.5.1782 karkasi
-
Katselmus 1785 6.7.1785
-
Henr: Johan Cygnaus Christina _4 1/2 21.12.1782 vapaaehtoinen
Katselmus 1788 29.9.1788
And: Sik Christina 23 1/4 ogift 6 (1788) 1765
Katselmus 1789 4.11.1789
Anders Sijk Christina 24 1 1/4 ogift 6 (1788) 1765
Katselmus 1790 17.9.1790
Anders Sik 2.6.1790 kuoli Kärnäkosken taistelussa saamiinsa haavoihin
Johan Korpp Pumala 32 1/2 ogift 5 8 1.7.1790 täydennys­mies 71/73 1758
Katselmus 1795 10.6.1795
Johan Kropp Pumala 36 4 1/2 gift 5 8 (1791) 1759
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Korpp Pumala 39 7 1/2 gift 5 9 (1791) 1759
Katselmus 1801 15.6.1801
Johan Korpp Pumala 42 10 1/2 gift 5 9 (1791) 15.6.1801 saa eron 1759
Katselmus 1804 25.6.1804
Johan Kårp 15.6.1801 erotettiin
Petter Mård Kristina 39 15 gift 6 15.9.1801 ruodusta 67 1765
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Petter Tarhonen 26.5.1712 palkka­mies
 
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Anders Karpp (1728) 25 Sawolax
  7 1710
Katselmus 1751 22.4.1751
Otto Reinh: Ilander  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Otto Reinh: Ilander  
 
Katselmus 1758 16.2.1758
Otto Reinh: Ilander (1750) 28
  8 1730
Katselmus 1763 3.2.1763
Ott: Reinh: Ilander (1752) 33 Wilmanstr
  11 gift 1730
Katselmus 1767 18.8.1767
Anders Karp  
14.3.1749 hylättiin
Henrich Leinoin 23.10.1749 ruotu­mies
30.6.1750 esitti miehen tilalleen
Otto Reinhold Ilander 30.6.1750 täydennys­mies
18.8.1767 saa eron
-  
 
Katselmus 1772 26.3.1773
Hind: Leid  
8.4.1772 karkasi
-  
 
Katselmus 1775 21.8.1775
Otto Reinholdt Ilander  
18.8.1767 hylättiin
Hindrich Leigd 1.1.1769 palkka­mies
8.4.1772 karkasi
Petter Leinoin 30.6.1773 ruotu­mies
28.2.1774 vapautettiin
-  
 
Katselmus 1778 7.9.1778
-  
 
Eric Malm 25.2.1776 palkka­mies 21 5 Pumala
  2 1/2 7 1/4 ogift 1757
Katselmus 1782 11.7.1782
Eric Malm  
2.1._ karkasi
Henric _ 24.2._ täydennys­mies 71/73
18.5.1782 karkasi
-  
 
Katselmus 1785 6.7.1785
-  
 
Henr: Johan Cygnaus 21.12.1782 vapaaehtoinen _4 1/2 Christina
 
Katselmus 1788 29.9.1788
And: Sik (1788) 23 6 Christina
  1/4 ogift 1765
Katselmus 1789 4.11.1789
Anders Sijk (1788) 24 6 Christina
  1 1/4 ogift 1765
Katselmus 1790 17.9.1790
Anders Sik  
2.6.1790 kuoli Kärnäkosken taistelussa saamiinsa haavoihin
Johan Korpp 1.7.1790 täydennys­mies 71/73 32 5 Pumala
  1/2 8 ogift 1758
Katselmus 1795 10.6.1795
Johan Kropp (1791) 36 5 Pumala
  4 1/2 8 gift 1759
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Korpp (1791) 39 5 Pumala
  7 1/2 9 gift 1759
Katselmus 1801 15.6.1801
Johan Korpp (1791) 42 5 Pumala
15.6.1801 saa eron 10 1/2 9 gift 1759
Katselmus 1804 25.6.1804
Johan Kårp  
15.6.1801 erotettiin
Petter Mård 15.9.1801 ruodusta 67 39 6 Kristina
  15 gift 1765

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Anders Karp
1733 Anders Karp
1734 Anders Karp
1735 Anders Karpp
1736 And:s Karpp
1737 Anders Karp
1738 Anders Karp
1739 Anders Karp
1741 Anders Karg
1744 Anders Karp
1745 Anders Karp
1746 Anders Karp
1747 And:s Karp
1748 And: Karp
1749 Anders Korp 14.3.1749 hylätty
1750 Hind Leinoin 23.10.1749 ruotumies 30.6.1750 esitti miehen tilalleen
Ott. Reinhold: Ilander 30.6.1750 täydennysmies
1751 Otto Reinh: Ilander
1752 Otto Reinh: Ilander
1753 Otto R: Ilander
1754 Otto R: Ilander
1755 Otto Reinholt Ilander
1756 Otto Reinh: Ilander
1757 Otto R: Ilander
1758 Otto R: Ilander
1759 Otto R: Ilander
1760 Otto Reinh Ilander
1761 Otto Reinh Ilander
1762 Otto Renh Ilander
1763 Otto Rein Ilander
1764 Otto Reinh Ilander
1766 Otto Reinh Ilander
1767 Otto Rein: Ilander 18.8.1767 hylätty
1768 -
1769 Hindr: Leigd 1.1.1769 otettu
1770 Hindrich Leigd
1771 Hindrich Leigd
1773 -
Petter Leinoin 30.6.1773 ruotumies
1775 -
1776 Eric Malm 25.2.1776 palkkamies
1777 Erich Malm
1778 Erich Malm
1779 Eric Malm
1780 Eric Malm
1781 Eric Malm 2.1.1781 karkasi
Henric Jung 24.2.1781 täydennysmies
1782 Hind: Jung 15.5.1782 karkasi
-
1783 Hind: Joh: Cygnäus 31.12.1782 vapaaehtoinen
1784 Henr: J: Cygneus vapaaehtoinen
1785 Hind Joh: Cygneaus
1786 Hind: Sygneus
1787 Hindrick Cygneus vapaaehtoinen
1788 Cygnäus vapaaehtoinen 14.6.1788 poistettu
Sik 14.6.1788 täydennysmies
1789 Sik
1790 Anders Sik 2.6.1790 kuoli Kärnäkoskella
Johan Korp 1.7.1790 täydennysmies
1791 Johan Kårp
1792 Johan Korpp
1793 Johan Kårpp
1794 Johan Korpp
1795 Joh: Korp
1796 Johan Korpp
1797 Johan Korpp
1798 Johan Korp
1799 Johan Korpp
1800 Johan Korpp
1801 Johan Korp 15.6.1801 erotettu
1802 Petter Mård 15.9.1801 ruodusta 67
1803 Petter Mård
1804 Petter Mård
1805 Påul Mård
1806 Påhl Mård
1807 Påhl Mård

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773 7.4.1773
Hind: Leid 8.4.1772 karkasi
-
Luettelo 1773b 30.6.1773
- 8.4.1772
Petter Leinoin 30.6.1773 otettu
Luettelo 1774 28.2.1774
Petter Leinoin 30.6.1773 otettu ei saapunut
Luettelo 1776 28.3.1776
Petter Leinoin 28.2.1774 vapautettu
Erich Malm Pumala 19 ogift 25.2.1776 palkkamies 1757
Luettelo 1782 7.3.1782
Eric Malm 2.1.1781 karkasi
Henric Jung Pumala 24 ogift 24.2.1781 täydennysmies 1758
Luettelo 1783 12.3.1783
Henric Jung 15.5.1782 karkasi
Henr: Joh Cygnaeus Christina 1 1/2 12.3.1783 vapaaehtoinen 1782

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Mårthen Mårthens: Karial:
1700_11 Mårten Mårtens: Carial:
1700_12 Mårten Mårtens: Carial:
1701_1 Mårten Mårtens: Carial:
1701_2 Mårten Mårtenson Carial:
1701_3 Mårten Mårtnsson Karialain
1701_4 Mårten Mårtensson Karialain
1701_5 Mårten Mårtensson Karial:n
1701_6 Mårten Mårtensson Karial:
1701_7 Mårten Mårtensson Karial:n
1701_8 Mårten Karialain
1701_9 Mårten Karial:
1701_10 Mårten Mårtensson Carialain
1701_11 Mårten Mårtensson Carialain
1701_12 Mårten Mårtensson Carialain
1702_1 Mårten Mårtensson Karialain
1702_2 Mårten Mårtensson Karialain
1702_3 Mårten Mårtensson Karialain
1702_4 Mårten Mårtensson Carialain

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1734_2 Anders Karpp
1734_3 Anders Karpp
1734_4 Anders Karpp
1734_5 Anders Karpp
1734_6 Anders Karp
1734_7 Anders Karp
1734_8 Anders Karpp
1734_9 Anders Karpp
1734_10 Anders Karpp
1734_11 Anders Karpp
1734_12 Anders Karp
1735_1 Anders Karpp
1744 Anders Karp
1745 And:s Karp
1746 Anders Karp
1747 Anders Karp
1748 And: Karp
1752 Otto Reinholdt Ilander
1752b Otto Reinholdt Ilander
1753 Otto Reinh: Ilander
1754 Otto Reinh: Ilander
1756 Otto Reinh: Ilander
1766 Otto Reinhold Ilander
1767 Otto Reinhold Ilander 18.8.1767 saii eron
1773 Petter Leinoin 30.6.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Soldaten Petter Mård 30 , 532

Koko komppania

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeet

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Pakiniemj
Hangaistenma
Pumala Sn Huvisalo
Anders Ruokol:n
Hendrich Kårhoin
Anders Lejnoin
1778 Pakinniemi
Tiusala
Ihalais
Joh: Kackin
Per Tiusain på frihet
Hind: Leinoin
1801 Tiusala
Pakinnjemi
Ihalais
Petter Tiusain
And: Kaipiain
Pehr Leinoin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 73 varamies
Hindr: Jukarin Safwol: Pumala Jukarais 17 5/12 ogift 10 2 1758
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 71 ja 73 yhteinen varamies numero 36
Henric Jukarain Jung Pumala 21 3/4 ogift 11 3 1/4 1758
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Hind: Jukarain Jung Pumala 23 1/3 ogift 11 5 1758
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Pet. Rå Christina 24 ogift 5 3 1/2 1764
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Petter Rå 30.4.1789 sotilaaksi ruotuun 71
-
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Fredric Rick Pumala 23 2 1/2 ogift 10 5 1/2 (1793) 1772
Katselmus 1806_v 10.3.1806
-
Lars Lappalain Bäär Pumala 32 12 gift 5 8 (1794) erotettu jääkäri 1774
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 73 varamies
Hindr: Jukarin   17 5/12 10 Safwol: Pumala Jukarais
  2 ogift 1758
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 71 ja 73 yhteinen varamies numero 36
Henric Jukarain Jung   21 3/4 11 Pumala
  3 1/4 ogift 1758
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Hind: Jukarain Jung   23 1/3 11 Pumala
  5 ogift 1758
Katselmus 1788_v 29.9.1788
Pet. Rå   24 5 Christina
  3 1/2 ogift 1764
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Petter Rå  
30.4.1789 sotilaaksi ruotuun 71
-  
 
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Fredric Rick (1793) 23 10 Pumala
  2 1/2 5 1/2 ogift 1772
Katselmus 1806_v 10.3.1806
-  
 
Lars Lappalain Bäär (1794) erotettu jääkäri 32 5 Pumala
  12 8 gift 1774

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 71 ja 73 yhteinen varamies numero 36
1777_v Henrich Jung
1778_v Henrich Sump
1779_v Hindric Jung
1783_v Petter Råd 12.3.1783 otettu
1784_v Petter Råd
1785_v Petter Råd
1786_v Petter Rå
1787_v Petter Rå
1789_v 30.4.1789 ruotuun 71
-
1790_v Johan Korpp 24.3.1790 otettu 1.7.1790 ruotuun 73
-

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 8.1.1773
Ruodun 73 varamies
-
Luettelo 1773b_v 30.6.1773
  ruotu poissa
Luettelo 1774_v 28.2.1774
-
Henrich Jukarin 15 28.2.1774 poika 1759
Luettelo 1776_v 20.9.1776
Henrich Jukarain Safvolax Pumala 18 1/2 ogift 1758
Luettelo 1782_v 7.3.1782
Ruotujen 71 ja 73 yhteinen varamies numero 36
Henric Jukarain Jung 24.2.1781 sotilaaksi ruotuun 73
-
Petter Hämelein 7.3.1782 palkkamies kelpaamaton
Luettelo 1783_v 12.3.1783
-
Petter Hämäläin 10 12.3.1783 palkkamies 1773
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Johan Kårpp 1.7.1790 sotilaaksi ruotuun 73
Fred: Ryhäin 19 1.4.1791 palkkamies 1772
Luettelo 1794_v 19.2.1794
Fredric Rick 2.10.1793 karkasi
-

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Johan Hinrich Wahlman
1753_v Johan Hinrich Wahlman
1754_v Johan Hinrich Wahlman
1754b_v Johan Hindrich Wallman
1754c_v Johan Hinrich Wallman
1756_v Johan Hind. Wallman
1757_v Joh: Hind. Walman
1758_v Johan Hind: Walman
1758b_v Joh: Henr: Wallman
1759_v Johan Hind: Wallman
1760_v Johan Henric Wallman

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 72Ruotu 74

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2024