AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1734

Savon rykmentti: Henkikomppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1734

Tammikuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 31.12.1733

Januarij Månadz Rulla uppå det Manskap af Sawolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, som är Commenderat till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning, nembl:

Ruotu Nimi Kommentti
21 Anders Pihl
49 Hind: Sund
118 Simon Rassberg

Lähde: Nide 8805, sivu 670 Astia

Helmikuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 15.2.1734

Februarij Månadz Rulla af Sawolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, som är Comenderat till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning, för hwillka anhålles om underhåld ifrån och med d:n 15. in till Månadens Sluth, nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
43 Dawid Swahn Corp:
91 Mårtten Nyckell
94 Sigfred Reen
102 Matz Kirssberg
104 Johan Wirfwell
105 Hind: Liukdahl
111 Påhl Plogträ
113 Elias Låtman
121 Anders Liukdahl
127 Hind: Jäger

Lähde: Nide 8805, sivu 676

Helmikuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 3.2.1734

Februarij Månadz Rulla af Sawolax Nyslåtz Lähns Regemente till foth, som är Comenderat till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning, för hwillka anhålles om underhåld ifrån och med d:n 2 februarj Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
3 Lars Wallfors
9 Jöran Nyfeldt
11 Johan Ahlfeldt
13 Siimon Beckström
17 Erich Järpendahl
19 Christer Hauska
21 Anders Pihl
23 Zachris Lijten
27 Fredrich Reen
29 Thomas Wankelman
34 Petter Granadt
36 Mattz Wargh
39 Petter Torman
51 Crister Sampell
58 Crister Wesal:n
59 Thomas Wallfeldt
62 Anders Borgfårs
73 Anders Karpp
80 Lars Ingerman
81 Mattz Furuträ
85 Erich Palmgreen
87 Påhl Wallsteen
89 Greels Orre

Lähde: Nide 8805, sivu 680

Maaliskuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 28.2.1734

Martii Månadz Rulla uppå det Manskap af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåtz Lähns regemente till foth, som är Commenderadt till Willmanstrandz Guarnizon, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
3 Lars Wallfors
9 Jöran Nyfeldt
11 Johan Ahlfeldt
13 Siimon Beckström
17 Erich Järpendahl
19 Christer Hauska
21 Anders Pihl
23 Zachris Liten
27 Fredrich Reen
29 Thomas Wankelman
34 Petter Granaht
36 Matz Wargh
39 Petter Tornman
43 David Swahn Corp:
51 Christer Sampell
58 Christer Wesal:n
59 Thomas Wallfeldt
62 Anders Bergfårs
73 Anders Karpp
80 Lars Ingerman
81 Matz Furuträ
85 Erich Palmgreen
87 Påhl Wallsteen
89 Grels Orre
91 Mårtten Nyckell
94 Sigfred Reen
102 Matz Kirssberg
104 Johan Wirfwell
105 Hindrich Liukdahl
111 Påhl Plogträ
113 Elias Låtman
121 Anders Liukdahl
127 Hindrich Jäger

Lähde: Nide 8805, sivu 687

Huhtikuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 27.3.1734

Aprill Månadz Rulla uppå det Manskap af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåtz Lähns Infanterie regemente, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
3 Lars Walfors
9 Jöran Nyfeldt
11 Johan Ahlfeldt
13 Siimon Beckström
17 Erich Jerpendahl
19 Christer Hauska
21 Anders Pihl
23 Sachris Liten
27 Fredrich Reen
29 Thomas Wankelman
34 Petter Granath
36 Matz Warg
39 Petter Tornman
43 David Swahn Corp:
51 Christer Sampel
58 Christer Wesäläin
59 Thomas Sahlfeldt
62 Anders Bergfors
73 Anders Karpp
80 Lars Ingerman
81 Matz Furuträ
85 Erich Palmgren
87 Påhl Wallsten
89 Greels Orre
91 Mårtt Nyckell
94 Sigfred Reen
102 Matz Kirssberg
104 Johan Wirfwel
105 Hind: Liukdahl
111 Påhl Plogträ
113 Elias Låttman
121 Anders Liukdahl
127 Hindrich Jäger

Lähde: Nide 8805, sivu 695 Astia

Toukokuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 26.4.1734

Maii Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Savolax och Nyslåtz Lähns regemente till foth och Willmanstrandz Guarnizon, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
3 Lars Wallfors
9 Jöran Nyfeldt
11 Johan Ahlfeldt
13 Siimon Beckström
17 Erich Jerpendahl
19 Christer Hauska
21 Anders Pihl
23 Sachris Liten
27 Fredrich Reen
29 Thomas Wankelman
34 Petter Granath
36 Mattz Wargh
39 Petter Tornman
43 David Swahn Corp:
51 Christer Sampell
58 Christer Wesäläin
59 Thomas Sahlfeldt
62 Anders Bergfors
73 Anders Karpp
80 Lars Ingerman
81 Matz Furuträ
85 Erich Palmgren
87 Påhl Wallsteen
89 Greels Orre
91 Mårtten Nyckell
94 Sigfred Reen
102 Matz Kirsberg
104 Johan Wirfwell
105 Hindrich Liukdahl
111 Påhl Plogträ
113 Elias Låttman
121 Anders Liukdahl
127 Hindrich Jäger

Lähde: Nide 8805, sivu 703 Astia

Kesäkuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 28.5.1734

Juni Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåttz Lähns regemente till foth och Willmanstrandz Guarnizon, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
3 Lars Wahlfors
9 Jöran Nyfäldt
11 Johan Ahlfäldt
13 Siimon Beckström
17 Erich Jerpendahl
19 Christer Hauska
21 Anders Pihl
23 Sachris Liten
27 Fredrich Reen
29 Tohmas Wankelman
34 Petter Granat
36 Mattz Warg
39 Petter Tohrman
43 David Swahn Corp:
51 Christer Sampel
58 Christer Wesälain
59 Tohmas Sahlfäldt
62 Anders Bergfohrs
73 Anders Karp
80 Lars Ingerman
81 Mattz Furuträ
85 Erich Palmgren
87 Påhl Wahlsteen
89 Grels Orre
91 Mårt: Nyckel
94 Johan Wirfwel
102 Sigfred Reen
104 Mattz Kirssberg
105 Hindrich Liukdahl
111 Påhl Plogträ
113 Elias Låhtman
121 Anders Liukdahl
127 Hindrich Jäger

Lähde: Nide 8805, sivu 711

Heinäkuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Wilmanstrand 25.6.1734

Juli Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåttz Lähns regemente och Willmanstrandz Garnizon, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
3 Lars Wahlfors
6 Staffan Hausen
9 Jöran Nyfäldt
11 Johan Ahlfäldt
13 Siimon Beckström
17 Erich Järpendahl
19 Christer Hauska
21 Anders Pichl
23 Sachris Lijtten
27 Fredrich Reen
29 Tohmas Wankelman
34 Petter Granat
36 Mattz Warg
39 Petter Tornman
43 David Swahn Corp:
51 Christer Sampell
58 Christer Wäsäläin
59 Tohmas Sahlfäldt
62 Anders Bergfors
73 Anders Karp
80 Lars Ingerman
81 Mattz Furuträ
85 Erich Palmgren
87 Påhl Wahlsten
89 Grels Orre
91 Mårten Nyckell
94 Sigfred Reen
102 Mattz Kirssberg
104 Johan Wirwell
105 Hindrich Liukdahl
113 Ellias Låhtman
121 Anders Liukdahl
127 Hindrich Jäger

Lähde: Nide 8805, sivu 720

Elokuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 26.7.1734

Augusti Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåtz Lähns regemente till foth och Willmanstrandz Garnizon, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
3 Lars Wallfors
6 Staff: Hauseen
9 Jöran Nyfäldt
11 Johan Ahlfäldt
13 Siimon Beckström
17 Erich Jerpendahl
19 Christer Hauska
21 Anders Pihl
23 Zachris Liten
27 Fredrich Reen
29 Thomas Wankelman
34 Petter Granat
36 Matts Wargh
39 Petter Tornman
43 David Svahn Corp:
51 Christer Sampell
58 Christer Wesäl:n
59 Tohmas Sahlfeldt
62 Anders Bergfårs
73 Anders Karpp
80 Lars Ingerman
81 Matts Furuträ
85 Erich Palmgren
87 Påhl Wallsten
89 Grels Orre
91 Mårtten Nyckell
94 Sigfred Reen
102 Matts Kirssberg
104 Johan Wirfwell
105 Hind: Liukdahl
113 Elias Låhtman
121 Anders Liukdahl
127 Hind: Jäger

Lähde: Nide 8805, sivu 727

Syyskuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanst: 29.8.1774

September Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåts Lähns regemente till foth samt Willmanstrandz Garnison, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
3 Lars Wallfors
6 Staff: Haussen
11 Johan Ahlfeldt
13 Siimon Beckström
17 Erich Järpendahl
21 Anders Pihl
23 Sachris Liten
27 Fredrich Reen
29 Thomas Wankelman
34 Petter Granath
36 Matts Wargh
39 Petter Tornman
43 David Svahn Corp:
51 Christer Sampell
58 Christer Wesäläin
59 Tohmas Sahlfeldt
62 Anders Bergfors
73 Anders Karpp
80 Lars Ingerman
81 Matts Furuträ
85 Erich Palmgren
87 Påhl Wallsteen
89 Grels Orre
91 Mårtten Nyckell
94 Sigfred Reen
102 Matts Kirssberg
104 Johan Wirfwell
105 Hindrich Liukdahl
113 Elias Låhtman
121 Anders Liukdahl
127 Hiindrich Jäger

Lähde: Nide 8805, sivu 737

Lokakuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 30.9.1734

October Månads Rulla uppå Nedannembde af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåts Lähns regemente till foth ovh Willmanstrandz Garnison, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
3 Lars Wallfors
6 Staffan Hausseen
11 Johan Ahlfeldt
13 Siimon Beckström
17 Erich Järpendahl
21 Anders Pihl
23 Sachris Liten
27 Fredrich Reen
29 Thomas Wankelman
34 Petter Granath
36 Matts Wargh
39 Petter Tornman
43 David Svahn Corp:
51 Christer Sampell
58 Christer Wäsäläin
59 Tohmas Sahlfeldt
62 Anders Bergfors
69 Erich Wålain
73 Anders Karpp
80 Lars Ingerman
81 Matts Furuträ
85 Erich Palmgren
87 Påhl Wallsteen
89 Grels Orre
91 Mårtten Nyckell
94 Sigfred Reen
102 Matts Kirssberg
104 Johan Wirfwell
105 Hindrich Liukdahl
113 Elias Låhtman
121 Anders Liukdahl
127 Hiindrich Jäger

Lähde: Nide 8805, sivu 745

Marraskuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 26.10.1734

November Månads Rulla uppå nedannembde af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåts Lähns Infanterie Regemente och Willmanstrandz Garnison, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
3 Lars Wallfors
6 Staffan Haussen
11 Johan Ahlfeldt
13 Siimon Beckström
17 Erich Järpendahl
19 Christer Hauska
21 Anders Pihl
23 Sachris Liten
27 Fredrich Reen
29 Thomas Wankelman
34 Petter Granath
36 Matts Wargh
39 Petter Tornman
43 David Svahn Corp:
51 Christer Sampell
58 Christer Wesalain
59 Tohmas Sahlfeldt
62 Anders Bergfors
69 Erich Wåland
73 Anders Karpp
80 Lars Ingerman
81 Matts Furuträ
85 Erich Palmgren
87 Påhl Wallsteen
89 Grels Orre
91 Mårtten Nyckell
94 Sigfred Reen
102 Matts Kirssberg
104 Johan Wirfwel
105 Hind: Liukdahl
113 Elias Låhtman
121 Anders Liukdahl
127 Hiindrich Jäger

Lähde: Nide 8805, sivu 755 Astia

Joulukuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanst: 26.11.1734

December Månadz Rulla Uppå Nedannemde af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåts Lähns Regemente till foth och Willmanstrandz Garnison, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
3 Lars Wahlfors
6 Staffan Hausen
13 Siimon Beckström
17 Erich Jerpendahl
19 Christer Hauska
21 Anders Pihl
27 Fredrich Reen
29 Tohmas Wankelman
34 Petter Granat
39 Petter Tornman
43 Dawid Swahn Corp:
51 Christer Sampel
52 Tohmas Sahlfeldt
58 Christer Wäsäläin
69 Erich Wåland
73 Anders Karp
80 Lars Ingerman
81 Mattz Furuträ
85 Erich Palmgren
87 Påhl Wahlsteen
89 Grels Orre
91 Marten Nyckel
94 Sigfred Reen
102 Mattz Kirssberg
104 Johan Wirfwel
105 Hindrich Liukdahl
113 Ellias Låhtman
121 Anders Liukdahl

Lähde: Nide 8805, sivu 763

Joulukuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 3.12.1734

By förslag för December Månad Uppå Nedannemde af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåts Lähns Regemente till foth och Willmanstrandz Garnison, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
28 Mattz Wallckoin
32 Niels Wilbla
42 Michel Frisk
49 Hindrich Sund
52 Hans Köckman
76 Christer Wahlfält

Lähde: Nide 8805, sivu 771

© Väinö Holopainen 2024